i-Sana Digitaal Magazine

2 SANA nr 64 3 SANA nr 64 COLOFON I-SANA MAGAZINE Web-en Gezondheidsmagazine Uitgeverij:ADVIES MEDIA vzw info@isana.be www.isana.be Redactieadres: Wegvoeringstraat 66a B-9230 Wetteren redactie@isana.be Uitgave: Tweemaandelijks elektronisch nummer Verantwoordelijk uitgever: Monique Kmita Gedelegeerd bestuurder: Danny Zeegers Verantwoordelijke marketing, promotie en advertenties België: peter.adviesmedia@gmail.com Verantwoordelijke regie Nederland: Kees Martens Hoofdredacteur: Jan van Bercken Art-Director: Ellen Drenth Artistiek advies: Alvin Bamps Documentatie & secretariaat: Klaudia Pauwels Abonnementen: Losse nummers : € 3,20 Jaarabonnement: € 24,95 Copyright 2018 Alle in de advertenties en redactionele stukken opgenomen gegevens, alsook foto’s door derden aangeleverd, vallen onder verantwoordelijkheid van het betrokken bedrijf, instelling of dienst die aanlevert aan Advies Media vzw. Voor de juistheid, de aard en de rechten van die gegevens kan de uitgever niet aansprakelijk worden gesteld. Advertenties kunnen zonder enige motivering worden geweigerd. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De inhoud (teksten en advertenties) van I-sana is geen medisch advies en kan een consult bij een arts niet vervangen. Bij medische problemen of twijfel moet altijd een geneesheer worden geraadpleegd. H ulpdiensten en artsen kunnen er over meepraten: de maatschappij is veranderd. Agressie in ziekenhuizen is wekelijkse, soms dagelijkse kost. Apotheken durven geen wachtdienst meer organiseren zonder omkadering van de politie, nachtsluizen en enkel betalen met kaart en op dringend voorschrift, anders riskeren ze het niet meer. Zelfs mensen die je moeten helpen worden gehinderd of afgestraft. Bij sommige gelegenheden worden hulpdiensten zoals brandweer of ambulance verhinderd naar de plaats van het onheil te komen. Mensen hebben meer hulp nodig, want ze zijn kwetsbaar, maar dat wordt soms door anderen verhinderd. En ook de keuzevrijheid wordt gedwarsboomd onder de noemer van wetenschap. Sommige korporatistische organisaties zijn daarom weer een kruistocht begonnen tegen natuurlijke geneeswijzen: planten en kruiden, homeopathie, acupunctuur, het wordt allemaal in hetzelfde hoekje geveegd onder de dekmantel van de heilige wetenschap, gesteund door oppermachtige lobby’s. En van dat alles is de kwetsbare mens het slachtoffer met zijn eeuwig dezelfde verzuchtingen: we hebben het koud, geef ons wat warmte, we vervelen ons, geef ons wat verstrooiing, we begrijpen het niet meer, geef ons wat uitleg, we zijn het rechte pad kwijt, leid ons, we zijn ziek, maak ons weer gezond, we kunnen het leven niet aan, maak het wat gemakkelijker en eenvoudiger, we zijn bang van de toekomst, geef ons wat zekerheid en veiligheid! Met andere woorden: maak het wat op mensenmaat... of geef ons weer vrede, zekerheid, rust, tevredenheid, geborgenheid, geef ons weer zin om te leven. Geef ons perspectief, iets waarvoor we het moeten doen. Maar tot wie zullen we ons wenden? Wie geeft ons onbevangen, onbevooroordeeld en zonder eigenbelang uitleg over ons leven, onze gezondheid, onze toekomst en onze veiligheid? Nog nooit is er zoveel onzekerheid geweest, zoveel verwarring, zoveel onduidelijkheid, en dat alles ondanks het feit dat de kennis toeneemt, de mogelijkheden vergroten en de kansen voor het grijpen liggen… tenzij anderen er belang bij hebben dat te verhinderen en de informatie te vervalsen. Tot wie zullen we ons richten? Mességué zei het tientallen jaren geleden al en ook Linus Pauling verkondigde hetzelfde adagio: de natuur heeft altijd gelijk. Die is sinds de grondlegging van de schepping gelijk, rechtvaardig en onbevooroordeeld voor iedereen. We leven te ver van de natuur af. Als we leren uit de natuur, leren uit de schepping, dan zullen we ons niet zo gauw vergissen. Daarom voor ons eigen geluk, voor onze gezondheid en voor ons perspectief op de toekomst: vertrouwen op de natuur en er verstandig gebruik van maken, ook voor onze gezondheid en onze veiligheid! Voorwoord i -sana een uitgave vanAdvies Media Vertrouw op de natuur Jan van Bercken Hoofdredacteur Bestellen? www.nutribell.be - -

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwMzM=