jan 1, 2020 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

ADHD-kinderen verbeteren beter met Omega-3 visolie

Veel scholen zitten er mee en nog meer ouders hebben er mee te maken: ADHD bij de kinderen. Het is een stoornis waarbij de aandacht een probleem is, de kinderen zich moeilijk kunnen concentreren, voortdurend zijn afgeleid en hyperactieve reacties hebben. Sommige scholen eisen dat de kinderen de klassieke pillen slikken of ze komen de les niet in. Er zijn zelfs scholen die weigeren kinderen in te schrijven als ze de medicatie zoals methylfenidaat (Rilatine) niet nemen.

Daar worden door artsen en farmacologen ernstige vragen bij gesteld. Niet iedereen is het erover eens dat dit de oplossing is en op termijn kunnen er wel eens vervelende complicaties uit voortkomen, op middellange termijn wordt zelfs de relatie gelegd met een al te gemakkelijke overstap naar verdovende middelen, antidepressiva en zelfs harddrugs, aangezien een aantal functies in het lichaam overgenomen worden door de drugs.

Kinderen met een aandachtstoornis of hyperactieve gedragingen (ADHD) vinden volgens een Brits en Taiwanees onderzoek absoluut meer baat bij een goed Omega-3 visolie supplement dan bij “verdovende” druggerelateerde medicatie.

Daar is nu recent grondig onderzoek naar gedaan door psychiaters in Groot-Brittannië en Taiwan, waarbij een honderdtal kinderen aan een placebogecontroleerde studie werd onderworpen. De conclusie was dat het fenomeen veel te snel en al te gemakkelijk wordt gemedicaliseerd, terwijl deze kinderen veel meer baat zouden hebben met eenvoudige middelen zoals

  • aanpassing van het dieet
  • buiten spelen en ravotten in de natuur
  • een bloedanalyse naar het niveau van Omega-3
  • een goed supplement van visolie.

Prof. Dr. Carmine Pariante, professor aan het Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience aan het Kings College in Londen verklaarde dat er veeleer moet gekeken worden naar nutritionele oplossingen voor het “probleem” dan dat meteen sterk ingrijpende medicatie wordt toegepast, die bepaalde gedragingen lam legt, maar aan het probleem zelf fundamenteel niets verandert. Bij de meeste van deze kinderen werden bij het bloedonderzoek lage spiegels van EPA (eicosapentaeenzuur) aangetroffen. Als die tekorten werden aangevuld met een goed visoliesupplement rijk aan Omega-3 vetzuren, zag men spoedig een verbetering van hun toestand. Deze gepersonifieerde natuurlijke toepassing werd door de prof een ernstige mogelijkheid en verbetering in de psychiatrie genoemd.

De studie uitgevoerd aan het Kings Collega University van Londen en de China Medical University van Taiwan werd gepubliceerd in het tijdschrift Translational Psychiatry.

De kinderen die in de studie betrokken waren, in de leeftijd tussen 6 en 18 jaar, kregen gedurende minstens twaalf weken hoge dosissen Omega-3 vetzuren. De resultaten waren opmerkelijk: hun gefocuste aandacht nam opzienbarend toe evenals hun waakzaamheid, terwijl hun gedragingen opvallend rustiger waren.

De prof verklaarde dat de verbeteringen veel groter waren dan met methylfenidaat. De waakzaamheid met Rilatine betrof 0,22 tot 0,42, terwijl dit met Omega-3 groter was dan 0,89 voor gefocuste aandacht en 0,83 voor aandacht en concentratie.

De prof waarschuwde de ouders wel, dat dit best eerst via een bloedonderzoek moet bekeken worden en liefst in overleg met een arts. Maar de resultaten waren opvallend en waren gelijklopend met de eerdere resultaten van een studie onder gevangenen in een instelling in Wales: de gedetineerden vertoonden opvallend rustiger gedrag.

Eens te meer is gebleken dat men best voorzichtigheid aan de dacht legt met medicijnen, terwijl nog maar eens bevestigd wordt dat natuurlijke methodes niet minderwaardig hoeven te zijn, maar vaak een grotere meerwaarde voor de gezondheid kunnen betekenen en in dit geval is dat voor kinderen erg belangrijk omdat hun organisme nog in volle ontwikkeling is.

Een tip: een goed visoliesupplement met een rijke bron van Omega-3 vetzuren is visolie Omega-3 van Nutribell.

Je vindt Nutribell visolie Omega-3 in de apotheek en de betere natuurwinkel of je kan het ook online bestellen via www.almed.be of via www.boverte.com.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Waarom krijgen zoveel mensen een depressie?

Het woord “depressie” alleen al zou je depressief kunnen maken. Het is geen leuke term, niet voor het weerbeeld, niet voor het gemoed en de levenskwaliteit van wie er mee te maken heeft. Bovendien heeft het niet enkel invloed op het presteren, het werk en het geluk,...

Lees meer