sep 29, 2023 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Pubers zijn erg gevoelig voor pesterijen en hongeren zichzelf uit

Wie wil er niet mooi en slank uit zien? De genen spelen natuurlijk een hoofdrol, maar we kunnen er ook iets aan doen. Het heeft ook invloed op emoties, op de psychè en dus ook op het welbevinden. Wie zwaarlijvig is in de jeugd is vaak het mikpunt van pesterijen van leeftijdsgenoten: schooljeugd, adolescenten ook in de jeugdbeweging en op de werkvloer.

Anorexia komt meestal voor als gevolg van belangrijke gebeurtenissen in het leven van de patiënt. Gewoonlijk is dat de puberteit waarop zich in lichaam en geest veel veranderingen voltrekken.

Vooral jongelui, pubers zijn er erg gevoelig voor. Ze eten zo weinig of slikken zoveel pillen dat de magerzucht ziekelijk wordt.

En de ouders doen er goed aan dit te beseffen, te observeren en zo nodig in te grijpen. De ziekelijke zucht om er eeuwig slank te willen uitzien… tot de dood er op volgt: ouders van anorexiapatiënten weten door welke hel deze mensen gaan. Anorexia komt vooral voor in westerse landen waar een overdaad aan voedsel is en het slankheidsideaal populair is. Het blijkt dat dit ideaal niet alleen verantwoordelijk is voor eetstoornissen, anders zouden er veel meer vrouwen (en mannen) zijn die aan anorexia lijden.

Vaak treedt deze eetstoornis op na vervelende of ingrijpende gebeurtenissen. Het is bekend dat eetstoornissen vaak in de puberteit beginnen. Een woelige tijd waarin zich veel lichamelijke en psychische veranderingen voordoen; een prima voedingsbodem om anorexia te ontwikkelen.

De genezing van anorexia nervosa is een langdurig proces, waarbij het niet voldoende is alleen aandacht te besteden aan gewichtstoename. De oplossing van de eetstoornis moet ook gezocht worden in het wijzigen van de gedachte te dik te zijn en de angst om nog dikker te worden. Bovendien moeten anorexiapatiënten leren hun lichaam te accepteren en dat zelfwaardering niet alleen hoeft af te hangen van bepaalde ideeën over lichaamsvormen en gewicht. Kennis over voeding en controlemaatregelen speelt eveneens een belangrijke rol bij de behandeling. Men kan hiervoor best gespecialiseerde hulp inroepen.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Opgepast met vermageringsdiëten

Vermageringsdiëten zijn het populairst op internet, tenminste wat de zoekmachines als aantal vragen te verwerken krijgen. Ook veel dokters worden tegenwoordig overstelpt met de vraag naar inspuitingen die normaal voor diabetespatiënten bedoeld zijn, maar waarvan...

Lees meer

Verkeerd eten door negatief zelfbeeld

Eten doet men niet enkel omdat het moet om je te voeden, maar ook omdat het lekker is. Daardoor gaan veel mensen ook te veel eten en ze doen dat voor een deel om hun ongemakken, hun frustraties weg te werken, of liever weg te eten. Maar daardoor duiken dan weer nieuwe...

Lees meer

Steeds meer kankerziekten

Kanker neemt wereldwijd nog steeds toe. In het jaar 2000 zijn 5,3 miljoen mannen en 4,7 miljoen vrouwen het slachtoffer geworden van een kwaadaardige tumor, terwijl 6,2 miljoen mensen aan de kanker stierven. Tegenwoordig is dat aantal met nog eens vijftien percent...

Lees meer

Steeds meer depressieve mensen

We hebben inderdaad geen reden om uitbundig en vrolijk te zijn dezer dagen. Het is overal wat, zowel bij ons als over de grenzen. Hier zijn het de regeringen die problemen hebben en opleveren, of het is de stikstof die ons zorgen moet baren, of het is de dure...

Lees meer