sep 29, 2023 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Pubers zijn erg gevoelig voor pesterijen en hongeren zichzelf uit

Wie wil er niet mooi en slank uit zien? De genen spelen natuurlijk een hoofdrol, maar we kunnen er ook iets aan doen. Het heeft ook invloed op emoties, op de psychè en dus ook op het welbevinden. Wie zwaarlijvig is in de jeugd is vaak het mikpunt van pesterijen van leeftijdsgenoten: schooljeugd, adolescenten ook in de jeugdbeweging en op de werkvloer.

Anorexia komt meestal voor als gevolg van belangrijke gebeurtenissen in het leven van de patiënt. Gewoonlijk is dat de puberteit waarop zich in lichaam en geest veel veranderingen voltrekken.

Vooral jongelui, pubers zijn er erg gevoelig voor. Ze eten zo weinig of slikken zoveel pillen dat de magerzucht ziekelijk wordt.

En de ouders doen er goed aan dit te beseffen, te observeren en zo nodig in te grijpen. De ziekelijke zucht om er eeuwig slank te willen uitzien… tot de dood er op volgt: ouders van anorexiapatiënten weten door welke hel deze mensen gaan. Anorexia komt vooral voor in westerse landen waar een overdaad aan voedsel is en het slankheidsideaal populair is. Het blijkt dat dit ideaal niet alleen verantwoordelijk is voor eetstoornissen, anders zouden er veel meer vrouwen (en mannen) zijn die aan anorexia lijden.

Vaak treedt deze eetstoornis op na vervelende of ingrijpende gebeurtenissen. Het is bekend dat eetstoornissen vaak in de puberteit beginnen. Een woelige tijd waarin zich veel lichamelijke en psychische veranderingen voordoen; een prima voedingsbodem om anorexia te ontwikkelen.

De genezing van anorexia nervosa is een langdurig proces, waarbij het niet voldoende is alleen aandacht te besteden aan gewichtstoename. De oplossing van de eetstoornis moet ook gezocht worden in het wijzigen van de gedachte te dik te zijn en de angst om nog dikker te worden. Bovendien moeten anorexiapatiënten leren hun lichaam te accepteren en dat zelfwaardering niet alleen hoeft af te hangen van bepaalde ideeën over lichaamsvormen en gewicht. Kennis over voeding en controlemaatregelen speelt eveneens een belangrijke rol bij de behandeling. Men kan hiervoor best gespecialiseerde hulp inroepen.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde