jun 24, 2020 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Mondmasker dragen is echt veiliger: veel minder besmettingen!

Gisteren heeft viroloog Dr. Van Ranst een pleidooi gehouden om als je buiten gaat en zeker in winkels altijd een mondmasker te dragen. Naar aanleiding van de versoepeling van de maatregelen, het weer openstellen van cafés, restaurants en terrasjes, zijn velen de mening toegedaan dat het gevaar afgelopen is. Honderden jongelui hebben dat aangetoond dit weekend op het Flageyplein. Ze vergissen zich schromelijk en hopelijk zal hun gedrag binnen een aantal dagen niet te zien zijn in de cijfers. Trouwens de WHO waarschuwde er voor dat het virus in alle hevigheid voort woedt en zelfs aan snelheid wint. Daarover bestaat vooral in zuid -Amerika geen twijfel meer. Elke dag komen er duizenden doden bij.

Hoe kan je dat voorkomen?  Door het virus de kans niet te geven over te springen naar een volgende gastcel. Dat betekent dat er twee belangrijke maatregelen van kracht blijven: afstand houden, en een mondmasker dragen. Uiteraard blijven de andere aanbevelingen ook gelden, zoals handen wassen, niet hoesten en niezen in de handen en zoveel mogelijk binnen je eigen bubbel blijven.

Neen, het coronavirus is absoluut nog niet uitgeraasd. Elke dag sterven er duizenden mensen aan dit gevaarlijke longvirus. Daarom zijn beschermende maatregelen van essentieel belang: afstand houden, handen wassen, in je bubbel blijven en een mondmasker dragen zeker als je gaat winkelen.

Maar er is echt aangetoond door een dubbel-blindonderzoek dat het dragen van een mondmasker, wel degelijk beschermende eigenschappen heeft.

Hoe is men daar achter gekomen? Enerzijds uit laboratoriumtesten, waarbij de doorlaatbaarheid van mondmaskers werd onderzocht. De meeste mondmaskers bleken doeltreffend om sprays tegen te houden en dus ook virussen en besmettingen.

Daarnaast heeft men gerandomiseerde klinische studies gehouden onder grote groepen mensen om na te gaan of een mondmasker wel degelijk bescherming bood.

Dat feit alleen was moeilijk te onderzoeken omdat mensen die altijd een mondmasker droegen, ook veel zorgvuldiger omgingen met andere aanbevelingen, zoals wassen van handen, gebruiken van papieren zakdoeken, geen handen geven en hoesten en niezen in de elleboog. Maar uit het totaalpakket van maatregelen bleek toch dat wie een mondmasker droeg, ook tegelijk de minimumafstand van 1,5 meter respecteerde en na elk bezoek aan winkels enz., grondig de handen waste. Maar dat zag je ook in de cijfers van besmettelijkheid. De onderzoekers concludeerden dat de kans op besmetting met het virus met 84 percent zou kunnen worden verlaagd als iedereen een mondmasker zou dragen, afstand zou respecteren en de handen zou wassen.

De studie toonde dus aan dat het wel degelijk van belang is ALTIJD een mondmasker te dragen. Als dit slechts occasioneel gebeurt en er geen constante regelmaat in zit, weerspiegelt zich dat niet in gunstige cijfers.

De studie, die recentelijk door MedRxiv werd gepubliceerd, werd tussen 1 en 31 maart 2020 uitgevoerd bij 1050 asymptomatische mensen die in contact waren geweest met patiënten met een sars-CoV-2-infectie. 211 (20%) mensen waren op 21 april positief geworden; de overige 839 (80%) vormden de controlegroep. Hoe meer maatregelen werden gerespecteerd, des te groter was de impact op de gezondheid en de veiligheid van de patiënt.

Als men weet dat het coronavirus een vijfmaal hogere sterfte tot gevolg heeft dan het gewone griepvirus, dan zijn de maatregelen eigenlijk een kleinigheid in verband met de preventie van ernstige problemen. Want het longvirus kan zeer zware moeilijkheden meebrengen die maanden, of misschien voor altijd bij de patiënt blijven en ernstige onomkeerbare letsels veroorzaken aan longen, hart, bloedsomloop, zenuwstelsel en spieren. Sommigen moeten zelfs opnieuw leren lopen nadat ze besmet waren geweest.

De goede raad kan dus niet genoeg herhaald worden: hou afstand, draag een mondmasker als je naar buiten gaat, maar zeker in de winkels en supermarkten, en was nadien je handen, blijf in je bubbel en als je je niet goed voelt, blijf dan binnen en neem telefonisch contact op met je huisarts. Op die manier heb je toch alle kansen dat het virus aan jou zal voorbij gaan.

Conclusie: draag toch zoveel mogelijk een mondmasker en zeker als je gaat winkelen. De kans is groot dat het binnenkort toch verplicht zal worden.

En om het helemaal gezond en safe te houden kan je de filter of de stof insprayen met de probiotische mondmaskerspray van Freemed.

Met een mondmaskerspray van FREEMED ben je goed bezig en is het mondmasker safe voor jezelf en bescherm je ook anderen.

Je kan de probiotische mondmaskerspray van Freemed gemakkelijk en veilig online bestellen via www.almed.be of via www.boverte.com.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hoe kun je spataders voorkomen?

Voor alles is een oplossing, of liever wordt een oplossing voorgesteld. Maar of dat dit de goede oplossing is, laten we in het midden. Zo kun je tegen spataders een operatie verkiezen, terwijl dat eigenlijk een symptomatische behandeling is. De benen worden wel weer...

Lees meer

Waarom klagen vrouwen zo vaak over hoofdpijn?

Iedereen kan al eens last krijgen van hoofdpijn, maar vooral vrouwen zijn er gevoelig voor en gebruiken het dan ook als excuus. Neen, we hebben het hier niet over de gekende kolder “vanavond niet schat, ik heb hoofdpijn”, maar wel over het feit dat meer vrouwen dan...

Lees meer