mrt 24, 2023 | Gezondheid | 0 Reacties

Hartinfarct door lawaai

Stel je even voor dat onze overgrootvaders zouden terugkeren in de maatschappij van vandaag. Ze zouden hun ogen niet geloven, maar vooral ook hun oren niet. Want lawaai is overal aanwezig: op straat, op kantoor, tijdens de ontspanning in de disco, op vakantie, in de auto, maar ook in de huiskamer. Want vroeger was er enkel geluid als de dorpsfanfare erop uit trok, of als er een concert gegeven werd en toen trok heet hele dorp naar de plaats waar “geluid” gemaakt werd. En dat geluid was toen trouwens harmonisch, welluidend en plezierig en vooral totaal onschadelijk voor het gehoor, tenzij je zelf de grote trom roffelde.

Lawaai is niet aangenaam, maar het is ook schadelijk voor de gezondheid. Niet enkel voor het gehoor zelf, maar ook voor je hart en bloedvaten is lawaai funest.

Weekend-doofheid

Vliegtuigen bestonden niet, auto’s amper en lawaaierige machines moesten nog uitgevonden worden, laat staan de disco’s, de fuiven en de festivals.

En vooral dat laatste heeft het op ons gehoor gemunt, of vooral op het gehoor van de jonge mensen, want na zo’n weekendje festival in een oorverdovend lawaai, komen veel jonge mensen met gehoorschade naar de spoeddienst van de ziekenhuizen. Men spreekt letterlijk over weekend-doofheid, omdat jongeren geen middelen ter bescherming van het gehoor tegen het lawaai toepassen, als ze in het weekend een rockconcert of een festival bijwonen.

Stress door lawaai

Onze maatschappij is door veel elementen gekenmerkt, maar stress is toch een factor waar iedereen op alle momenten van de dag en in haast alle omstandigheden mee te maken heeft. Stress beheerst ons leven. Op sommige momenten is dat gelukkig zo, anders zou je niet gealarmeerd reageren als je plots haastiger de weg moet oversteken net op het moment dat een vrachtwagen achter je gaat toeteren.

Maar in de meeste gevallen is stress erg hinderlijk, zelfs levensbedreigend. Geen mens die er niet mee te maken heeft. Stress beheerst ons leven, jammer genoeg. Van ’s morgens vroeg als we uit bed stappen, en we ons haastig moeten klaar maken om naar het werk te gaan, tot ’s avonds als we laat op de avond terug naar huis keren, meestal moe en ontevreden en via de onvermijdelijke verkeersopstoppingen.

Stress bedreigt ook ons leven, ook vanwege het gevaar voor hart en bloedvaten, maar er zijn wel specifieke omstandigheden die nog meer stress veroorzaken en een aanslag plegen op onze gezondheid. Lawaai is daar één van.

Lawaai is een pest

Lawaai is een echte pest. Het kan je humeur erg aantasten. Denk maar aan processen die buren tegen elkaar voeren over te luidruchtige activiteiten in het huis ernaast. Aan de stereoketen van de jongelui die je danig op de zenuwen werkt, aan de drilboor op straat die je de hele dag terroriseert, aan laag overkomende vliegtuigen, aan machines in het atelier… Lawaai beheerst ons leven, maar sommigen hebben meer moeite dan anderen om er te leren mee leven. Vanaf 80 decibel is het zelfs schadelijk voor het gehoor en als het te lang duurt, kan het blijvende schade aan het gehoor veroorzaken.

Weekenddoofheid bij jongelui is een goed gekend verschijnsel bij leraars op school. Dancings en luidruchtige discobars zijn daar de schuld van. Zo lang dat alles niet bij wet geregeld is en ook doeltreffend wordt gecontroleerd, is het de taak van de ouders hun kinderen te waarschuwen voor dit gevaar. Ook koptelefoons van de iPhone en smartphones en luidruchtige videospelletjes op tv die met koptelefoon worden beluisterd, plegen vaak een aanslag op de gezondheid van het oor. Maar er is meer.

Hartziekten door lawaai

Lawaai kan niet enkel het gehoor beschadigen en je langzaam maar zeker naar doofheid of toch hardhorendheid leiden, het kan ook je bloedvaten en je hart ziek maken. Patiënten die vanwege hun beroep langdurig in een lawaaierige omgeving moeten vertoeven, zoals drukkers, metaalwalsers, obers in dancings, arbeiders in houtzagerijen enz… komen vaak tot de vaststelling dat hun nachtrust niet ongestoord verloopt. Als die nachtrust vaker wordt onderbroken door lawaai, dan loopt hun gezondheid ernstig gevaar.

Vijftig percent meer hartziekten

Mensen die een gestoord slaappatroon hebben door voortdurend ergerlijk lawaai, lopen vijftig percent meer kans een hartinfarct te krijgen dan anderen.

Uit een belangrijke studie die deels in Berlijn, deels in de Verenigde Staten werd gehouden, is aangetoond dat het niet zozeer de sterkte van het lawaai op zichzelf was, die de schade veroorzaakte, maar wel de duur en de frequentie en natuurlijk ook de graad van ergernis die het opwekte.

Nachtlawaai

Hoe vaker iemand wakker werd door nachtlawaai, des te groter was de kans op hartinfarct. Door het lawaai worden de zenuwen gespannen, en ernstig op de proef gesteld. Uit de studie is trouwens ook gebleken dat al lage lawaaidrempels een storing van het concentratieniveau kunnen veroorzaken. Het kost de meesten een veel grotere inspanning om zich, ondanks lawaai, toch te kunnen concentreren.

Scholieren en studenten die in een lawaaierige omgeving moeten studeren, lukken trouwens minder vaak dan anderen die dat kunnen doen in een rustige omgeving. Gebleken is ook dat bij bedienden die met de radio hun werk doen, meer fouten voorkomen dan wanneer ze in stilte en rust kunnen werken.

Stresshormonen

Hormonen hebben een belangrijke functie in het lichaam. Ze zetten processen in gang en kunnen ervoor zorgen dat het lichaam naar behoren reageert en functioneert. Hormonen kunnen ook uit balans geraken en de gezondheid nadelig beïnvloeden. Als er een te grote hoeveelheid lawaai op een patiënt wordt losgelaten, reageert zijn lichaam door de productie van stresshormonen te vergroten: de bijnieren scheiden cortisol af.

Daardoor vernauwen de bloedvaten. Op de duur treedt daardoor blijvende schade op aan de bloedvaten en is hartinfarct niet uit te sluiten. Wie een beetje aan preventie wil doen moet dus lawaai vermijden. Is dat niet helemaal uit te sluiten, dan moet de patiënt in elk geval zijn ontspanning in een rustige omgeving, bij voorkeur in de natuur, zoeken.

Ook de slaapkamer moet zo geluidloos mogelijk worden gemaakt. Op die manier zal je het beste hebben gedaan om je hart en bloedvaten en je hele gezondheid te vrijwaren. Slapen met lawaai rond je oren is niet alleen onaangenaam, het is ook onmogelijk. En te weinig slaap of een gestoorde slaap is de beste voedingsbodem voor hartproblemen.

Als de slaap te vaak door lawaai wordt verstoord, verhoogt daardoor de kans op een hartinfarct.

Opvallend is dat in steden en druk bevolkte agglomeraties, meer hartinfarct wordt vastgesteld. Het stresserende verkeer en het lawaai zitten er voor iets tussen.

Zoek als je kunt de rust op. In het weekend moet je uitblazen in een rustige omgeving, weg van de stress. De natuur is daar ideaal voor. En zeker als je bijvoorbeeld knutselwerk, herstellingswerken of tuinwerken uitvoert met een lawaaierige machine is het van het grootste belang een goede koptelefoon op te zetten waardoor het meeste geluid wordt opgevangen.

Een goede koptelefoon is daarom de beste investering voor je gehoor.

En een tip om beter te slapen ondanks je in een lawaaierig gebied woont: Escholcin van Fytobell.

Je vindt Escholcin van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 2899-912.

Of je kunt Escholcin van Fytobell ook online vinden via www.fytobell.be of www.boverte.com.

Je gehoor zal erop vooruit gaan.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde