jun 2, 2021 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Vrouwen die roken verouderen sneller

We hebben nu de week en de dag tegen tabak. Gelukkig zijn veel mensen tot het besef gekomen dat roken schadelijk is en ze willen er dan ook mee stoppen. Jammer genoeg zijn het vooral jonge vrouwen die er aan beginnen of er mee doorgaan. Dat is geen goed idee, want vrouwen die roken lopen namelijk meer gevaar het slachtoffer te worden van kanker en hart- en vaatziekten dan mannen. Tot deze conclusie is een Amerikaanse groep onderzoekers gekomen na een testgroep van 3.285 rokende vrouwen te hebben onderzocht. Vrouwen hebben geen enkele goede reden om te beginnen roken, behalve die welke ze er zelf aan geven. Waarom beginnen de schoonheden van de schepping dan toch te roken?

We hebben tegenwoordig de mond vol over de gesel van drugs in onze samenleving, terwijl we de ogen sluiten voor de problemen die ontstaan door het gebruik van alcohol en tabak. Het sterftecijfer veroorzaakt door tabak is van die aard dat de Wereld Gezondheids Organisatie aan de regeringen de opdracht heeft gegeven maatregelen uit te werken om het tabaksverbruik in te dijken. Het vermelden van teer- en nicotinegehalte op de pakjes is daar één van, het verhogen van de taksen een ander gevolg. Mannen raken trouwens meer gemotiveerd om te stoppen. Er zijn te veel collega’s die stierven aan de gevolgen van kanker of hartinfarct, bovendien zijn te veel bekenden invalide geworden door tabak, zodat ze zelf het besluit namen – wat niet altijd even gemakkelijk is – de tabak vaarwel te zeggen.

Vrouwen die roken krijgen viermaal meer kans op hartinfarct. Rokers hebben twaalfmaal meer kans op longkanker dan niet-rokers. Roken tast ook je zenuwstelsel aan. Slapeloosheid kan ook te maken hebben met roken. Vele vrouwen sukkelen er mee.

Dit blijkt evenwel een averechts effect te hebben bij vrouwen die steeds jonger en in groter aantal met roken beginnen. Toch zijn zij nochtans kwetsbaarder, gezien hun fysionomie. Bij rokende mannen is het sterfterisico recht evenredig verhoogd met het aantal gerookte sigaretten. Een man die minder dan één pakje per dag rookt, verdubbelt zijn sterfterisico, terwijl een man die meer dan 30 sigaretten per dag paft dit risico viermaal groter maakt dan als hij niet zou gerookt hebben. Bij vrouwen is dit risico nog viermaal groter. Hun bloedsomloop is kwetsbaarder. Vrouwen die roken, zelfs in kleine hoeveelheden, hebben een viermaal groter risico op hartinfarct dan hun niet-rokende collega’s.

Gevaarlijk

Tabak is een gevaarlijk goedje dat als het wordt opgerookt meer dan 200 giftige stoffen in het lichaam afgeeft. Sommige van deze stoffen zitten trouwens ook in uitlaatgassen van wagens. Er is nochtans niemand geneigd aan de uitlaatpijp van een wagen te gaan slurpen om zijn dagelijkse portie vergif in te slaan. Voor tabak is dat een sociaal aanvaarde gewoonte. De vier belangrijkste stoffen die men in tabak aantreft zijn: nicotine, koolmonoxyde, prikkelende stoffen en kankerverwekkende stoffen zoals teer. Nicotine is de voornaamste alcaloïde in tabak en heeft haar werking vooral op het zenuwstelsel. Daardoor versnelt het hartritme, de bloeddruk verhoogt, het hartminuutvolume neemt toe (de hoeveelheid bloed die het hart per minuut in de aorta pompt). Daarnaast vermindert de doorbloeding van de perifere bloedvaten (de kleine bloedkanaaltjes aan de oppervlakte van het lichaam). Nicotine werkt ook op bepaalde cellen van het centrale zenuwstelsel (formatio reticularis) waardoor vele rokers moeite hebben bij het inslapen.

Koolmonoxyde maakt ongeveer 5 percent uit van tabaksrook. Rokers die inhaleren, krijgen daardoor een verminderde zuurstofopname door de longen. Dit zuurstoftekort is te vergelijken met het leven op een hoogte van 2.000 meter. Hartpatiënten en mensen die sport beoefenen ondervinden hiervan de grootste hinder.

Uit onderzoek is gebleken dat bij iemand die meer dan twintig sigaretten per dag rookt de trilhaarwerking stopt. Op die manier worden schadelijke stoffen of stofdeeltjes niet meer naar buiten gestoten. De slijmafscheiding wordt gestimuleerd (optreden van fluimen en prikkelhoest) en er treedt celbeschadiging op.

Kankerverwekkende stoffen zitten er genoeg in tabaksrook. Ze zijn nog niet allemaal achterhaald, maar meestal behoren ze tot de groep van de aromatische koolwaterstoffen. Uit onderzoek is gebleken dat de kanker exponentieel toeneemt met het aantal sigaretten. Met andere woorden, hoe meer je rookt, des te meer je je kansen op kanker vergroot. Hoewel statistisch het aantal gevallen van kanker constant blijft, neemt die van longkanker nog steeds toe; de laatste tijd ook bij vrouwen. In tien jaar tijd moet men rekenen met meer dan een verdubbeling. Je mag gerust stellen dat rokers twaalfmaal meer kans op longkanker hebben dan niet-rokers. Tienmaal meer kans op strottenhoofdkanker, zesmaal meer kanker van de mondholte en vijfmaal meer slokdarmkanker. Bovendien is bijna elk geval van blaaskanker veroorzaakt door tabak, alleen mensen uit de scheikundige nijverheid (verfstoffen) zijn ook een risicogroep.

Als je tabak zou afschaffen, zou je daarmee negentig percent van alle longkankers doen verdwijnen. Daarenboven hebben we het nog niet gehad over het aantal CARA-patiënten als slachtoffers van tabak, waarvan de sociale gevolgen eigenlijk even belangrijk zijn. Denk aan de problemen die worden veroorzaakt door chronische bronchitis. Hetzelfde met patiënten die te lijden hebben van longemfyseem, waarbij de elasticiteit van de longblaasjes stelselmatig vermindert, of zelfs verdwijnt. Deze ernstige ziekte wordt veroorzaakt door het aantasten van de trilhaarwerking in het trilhaarepitheel zodat schadelijk stoffen van buitenaf de longen kunnen beschadigen.

Last met de ogen

Rokers willen in de eerste plaats hun zenuwachtigheid afreageren. Bij de eerste sigaret kan een kalmerende invloed worden waargenomen, terwijl bij de volgende steeds grotere lacunes in het oriëntatie en herinneringspatroon ontstaan. De nervositeit neemt toe, de slaap wordt belemmerd, studeren, memoriseren en het afwerken van een activiteit waarbij hoge concentratie vereist is gaat slechter. Daarenboven komt het bij rokers gemakkelijker tot retrobulbaire neuritis optica, een ontsteking van de oogzenuw die direct achter het oog gelegen is, een proces dat ook wordt waargenomen als begeleidend verschijnsel van multiple sclerose. De patiënt heeft verlies van gezichtsscherpte en kleurwaarneming. Nog andere zintuiglijke processen zijn gestoord, zoals reuk- en smaakzin. Maag- en darmactiviteit zijn eveneens gestoord en naast het ontstaan van maagzweren, darmzweren zijn natuurlijk ook kankers in deze organen mogelijk.

Zwangere vrouwen

Sommige vrouwen zijn zo verstandig te stoppen met roken als ze zwanger worden. Anderen komen er gewoon niet toe. Toch moeten ze weten dat in geval van zwangerschap niet alleen hun eigen gezondheid brozer gemaakt wordt door tabak, maar ook die van de foetus. Uit wetenschappelijke rapporten blijkt dat één op vijf spontane abortussen veroorzaakt wordt door tabak. Hadden deze vrouwen niet gerookt dan hadden ze een gezonde, normale baby ter wereld gebracht. Het geboortegewicht van babies van wie de moeder rookte is ook kleiner. Mogelijke misvormingen van hart- en bloedsomloop zijn niet uit te sluiten. Deze babies zijn vaak ook nerveuzer.

Vrouwen lopen sowieso al groter gevaar op beschadiging van hun gezondheid door tabak. Hoeveel kinderen verliezen hun moeder niet op jonge leeftijd, door de schuld van de sigaret. Maar blijkbaar zijn ze ook onwetend over het effect van tabak op hun schoonheid. Is dit geen valabel argument om er mee op te houden? Rokende vrouwen hebben sneller last van rimpels, de huid is valer en minder goed doorbloed. Er treedt een vroegtijdige veroudering van alle organen op, maar vooral ook van de huid en dat zie je toch in de spiegel, en dat zien anderen van jou. Proeven werden gedaan door gezonde hamsters in lokalen te laten verblijven waar gerookt werd. Zij kregen longkanker. Vandaar dat de wet die het roken verbiedt in openbare lokalen, geen moment te vroeg kwam.

Stop er mee

Je hebt eigenlijk geen grondige redenen om te roken, wel tientallen om er mee op te houden. Dat is niet altijd gemakkelijk. Probeer je te motiveren, betrek je omgeving bij die motivatie. Doe meer aan sport, zodat je voelt dat stoppen met roken ook effect heeft. Je eten zal je ook beter smaken, je krijgt ook meer trek aan tafel. Ophouden met roken heeft ook altijd zin. Na vier rookvrije jaren, heeft je lichaam de schadelijke gevolgen van tabak geëlimineerd en zit je weer op hetzelfde risico-niveau als de niet-rokers voor wat hart- en vaatziekten betreft. Wie als vrouw blijft roken maakt haar risico op hartinfarct viermaal hoger en dat op kanker twaalfmaal groter.

Maak het jezelf gemakkelijker om te stoppen dankzij een prima natuurlijk preparaat dat de rookhonger stopt: Xantipex van Fytobell (vroegere benaming Fumexit).

Je vindt Xantipex van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 3271-459.

Of je kan Xantipex ook online bestellen via www.almed.be of via www.boverte.com.

Je longen en je hart zullen je dankbaar zijn.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hoe valstrikken voor je lever vermijden

De lever is een van de belangrijkste organen van het lichaam, zoniet het belangrijkste. Het zorgt voor de eliminatie van toxische stoffen, helpt bij de vertering, maakt gal aan, en we hebben er alle belang bij er goed zorg voor, te dragen. Dat zorg dragen gebeurt door...

Lees meer

De lever: Barometer van je gezondheid

Het hart is natuurlijk een belangrijk orgaan, maar eigenlijk is het enkel en alleen maar een pomp. Het heeft geen emoties, geen persoonlijkheid, het stuwt gewoon het bloed het lichaam rond, meer niet. Dat zei de wereldberoemde hartchirurg Dr. Barnard, tientallen jaren...

Lees meer

Bang van cholesterol of transvet?

Iedereen is bang van een te hoge cholesterolspiegel. Niet onterecht trouwens, want het kan zich afzetten tegen de vaatwand, daardoor vernauwingen veroorzaken en zelfs leiden tot hartinfarct en/of beroerte. Ischemische klachten die verband houden met te weinig...

Lees meer