aug 14, 2021 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Hoe pak je stress best aan?

Heb je het al meegemaakt dat iemand totaal van streek raakt door een vlekje op zijn wit hemd, dat iemand razend wordt als de koffie koud wordt geserveerd, dat zelfs een moord wordt gepleegd omwille van een discussie over voorrang op een kruispunt? En toch gebeurt het, dagelijks zelfs: uitzinnige reacties die niet meer in verhouding staan tot de prikkel die maakt dat iemand van streek raakt. Een teken dat iemand overmand is door stress en die ene spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen niet meer aankan.

Onze maatschappij maakt het de mensen vandaag niet gemakkelijk. De coronapandemie met alle beperkingen en tegenstellingen vandien, prestatiedruk, geldgejaag en de menselijke normen die vervagen of wegvallen: waar moet je je levensvreugde en je motieven vandaan halen. Talloze patiënten zien het niet meer zitten, ze gaan ten onder aan stress, worden ziek, dolgedraaid, lijden aan slapeloosheid, zijn geïrriteerd en prikkelbaar, gaan voor de minste kleinigheid uit de bol, worden razend, zijn kleinzerig en ongenietbaar, of worden ziek: maagzweren, darmproblemen, hartaandoeningen, kanker, infarct, depressies of… als de druk zo groot wordt, sterven eraan. Hoe moet dat verder?

Stress kan je echt ziek maken en niet altijd worden de signalen op tijd opgemerkt. Gezonde voeding is een eerste vereiste om de negatieve effecten van stress aan te pakken. Rustig eten, omgaan met interessante mensen, en op tijd de signalen van stress onderkennen is erg belangrijk om er niet aan ten onder te gaan.

Negatieve factoren

Stress is eigenlijk een verzamelnaam van negatieve factoren die een cumulatief effect hebben. Patiënten merken niet altijd het sluipend verloop van een probleem, ze hebben het niet altijd door dat de ene na de andere stressfactor – soms zijn dat kleine dingetjes – aan hun gezondheid knagen. Iemand kan problemen hebben met de afbetaling van zijn schulden en dat fenomeen op zich nog redelijk goed aankunnen, maar dan is er een discussie met de buur over een scheidingsmuur, terwijl ook de centrale verwarming het die ochtend niet doet. Als dan de zoon een kop koffie omstoot op tafel, is dat de druppel die de emmer doet overlopen, raakt de vader buiten zichzelf van woede. Niet de kop koffie is dan oorzaak, wel het cumulatief effect van al die stress veroorzakende factoren. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om dat meteen af te reageren. Als die stressoren lange tijd blijven woelen en knagen, kan ziekte, zelfs zware ziekte het gevolg zijn. Stress kan zich opstapelen tot gevaarlijke grenzen bereikt worden.

Wanneer gevaarlijk?

Stress kan dodelijk worden als een bepaalde grens wordt overschreden. Dat hangt uiteraard af van de draagkracht van het individu, maar ook van het cumulatief effect van alle stressfactoren samen. Zo is één hinder niet zo erg, maar als er tien hindernissen in je gemoed opduiken of samengesteld worden, is dat een heel pak dat vaak niet meer te houden of te overzien is. Dat kan dan aanleiding vormen tot een hartinfarct, een nervous breakdown, een dolgedraaide reactie.

Stress kan zelfs een killer worden. Je moet leren ontdekken wanneer stressfactoren buiten proportie komen. Zo kunnen vele kleinigheden een berg doen ontstaan en dus gevaarlijk worden.

Positief denken

Stress is een sluipmoordenaar die onverwacht kan toeslaan. Belangrijk is het daarom tijdig bepaalde alarmsignalen te onderscheiden. Een paar typische kenmerken die ons in staat moeten stellen op tijd te reageren zijn:

  • Het blokkerend en ontregelend effect. Niets lijkt nog te functioneren. Men begint er niet meer aan, men ziet er geen gat in, men mist de noodzakelijke vitaliteit om er aan te beginnen.
  • Er is ook een aantal onplezierige lichamelijke symptomen. Die zijn niet voor iedereen dezelfde. Heb je een zwakke lever, dan zal daar het probleem opduiken. Heb je een zwak hart, dan mag je je aan hartkloppingen verwachten. Misschien komt er wel een maagzweer bovenop, of een astma-aanval. Misschien kan stress bij U tot aderverkalking leiden, omdat dit de erfelijke zwakke plek is. In elke geval wordt de zwakke schakel in de keten onder druk gezet. Van belang is het daarom zijn lichamelijke gevoeligheden te kennen en er op tijd preventief voor in te grijpen. Stress zelf is misschien niet te vermijden, maar de gevolgen moet je wel in toom zien te houden.
  • Stress brengt ook onbehaaglijke, onplezierige gevoelens mee. Men voelt zich niet happy in de situatie. Misschien kan het niet altijd duidelijk geïdentificeerd worden, maar er is een latent gevoel van onbehagen, men zit niet goed in zijn vel. Vooral op vrije momenten komt dat gevoel sterk naar voren. Als men dat kan meedelen is er al een hele stap in de goede richting gezet.
  • Stress maakt ook ziek. Heel dikwijls wordt de oorzaak van een ziekte niet altijd onderscheiden. Negatief denken heeft een enorme invloed op ons lichamelijk en geestelijk functioneren. Zoals goede, positieve gedachten iemand weer gezond kunnen maken, ja zelfs kanker kunnen helpen genezen, zo kan het omgekeerde ook gebeuren: door negatief denken word je ten gronde gericht. Die ziekten kunnen van verschillende aard zijn en zullen precies de zwakke plek in de constitutie aanpakken. Soms heeft men ook niet in de gaten dat men ziek aan het worden is en kan een fatale afloop toeslaan als een bliksemschicht bij heldere hemel: een hartinfarct, een beroerte, een ongeval door onvoorzichtigheid omdat men helemaal met zijn eigen gedachten bezig was en gevaar slecht heeft ingeschat.
  • Uiteindelijk heeft stress ook een negatieve invloed op ons prestatievermogen. Je kan niet functioneren als het je niet goed gaat. Je kan niet tegelijk opgaan in een werk, in een opdracht als je tegelijk met duizend zorgen in je hoofd zit. Als die stress primeert, dan werkt die stress ook blokkerend. Het kan zelfs zo erg zijn dat ondanks vangnetten die de mogelijkheid bieden eruit te stappen, het toch te moeilijk is, als te riskant wordt ervaren die ene stap te zetten. Men verliest het zelfvertrouwen, men mist misschien de waardering, het blokkeert volledig of ten dele het beslissingsvermogen en legt een hypotheek op de werkkracht en het initiatief. Hoogtijd om er dus iets aan te doen.

Gevaarlijk

De kunst bestaat er in tijdig de alarmsignalen op te merken en gepast in te grijpen. Niet alle stress is natuurlijk gevaarlijk. Je hebt een gezonde dosis eu-stress nodig. Die heb je dagelijks vandoen in het verkeer, als je sport beoefent, als je een belangrijke ontmoeting hebt, als je iemand van je familie moet helpen die in moeilijkheden zit.

Eu-stress kan je beresterk maken: in geval van nood kan een mens haast bovenmenselijke kracht ontwikkelen: denk maar aan de enorme spierkracht die een mens kan ontwikkelen als hij bijvoorbeeld een boom moet optillen die omgevallen is en waaronder je een kind moet bevrijden. In dit geval is stress levensreddend.

Wanneer wordt stress dan gevaarlijk? Heel simpel: als de druk echt te groot wordt, als je er niet meer overheen kan kijken, als het je allemaal te veel is geworden. Je krijgt dan een mat gevoel, een houding van laisser aller maakt zich van jou meester.

Een ander element is dat het lichaam zich onvoldoende kan aanpassen, of de spanning kan opvangen. Er zijn duidelijke tekenen dat het teveel wordt: de maag protesteert en men moet voortdurend braken, men kan niet meer eten, of men eet juist te veel om de spanning proberen op te vangen, of men krijgt hartkloppingen, of men heeft last van sterke hoofdpijn telkens men in een stresssituatie belandt. Tenslotte is het ook funest als dezelfde druk te vaak wordt opgeroepen, of te lang achtereenvolgens blijft bestaan. Zelfs lichte prikkels kunnen op den duur etsend werken op de ziel. Als een getreiter, hoe onbenullig ook al te lang blijft aanslepen, dan kan zelfs een olifant het er van op de heupen krijgen. Die kleine onbenulligheden gaan dan soms woede-uitbarstingen of al te heftige reacties veroorzaken die niet meer in verhouding staan tot het probleem. Die kleine dingen kunnen nochtans zeer belastend zijn voor de gezondheid.

Doe er iets aan

Stress mag niet aanslepen, of het werkt slopend. Door de voortdurende prikkeling van de bijnieren die het stresshormoon cortisol, adrenaline en noradrenaline produceren, die op hun beurt de thymusklier remmen en helpen verschrompelen, leidt dit tot vroegtijdige veroudering. Het scleroseert ook de bloedvaten, waardoor trombose en hartinfarct vroegtijdig een eind aan het leven van de patiënt kunnen maken. De bloeddruk kan stijgen zonder dat je dat jarenlang in de gaten hebt. Verhoogde bloeddruk kan het leven met jaren verkorten. Ook de immuniteit wordt verminderd door stress, vanwege een belemmering van de thymusklier waar de immuniteit wordt opgewekt. Tenslotte speelt stress ook een niet te onderschatten rol bij het ontstaan van kanker.

Een goede en gezonde vitaminerijke voeding is van vitaal belang: veel vitamines en mineralen, dus veel groenten en vruchten liefst zo natuurlijk mogelijk en zo vers mogelijk. Vermijd geraffineerde voeding. Drink twee liter natuurlijk mineraalwater per dag of maak hiervan een gezonde kruidenthee. Vermijd koffie en zwarte thee en wees erg matig met alcohol. Rook beslist niet. Mijd ook te veel vlees en beperk eiwitten zelfs uit kaas en vis. Eet in een rustige omgeving en neem er de tijd voor. Hou een middagdutje als dit kan, na het eten.

Vermijd te laat te eten, zeker niet meer na zeven uur ’s avonds, want dat belet een gezonde en natuurlijke nachtrust. En boven alles: zorg voor voldoende ontspanning in de natuur. Tenslotte zijn gedachten nog altijd krachten. Denk positief, zorg voor een goede mentale hygiëne, laat je niet beïnvloeden door pessimisten, hanteer humor en doe aan lichte sport: wandelen, zwemmen, fietsen. Tenslotte is het echt belangrijk een goede vriendenkring te hebben die jou echt waardeert en je in moeilijke omstandigheden opvangt. Op die manier zal stress je nooit klein krijgen.

En gelukkig mag je op goede hulp uit de natuur rekenen: Passiflora is de rustbrenger bij uitstek.

Een tip: Passibell van Fytobell.

Je vindt Passibell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 2899-953.

Of je kan Passibell van Fytobell ook online bestellen via www.almed.be of via www.boverte.com.

Op die manier blijf jij de stress de baas in de plaats van dat de stress jouw baas wordt.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Waarom krijgen zoveel mensen een depressie?

Het woord “depressie” alleen al zou je depressief kunnen maken. Het is geen leuke term, niet voor het weerbeeld, niet voor het gemoed en de levenskwaliteit van wie er mee te maken heeft. Bovendien heeft niet enkel invloed om het presteren, het werk en het geluk, maar...

Lees meer