apr 25, 2022 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Gevaarlijke leverontsteking bij jonge kinderen: waar komt die vandaan?

Het houdt maar niet op, zou je kunnen zeggen. Na de pandemie die ons al twee jaar in de greep houdt, de zoveelste lockdown en de alweer opflakkerende Covid besmettingen in China, de zoveelste variant, van alfa tot omikron is er nu weer slecht nieuws: bij tientallen jonge tot heel jonge kinderen werd hepatitis oftewel leverontsteking vastgesteld. Nu is dat probleem ook bij ons opgedoken en geen mens die weet wat ervan te denken. Althans toch niet de wetenschappers die alles afwisten van de coronapandemie. Heeft het er een verband mee? Is het veroorzaakt doordat de jongeren een verminderde immuniteit hebben doordat ze twee jaar lang beschermd werden door mondmaskers en quarantaine? Of is dit het gevolg van een nieuwe virale invasie of misschien doordat het vaccin een en ander in beweging heeft gezet waar men aanvankelijk geen rekening mee had gehouden?

Daar werd in een recent verleden al voor gewaarschuwd door autoriteiten omdat het vaccin dat eigenlijk geen echt vaccin is zoals we dat kennen van andere besmettelijke ziekten, maar een boodschapper, een mRNA injectie mogelijks de natuurlijke immuniteit zou verzwakken. Men haast zich wel om dat te ontkennen, maar er is voorlopig nog altijd geen duidelijkheid over hoe plots uit het niets bij jonge kinderen een hepatitis kan ontstaan, terwijl voorlopig nog geen besmettingshaard is gevonden.

Wat is er aan de hand met de jonge kinderen bij wie leverontsteking werd vastgesteld? De lever beschermen is van kapitaal belang, want een leverontsteking kan je echt helemaal onderuit halen.

Symptomen

Er wordt ook gedacht in de richting van het adeno-virus, omdat de symptomen gelijkaardig zijn: braken, diarree, buikpijn, gelige ontlasting, gele verkleuring van het oogwit, en oranje verkleuring aan de binnenkant van de lippen. Die symptomen komen wel meer voor bij hepatitis die gaat van A tot E. Maar van deze variant weet men de oorsprong nog niet.

Hopelijk heeft het niets te maken met het zogenaamde vaccin, want er zijn in heel Europa wel talloze bijwerkingen gerapporteerd, waarover jammer genoeg niet gecommuniceerd wordt, zelfs sterfgevallen.

Eerste geval in ons land

Het was al eerder bekend dat verschillende jonge kinderen het slachtoffer werden van een hepatitis of leverontsteking. De meerderheid daarvan werd gesignaleerd in het Verenigd Koninkrijk.

In heel de wereld zijn er al meer dan 170 gevallen gerapporteerd aan de WHO, ook dat van ons land. Er wordt gezocht naar een gemeenschappelijke factor.

In Engeland alleen al zijn er 114 kinderen. Ook zijn er problemen gesignaleerd in Spanje 13, Israël 12, de VS 9, Denemarken 6, Ierland een 5-tal, Nederland 4, Italië 4, Noorwegen 2, Frankrijk 2, Roemenië 1 en ook nu al in ons land. Heel merkwaardig: alle kinderen zijn tussen 1 maand en 16 jaar. Zeventien kinderen hebben al een levertransplantatie moeten ondergaan, omdat de lever dermate beschadigd was dat alle functies waren uitgevallen. Eén van die kinderen is intussen overleden. Het is dus wel een ernstige zaak en niet zomaar een “geelzuchtje”. Ook merkwaardig is dat vooral deze leeftijdscategorie getroffen wordt.

Volgens viroloog Steven van Gucht van Sciensano is er geen reden tot paniek. Dat ze het omgekeerde zouden zeggen zou ons verbazen, want toen meer dan twee jaar geleden voor het eerst het corona-virus in ons land opdook, werd hetzelfde gezegd: geen paniek, het is maar een serieus griepvirusje. Nadien werd de wereld in quarantaine gezet omdat het van een longvirus geëvolueerd was naar een gevaarlijke pandemie, door sommigen overdreven, door anderen onderschat, terwijl Big Pharma gouden draden spinde uit het probleem en miljarden winst haalde uit de haast verplichte vaccinatie. Dat de bescherming relatief bleek, werd pas achteraf duidelijk na de zoveelste booster.

Niet alle virologen en zeker niet de immunologen waren het eens over de aanpak. Wat wel duidelijk was: wie een sterke immuniteit had en geen onderliggende kwalen, mocht boffen. Het waren vooral patiënten met een onderliggend probleem zoals obesitas, hart- en vaataandoeningen en diabetes, die zwaar getroffen werden.

Hopelijk krijgen we achteraf de rekening niet gepresenteerd zoals met Contergan oftewel Softenon.

In elk geval is het merkwaardig dat het vooral kinderen treft en dat de ontsteking in een aantal gevallen zeer ernstig was. Een levertransplantatie is niet niks. En ook nu is het weer gissen: er wordt wel gesproken over adeno-virussen, maar nooit eerder leidde een besmetting door het adeno-virus tot hepatitis en zeker niet van deze omvang en ernst. Hepatitis is ernstig, vooral hepatitis B is een bekende killer en die variant wordt veroorzaakt door besmet bloed. Vandaar dat vooral gezondheidswerkers, tandartsen en artsen op de spoeddienst een ernstig risico lopen, evenals mensen die een bloedtransfusie kregen in onduidelijke omstandigheden of met besmet bloed. Maar wie weet dat op voorhand? Denk aan het probleem met aids, waar meer dan duizend patiënten in Parijs besmet werden met aids door een bloedtransfusie. Het is dus verstandiger om voor veilige alternatieven te kiezen als dat kan.

Hoe de lever verzorgen?

De lever heeft een belangrijke functie, als filter en klier en eigenlijk de belangrijkste in heel het lichaam. Zo belangrijk zelfs dat hij over een eigen bloedsomloop beschikt, via het poortaderstelsel.

Hepatitis maakt elk jaar nog talrijke slachtoffers in de hele wereld. Het is naast hartinfarct en kanker de derde doodsoorzaak in de hele wereld.

Vooral in ontwikkelingslanden is dat aantal verschrikkelijk hoog. Hepatitis B velt er mensen als vliegen. Ook in de geïndustrialiseerde wereld hoewel daar niet al te heftig over gecommuniceerd wordt. We zijn bang voor aids, maar het maakt bijlange zoveel slachtoffers niet, hoewel het even besmettelijk is. Voor aids bestaat geen middel, zelfs niet preventief, tenzij je voorzichtig leeft en geen risico’s neemt wat bloed betreft en seks. Vooral seks met wisselende partners is een risico.

Een gezonde lever is voor het voortbestaan bijzonder belangrijk. Het is de grootste klier in het lichaam, weegt ongeveer 1,5 kg en slaagt er als een perfecte chemische fabriek in elke drie minuten de complete bloedhoeveelheid van het lichaam te filteren en van giftige en andere onzuiverheden te ontdoen.

Daarenboven maakt het galzouten die nodig zijn voor de splitsing van vetten en de vertering van eiwitten. Daarnaast is de lever verantwoordelijk voor de suikerhuishouding. Als de lever gestoord is, spreekt het vanzelf dat de hele stofwisseling daar hinder van ondervindt en dat de patiënt zich rotslecht voelt. Als de levercellen ontsteken, verharden ze, en sterven ze af: men noemt het levercirrose. Hoofdoorzaak hiervan is alcohol, medicijnen en virussen. En kijk wat nu gebeurt met de jonge kinderen is typisch: als de leverfuncties uitvallen rest enkel nog een transplantatie om het leven te redden. Je moet dan wel de rest van je leven voort met een getransplanteerde lever en dat is ook niet niks: een leven lang voorzichtig zijn en medicijnen slikken en… onder controle blijven. Die kinderen blijven natuurlijk een bezorgdheid voor de ouders, voor de omgeving en voor zichzelf.

Mijd alcohol

Hoewel een virus in dit geval wellicht de oorzaak is, is in meer dan twee derde van leverontsteking oftewel hepatitis, alcohol de belangrijkste oorzaak. De hoeveelheid die nodig is om schade te berokkenen aan de lever is zeer klein. Je kan niet zonder problemen alcohol blijven gebruiken, zelfs kleine hoeveelheden niet, je betaalt ervoor met je gezondheid en het kost je beslist tussen de vijf en de negen gezonde levensjaren! Op je gezondheid, oftewel proost?

Elke dag één portie alcohol gebruiken is al nadelig: dat is één aperitiefje, één pilsje, één whisky-tje. Als achter een woord het achtervoegsel -tje gezet wordt, is het al verdacht en is het bedoeld om iets schadelijks sympathieker voor te stellen. Uitkijken dus!

Toch is de lever ook een prachtig orgaan dat voor zijn eigen herstel kan zorgen. Als je drie maanden lang geen druppel alcohol gebruikt, dan herstelt de lever zich zodanig dat hij weer normaal kan functioneren zodat je er geen last van hoeft te ondervinden. Zelfs als 80 percent van de lever aangetast was, kan 20 percent zich zodanig herstellen dat de functie van de complete lever wordt overgenomen.
Dat duidt erop dat de aandoening bij de kinderen wel ernstig en radicaal is.

Hoe merk je het? Het begint met een mottig gevoel, een algemene malaise, nadien verminderde eetlust, afkeer van vet en vlees, verval van krachten en later gele verkleuring van de huid, de nagels, de lippen. Daarna depressieve gevoelens, jeuk, vermoeidheid en verkleuring van de urine (donker) en bleke stoelgang. Het spreekt vanzelf dat dit een behandeling door een arts noodzakelijk maakt.

Een zeer hygiënische levenswijze is het antwoord. Volwassenen, maar zeker kinderen moeten echt compleet afzien van alcohol als het minste vermoeden bestaat dat er wat aan de hand is met de lever. Veiligheidshalve moet je zelfs als je lever gezond is, complete alcoholvrije dagen inlassen en zelfs alcoholvrije weken.

Wees spaarzaam met suiker, kauw grondig en let op voor virusdragers en besmet bloed. Maar bovenal is alcohol de grote vijand van je lever. Zelfs kleine hoeveelheden kunnen al schaden.

Een prima natuurlijk product voor de gezondheid van de lever is artisjok en Sylibum marianum oftewel mariadistel.

Een tip: Cardubell van Fytobell op basis van Mariadistel en artisjok.

Je vindt Cardubell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 2899-870.

Of je kan Cardubell ook online bestellen via www.fytobell.be of via www.boverte.com.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde