mrt 7, 2023 | Gezondheid, Voeding | 0 Reacties

Pillen kunnen gezond voedsel niet vervangen

Onderzoeken tonen steeds meer aan dat gezondheid, ziekte en vroegtijdig overlijden sterk verbonden zijn met de levenswijze en vooral ook met de voeding. Een onderzoek onder meer dan 20.000 Italianen heeft duidelijk aangetoond dat de levensverwachting met meer dan tien jaar verminderd werd als mannen junkfood aten. En een ander onderzoek bij meer dan 50.000 Amerikanen had onderstreept dat de kans op kanker met de helft toenam, vooral dikke darmkanker bij wie junkfood gebruikte en te weinig fruit en groenten consumeerde.

Vruchten en groenten bieden wel degelijk bescherming tegen kanker. De grootste bescherming tegen kanker komt uit de natuur.

De cijfers liegen er niet om. Wie gezond verstand had en het ook wou gebruiken, kon dit al langer vermoeden, zelfs weten. We aanvaarden allemaal dat de kwaliteit van de smeerolie, de levensduur van de motor bepaalt, maar voor het eigen lichaam is dat veelal een probleem. Dat ligt wat moeilijker, omdat tussen overtuiging en de toepassing een wereldwijde kloof zit die voor veel mensen moeilijk te overbruggen is. Kanker is trouwens een moeilijke ziekte. Ze ontstaat pas nadat de verkeerde levenswijze jarenlang is volgehouden, tot… die ene druppel de emmer doet overlopen. Er is altijd een oorzaak en de wet van oorzaak en gevolg bepaalt of je al dan niet ziek wordt. Uiteraard zijn er erfelijke factoren en er zijn zelfs heel jonge kinderen die al geconfronteerd worden met kanker als gevolg van genetische fouten, maar bij de overgrote meerderheid van de bevolking speelt de levenswijze en vooral de voeding en de kwaliteit van drank en lucht een determinerende rol.

Geen lokale ziekte

Ondanks de vooruitgang van de wetenschap worden steeds meer mensen het slachtoffer van deze terecht gevreesde ziekte. Lange tijd werd kanker als een soort lokale aangelegenheid beschouwd, waarvoor het enkel nog wat wachten was vooraleer een geschikt geneesmiddel redding kon brengen. Even een pilletje slikken en weg was het gezwel. Maar wat de jongste tijd duidelijk werd, is niet zo hoopgevend. Tijdens de Medizinische Woche in Duitsland werd op een congres georganiseerd door een alternatief farmaceutisch concern gezegd door eminente artsen en professoren: „We zien wel meer, maar we weten minder. Kanker is een ziekte van de complete mens. Zelden is dat een lokaal verschijnsel.”

En omdat steeds meer patiënten er het slachtoffer van worden, is het niet ongepast te kijken in de richting van de moderne leef- en werkomstandigheden. Onze moderne voedingsgewoonten hebben grote nadelen op vele terreinen. Niet enkel op het vlak van hart- en vaatziekten, maar ook voor maag-darmproblemen, leverziekten, allergieën en natuurlijk ook kanker.

Velen zijn ervan overtuigd dat voedingssupplementen en massale doses vitamines het lichaam meer beschermen tegen ziekten zoals hart- en vaatproblemen en kanker. Maar onderzoek in Denemarken heeft aangetoond dat de natuur anders werkt dan een scheikundige formule en dat het wel eens heel nadelig zou kunnen zijn om gesynthetiseerde vitamines te slikken, in de hoop daarmee het grote kwaad af te wenden. Men heeft geen rekening gehouden met het belang van de cofactoren en de wijze waarop het lichaam ermee omgaat. Vitamines zijn natuurlijk ontzettend belangrijk en ze kunnen levens redden, maar de natuur is zo complex dat we er verstandig aan doen, het te houden bij natuurlijke extracten, natuurlijke middelen en een natuurlijke levenswijze.

Fruit en groenten bieden wel bescherming

Uit medische onderzoeken blijkt de relatie tussen voeding en hart- en vaatziekten en… kanker van langsom duidelijker. Men zag dat bepaalde soorten voedsel, de patiënt beter beschermde. Dat is bijvoorbeeld het geval met producten die veel provitamine A bevatten. Wortelen, rode biet, tomaat, koolrabi, het blijkt zeer efficiënt te zijn in de preventie van kanker. Sommige biologen dachten dat het derhalve aangewezen was om de patiënt massale doses vitamines te laten slikken waaraan deze producten zo rijk zijn, zowel vitamine C en E als provitamine A bleken daarom erg in trek te zijn.

Wat bleek? Tijdens een grootscheeps bevolkingsonderzoek, gehouden onder een paar tienduizend proefpersonen, kwam aan het licht dat extra vitamines toedienen, zelfs al zijn ze nog zo gezond, weinig effect ressorteren. Hoge dosissen betacaroteen en vitamines C en E bieden bijlange niet de bescherming die evenwichtige en volwaardige natuurvoeding wel geeft. Het lichaam neemt uit groenten, vruchten en volkorenproducten zelf die stoffen die het nodig heeft. Bovendien zitten in groenten en vruchten zoveel begeleidende ballaststoffen die voor de assimilatie toch belangrijk zijn, hoewel de wetenschap er nog te weinig over weet.

Pillen vergoelijken de levenswijze niet

Een jarenlange studie met meer dan 30.000 proefpersonen in de Verenigde Staten, het noorden van Scandinavië en China heeft aan het licht gebracht dat als men jarenlang aan verstokte rokers hoge dosissen vitamines C, E en provitamine A in gesynthetiseerde vorm toediende, dit de mortaliteit niet kon beïnvloeden. Integendeel, er sterven nog altijd evenveel proefpersonen aan longkanker en hartinfarcten als bij de groep die helemaal geen supplementaire gesynthetiseerde vitamines kreeg toegediend. Onderzoek in Denemarken liet zien dat in de groep die pillen betacaroteen kreeg, het aantal longkanker significant gestegen was en wel met bijna 20 percent. Onderzoek in China toonde aan dat extra vitamines C met een gesynthetiseerde vorm, geen enkele invloed had op de preventie van kanker, tenzij er door de patiënt ook meer groenten en vruchten werden gebruikt. Want in de controlegroep sterven nog altijd evenveel mensen aan maag-darmkanker en longkanker als in de groep die enkel een placebo kreeg.

Gezond voedsel van levensbelang

We moeten dus voorzichtig zijn bij de interpretatie van allerlei rapporten. We hebben vitamines nodig, maar we hebben geen scheikundige formules nodig. Het is niet simpel de mensen hiervan te overtuigen, omdat de industrie er een winstobject van gemaakt heeft. Kunnen we het zonder kunstmatige pillen stellen, dan kunnen we dat niet zonder groenten en fruit. En in deze controlegroep blijkt het dieet wel degelijk groot effect te hebben. Fruit en groenten bieden een zeer goede bescherming tegen kanker en vaatziekten. Eens te meer blijkt de grote intelligentie die bij de schepping in de natuur is gelegd.

Op eigen houtje om het even wat slikken is dus niet aan te bevelen. Als er tekorten zijn moeten die door een arts worden vastgesteld en dan pas kunnen extra middelen worden ingezet. Bij ernstige vitaminetekorten moet de therapeutische dosis door de arts worden bepaald. Voor de rest moet de consumptie van fruit en groenten wel sterk worden aangeraden. Extra toedienen van bètacaroteen blijkt de sterftecijfers aan kanker zelfs te verhogen en het gebruik van synthetische vitamine E blijkt ook de sterfte aan hersenbloedingen met meer dan de helft te doen toenemen. We weten dus lang nog niet alles. Enerzijds zijn vitamines belangrijke en onmisbare antioxidanten, maar ze kunnen in bepaalde vormen en omstandigheden ook tot een pro-oxidant in het lichaam evolueren.

Dit toont aan hoe perfect de natuur is, en hoe stuntelig de nieuwe goden zijn. In fruit en groenten zitten honderden beschermende stoffen die belangrijk zijn voor de gezondheid. Ze bevatten bestanddelen die belangrijk zijn in de preventie van kanker, ook bijvoorbeeld hormoongevoelige kankers. Uit onderzoek bij Aziatische volkeren blijkt dat bij mensen die soja gebruiken, zeer weinig borst- en prostaatkankers voorkomen. Vandaar dat vegetariërs die eiwitten uit soja in de plaats van uit vlees halen, ook minder gevoelig zijn voor kanker.

Maagkanker en pancreaskanker

In ons land komen vooral maag- en darmkanker voort. Sinds de tweede wereldoorlog is deze kankervorm bliksemsnel toegenomen. Nitrosamines zijn de grootste oorzaak van maagkanker. Die ontstaan als nitraten onder invloed van het maagzuur omgevormd worden tot nitrieten. Fijne vleeswaren, worst en aromatische polycyclische koolwaterstoffen die ontstaan in gerookt en gegrilld voedsel zijn te mijden. Ook transvetten en te veel dierlijke vetten moeten worden ontraden niet enkel vanwege de gevaren voor hart- en vaatziekten, maar vooral ook omwille van de rol die ze spelen in het ontstaan en de ontwikkeling van prostaatkanker, borstkanker, pancreaskanker en baarmoederhalskanker. Daarentegen spelen vruchten en groenten en ongeraffineerde granen een beschermende rol.

Daarom is het verstandig om gevarieerd te eten, te kiezen voor natuurlijk en ongeraffineerd voedsel en de consumptie van rood vlees te matigen, maar beslist junkfood te mijden. Bovendien moeten zowel roken als het gebruik van alcohol compleet worden ontraden.

Eet ook dagelijks voldoende vruchten en groenten. Op die manier word je beloond met een lang, gezond en gelukkig leven.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer