mei 15, 2021 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

De beste middelen uit de natuur

Wie te veel drinkt, weet dat hij dronken wordt. Wie te veel eet, weet dat hij zwaarlijvig wordt. Wie roekeloos rijdt, weet dat hij een ongeval kan veroorzaken. Zo zijn er wetmatigheden die voor iedereen bekend zijn, maar waar niet altijd rekening wordt mee gehouden. Zo is het duidelijk dat volwaardige voeding de beste garantie is op gezondheid en dat er heel wat natuurlijke oplossingen zijn voor heel wat problemen in het leven en met de gezondheid zowel van geest als van lichaam.  Er gebruik van maken is verstandig en loont altijd.

Zo zijn genezing en gezondheid gestoeld op een aantal onmiskenbare basisprincipes die je nooit ongestraft over het hoofd mag zien. Wat zijn de belangrijkste?

Basisprincipes

1) Een natuurlijk proces mag nooit worden stopgezet. Vecht nooit tegen de natuur, of het eindigt dramatisch.

2) Het is logisch dat eerst de voeding wordt aangepast als er een probleem is. Pas nadien kunnen medicijnen worden gebruikt; maar allereerst moet de levenswijze worden aangepakt.

3) Een van de grote vergissingen van de moderne geneeskunde is alles te willen raffineren: de natuur , het voedsel en de geneesmiddelen moeten worden geraffineerd. Een van de basisprincipes is, nooit een product uit zijn context te nemen; dat komt neer op een verkrachting van het leven. Witte suiker en ook witte meelspijzen zijn daar eenvoudige voorbeelden van. Er zijn voldoende bewijzen te vinden in de praktijk. Als iemand last heeft van appelsap en daarna over maagklachten zeurt, zal je merken dat de zuurproblemen aan de maag verdwijnen als bij het appelsap ook de pulp wordt gevoegd en opgedronken.

Onze gezondheid is het resultaat van veel factoren. De erfelijkheid speelt er een belangrijke rol in, maar onze voeding en onze leefwijze evenzeer. Juist gekozen natuurlijke middelen kunnen het genezingsproces veilig op gang brengen.

Hetzelfde met koffie. Veel patiënten hebben last van koffie. Het houdt velen uit de slaap, maar als ze zoals de Arabieren ook de droesem, de drab van de koffie gebruiken, zal diezelfde koffie hen niet uit de slaap houden.

Dezelfde fout wordt trouwens gemaakt bij de ontwikkeling van botanische medicijnen waarbij beoogd wordt enkel de zogenaamd werkzame stoffen te extraheren. Daarmee wordt aan de basisprincipes van de natuur geraakt wat op termijn niet ongestraft zal blijven.

4) Een ander belangrijk punt is de preventie. Soms zijn ziekten moeilijk of zelfs helemaal niet te genezen. Aids is er een duidelijk voorbeeld van, maar ook staat de beste geneeskunde zelfs machteloos bij sommige kankerpatiënten, vooral als de natuur te ver is uitgeput. Daarom is preventie zo belangrijk en daarom moet de patiënt voldoende kennis hebben van zijn zwakke punten. Een goed geneeskundig kabinet geeft dan ook voorrang aan preventie.

Preventie

Preventie is zo belangrijk om ernstige ziekten te voorkomen. Veel patiënten slaan daar geen acht op, waardoor het te laat wordt voor een goede behandeling. Hoe doe je op een verstandige wijze aan preventie?

1) Om te beginnen heeft de erfelijkheid alles te maken met preventie. Het cadeautje dat we van onze ouders en voorouders kregen, is het materiaal waar we het moeten mee doen. Het is uiteraard interessant zijn zwakke punten te kennen en daar naar te leven.

2) De bekende slogan „We zijn wat we eten” heeft nog niets van zijn belang en waarde verloren. Voeding is een medicijn als het juist wordt aangewend, maar is een ziekmaker voor wie er oneigenlijk of verkeerd gebruik van maakt.

3) Gewoonten zijn heel belangrijk in het leven van een mens. Ze worden van ouders doorgegeven aan de kinderen en weer overgedragen op kleinkinderen. Zo zie je bepaalde levens- en lichaamskenmerken weer opduiken in verschillende generaties van een familie. Het zijn daarom geen erfelijke kenmerken, maar wel kenmerken die het gevolg zijn van dezelfde verkeerde leefgewoonten. Je merkt vaak dat in bepaalde families vetzucht en diabetes van de ene op de andere generatie wordt doorgegeven, gewoon omdat de eetgewoonten bij elke generatie weer op dezelfde verkeerde manier aan bod komen. Roken en misbruik van alcohol is daar een ander typisch voorbeeld van.

4) Lichaamsbeweging is van groot belang. Daar twijfelt niemand meer aan. Het zuurstofgehalte van het bloed en de kwaliteit van de bloedvaten en het hart is rechtstreeks afhankelijk van onze lichamelijke beweging. Dagelijks trainen, al is het maar stappen, is een noodzaak. De mens is niet gemaakt om te zitten.

5) Tenslotte zijn er ook bepaalde omstandigheden die maken dat onze gezondheid er effect van ondervindt. Die omstandigheden kunnen bijvoorbeeld conflicten in de familie of op het werk zijn, kunnen de woonomstandigheden zijn. Wonen we bijvoorbeeld in een vervuilde industriezone, dan zal dat andere resultaten op de gezondheid van iemand achterlaten dan voor wie vlak aan zee of in een gezond bebost gebied woont. Trouwens de mate waarin we aandacht schenken aan onze gezondheid is mee bepalend voor de graad van gezondheid. Veel patiënten stellen echter meer belang in de kwaliteit van de motorolie op hun auto, dan aan de kwaliteit van voedsel en geneesmiddelen die ze aan hun eigen motor en lichaam toevertrouwen.

De beste natuurlijke middelen

Wie aan preventie wil doen en zijn gezondheid lang wil bewaren, tot op hoge leeftijd gezond wil blijven, zal daar ook een en ander moeten voor doen. Gezondheid krijg je niet vanzelf. De natuur heeft een rechtvaardige logica en een ijzeren wet.

Dat wil niet zeggen dat we hulpeloos staan. De natuur heeft ook goede middelen voortgebracht die op de gepaste wijze toegepast hun resultaten niet zullen laten wachten.

Melkwei is uitstekend voor een goede spijsvertering, goed bij schimmels en huidkwalen en helpt de darmflora te herstellen.

Echinabell helpt de natuurlijke weerstand van het lichaam te herstellen en te verbeteren zodat ontstekingsziekten minder kans krijgen of sneller genezen.

Carduus Marianus helpt de zwakke lever, terwijl Cardubell eveneens de lever bijspringt in de beheersing van de cholesterolwaarden en meehelpt tot een regeneratie van de levercellen.

Solidago is een heel goed middel bij nierproblemen. Ook waar het lichaam moet geholpen worden om vocht op een natuurlijke manier te verwijderen is dit het aangewezen middel. Ook ter ondersteuning van andere behandelingen bij griep en koortsachtige toestanden is dit niet te missen. Orthoren is daarvoor een goede tip.

Harpagophytum oftewel duivelsklauw is ven belang bij elk lijden aan de gewrichten. Het helpt het lichaam te ontzuren, een probleem dat veelal te maken heeft met onze eenzijdige moderne voedingswijze. Reumatoïde problemen reageren dan ook gunstig op een behandeling met Articulan. Als je dat combineert met Curcuma Forte doe je het beste voor je spieren en gewrichten.

Hypericum is een echt natuurlijk antidepressivum. Mensen die wat neerslachtig zijn of het niet meer zien zitten, zullen hier na een paar weken baat bij vinden. Wie door gepieker niet meer kan slapen, en niet meer functioneert kan dit middel als zijn vriend beschouwen. Hyperibell is daarvoor best geschikt.

Crataegus is van ouds een bekend middel tegen hartzwakte. Zonder het lichaam te vergiftigen of tot gewenning te brengen, zal het de hartwerking ondersteunen en opnieuw vitaliteit aan het leven toevoegen. Denk aan Crataecin om je hart een plezier te doen en te ondersteunen.

En om de cholesterolwaarden in balans te houden is het natuurlijk middel op basis van gegiste rode rijst prima: Cholefort zal je gelukkig maken.

Op tijd ingrijpen. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Er zijn verschillende methodes om preventief te informeren en in te grijpen. Echter moet er over gewaakt worden dat op geen enkele wijze de natuurlijke wetten worden overtreden. Van zodra iemand een klacht heeft en zolang het in de functionele fase blijft, is het relatief eenvoudig de gang van zaken om te keren. Van zodra er klinische verschijnselen zijn en organische letsels wordt het altijd moeilijker, in ergere mate soms onmogelijk. Wie verstandig is, probeert dat te voorkomen en gaat zijn levenswijze dermate inrichten dat de gezondheid verbetert en dat er geen aanleiding kan zijn ernstig ziek te worden. Wie het lichaam niet méér belast dan zijn natuurlijke bekwaamheid en aanleg toelaat, krijgt het grootste geschenk dat er bestaat: een langdurige en goede gezondheid.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde