nov 16, 2022 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Ons immuunsysteem is een wonder. Hoe maak je het sterker?

De laatste jaren werd veel over het immuunsysteem gesproken vooral naar aanleiding van de pandemie, de virale invasie met covid-19. Wie een sterk immuunsysteem of weerstand had, werd minder gauw ziek of helemaal niet ziek in vergelijking met kwetsbare mensen van wie de weerstand was verzwakt om allerlei redenen:

Je immuniteit is je persoonlijke lijfwacht, een leger van scherpschutters. Je hebt er alle belang bij dit sterk te maken en alert te houden.

onderliggende kwalen, leeftijd, een nog niet voldoende opgebouwde weerstand zoals bij jonge kinderen. Daarom werd door sommige kringen vaccinatie aanbevolen, terwijl dat door anderen als tegenaangewezen werd beschouwd. Wat is hieromtrent de waarheid?
Wel, laten we het hierop toespitsen dat het nooit kwaad kan om de immuniteit te versterken, wel integendeel.

Aangeboren en verworven

Een deel van het immuunsysteem is aangeboren en kreeg je mee van je moeder. Allerlei maatregelen kunnen in het vroegste begin van het leven bijdragen tot het versterken van dit immuunsysteem. Zo is het door de natuur voorzien dat immuniserende stoffen in de moedermelk ervoor zorgen dat de baby beschermd is tegen aanvallen van buitenaf. Geleidelijk aan zal het opgroeiende kind zijn eigen immuniteit versterken en uitbouwen doordat het in contact komt met allerlei stoffen, virussen, bacteriën, microben. Daarom veranderen naarmate de baby opgroeit ook de stoffen die aangeboden worden in de moedermelk. Het lichaam is wat dat betreft een wonder en intelligent geschapen.

Ons immuunsysteem is inderdaad een wonder. Als het goed functioneert beschermt het ons tegen ernstige aanvallen van buitenaf, tegen ziekte en zelfs tegen ontijdige dood. Zo wordt het jonge kind geleidelijk geconfronteerd met allerlei ziekmakende microben en stoffen waartegen het zich kan wapenen.

In heel het lichaam

Dat immuunsysteem zit verweven in heel ons lichaam, te beginnen met de huid die ons trouwens ook beschermt. Maar ook in de keelholte, de luchtwegen, de neusholte, de maag en darmen zitten stoffen die je beschermen tegen externe aanvallen. Het belangrijkste bolwerk voor onze immuniteit zit in de darmen. Is je darmflora gezond en evenwichtig, dan heb je alle kansen om ook gezond te zijn en het te blijven.

Ook in het bloed, de lymfe, zelfs in de lever zitten stoffen die indringers kunnen neutraliseren.
Bovendien heeft de immuniteit of weerstand een geheugen, waarbij het zich herinnert dat schadelijke indringers ooit op bezoek zijn geweest. Daartoe en daardoor mobiliseert het lichaam meteen de scherpschutters die de aanvallers opnieuw neutraliseren, want het heeft van de vorige keer stoffen opgespaard die het meteen kan inzetten, de zogenaamde antistoffen.

Immuniteit verandert

Die immuniteit verandert van generatie op generatie, wordt doorgegeven van moeder op baby en door ontmoetingen met virussen en bacteriën ontstaat er een mobilisatie van antistoffen die als scherpschutters tegen de ziekmakende microben worden ingezet. Het is een wonder van de schepping waar we nog maar een fractie van kennen.
De jongste pandemie met Covid heeft ons nogmaals met de neus op de feiten geduwd. En ondanks de miljardendans die ermee gepaard gaat, weten we er nog weinig over. Eén ding is zeker: de natuur heeft altijd gelijk. Die ijzeren wet respecteren kan ons alleen maar voordeel opleveren.
Daarom ontwikkelt het kind als het op jonge leeftijd in contact komt met virussen en bacteriën koorts omdat die niet bestand zijn tegen een verhoogde lichaamstemperatuur. Daarom ook zal het maagzuur verhinderen dat ziekmakende stoffen ons schade kunnen berokkenen vooraleer ze in de bloedbaan terecht komen.

Waarom virussen muteren

Het virus is geen levend wezen zoals een bacterie, want deze laatste kan in een geschikt milieu zichzelf in stand houden, ontwikkelen en aangroeien. Virussen daarentegen zijn eigenlijk codes die een cel nodig hebben om zich verder te kunnen in stand houden. Als de cel doorheeft wie de indringer is, kan ze de geschikte wapens bovenhalen en die wapens veranderen al naargelang de aanvaller. Het virus is ook intelligent en probeert de reactie van het lichaam te verschalken door een ander jasje aan te trekken. Muteren heet dat. Op die manier zal de cel minder goed in staat zijn de aanvaller te herkennen en dus niet reageren om die onschadelijk te maken.

Dat is ook het principe van het vaccin: een afgezwakt en dus niet ziekmakend virus binnenbrengen om op die manier de afweer ermee bekend te maken en te trainen tegen dat het echte ziekmakende virus probeert aan te vallen.

Virussen zijn slimmer dan wij

Dat klinkt mooi als principe maar het is veel ingewikkelder dan dat. Een vaccin kan helpen, maar kan ook averechts werken en zelfs fataal zijn. We moeten dat durven zeggen.
Ernstige medici die niets te maken hebben met winst en lobbywerk zijn ervan overtuigd dat van alle problemen waarmee patiënten kunnen worden geconfronteerd, het precies de immuniteit is waar we het minst van af weten. Het virus weet dus vaak meer dan wij.

De huiver van wat door de lobby’s en de winstgevende industrie als anti’s met de vinger wordt gewezen is niet helemaal onterecht. Daaromtrent hebben cardiologen en oncologen ook al hun bezorgdheid geuit. De komende tijd zal duidelijkheid brengen. Maar het gaat er niet om van wie gelijk heeft, het is wel belangrijk te weten wat goed of nadelig is voor het lichaam en te verhinderen dat een remedie riskanter kan zijn dan de kwaal. In elk geval kan het nooit kwaad de natuur te respecteren en de weerstand te versterken.

Vreemde stoffen

Je mag niet vergeten dat er niet enkel ziekmakende bacteriën in vaccins zitten die bedoeld zijn om het eigen immuunsysteem aan te porren, er zitten ook vreemde eiwitten, immuun stimulatoren, bewaarstoffen, aluminium en antibiotica bij en tegenwoordig ook mRNA. Een cocktail dus, die het immuunsysteem ernstig op de proef kan stellen.

Men slaat er geen acht op dat kinderen daardoor vaak met een verzwakt immuunsysteem achterblijven, dat er doden vallen, wat men liefst verzwijgt, en bij hen soms nog meer dan had men de ziekte van nature laten voorbijgaan. Zijn er dan geen levens gered? Zeer zeker. Maar er zijn ook levens verloren gegaan en sommige mensen blijven levenslang met problemen achter, waar men liever over zwijgt. Dat betreft niet enkel de reactie op de huidige pandemie.

Na alle massale inentingen komen er altijd duizenden meldingen van ernstige nevenwerkingen binnen.
Daarbij komt nog dat als men gaat inenten in periodes van verhoogde besmetting en de patiënten in een incubatiefase verkeren, het gevaar tienmaal groter is dat er ernstige problemen komen. Dat risico is zeer reëel. Wie ernstige geneeskunde nastreeft moet dit ook onderkennen.
Hoe reageert het lichaam dan?
Dat is de vraag en sommige dingen zitten nog in een experimenteel stadium, maar worden massaal toegepast.
Als wetenschappers elkaar tegenspreken is de wijsheid en de enige terechte conclusie: ”misschien”.
Wat is dan wel zeker? Dat je gebruik kan maken van de immuun versterkende eigenschappen van de natuur: bètaglucaan, vitamine C, zink, vitamine D.

Een tip: Immunibell van Fytobell.
Je vindt Immunibell van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 4197-968.
Of je kunt Immunibell van Fytobell ook online bestellen via www.fytobell.be.

Je immuniteit zal je dankbaar zijn en dat geldt vooral deze winter met zijn vele ziekmakende bedreigingen: griep, verkoudheid, covid, sinusitis, keelpijn enz.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer