dec 19, 2020 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Waarom rokers het vaak benauwd hebben

De eerste hoestjes, niesbuien en neusverkoudheden zijn er. De weersomstandigheden zijn natuurlijk niet schitterend, hoewel de kou en het vocht niet oorzaak zijn, maar wel een verminderde weerstand. Dat is ook duidelijk gebleken bij mensen die het slachtoffer werden van corona. Bovendien kunnen zowel long- en luchtwegaandoeningen als corona gemakkelijker toeslaan bij mensen die een zwakkere immuniteit hebben. Daarom is nu het ogenblik gekomen om er wat aan te doen, want hoe onschuldig een verkoudheid er ook mag uitzien, toch mag je zo’n simpele valling niet laten aanslepen.

Er is een duidelijk verband tussen roken en chronische bronchitis.

Wacht niet

Hoesten en snotteren… daar heeft iedereen al eens last van, maar het is niet normaal dat een patiënt weken, zelfs maanden blijft hoesten en met lichte koorts rondloopt. In dit geval spreekt men van chronische bronchitis. Een verkoudheid die je verwaarloost, kan gemakkelijk ontaarden in chronische bronchitis. De aandoening herken je aan een verhoogde slijmafzetting in de luchtpijpen, waarbij de patiënt frequent moet hoesten en vooral slijm moet opgeven. Als zo’n hoestperiode langer dan een paar weken duurt, vaak langer dan drie maanden aansleept en minstens éénmaal om de twee jaar terugkeert, dan mag je met grote zekerheid zeggen dat het om chronische bronchitis gaat. Dat is een ernstige ziekte. Behandeling is dan dringend noodzakelijk. Er moet wel eerst worden nagegaan of de vermeerderde slijmproduktie niet het gevolg is van een longziekte of een ziekte van de luchtpijptakken zelf, eventueel de neus- en keelholte of zelfs van het hart. Bepaalde hartaandoeningen, zoals hartzwakte gaan ook gepaard met langdurige hoest. Als het vermoeden bestaat van chronische bronchitis of gewoon als een hoest te lang blijft aanslepen, moet je naar de dokter. Er bestaat altijd kans op een ernstige aandoening die er door wordt gemaskerd en bovendien moet meteen uitgezocht worden of er geen verwarring is met emfyseem of bronchiëctasie.

Ziekte van volwassenen

Chronische bronchitis vind je hoofdzakelijk bij volwassenen in de tweede levenshelft. Hoewel het af en toe ook wel eens bij jonge mensen, zelfs bij kinderen opduikt maar dan vooral in zwaar vervuilde industriegebieden en dan meestal nog bij patiënten die geen sterke luchtwegen hebben en in combinatie met andere aandoeningen van de ademhalingswegen zoals astma, stelt men vast dat het voornamelijk patiënten zijn vanaf vijftig jaar en ouder, die er het slachtoffer van worden.

Men stelt een piek vast in de leeftijdscategorie tussen vijftig en zeventig jaar en meer bij mannen dan vrouwen. Men heeft nog lang niet alle oorzaken van chronische bronchitis achterhaald, hoewel veel factoren die het in de hand werken, toch al duidelijk zijn.

Vooral bij rokers

Statistisch gezien ligt er een duidelijk verband tussen rookgewoonten en chronische bronchitis. Vastgesteld werd dat onder de patiënten met chronische bronchitis gewoonlijk meer dan twintig sigaretten per dag wordt gerookt. Uit Engelse rapporten blijkt dat de hoofdfactor tabak is, maar industrievervuiling en invloeden uit het werkmilieu spelen eveneens een belangrijke rol. Dat blijkt trouwens uit het feit dat de ziekte meer voorkomt in de steden dan op het platteland en meer onder arbeiders die in scheikundige industrieën werken dan bij personen die alleen maar kantoorwerk doen en niet met allerlei toxische stoffen in contact komen.

Ook ligt er een relatie tussen de klimaatgordels, hoewel bepaalde zware industrieën ook daar gevestigd zijn natuurlijk: meer in koude en gematigde klimaatgordels dan in warme landen. In onze streken is de lucht dan ook meer vervuild door de industrie dan in de landen rond de Middellandse zee of in ontwikkelingsgebieden.

In sommige vakgebieden wordt chronische bronchitis zelfs als een soort beroepsziekte beschouwd: schrijnwerkers, mijnwerkers, houtbewerkers, zandstralers, betonwerkers, afbrekers. Niet verwonderlijk als je ziet hoeveel stof dagelijks door deze mensen wordt ingeademd. Je moet maar eens een halve dag in de buurt van zo’n atelier of in een dergelijke werkruimte vertoeven om te zien hoeveel stof bij het snuiten van de neus in je zakdoek terecht komt.

Over het algemeen spreekt men over chronische bronchitis als de patiënten maandenlang hoest en fluimt, zich verzwakt en ziek voelt en dit verschijnsel geregeld terugkeert zonder dat het spontaan geneest.

Snel behandelen

Omdat chronische bronchitis zo vaak voorkomt, wijst dit erop dat er door de meesten veel te laat iets wordt aan gedaan. De patiënten zoeken pas medische hulp als de ziekte zich volop heeft geïnstalleerd en het in veel gevallen te laat is. De ziekte zou eigenlijk al moeten behandeld worden op een moment dat er eigenlijk nog geen specifieke klachten voor de ademhaling aanwezig zijn.

Het roken moet in ieder geval worden stopgezet, radicaal! Daarnaast moet de infectie met alle middelen worden bestreden en moet de leefhygiëne worden verbeterd. Desnoods moet de patiënt verhuizen of veranderen van job, zijn gezondheid moet hem dat waard zijn. Daarnaast kunnen natuurlijke behandelingen, ozontherapie, gezond voedsel en vooral conditieverbetering door aangepaste sporten zoals wandelen, zwemmen, ademhalingsoefeningen, voor genezing zorgen.

Als de problemen niet snel worden aangepakt, kan dat aanleiding geven tot het ontstaan van longemfyseem, wat de ademhaling absoluut bemoeilijkt en op de duur de patiënt tot een wrak zal maken.

Men kan het evenwel niet vaak genoeg onder de aandacht brengen, dat als roken al voor iedereen slecht is, dit voor een patiënt met chronische bronchitis, gewoon levensgevaarlijk is. Tabak doet de ziekte in hoge mate verslechteren en zelfs ontstaan. Deskundigen zijn ervan overtuigd dat tabak in de meeste gevallen de grote oorzaak is. Zelfs het verblijf in rokerige ruimten moet worden vermeden.

Ook alcohol is voor deze patiënten totaal uit den boze. Als zowel met roken als alcohol wordt gestopt kan in zeer veel gevallen de conditie van de patiënt worden verbeterd, de ziekte tot staan worden gebracht en in een groot aantal gevallen zelfs worden genezen.

De woonomgeving is erg belangrijk. Bedorven stadslucht die vervuild is met roet en allerlei giftige en schadelijke gassen moet zo veel mogelijk worden vermeden. Eventueel moet men gaan wonen in een gezondere streek en zo vaak mogelijk naar zee of in de bossen gaan wandelen. Een koude en vochtige omgeving moet eveneens worden vermeden. Het dragen van een mondmasker is verstandig en kan veel problemen helpen voorkomen en dat gaat niet enkel over corona.

En natuurlijk is het niet gemakkelijk om te stoppen met roken.

Maar je mag hulp verwachten van de natuur, dankzij een middel (spray) die de rookhonger doet verdwijnen doordat het inwerkt op het centrale zenuwstelsel. Er zit geen nicotine is en dus is er geen kans op gewenning.

Een tip: Xantipex van Fytobell (vroegere benaming Fumexit).

Je vindt Xantipex van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 3271-459.

Of je kan het ook online bestellen via www.almed.be of via www.boverte.be.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

De natuur: het beste antidepressivum

Voel je je een beetje depri? Kies dan bij voorkeur een ander moment om dat te worden. Dat klinkt ongeloofwaardig en eigenlijk een beetje belachelijk, want feit is dat je niet gedeprimeerd kan worden op commando en dat je het tijdstip uiteraard zelf niet kunt kiezen....

Lees meer

Ook je huid neemt giftige stoffen op

Als je een huis koopt, moet het eerst onderzocht worden op schadelijke stoffen. De grond moet gecontroleerd worden op verontreiniging en desnoods worden afgevoerd, vervangen en uiteindelijk worden gezuiverd. Als er asbest wordt in aangetroffen, ben je verplicht de...

Lees meer