feb 1, 2021 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Deze 7 hoofdzonden leiden naar hartinfarct en beroerte

Mannen zijn er erg bang voor, want ze worden er ook bij miljoenen door getroffen elk jaar in de geïndustrialiseerde wereld, maar vrouwen lijken dit weinig interessante voorbeeld dapper te volgen, want ook zij worden steeds meer het slachtoffer van hartinfarct en beroerte. Wat is er mis met de bloedsomloop, want hartziekten zijn in de westerse geïndustrialiseerde wereld doodsoorzaak nummer één, vooral veroorzaakt door vaatproblemen.

Er zijn verschillende soorten hartziekten, maar de belangrijkste is wel de atherosclerose, ook wel aderverkalking genoemd. De ziekte kan al op vrij jonge leeftijd beginnen, bij sectie op gedode soldaten worden al sporen van aderverkalking vastgesteld bij gesneuvelden van amper achttien tot twintig jaar. Bij de preventie moet men vroeg beginnen, niet als men zestig is, hoewel een gezond leefpatroon op alle leeftijden zinvol is en zelfs op hoge leeftijd nog resultaten geeft. Hoe vroeger men verstandig leeft, des te meer garanties men heeft om gezond oud te worden. Bloed is niet enkel de drager van het leven, het is ook de drager van ziekte of gezondheid. Vandaar trouwens dat zoveel risico’s verbonden zijn aan transfusies. Het minste misbruik, of onnauwkeurigheid kan catastrofes tot gevolg hebben: aids, BSE of gekkekoeienziekte, hepatitis, om er maar een paar te noemen mogen vaak op rekening van risico-transfusies worden geschreven. Maar we hebben zelf veel in handen: hoe gezonder men leeft, des te gezonder wordt het bloed en des te gezonder zal je leven verlopen.

Zelfs jonge mensen krijgen al te maken met veroudering van de bloedvaten. De leefstijl is erg belangrijk, maar ook stress vermijden, gezond eten, niet roken en geen alcohol maar wel gezonde vetten.

Het begint sluipend

De ziekte begint sluipend en ongemerkt met de afzetting van een kaasachtige substantie, het atheroom, op de vaatwanden. De weefsels die zich stroomafwaarts van de afzetting bevinden, krijgen minder bloed en dus ook minder zuurstof, met de bedreiging dat die zuurstof zo gering kan worden dat er necrose of afsterving van weefsels optreedt. Gebeurt dit op de hartspier, dan heeft men te maken met een hartinfarct.

De plaats waar men het meest met atheroom te maken kan hebben, situeert zich op de kransslagaders. Dat zijn de slagaders die het hart zelf van bloed voorzien. De verstopping van deze bloedvaten leidt uiteindelijk tot nare problemen: niet alleen hartinfarct, ook trombose, ischemie of angina pectoris, met heftige stekende pijnen in de borststreek en de arm.

Die vaatvernauwing op en rond het hart is de schrik van alle mannen van middelbare leeftijd en van hun vrouw en dit is zeer terecht. Meer dan een kwart van de bevolking krijgt er vroeg of laat mee te maken. Het is dus niet dwaas van tevoren te bedenken wat je kan doen om het te voorkomen.

Al zeer jong

Atherosclerose is een langzaam proces dat al op zeer jonge leeftijd inzet. Men heeft namelijk vastgesteld dat in een aantal gevallen dit al gebeurt in de puberteit en zelfs nog vroeger. Praktisch alle jonge mannen van twintig hebben reeds atherosclerose bij pathologisch anatomisch onderzoek. Ze hoeven er op dat ogenblik evenwel nog geen last van te hebben. Bij vrouwen of meisjes van dezelfde leeftijd zijn deze verschijnselen niet waargenomen.

Atherosclerose is een gecombineerd verschijnsel van enerzijds afzetting van cholesterol en anderzijds een spontaan en natuurlijk verouderingsproces met bindweefselvorming in de intracellulaire ruimten. Gebeurt dit proces in de slagaders dan spreekt men van arteriosclerose. De slagaders verdikken en verharden, waardoor ze zwakker en minder elastisch worden. Meestal ontstaan dergelijke verhardingen en verdikkingen op plaatsen waar aftakkingen bestaan in de slagaders.

Zeven verschillende oorzaken

Er zijn verschillende oorzaken die een rol spelen bij het ontstaan van vaatdegeneratie.

  • Er is om te beginnen een erfelijke factor die een grotere gevoeligheid met verhoogde kans op de kwaal meebrengt. Het mechanisme is nog niet helemaal duidelijk, maar wetenschappelijk onderzoek bij ééneiige tweelingen heeft aangetoond dat de erfelijkheid een bevorderende factor kan zijn.
  • Een tweede belangrijke factor is het geslacht. Bij volwassenen komt atherosclerose veel meer voor bij mannen dan bij vrouwen, meer dan het dubbele zelfs. Na de menopauze halen de vrouwen de „achterstand” wel in, want boven de zestig is het aantal praktisch gelijk. Vrouwelijke hormonen schijnen dus een remmende uitwerking te hebben op de kwaal, terwijl als deze productie wegvalt bij de menopauze, de vrouw evengoed de ziekte krijgt als de man.
  • Op de derde plaats moet vetzucht worden vermeld. Bij te zwaarlijvige patiënten worden vetten onderhuids als reserve opgeslagen. Een dergelijke calorierijke reserve hebben we met onze leefwijze en werkomstandigheden niet nodig. Het betekent evenwel een extra belasting voor de bloedsomloop, want deze massa vet moet constant van bloed worden voorzien. Vetzucht vraagt dus te veel van de bloedvaten en betekent ook een belasting voor het hart.
  • En ook mini-ontstekingen in de vaatwanden, waardoor cholesterol te hulp wordt geroepen om de “dijk” te versterken tegen mogelijke “doorbraak”. Die mini-ontstekingen hebben alles te maken met onze leefstijl: te veel geraffineerde koolhydraten, te weinig goede vetten, te veel stress, roken en te weinig beweging.
  • Ten vijfde zijn storingen in de vetstofwisseling medeoorzaak van aderverkalking. Wie een hoog cholesterolgehalte in het bloed heeft, geldt als een risicopatiënt. Daarom is een cholesterolverlagend dieet van groot belang. Men heeft ook vastgesteld dat dergelijke processen familiaal gebonden zijn. Patiënten die last hebben van suikerziekte, lopen eveneens een groter risico. Het is door wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat misbruik van alcohol, de kans op atherosclerose gevoelig verhoogt.
  • Hoge bloeddruk is een zeer grote risicofactor. Het leidt tot een slijtage van de vaatwanden. Hoewel sommigen het tegendeel beweren, blijkt men bij patiënten die actief sport beoefenen minder atherosclerose aan te treffen. Gebrek aan lichaamsbeweging moet dus duidelijk als een zoveelste risico worden beschouwd. Stress speelt hier eveneens een belangrijke rol in.
  • En de zevende factor: roken. Een van de belangrijkste oorzaken van vaatdegeneratie is roken. Nicotine heeft een vaatvernauwende uitwerking die op de duur blijvende schade veroorzaakt aan de bloedsomloop. Er treedt een soort kramp verwekkende invloed op, zowel in de perifere slagaders als op de hart- kroonslagaders. Tabak verhoogt ook de kans op vaatverkalking, naast vaatvernauwing. Het aantal sigaretten dat wordt gerookt, is recht evenredig met de vergrote kans op een ziekte van de bloedvaten.

Conclusie

Wat is de conclusie: Gezonder leven, meer bewegen, niet roken en geen alcohol en goede vetten en geen suiker.

En wat de gezonde vetten betreft: Omega-3 visolie van vette vis.

Een tip: Omega-3 visolie van Nutribell.

Je vindt Omega-3 visolie in de apotheek met CNK-bestelnummer: 2751-485.

Of je kan Omega-3 visolie van Nutribell ook online bestellen via www.almed.be of via www.boverte.com.

Zo heb je het beste gedaan om vroegtijdige veroudering van de bloedvaten te voorkomen.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer