dec 15, 2023 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Vergroot de abortuspil de kans op kanker?

Abortus is in veel landen een politiek probleem aan het worden. Door sommigen wordt het voorgesteld alsof het iets van niets is, door anderen wordt het tot een elementair recht op ongeboren leven beschouwd. Sommigen zijn van oordeel dat we alle rechten hebben die we ons kunnen toe-eigenen en je ziet wat er gebeurt met de planeet.

Als je menselijkheid en gezond verstand in een wettekst moet gieten, dan krijg je tegenstellingen en dat leidt vaak tot heibel en opstand.

Synthetische hormonen kunnen de gezondheid van de vrouw ernstig beschadigen. Dat is ook zo met de abortuspil. Daardoor wordt ze in sommige landen niet toegestaan.

Hoe pak je dat aan?

Door gezond verstand te gebruiken, want er bestaan genoeg methodes om te vermijden dat je voor grote dilemma’s staat. Trouwens de promiscuïteit van onze maatschappij heeft tot gevolg dat die dilemma’s van langsom meer optreden. Als je seks op vijftien jaar al propageert of aanvaardbaar maakt, krijg je onvermijdelijk gevolgen. Alles wat niet natuurlijk is, en op zijn tijd komt, of in een normale context gebeurt, kan een probleem veroorzaken, soms zelfs grote problemen.

Bovendien vergeet een vrouw die abortus heeft laten toepassen of ertoe gedwongen werd, dit “voorval” levenslang niet. Het blijft aan het geweten en aan de vrouwelijke integriteit knagen. Maar sommige voorbehoedsmiddelen zijn ook lang niet onschuldig. Zo werd vastgesteld dat bij vrouwen die aan hormonale anticonceptie doen meer trombose en flebitis voorkomen en ook meer borstkanker, dan bij vrouwen die van deze methode geen gebruik maken.

Hetzelfde met de morning afterpil, een hormonale bom die het lichaam van de vrouw overhoop kan halen. Kortetermijnvisie kan op langere termijn nog  een groter probleem veroorzaken.

Gevaarlijke nevenwerkingen

In sommige landen is daardoor grote discussie ontstaan over het al dan niet voorschrijven van de abortuspil oftewel de zogenaamde morning-afterpil.

In Frankrijk is het middel wel toegestaan. Niet dat artsen er meer of minder ethische motieven hebben, maar wel hebben ze bijvoorbeeld in Duitsland ernstige bezwaren in verband met de gezondheid van de vrouw. De pil bevat namelijk een synthetisch hormoon dat het zwangerschapshormoon progesteron moet tegenwerken.

In de vroege zwangerschap, één tot ten hoogste twee maand na de conceptie, kan het werkzaam zijn. Maar er zijn grote vraagtekens bij. Het embryo sterft wel af, maar er moet nog een tweede middel worden bijgegeven om de afgestorven vrucht uit de baarmoeder te stoten, een zogenaamde prostaglandine. Hiervan zijn de gevaarlijke nevenwerkingen aan alle medici bekend.

Niet alleen kan het tot zware storingen in de bloedsomloop leiden, wat al kort na het innemen van het middel kan gebeuren, maar bovendien vreest men dat op termijn het aantal kankergevallen daardoor ernstig zou kunnen toenemen.

Tenslotte blijft het natuurlijk een leven dat wordt weggenomen, omdat nu vaststaat dat vanaf de derde week het hartje van de foetus al klopt. De rest hangt van het geweten en de kennis van persoon tot persoon af, maar gevolgen zijn er altijd. 

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer