okt 21, 2020 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Vitamine D: voor een sterk skelet, tegen osteoporose en tegen corona!

Onderzoek heeft uitgewezen dat alle patiënten met corona een tekort hebben aan vitamine D. Zowel bij de preventie als bij de behandeling is het een belangrijk element. Wie op veilig wil spelen, zorgt voor voldoende vitamine D. Die krijgen we gratis van de zon, maar daar hebben we de laatste weken geen overschot van. Bovendien gaan we naar de winter toe en is de kans op voldoende vitamine D via het zonlicht fel beperkt. Die vitamine D wordt namelijk aangemaakt in de huid onder invloed van de zon. Je kan ze ook vinden in roomboter, eieren, vette vis en goede supplementen. Die raad krijgen inwoners van noordelijke landen trouwens al jaren vooral tegen depressie en tegen osteoporose of botontkalking, want vitamine D en K2 spelen een sleutelrol in het behoud van een gezond skelet. Calcium wordt pas goed en voldoende opgenomen als er ook vitamine D aanwezig is.

Osteoporose en osteomalacie zijn trouwens geen eenvoudige ziekten. Het komt neer op een beenverweking en op een tekort aan calcium in het skelet. Daardoor komen niet alleen pijn en houdingsfouten voor, maar in heel wat gevallen ook spontane breuken. Bij oudere personen kan dit catastrofaal zijn, omdat ze door het breken van benen, heupen en botten, vaak zoveel energie verspelen en in de onmogelijkheid zijn het herstel van hun organisme op te brengen, dat ze er aan ten onder gaan. Wat doe je dan? Meer vitamine D. Dat zou heel wat problemen kunnen oplossen. Maar waar haal je ze dan in het najaar en de winter?

Onze voeding bevat vaak te weinig vitamine D en er is ook te weinig zon, dus moet deze noodzakelijke vitamine uit de voeding of een goed supplement komen. Je beschermt jezelf tegen osteoporose en tegen besmettingen zoals corona.

Botverweking als gevolg van een tekort aan vitamine D, is gemakkelijk te voorkomen. Vooral oudere vrouwen zijn er vaker het slachtoffer van. Je mag niet vergeten dat het bot of de beenderen geen dode materie zijn, maar een levend weefsel, waarvan de structuur constant in evolutie is, zodat mag worden gesteld dat zowel voedingswijzigingen als verandering in het bewegingspatroon een invloed hebben op de sterkte van het skelet. Wie te weinig calcium uit het voedsel haalt, kan gemakkelijker botten of benen breken. Te weinig beweging is eveneens een uitlokkende factor, want het skelet gaat onder invloed van de zwaartekracht meer calcium in de beenderen stoppen. Maar de belangrijkste factor is een tekort aan vitamine D met als gevolg botverweking of spontane breuken van het skelet, omdat de kalk uit het voedsel niet meer door de darmwand kan worden opgenomen.

Onderzoek toonde aan dat bij mensen van wie het vitamine D-gehalte in de zomer compleet normaal was, dat in de maand november al met 20 percent gedaald was. In februari was dat percentage nog eens met vijftig percent afgenomen, zodat de waarden dan nog slechts een kleine 70 percent van de oorspronkelijke bedroegen.

In de maand mei was er dan alweer 10 percent meer vitamine D aanwezig, om weer helemaal normaal te worden in de zomermaanden. Dat bewijst duidelijk de relatie met de zon en ook met het voedsel. Minder eieren, vis en boter eten, heeft duidelijk een negatieve invloed op de vitamine D. Er zou een dagelijkse aanvoer van 200 Internationale Eenheden moeten zijn, maar daar komen de meesten niet aan toe.

Als je wat ouder bent, in het noorden leeft en dus lange winters kent of als het gewoon winter wordt en je te weinig vitamine D op het bord en op de huid krijgt, loop je tweemaal zoveel kans een gebroken heup te krijgen dan in andere omstandigheden. Zo hebben Britse onderzoekers twee groepen vrouwen vergeleken: een groep met heupfracturen, en een groep met een gaaf skelet. Beide groepen waren vrouwen van boven de 65 jaar. Er werd vastgesteld dat in groep met botbreuken er ongeveer 40 percent minder vitamine D in het bloed aanwezig was, dan in de gezonde groep. Er werd ook vastgesteld dat de groep die gemakkelijk botbreuken had, dagelijks 25 Internationale Eenheden vitamine D minder naar binnen kreeg met het voedsel, dan de andere groep. De onderzoekers kwamen eveneens tot de vaststelling dat de groep met gebroken botten, zijn breuken met meer dan de helft verminderd had kunnen zien, als die dagelijks wat extra vitamine D had genomen.

Toedienen van vitamine D aan oudere mensen, heeft snel succes. Op een paar maanden tijd hebben die de tekorten bijgebeend en zijn de gevaren die aan tekorten verbonden zijn ook verdwenen. Op die manier kan osteomalacie, of gevaarlijke beenverweking bij bejaarden worden voorkomen. Hetzelfde kan worden gezegd bij osteoporose, een vermindering van de massa van botstructuur. Bij osteoporose zal de patiënt geleidelijk kleiner worden in gestalte, doordat de wervellichamen en de benen verminderen in omvang. Er zijn gevallen bekend waarbij patiënten op de leeftijd van vijfenzeventig jaar ruim 12 tot 15 centimeter kleiner waren dan op middelbare leeftijd. Osteoporose komt meer voor dan osteomalacie, maar vaak komen beide problemen ook tegelijk voor. Ze kunnen trouwens vaak door dezelfde therapie worden verholpen: het toedienen van vitamine D.

In onderzoeksgroepen werd aan vrouwen die in een bepaald jaar een spontane heup- of wervelbreuk hadden opgelopen, grote doses vitamine D toegediend onder medische controle. Het gevolg hiervan was dat in datzelfde jaar geen nieuwe breuken meer optraden en dat ook de calciumbalans in het bloed weer normaal werd.

Als je botbreuken wil voorkomen, of als je al bepaalde waarschuwingen hebt gehad, dan is het nodig bepaalde richtlijnen in acht te nemen. Vooral met het voortschrijden van de jaren moet je voorzichtiger worden. Om te beginnen moet je je skelet de zwaartekracht laten ondervinden, dat wil zeggen, je moet het skelet belasten. Veel bejaarden, maar ook mensen van middelbare leeftijd hebben de neiging letterlijk bij de pakken te gaan zitten. Sommige jongeren hebben zelfs de slechte gewoonte te weinig te bewegen. Wie te weinig beweegt, krijgt minder mineralen in de botten dan iemand die geregeld aan sport doet. Sport, lopen, stappen, huppelen, trappenlopen, het zijn zoveel mogelijkheden om de botstructuur te versterken en te maken dat meer mineralen uit het voedsel in de beenweefselstructuur worden opgenomen.

In de zomer bij mooi en warm weer moet je geregeld profiteren van de zon en de huid blootstellen aan het licht, voor de aanmaak van vitamine D: meer vitamine D is meer calcium en minder breuken of osteoporose!

In seizoenen met weinig zon kies je best voedsel dat rijker is aan vitamine D: echte roomboter, een eitje of vis. En wil je zeker spelen, kies dan een goed supplement van vitamine D.

Een tip: Vitamine D van Fytobell, ideaal uitgebalanceerd.

Je vindt Vitamine D van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 3091-527.

Of je kan het ook online bestellen via www.almed.be of via www.boverte.com.

Wie daar rekening mee houdt, loopt veel minder kans gemakkelijk iets te breken, bewaart of verkrijgt een gezond skelet en sterke botten en is ook veel veiliger in tijden van corona.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Beter slapen door te vermageren

Roken is zowat de standaard van ongezond leven en alles wat ongezond is, wordt daarmee vergeleken. Zo wordt bijvoorbeeld gesteld dat “zitten”, het nieuwe roken is, omdat veel mensen met een kantoorbaan te weinig bewegen en daarmee betalen voor hun gezondheid. Niet...

Lees meer

Hoe kun je gezond vermageren?

Talrijk zijn de patiënten die willen vermageren. Er zijn organisaties die er fortuinen aan verdienen, terwijl de resultaten eigenlijk volkomen afhangen van de inzet en vooral ook de kennis van de persoon zelf die wat minder gewicht op de weegschaal wil aflezen. Er is...

Lees meer

Hoe je cholesterol perfect beheersen?

In tegenstelling tot wat velen denken wordt cholesterol niet vooral aangebracht door de voeding. Het is het lichaam zelf die deze belangrijke stof grotendeels aanmaakt. Dat betekent ook dat cholesterol heel belangrijk is voor het lichaam: hormonen, hersenen, enz. Je...

Lees meer

Kun je ook te gezond eten?

De Europese gemeenschap is ons een loer aan het draaien: steeds meer voedsel mag genetisch gemanipuleerd worden en men hoeft daarover de consument niet in te lichten. Op wiens maat en voordeel is dit “recept” dan wel geschreven? Je kunt ook te veel met gezond eten...

Lees meer

Beweging en nuttig werk helpt depressieve patiënt

De problemen stapelen zich op. Niet te verwonderen dat veel mensen depressief worden. Niet iedereen heeft dezelfde spankracht en kan er voluit tegenop. Daar kun je wel wat aan doen. Veel mensen voelen zich depressief. Zinvol werk, beweging en Hyperibell kunnen daar...

Lees meer