dec 22, 2022 | Actueel, Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Rook je? Stop dan voor het te laat is!

Stoppen met roken, deze dagen kan je niet om het thema heen. Wie ondanks alle informatie toch wil blijven roken, kan dat op eigen risico doen, maar van langsom meer zullen verstokte rokers hinderpalen op hun weg vinden. Zo is Australië bijvoorbeeld van plan om de prijs van een pakje sigaretten op te trekken tot 48 euro en ook in Nederland is een dergelijk geluid te horen. Duur betalen dus voor een duur risico. Want ondanks alles blijft tabak de belangrijkste oorzaak van sterfte door kanker en hart- en vaatziekten. Bovendien is dat risico in belangrijke mate te vermijden. En ook onze eigen overheid heeft een doortastende maatregel op stapel: wie er jonger uitziet dan 25 jaar of ook jonger is, zal zijn identiteitskaart moeten tonen om zijn leeftijd te bewijzen om nog sigaretten te kunnen kopen. De kankerliga reageert tevreden, de sigarettenverkopers niet. Wat had je verwacht?

Stoppen met roken is heel verstandig, maar niet gemakkelijk. Toch kun je rekenen op hulp van de natuur.

Erg hinderlijk

We worden ook van langsom minder gedwongen in andermans rook te vertoeven: het is verboden in publieke plaatsen zoals kantoren, bibliotheken, officiële gebouwen zoals musea, stadhuizen enz. Binnenskamers was het ook al verboden in cafés en restaurants. Nu komen daar nog maatregelen bij zoals pretparken, dierenparken, speeltuinen.

Rokers hebben de onhebbelijke gewoonte op restaurant buiten op het terras te gaan roken, maar hebben er blijkbaar weinig last mee dat anderen die op het terras vertoeven of er eten en drinken, er wel last van hebben. Wanneer gaan ze het roken ook op terrassen verbieden?

Ook als er kinderen in je eigen auto zitten, is roken verboden. Dat is alleen maar toe te juichen, want kinderen van rokende ouders hebben viermaal meer kans om zelf roker te worden. Hoe ga je trouwens als rokende vader om met kinderen die willen roken? Je hebt geen been om op te staan. Het is duidelijk wat Cartesius oftewel Descartes daarover heeft gezegd: “Om te weten hoe mensen denken, moet je niet luisteren naar wat ze zeggen, maar kijken naar wat ze doen”.

Rokers krijgen het moeilijker

Sommigen moeten daarbij een eindje geholpen worden en dat is de regering van plan, weliswaar op de langere termijn, want de tabakslobby is ook machtig, maar toch gebeurt er wat: er werd recent een wet aangenomen waardoor tegen 2024 het verboden zal zijn dat tabak verkocht kan worden via automaten en tegen 2025 zal tabak niet meer mogen aangeboden of verkocht worden op cafés en op festivals. Het wordt dus moeilijker om sigaretten aan te schaffen en een plaats te vinden waar je nog mag roken. Daarnaast wil men de zichtbaarheid van alles wat met tabak te maken heeft uit het straatbeeld bannen: de reclame is trouwens al aan banden gelegd, maar men wil het nog uitbreiden. Winkels zullen niet meer mogen afficheren of vermelden dat ze tabak verkopen.

Het ministerie van Volksgezondheid wil dat jongeren minder in contact komen met tabak, zowel visueel, door middel van reclame of namen en niet in het straatbeeld. Daarnaast onderzoekt het ministerie of er geen stimulansen kunnen worden gegeven aan producten die het roken doen verminderen of van de verslaving kunnen afhelpen. Benieuwd of daar ook natuurlijke middelen zullen bij getolereerd worden.

Groot bevolkingsonderzoek

Maar dat het de roker moeilijker gemaakt wordt, is maar goed ook en is zelfs in het belang van de roker zelf, want uit medische analyses blijkt dat de roker gevoeliger is voor meer dan vijftig ziekten, die niet of minder voorkomen bij niet-rokers. Je zou voor minder het pakje in de vuilnisbak gooien. Het departement Volksgezondheid wil eraan werken dat op die manier een rookvrije generatie ontwikkeld wordt.

In China is trouwens een bijzonder uitgebreid bevolkingsonderzoek gehouden onder niet minder dan een half miljoen rokers die gedurende meer dan tien jaar werden geobserveerd. Dat is het gevolg van het feit dat elk jaar in China alleen al meer dan een miljoen mensen overlijden aan de gevolgen van tabak. Op tien jaar tijd is op die manier heel België uitgeroeid. Twee op drie mannen is trouwens roker in China. De prognoses van de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) verwacht dat in deze eeuw niet minder dan een miljard mensen zullen sterven aan de gevolgen van tabak.

In Peking zijn de resultaten bekend gemaakt van een universitaire studie waaruit blijkt dat de helft van de mannen die voor hun achttiende begon te roken uiteindelijk zal doodgaan aan de gevolgen van tabak… tenzij ze er snel mee ophouden. En dat is nooit te laat.

Want in de tijdsspanne van het onderzoek ging 50.000 patiënten dood aan de gevolgen van tabak.

De bekende ziekten

De ziekten waaraan ze stierven zijn welkbekend: longkanker, maar vooral ook strottenhoofdkanker, keelkanker, maag- en darmkanker, pancreaskanker, borstkanker, hart- en vaatziekten waaronder hartinfarct en beroerte, ook zelfs diabetes. Ook de opname in ziekenhuizen was een derde tot de helft langer in vergelijking met niet-rokers en dat voor problemen die niet meteen aan roken gerelateerd waren: bijvoorbeeld heelkundige ingrepen aan heupen, de wervelkolom of het spijsverteringsstelsel.

Ter vergelijking: de kans op strottenhoofdkanker was niet minder dan 220 maal hoger dan bij een niet-roker. De kansen op tong- en lipkanker werden bovendien ook nog verhoogd als er bij de roker ook alcoholgebruik werd vastgesteld.

Het loont dus absoluut om te stoppen, maar je kunt het beter tijdig doen. Want vandaag stoppen en verwachten dat morgen alle risico’s verdwenen zijn, is niet realistisch.

Aan de universiteit van Oxford heeft men berekend dat als iemand stopt met roken vooraleer zich een ziekte heeft ontwikkeld, het tien jaar duurt vooraleer de patiënt zich op hetzelfde niveau van risico mag wanen als iemand die niet rookt. Tegelijk is het van belang een gezonde leefwijze na te streven. Van de tabak in de alcohol vluchten, is bijvoorbeeld geen optie.

Uitvluchten

The Lancet heeft er een belangrijke bijdrage aan gewijd. Hieruit bleek dat in Azië en vooral China bijna de helft van de mannelijke bevolking rookt. Uitvluchten zijn er genoeg, zoals: “het behoort tot onze cultuur”. Maar dergelijke excuses beschermen helemaal niet tegen de dodelijke gevolgen.

Vijftig jaar geleden was men ook bij ons elkaar aan het oppoken met de slogan “Hij is geen man, die niet roken kan”. De gevolgen van die mooipraterij zijn intussen wel bekend.

Maar nog altijd bedienen sommigen zich van mooie excuses zoals “Ik heb dat nodig om te ontspannen, het geeft me rust”. Daar is wel iets van aan, omdat de nicotine de plaats inneemt van endorfines die bij de roker niet meer door het lichaam zelf worden aangemaakt. Het gevolg is dat het organisme vraagt naar compensatie en dat is nicotine. 

Hoe stoppen?

Mevrouw Gils van de actie “Kom op tegen Kanker” vindt het jammer dat een aantal mensen niet wil begrijpen dat tabak hen uiteindelijk fataal zal worden. Ondanks alle campagnes blijven ze hardleers doorroken. Vooral jongeren die lichamelijk weinig hinder van hun gedrag ondervinden, zijn moeilijk toegankelijk en niet vatbaar voor redelijkheid. Kijk naar de straten bij einde schooltijd: bijna de helft van de jongeren rookt en het zijn vooral meisjes die blijven doorroken. Als je bedenkt dat één volwassene op zeven in België rookt, dan weet je dat de helft daarvan rokende pubers zijn.

Ze vinden het stoer. Vapen is bij hen een flauw alternatief en daar hebben ze geen zin in.

Bovendien wordt vapen in bepaalde landen zoniet verboden, dan toch fel afgeraden omdat sommige stoffen daarin kankerverwekkend zijn. Het is dus kiezen tussen de duivel of Beëlzebub.

Sciensano heeft bij ons onderzoek gedaan naar het rookgedrag, gerelateerd aan het aantal sterfgevallen. Daaruit bleek dat rokers gemiddeld tien jaar vroeger sterven en dat elk jaar in ons land 14.000 overlijdens te wijten zijn aan tabak.

Merkwaardig is ook dat uit het onderzoek bleek dat een kwart van de rokers geen zin heeft om te stoppen. Het merendeel van de hardleerse rokers bestaat uit jongeren.

Toch geven artsen de beste raad: stop voor het te laat is en… je weet nooit wanneer je de grens overschrijdt.

Hulp van de natuur

Toch sta je er niet alleen voor, want je krijgt hulp van de natuur. Je moet zelf iets doen, maar je krijgt ook hulp.

  • Drink tijdens het stoppen helemaal geen alcohol. Geen druppel.
  • Drink veel water.
  • Eet tijdens die periode geen junkfood en mijd suiker.
  • Eet minder vlees en meer vis.
  • Vermijd gelegenheden en vrienden die roken of waar gerookt wordt.
  • Vertel aan je omgeving dat je wilt stoppen, dat zal doorgaans gerespecteerd worden.
  • Maak elke dag een wandeling en ga vroeger slapen.

En er is gelukkig ook een uitstekend natuurlijk hulpmiddel: Xantipex van Fytobell (vroegere benaming Fumexit) dat de rookhonger stopt. In een handige spray zodat je even onder de tong kan sprayen als je drang tot roken krijgt. Het bevat enkel natuurlijke stoffen.

Je vindt Xantipex van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 3271-459.

Of je kunt Xantipex van Fytobell ook online bestellen via www.fytobell.be of via www.boverte.com.

Laat je leven niet in rook opgaan!

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer