feb 16, 2023 | Gezondheid, Voeding | 0 Reacties

Hoeveel en welk water is best voor je gezondheid?

We moeten veel meer drinken. Water, geen alcohol. Nu we in de periode van Tournée minérale beland zijn is het belangrijk te weten hoeveel water we moeten drinken, want water is de beste dorstlesser, maar is ook een van de belangrijkste elementen die we dagelijks moeten innemen. We kunnen maar een paar minuten zonder zuurstof, we kunnen weken zonder vast voedsel, , maar we kunnen ook amper een paar dagen zonder vloeistof, anders gaan we dood. Het probleem is dat de meeste mensen veel te weinig drinken. Ze komen nog niet aan de helft van wat wetenschappelijk als gezond wordt bestempeld. Gemiddeld moeten we 35 ml water per kilo lichaamsgewicht per dag tot ons nemen. Dat betekent dat iemand van 50 kilo 1,7 à 1,8 liter water per dag moet gebruiken. Iemand van 100 kilo zal dus 3,5 liter moeten drinken en iemand daar tussenin van 70 kilo bijvoorbeeld moet 2,7 liter drinken. Dat lijken enorme hoeveelheden, maar zo geweldig is dat niet. Je hoeft niet meteen een liter ineens te drinken. Trouwens de nieren kunnen ongeveer 0,8 tot 1 liter per uur verwerken. Daar moet je rekening mee houden.

Krijg je met drinkwater ook vergif in je glas? Water moet mineraalarm zijn, water is geen voedingsmiddel, maar een transport- en zuiveringsmiddel. We moeten inderdaad meer water drinken, en liefst zo zuiver mogelijk.

Kun je dan ook te veel water drinken? Jazeker. Het gevolg is dat er op die manier een tekort aan zouten zoals natrium ontstaat, maar in extreme gevallen kunnen ook de hersenen te veel vocht opnemen, de cellen gaan zwellen en de dood kan erop volgen. Dat is een bekend fenomeen in psychiatrische instellingen waar mensen die aan dwangneurose lijden plots enorme hoeveelheden water gaan drinken … tot ze er dood bij neervallen. Een gezond persoon die ook voedsel tot zich neemt, kan maximaal 15 liter per dag verwerken, maar wie haalt het in zijn hoofd om zoveel water te gebruiken. Dat is ook nergens voor nodig. Als we tussen de 2 en de 3 liter water per dag tot ons nemen is dat perfect.

Wat bedoelen we met water? Niet alles wat vloeibaar is mag daartoe gerekend worden, want alcohol bijvoorbeeld dehydrateert. Sommigen drinken wel tien pinten bier per dag en zitten daarmee aan de noodzakelijke hoeveelheid vocht, maar vanwege alcohol dehydrateren ze en hebben bovendien de nadelen van alcohol. Ze gaan er beslist hun gezondheid door beschadigen. Ook opletten voor frisdranken, want die bevatten enorme hoeveelheden suiker, maar sommige daarvan ook cafeïne, wat eveneens dehydreert. Hetzelfde voor koffie. Maar wie haalt het in zijn hoofd om 3 liter koffie te drinken?

Soep mag wel meegerekend worden en kruidenthee eveneens. Zwarte thee bevat ook cafeïne.

Wat is gezond water?

Gezond drinkwater is zo zuiver mogelijk en bevat liefst niet te veel mineralen. Gedistilleerd water is weliswaar zuiver, maar omdat het dan weer geen mineralen bevat is het moeilijk verteerbaar en dus niet aan te bevelen. Het haalt de mineralen dan ergens anders vandaan.

Voor de industrie is zuiver water nog wat anders. Als water aan de drinkwaternorm van de wet beantwoordt, kan het zelfs niet dienen als spoelwater voor auto’s, ze gaan dan steevast roesten na één jaar. Een stoomketel is met drinkwater al na zes maanden kapot en een stoomstrijkijzer houdt het amper één jaar uit. Zuiver water is eigenlijk een vloeistof waar enkel water in zit: H2O: twee moleculen waterstof en één molecule zuurstof en alles wat daarbij komt is er te veel aan.

Drinkwater mag nog meer bevatten, vooral calcium en magnesium en dan is het lekker van smaak, want zuiver water smaakt helemaal niet, is slecht. Maar het is wel “zuiver“ water.

Is wat de wet zegt dan goed voor de gezondheid? De enorme reclamecampagnes laten je zelfs geloven dat je van water kan afslanken. Sommige zouten in water zetten inderdaad bepaalde processen in gang, maar de vraag is of ze nog gezond zijn.

Industrie veeleisender dan gezondheid

Als de industrie gewoon drinkwater zou gebruiken, dan kunnen bepaalde scheikundige processen gewoon niet correct plaats vinden. Hun normen zijn veel strenger dan die van volksgezondheid. De mens is evenwel tegen een stootje bestand.

Voor menselijke consumptie is dat niet geschikt, want drinkwater is scheikundig gezien geen goed water. Als een carwash dergelijk water voor de auto’s gebruiken zou, dan is die auto na één jaar al doorgeroest. Mensen kunnen de mineralen in het drinkwater nog benutten of althans elimineren, maar voor de industrie zijn ze niet gewenst en vaak erg hinderlijk en zelfs nadelig.

Als zuiver water voor de industrie slechts twee moleculen mag bevatten, wat is dan nog goed drinkwater voor de mens?

Goed drinkwater beantwoordt dus aan de norm van de wet. Er mogen geen schadelijke stoffen in aanwezig zijn. Dat zijn vooral zware metalen zoals kwik, lood, cadmium enz… en organische stoffen zoals herbiciden, pesticiden, PCB’s enz… die zelfs al in kleine hoeveelheden schadelijk zijn. Daarbij zijn de dioxines in water fel onderschat. Aanvankelijk dacht men dat ze enkel in vet oplosbaar waren, maar ze zijn er toch… want ook de vissen vertonen sporen van PCB’s. Voordeel is wel dat de afbraak van dioxines in water veel sneller plaats vindt.

Alles hangt natuurlijk af van de hoeveelheid, zoals Paracelsus heeft gezegd. Ons organisme heeft bijvoorbeeld zout nodig, maar te veel zout is dan weer schadelijk, veroorzaakt hoge bloeddruk, hartgebreken, aderverkalking, nierblokkages enz… Een normaal gezond mens heeft 2 liter water per dag nodig om alle chemische processen in het lichaam te kunnen laten functioneren. Via de nieren kunnen op die manier niet meer dan 50 ppm nitraten worden geëlimineerd. Maar om datzelfde proces tot een goed einde te kunnen brengen via een nierdialyse is viermaal meer water nodig in het lichaam. De norm van 50 ppm nitraten gaat dus niet meer op. Lagere normen zijn hier dus nodig. Dit water moet dus aan veel strengere normen beantwoorden en gewoon drinkwater is dus ongeschikt voor deze patiënten.

Wat is veilig drinkwater?

Als we de reclame mogen geloven dan is duur flessenwater het enige dat geschikt is, deugt kraantjeswater niet, worden we er zelfs ziek van.

De wetgever heeft natuurlijk de gezondheid van de bevolking op het oog, maar wordt ook beperkt door de technische mogelijkheden, het aanbod van de natuur en de financiële kant van het zuiver maken van drinkwater. Als je water uit het Albertkanaal oppompt dat voor het grootste deel uit oppervlaktewater bestaat, wat moeten we ons daar bij voorstellen qua veiligheid? Het is niet omdat vissen in een bokaaltje er niet onmiddellijk van dood gaan dat je gevoel van veiligheid helemaal terecht is. Maar dan kom je al gauw op het punt van de technische haalbaarheid en betaalbaarheid. Als je perfect zuiver water wil dan kan dat technisch wel gerealiseerd worden, maar enkel op individuele basis en moet je met omgekeerde osmose werken: membraanfiltratie zodat alle PCB’s, dioxines, metalen, alle pesticiden en herbiciden, alle gehalogeneerde koolwaterstoffen, chloor, bacteriën, virussen, pyrogenen, kwik, lood, cadmium, dus zware metalen, verwijderd zijn. We weten dat water dat door omgekeerde osmose gefilterd werd, enkel nog water bevat met enkele laag-moleculaire mineralen. De voedingswaarde hiervan is een punt van discussie.

Mineralen moet je halen uit de voeding en niet uit het water. Daarin zitten de mineralen in hun natuurlijk milieu, met de juiste ballaststoffen, goed gedoseerd en biologisch opneembaar zonder belasting voor een normaal organisme. Mineralen moet je dus niet uit het water halen, tenzij met een bepaalde bedoeling, maar dan kies je ook voor een specifieke soort water zoals in bepaalde kuuroorden gebeurt. Dan werk je ook doelbewust naar een bepaalde therapie toe. Maar normaal dient het drinkwater om het lichaam te zuiveren, de nieren aan het werk te zetten, afvalstoffen mee te voeren en biologische processen op gang te houden, niet om voedingsstoffen aan te brengen.”

Water met weinig mineralen is dus best voor de gezondheid. Kies je voor een tafelwater, zoek dan een water met het minste mineralen en een hoogste Ohmgetal: bijvoorbeeld Mont Roucous, Volvic, Spa Reine.

Water dat veel mineralen bevat is niet erg gezond. Ze kunnen wel bepaalde dingen beloven en processen activeren, maar op den duur zijn ze toch niet aan te raden.

Weinig mineralen, tenzij…

Hoe mineraalarmer een water is, des te meer zouten kan het uit het lichaam verwijderen. Met zouten moet je trouwens bijzonder voorzichtig zijn. Als je bij een patiënt NaCl of gewoon een keukenzoutoplossing inspuit, dan barsten de cellen. Zouten moeten trouwens organisch gebonden zijn (zoals in groenten en fruit) en niet anorganisch (zoals in water). Mineraalarm water zoals Volvic, Spa Reine is dus best. Maar als men gerecycleerd oppervlaktewater uit het Albertkanaal gaat gebruiken als drinkwater, er dan nog chloor aan toevoegt, dan weet je eigenlijk niet meer wat er met de gezondheid gebeurt. En dan kun je veiligheidshalve het water uit de kraan toch eerst filteren.

Mensen die safe willen spelen kunnen dus maar best hun drinkwater filteren, dan zijn ze zogenaamd schoonmakende en gezonde stoffen zoals chloor en fluor (gelukkig niet bij ons) ook kwijt. In Nederland heeft men van overheidswege bijvoorbeeld in bepaalde steden het drinkwater gefluorideerd, zogenaamd omdat dit op grote schaal tandcariës zou tegengaan. Dat was wel juist, maar men had niet door dat dit eigenlijk op grote schaal ook kankerverwekkend was… tot men fluor dan maar ging verbieden. Je moet dus voorzichtig zijn met zekerheden, want we kennen slechts één grote zekerheid: dat men nog van niets zeker is. Trouwens ook via de leidingen kunnen vervuilende stoffen in het drinkwater terecht komen.

Hoe kies je gezond water?

Gezond water moet liefst zo weinig mogelijk mineralen bevatten en helemaal geen vervuilende en toxische stoffen en zeker geen zware metalen. En af en toe van watersoort veranderen is verstandig.

Een eenzijdig fruitdieet is op den duur ook schadelijk, evenals een rijstdieet, of een eiwitdieet. Alles heeft voordelen, maar eenzijdigheid heeft uiteindelijk grote nadelen.

Eigenlijk weten we niet zo veel. Bovendien is alles zo complex en ingewikkeld geworden. We worden gestuurd door elementen die we niet kennen en niet meer in handen hebben. We worden geleid, maar door wie en door wat? Bovendien is alles zo over gereglementeerd… Maar wat dit voor onze gezondheid op termijn zal betekenen is nog maar een bange vraag….

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer