jun 5, 2021 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

CHRONISCHE BRONCHITIS:

Vermijd luchtvervuiling en roken

De ene dag regen, de andere dag zon. De ene dag onweer, de volgende dag heet en droog. De ene week miezerig alsof het herfst wordt, de andere week tropisch en heter dan in het zuiden van Frankrijk. Ideaal weer voor virussen en bacteriën die het natuurlijk naar hun zin hebben. Want kwakkelweer stelt de immuniteit en de slijmvliezen sterk op de proef. Maar wie pienter is weet hoe je dat best kan aanpakken. De natuur is daarin een opperbeste raadgever.

Niet te verwonderen dat de hoestjes, niesbuien en neusverkoudheden er zijn. De verwarring is soms compleet, want er is ook nog corona en de allergische nies- en hoestbuien. Dan is nu het moment om er wat aan te doen, want zo’n simpele verkoudheid is wel niet gevaarlijk en niet hetzelfde als corona, maar mag je toch ook niet laten aanslepen.

Hoesten en snotteren

Hoesten en snotteren daar heeft iedereen al eens last van, maar het is niet normaal dat je weken, zelfs maanden blijft hoesten en met lichte koorts rondloopt. In dit geval spreekt men van chronische bronchitis. En een verkoudheid die je verwaarloost kan gemakkelijk op die manier ontaarden in chronische bronchitis. De aandoening herken je aan een verhoogde slijmafzetting in de luchtpijpen, waarbij de patiënt frequent moet hoesten en vooral slijm moet opgeven. Als zo’n hoestperiode langer dan een paar weken duurt, vaak langer dan drie maanden duurt en minstens éénmaal om de twee jaar terugkeert, dan mag je met grote zekerheid zeggen dat het om chronische bronchitis gaat. Behandeling is dan noodzakelijk, zelfs al laat. Er moet wel eerst worden nagegaan of de vermeerderde slijmproduktie niet het gevolg is van een longziekte of een ziekte van de luchtpijptakken zelf, eventueel de neus- en keelholte of zelfs van het hart of corona. Bepaalde hartaandoeningen, zoals hartzwakte gaan ook gepaard met langdurige hoest. Wanneer vermoeden bestaat van chronische bronchitis of gewoon als een hoest te lang blijft aanslepen, moet je naar de dokter. Er bestaat altijd kans op een ernstige aandoening die wordt gemaskerd en bovendien moet meteen uitgezocht worden of er geen verwarring is met emfyseem of bronchiëctasie.

Er is een duidelijk verband tussen roken en chronische bronchitis. Sommige beroepen zijn gevaarlijker in verband met chronische bronchitis. Mensen die werken als bouwvakker lopen groter gevaar. Het treft ook kinderen die in industriegebieden wonen.

Zelden bij jongeren

Chronische bronchitis vind je hoofdzakelijk bij volwassenen in de tweede levenshelft. Hoewel het af en toe ook wel eens bij jonge mensen, zelfs bij kinderen opduikt maar dan vooral in zwaar vervuilde industriegebieden en dan meestal nog bij patiënten die geen sterke luchtwegen hebben, en in combinatie met andere aandoeningen van de ademhalingswegen zoals astma, stelt men vast dat het voornamelijk patiënten zijn vanaf vijftig jaar en ouder, die er het slachtoffer van worden. Er is een  piek in de leeftijdscategorie tussen vijftig en zeventig jaar en meer bij mannen dan vrouwen. Men heeft nog lang niet alle oorzaken van chronische bronchitis achterhaald en de echte oorzaken zijn ook nog niet zo goed gekend, hoewel veel factoren die het in de hand werken, toch duidelijk zijn omschreven.

Roken is gevaarlijk

Statistisch gezien is er een duidelijk verband tussen rookgewoonten en chronische bronchitis. Vastgesteld werd dat onder de patiënten met chronische bronchitis gewoonlijk meer dan twintig sigaretten per dag wordt gerookt. Uit Engelse rapporten blijkt dat de hoofdfactor tabak is, maar industrievervuiling en invloeden uit het werkmilieu spelen eveneens een belangrijke rol. Dat blijkt trouwens uit het feit dat de ziekte meer voorkomt in de steden dan op het platteland en meer onder arbeiders die in scheikundige industrieën werken dan bij personen die alleen maar kantoorwerk doen en niet met allerlei toxische stoffen in contact komen.

Ook is er een relatie tussen de klimaatgordels, hoewel bepaalde zware industrieën ook daar gevestigd zijn natuurlijk: meer in koude en gematigde klimaatgordels dan in warme landen. Dat is logisch, want in onze streken is de lucht meer vervuild door de industrie dan in de landen rond de Middellandse zee of in ontwikkelingsgebieden.

In sommige beroepen wordt chronische bronchitis zelfs als een soort beroepsziekte beschouwd: schrijnwerkers, mijnwerkers, houtbewerkers, zandstralers, betonwerkers, afbrekers. Dat is niet te verwonderen als je ziet hoeveel stof dagelijks door deze mensen wordt ingeademd. Je moet maar eens een halve dag in de buurt van zo’n atelier of werkruimte vertoeven om te zien hoeveel stof bij het snuiten van de neus weer in je zakdoek belandt.

Over het algemeen spreekt men over chronische bronchitis als de patiënten maandenlang hoest en fluimt, zich verzwakt en ziek voelt en dit verschijnsel geregeld terugkeert zonder dat het spontaan geneest. In geneeskundige kringen wordt nog onderscheid gemaakt tussen drie types: de obstructieve, de etterige en de gewone of ongecompliceerde chronische bronchitis.

Longcapaciteit

De patiënten zijn gewoonlijk mannen van boven de veertig. Ze roken meestal zwaar en brengen een belangrijk deel van hun tijd door in de industrie, in vervuilde lucht.

Als deze problemen niet verzorgd worden, kunnen emfyseem en dus verminderde longcapaciteit ontstaan. Bij chronische etterige bronchitis is er regelmatig opgeven van etterig sputum en is tevens koorts aanwezig. Gewoonlijk is hier sprake van progressieve verergering van de symptomen, waarbij de klachtenvrije periodes steeds kleiner worden. Kortademigheid is een van de grote problemen bij dit type. Bij chronische obstructieve bronchitis is het verloop meestal ongunstig. Bij het hoesten komt trouwens steeds ernstiger wordende kortademigheid voor, vooral bij inspanning. Uiteindelijk komt de kortademigheid ook in rusttoestand voor. De gelaatskleur is blauwachtig. De borstkasverwijding bij inademing neemt af. De algemene ademcapaciteit vermindert. De ziekte kan zo erg worden dat de longcapaciteit tot minder dan de helft afneemt. Het zuurstofgehalte van het bloed volgt dit proces uiteraard ook, wat leidt tot een algemene achteruitgang van de gezondheid. Op de duur kan de ademhaling zo fel achteruitgaan dat ook het hart er gaat onder lijden en een vergroting van het rechterhart optreedt. Dit is dan het gevolg van een verhoogde druk in de longslagader. Er kan acute benauwdheid optreden, ook bewustzijnsverlies, infecties en zelfs pneumothorax.

Snel behandelen

Omdat chronische bronchitis zo vaak voorkomt, wijst dit erop dat er door de meesten veel te laat iets wordt aan gedaan. De patiënten zoeken pas medische hulp als de ziekte zich volop heeft geïnstalleerd en het in veel gevallen te laat is. De ziekte zou eigenlijk al moeten behandeld worden op een moment dat er eigenlijk nog geen specifieke klachten voor de ademhaling aanwezig zijn. Het roken moet in ieder geval worden stop gezet, radicaal! Daarnaast moet de infectie met alle middelen worden bestreden en moet de leefhygiëne worden verbeterd. Desnoods moet de patiënt verhuizen of veranderen van job, zijn gezondheid moet hem dat waard zijn. Daarnaast kunnen, homeopathische en fytotherapeutische behandelingen, ozontherapie, gezond voedsel en vooral conditieverbetering door aangepaste sporten zoals wandelen, zwemmen, ademhalingsoefeningen, voor genezing zorgen.

Als de problemen niet snel worden aangepakt, kan dat aanleiding geven tot het ontstaan van longemfyseem, wat de ademhaling absoluut bemoeilijkt en op de duur de patiënt tot een wrak zal maken. Men kan het evenwel niet vaak genoeg zeggen, dat als roken al voor iedereen slecht is voor de gezondheid, dit voor een patiënt met chronische bronchitis, gewoon vergif is en levensgevaarlijk. Tabak doet de ziekte in hoge mate verslechteren en zelfs ontstaan. Deskundigen zijn er van overtuigd dat tabak in de meeste gevallen de grote oorzaak is. Zelfs het verblijf in rokerige ruimten moet worden vermeden. Ook alcohol is voor deze patiënten totaal uit den boze. Als zowel met roken als alcohol wordt gestopt kan in zeer veel gevallen de conditie van de patiënt worden verbeterd, de ziekte tot staan worden gebracht en in een groot aantal gevallen zelfs worden genezen. De woonomgeving is erg belangrijk. Bedorven stadslucht die vervuild is met roet en allerlei giftige en schadelijke gassen moet zo veel mogelijk worden vermeden. Eventueel moet men op het platteland gaan wonen en alvast zo vaak mogelijk naar zee of in de bossen gaan wandelen.

Een koude en vochtige omgeving moet eveneens worden vermeden. Beroepen die veel met stof te maken hebben, moeten eveneens worden uit de weg gegaan en als men al eens een dergelijk karwei moet opknappen, dan is het dragen van een masker gewoon een noodzaak.

Sport is aangewezen om de longcapaciteit op peil te houden, maar dan moet de sporttak wel gekozen worden in overleg met de arts en in functie van de ernst van de kwaal.

Lopen is voor deze patiënten gezond, maar niet bij mist en regen en in een koude atmosfeer. Men moet rekening houden met de lichamelijke conditie van dat ogenblik. Reizen, zich ontspannen, seksueel contact, intellectuele arbeid zijn allemaal toegestaan in zoverre ze de longfunctie niet hinderen of beperken. De patiënt moet in deze situaties zelf voelen hoever hij kan gaan. Het spreekt tenslotte vanzelf dat warmte in alle omstandigheden en vormen nuttig is.

Om gemakkelijk te stoppen met roken, een tip:

Xantipex van Fytobell zal de rookhonger wegnemen. (Vroegere benaming Fumexit).

Je vindt Xantipex van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 3271-459.

Of je kan Xantipex ook online bestellen via www.almed.be of www.boverte.com.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hoe kun je spataders voorkomen?

Voor alles is een oplossing, of liever wordt een oplossing voorgesteld. Maar of dat dit de goede oplossing is, laten we in het midden. Zo kun je tegen spataders een operatie verkiezen, terwijl dat eigenlijk een symptomatische behandeling is. De benen worden wel weer...

Lees meer

Waarom klagen vrouwen zo vaak over hoofdpijn?

Iedereen kan al eens last krijgen van hoofdpijn, maar vooral vrouwen zijn er gevoelig voor en gebruiken het dan ook als excuus. Neen, we hebben het hier niet over de gekende kolder “vanavond niet schat, ik heb hoofdpijn”, maar wel over het feit dat meer vrouwen dan...

Lees meer