nov 23, 2021 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Hoe kan je kanker vermijden?

We zouden het haast vergeten, maar er zijn nog grotere problemen dan Covid en er is niemand die daartegen protesteert, zelfs niet tegen de oorzaken ervan. Zo zijn er wereldwijd ongeveer 30 miljoen mensen die sterven aan de gevolgen van tabak en luchtverontreiniging. Heb je daartegen al een regering iets weten ondernemen of straatprotest gezien?

En toch duurt het voort, de kanker grijpt om zich heen en we kunnen ons enkel als individu zoveel mogelijk proberen te beschermen. Want je kan er wel degelijk iets tegen ondernemen. Hoe doe je dat?

De lijst met kankerverwekkende stoffen neemt elke dag toe. We kennen allemaal nog het dioxineschandaal met kippen en eieren en alles wat in het ecosysteem terecht is gekomen via deze besmette dieren. Een waanzinnige toestand! We hebben wel de kennis die toeneemt en die ons steeds meer wijst op gevaren, maar daarnaast moet ook de politieke wil bestaan om er wat aan te doen en vooral tijdig in te grijpen. Het is wel bekend dat dagelijks nieuwe materialen worden gecreëerd. Steeds meer stoffen komen in de atmosfeer terecht. Het is goed te weten hoe we ons tegen schadelijke invloeden kunnen beschermen.

Kanker is nooit een toeval. Het is het gevolg van een wetmatigheid van de natuur. Die kan je helpen door de natuurlijke eigenschappen van het organisme te respecteren: gezond eten, gezond bewegen en gezond denken en tenslotte gevaarlijke stoffen vermijden!

Volgende dingen moeten absoluut worden vermeden.

 • Teer en teerderivaten zijn ten zeerste kankerverwekkend. Denk aan tabak. Ook een aantal synthetische medicijnen behoort tot deze groep, zelfs bepaalde hoofdpijn- en slaapmiddelen.
 • Vermijd ook alle gerookte voedingsmiddelen, want zij vormen een potentieel gevaar. Tabak moet op dezelfde lijn worden gezet. Pijptabak, sigaren, sigaretten, of hennepproducten zijn allemaal gevaarlijk. Het overschakelen op nicotinevrije, of nicotinearme tabak heeft geen zin, omdat de kankerverwekkende eigenschappen niet afhankelijk zijn van de nicotine, maar van de teer. Bij elk verbrandingsproces komen teerproducten vrij, dus ook wanneer men andere dingen zou roken dan tabak.
 • Alle chemische toevoegingen aan voedsel moeten zoveel mogelijk worden vermeden, zowel voor wat betreft conserveringsmiddelen, kleurstoffen, als smaakstoffen.
 • Vermijd niet enkel het gebruik van voedingsmiddelen die chemisch zijn behandeld, maar ook groenten en fruit die met chemische bestrijdingsmiddelen werden gekweekt of behandeld na de oogst. Heel wat insecticiden, fungiciden hebben een cancerogene werking. Resten daarvan komen ook vaak in het water terecht en vervuilen op die manier ons leefmilieu.
 • Uitlaatgassen van verbrandingsmotoren zijn evenmin een zegen voor de mensheid. Vele stoffen in de uitlaatgassen zijn kankerverwekkend. Wie op een druk kruispunt in een drukke stad woont, belast zijn gezondheid meer dan wie op het platteland in de buurt van bomen en bossen leeft. Het is dan ook een noodzaak om in zijn vrije tijd geregeld de vrije natuur op te zoeken en daar voldoende beweging in te nemen om gezonde lucht te tanken. Een weekend aan zee of in de Ardennen, desnoods in zijn onmiddellijke omgeving op het platteland is dan ook erg heilzaam en aan te bevelen.
 • Bijzonder gevaarlijk zijn ioniserende stralen. Tsjernobyl heeft duidelijk de funeste uitwerking van “kernafval” bewezen. We spelen een beetje leerling-tovenaar met procedures die we ofwel niet helemaal in de hand hebben, voor een deel aan het toeval overlaten, en vooral onze volgende generaties met een onnoemelijke berg levensgevaarlijk afval opzadelen. Elke hoeveelheid radioactieve straling die erbij komt, is te veel.

Mensen die de keuze hebben, moeten niet te dicht in de buurt van kerncentrales gaan wonen, zelfs al worden die volkomen veilig verklaard. Vooral het afvalprobleem baart ons grote zorgen. Ook medische overconsumptie met röntgenfoto’s moet worden vermeden. Als röntgenonderzoeken niet echt nodig zijn, moeten die echt worden afgeraden.

 • Tenslotte moet de kracht van de geest ook niet worden onderschat. Zorgen, verdriet en gejaagdheid kunnen eveneens kanker bevorderend werken. Het is misschien niet altijd gemakkelijk hiertegen te vechten, want iedereen krijgt in de loop van zijn leven wel de nodige porties verdriet te verwerken, maar toch moeten we door een positieve geestes-instelling proberen het hoofd te bieden aan de al te schadelijke invloeden van negatief denken, piekeren en systematisch ongelukkig zijn.

Wie positief denkt bewijst zijn lichaam ook een grote dienst.

Hoe vermijden we kanker?

Als we inzicht hebben in het ontstaan van kanker, is het ons ook mogelijk om de ziekte te voorkomen en zelfs in sommige gevallen te genezen.

 • Eet daarom zo natuurzuiver mogelijk. Het voedsel zoals het ons door de schepping gegeven wordt, is de wijze waarop het in principe tot ons moet komen. Neem daarom liefst biologisch gekweekte natuurzuivere voedingsmiddelen. Kies voor volkorenproducten, ongeraffineerde suikers, ongeraffineerde oliën en vetten.
 • Producten met een melkzure fermentatie hebben een gunstige uitwerking. Melkwei en alles wat een melkzuurgisting heeft verkregen, heeft een positieve invloed: karnemelk, yoghurt, zuurkool, zure bieten, melkzure groenten, kefir.
 • Melkzure sappen, waaronder het melkzuur gefermenteerde rode bietensap zijn excellent.
 • Alle planten en kruiden die de kwaliteit van het bloed verbeteren zijn aanraders. Daarbij moet gedacht worden aan middelen die de lever stimuleren en positief reageren op het lymfestelsel. Brandnetels, alfalfa, haverplant. Verder ook nog groot hoefblad, maretak, Creosootdrank, thee van lapachohout en duivelsklauw.
 • Planten die veel ijzer en germanium bevatten zijn eveneens gunstig: smeerwortel, groot hoefblad, mierikswortel, alle soorten kers en vooral Oost-Indische kers, ginseng en knoflook. Ook zemelen van rijst en gerst zijn anti-cancerogeen.
 • Verder is het bekend dat volop beweging in de frisse gezonde lucht ook een anti-cancerogene werking heeft. Innerlijke vrede en vreugde in harmonie met de schepping zijn eveneens waardevolle geneesmiddelen en garanties om gezond te blijven.

Voorkomen is nog altijd beter

Tegelijk moet de patiënt er uiteraard op gewezen worden dat het nu de hoogste tijd is de leefwijze te veranderen. In de plaats van een voeding met een zuuroverschot, moet er een basenoverschot worden gerealiseerd. Dat betekent meer rauwkost, meer groenten en vruchten, minder fantasiekost, suiker en vlees.

Ook veel beweging en lichte gematigde sport passen in dit programma. Ontspanning en rust van de geest is eveneens erg belangrijk. Muziek beluisteren is daar een goede methode voor, heilzame harmonische muziek. Psychotherapie die gebruik maakt van de nieuwe inzichten over de beïnvloeding van het lichaam door de geest, kan bijzonder waardevol zijn in deze situatie.

Huid en lymfe moeten worden gestimuleerd om afvalstoffen te elimineren. In gevallen waarbij de patiënt een reumatische-artritische constitutie heeft zal een groente- en rauwkostkuur heilzaam zijn. Dergelijke kuren kunnen best onder medische begeleiding gebeuren. Op die manier kunnen, honderden mensen langer leven en zelfs van hun degeneratieve cellenstaat, worden bevrijd.

Kanker is geen lokale ziekte

Kanker is eigenlijk een ontsporing van het complete cellulaire metabolisme. Eén specifiek geneesmiddel moet dus ook niet verwacht worden.

Omdat genezing minder eenvoudig is dan voorkomen van kanker moeten we er alles op zetten opdat ons lichaam gezond zou blijven. Aldus hoeft kanker geen onvermijdelijk lot meer te zijn dat je treft zonder dat je er de hand in hebt. Kanker is geen lokale ziekte, het is een ziekte van het hele lichaam, waarbij het functioneren van de cel ten gronde gaat en zich weliswaar lokaal kan uiten. Nu we inzicht hebben in het mechanisme kunnen we de dreiging ook in belangrijke mate weerstaan.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

De natuur: het beste antidepressivum

Voel je je een beetje depri? Kies dan bij voorkeur een ander moment om dat te worden. Dat klinkt ongeloofwaardig en eigenlijk een beetje belachelijk, want feit is dat je niet gedeprimeerd kan worden op commando en dat je het tijdstip uiteraard zelf niet kunt kiezen....

Lees meer

Ook je huid neemt giftige stoffen op

Als je een huis koopt, moet het eerst onderzocht worden op schadelijke stoffen. De grond moet gecontroleerd worden op verontreiniging en desnoods worden afgevoerd, vervangen en uiteindelijk worden gezuiverd. Als er asbest wordt in aangetroffen, ben je verplicht de...

Lees meer