jul 22, 2023 | Gezondheid | 0 Reacties

Vreemde stoffen: vermijd ze zoveel mogelijk, want ze tasten je immuniteit aan

We hebben soms een verkeerd idee over hoe reacties van overgevoeligheid ontstaan. Je denkt: daar zijn de pollen, of daar zijn de gluten en… meteen is er een reactie. Dat is een beetje kort door de bocht. Het kan inderdaad gebeuren dat een reactie heel snel volgt op de trigger, maar het kan evengoed langzaam ontstaan en de gevolgen kunnen soms jarenlang op zich laten wachten zodat niet altijd het verband wordt gelegd tussen de oorzaak en heet gevolg.

De wetenschap evolueert en de immuniteit is een domein waar nog heel wat dingen te ontdekken vallen. Maar de natuur kan je nu al hulp verschaffen.

Bovendien is de oorzaak ook niet altijd duidelijk omdat het probleem multifactorieel kan zijn. Probeer er dan maar wijs uit te geraken en maatregelen te nemen. Begrijpelijk dat veel mensen daardoor moedeloos worden. Ze krijgen ook niet altijd de juiste informatie en als ze vragen hebben bij wat hun medicus concludeert, wordt hen dat niet altijd in dank afgenomen.

Toch is de tijd voorbij dat de patiënt als onmondig en dom moet worden beschouwd. Bovendien kan hij zich terechte vragen stellen en het geeft blijk van weinig takt van de medicus als daar geen rekening mee gehouden wordt.

Trouwens Einstein (toch geen simpel mens) heeft ooit gezegd:”Wetenschap kan enkel ontstaan in een omgeving waarin je vrij mag spreken”.

Evoluerende wetenschap

Bovendien evolueert wetenschap ook nog elke dag. De twijfels van vandaag, waren de zekerheden van gisteren. Soms worden allerlei belangen verdedigd, terwijl eigenlijk enkel heg belang van de patiënt zou mogen gelden.

Maar dit terzijde: overgevoeligheid kan veel oorzaken hebben en die zijn niet altijd duidelijk, tenzij het om een ogenblikkelijk gevolg gaat, zoals in het geval van een wespensteek in de keel waarbij de patiënt onmiddellijk in levensgevaar kan verkeren.

Beschouw nu niet meteen alle wespen als behorend tot een doodseskader.

Het is maar een voorbeeld. Maar er zijn natuurlijk ook – en gelukkig – vertraagde reacties, zodat de opbouw van de overgevoeligheid een inspiratie kan zijn om de levensstijl om te gooien. Dat kan bijvoorbeeld door de voeding aan te passen, vreemde stoffen, kleurstoffen, bewaarmiddelen en allerlei kunstmatige toevoegsels en bewerkingen te vermijden. Bewerkt voedsel is echt levensgevaarlijk.

Vertraagde vormen

Niet altijd treedt allergie zo bliksemsnel op. De verschijnselen kunnen zich ook met vertraging openbaren en dat heeft Arthus aangetoond. Hij bracht namelijk eenmaal per week een konijn in contact met paardenserum, dat hij via een injectie onderhuids toediende. De eerste drie keren gebeurde er helemaal niets, maar de volgende drie injecties begonnen pijn te doen, veroorzaakten een rood uitziende ontsteking en een lokale zwelling. Een kleine dag na de injectie kreeg het konijn hier al last van. Na een week trad er versterf van weefsels op in de omgeving van de injectie zowel de opperhuid als de onderhuidse weefsellagen verstierven.

Thans begrijpt de medische wetenschap wat er precies gebeurde. Tijdens de eerste injecties maakte het lichaam antistoffen aan, de zogenaamde precipitinen, familie van de immonuglobulinen G en M. Ze binden zich aan een ander eiwitbestanddeel van het bloedplasma: het complement. Als er nu nieuwe antigenen binnenkomen gaan de antistoffen er een binding mee aan. Deze complexe oplossing slaat neer in de kleinste vertakkingen van de bloedsomloop, de kleine haarvaten, waardoor ze worden afgesloten. Op de duur is er zoveel precipitaat aanwezig na herhaaldelijke injecties, dat de bloedvoorziening naar het kwestieuze deel wordt belemmerd en zelfs afgesloten. Het weefsels sterft af omdat het geen zuurstof meer krijgt.

Beroepsziekten

Deze fenomenen van Arthus, zoals ze genoemd worden, komen behoorlijk vaak voor als beroepsziekte. Ze worden meestal genoemd naar het beroep dat typisch is voor het fenomeen.

Landbouwerslong zal zich uiteraard vooral onder landbouwers openbaren. Zo ziet men dat een boer een aanval kan krijgen een uur of acht nadat hij het hooi heeft bewerkt. In dit geval is een schimmel in het hooi het verantwoordelijke allergeen.

Bagassose is ook een longziekte die frequent voorkomt onder arbeiders op suikerplantages. Ook dit probleem wordt veroorzaakt door een schimmel.

Maar ook andere beroepen kennen hun typisch allergische reflexen volgens Arthus: kaasmakers, champignonkwekers, paprikasnijders, want deze patiënten kunnen soms zeer astmatische reacties krijgen tijdens of na hun werk.

Kies de juiste hobby

Niet enkel het beroep kan verantwoordelijk zijn, ook de hobby, want schimmels in duivenhokken kunnen onder duivenmelkers de zogenaamde duivenmelkerslong veroorzaken.

Ook medicijnen kunnen het syndroom van Arthus veroorzaken. Zo zijn er bepaalde hormonale preparaten die onder vorm van een poeder moeten opgesnoven worden. Bij sommige patiënten treedt na het snuiven een soortgelijke allergische longaandoening op als gevolg van het allergeen dat een soortvreemd eiwit is, dat afkomstig is van de dieren waaruit het hormoon werd gewonnen.

Als de patiënt telkens weer contact blijft hebben met dit allergeen, dan kan op de duur een fibrose, een blijvende bindweefselaandoening ontstaan in de longen, wat het ademen bij deze patiënten kan bemoeilijken.

Serumziekte na tetanusinjectie

Al deze problemen kunnen zich ook voordoen als serum van een dier wordt binnengebracht in het lichaam van een persoon of dier dat vreemd is aan de donor. Omdat dit een vreemdsoortig lichaam is, wordt dit aangeduid als heteroloog. Men ziet dit soort problemen niet zelden optreden na een anti-tetanusinjectie op basis van een serum afkomstig van paarden die tegen tetanus werden geïmmuniseerd.

Ook hier kan een vroege anafylactische shock optreden bij personen die al eerder in contact kwamen met dierlijk serum. Een enkele keer is dit ook het geval bij mensen die nog niet in contact zijn gekomen met dierlijk serum, wel allergisch zijn, maar bij wie het allergeen niet kon worden geïdentificeerd. Meestal treedt het verschijnsel meteen na de injectie op, maar het kan ook met een kleine vertraging komen en ongeveer een uur nadat de patiënt zijn injectie heeft gehad. De zieke krijgt een klamme, bleke huid, een zeer lage bloeddruk, een kleine haast nauwelijks voelbare snelle pols, terwijl de patiënt het slachtoffer wordt van een acute malaise, zich helemaal ziek voelt worden, niet kan blijven zitten, niet kan blijven staan, erg onrustig wordt en soms bewusteloos kan vallen.

Ook fataal

Als er hart- en vaatcollaps optreedt dan kan de dood volgen. Als men niet meteen ingrijpt kan dat fataal zijn. De geneeskunde houdt er rekening mee dat 1 op elke 100.000 injecties een anafylactische shock kan geven. Vandaar dat verschillende zelfhulpgroepen, maar ook een steeds groeiend aantal artsen tegenstanders worden van stelselmatig inenten van grote bevolkingsgroepen en vooral ook tegen problemen die al lang niet meer bestaan.

Een inenting is altijd het binnenbrengen in het lichaam van een soortvreemd eiwit en daarop kan het lichaam heel defensief reageren.

Maar er kan ook een echte serumziekte optreden, maar dan veel later na het toedienen van een injectie met een soortvreemd eiwit. Dat kan drie tot zes dagen zijn bij mensen die al eerder werden ingespoten en zeven tot twaalf dagen bij patiënten die nooit eerder met een vreemd eiwit in contact kwamen. Het is geen pretje om plots koorts te krijgen, rillingen, netelroos of urticaria op de huid, zwellingen van de lymfeklieren en pijn in de gewrichten. Het gebeurt zelfs dat de nieren worden aangetast.

Als men zoveel mogelijk vreemde eiwitten uit het serum verwijdert, verkleint ook de kans op een allergische reflex. Tegenwoordig is het immuun serum dan ook veel zuiverder dan vroeger, zodat men veel minder kans heeft op Arthus-achtige reacties van de patiënt.

Wat is altijd verstandig: zorgen voor een goede immuniteit, gezond eten, voldoende bewegen, niet roken, geen alcohol gebruiken, voldoende slapen en op tijd ontspannen.

En natuurlijk kun je je immuniteit versterken door een prima natuurlijk preparaat.

Een tip: Immunibell van Fytobell.

Je vindt Immunibell van Fytobell  in de apotheek met CNK-bestelnummer: 4197-968.

Of je kunt Immunibell van Fytobell ook online bestellen via www.fytobell.be of www.boverte.com.

Zo krijgen bedreigende reacties minder vat op je.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer