feb 4, 2021 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Griep voorkomen met de wapens tegen Corona

Het is merkwaardig, maar waar het hele land, zelfs de WHO voor gevreesd had is er niet gekomen: het samenvallen van een griepepidemie met de coronapandemie. Hoe komt dat? Waarschijnlijk omdat de beschermende maatregelen die afgekondigd waren om een coronabesmetting te voorkomen, zeker ook gewerkt hebben voor griep oftewel influenza. Het gaat in de beide gevallen om een virus, terwijl corona wel veel besmettelijker is.

Corona is een longvirus dat ook nog meerdere organen tegelijk kan aantasten, maar een echt griepvirus is toch ook geen onschuldig kwaaltje, want sinds de catastrofale pandemie van 1919 waar door de Spaanse griep meer slachtoffers vielen dan in de wereldoorlog zelf, is de Wereld Gezondheid Organisatie alert om de influenzavirussen in hun tocht over de aardbol te volgen en op mogelijke mutaties in te spelen. Griep is echt geen onschuldige ziekte, want hoewel velen het verwarren met een serieuze verkoudheid, spierpijn en koorts, is het eigenlijk veel meer dan dat, hoewel deze symptomen er in ernstige mate kunnen bij betrokken zijn.

Griep is een virale aandoening, waar antibiotica helemaal niets tegen vermag, zelfs geen enkel geneesmiddel in staat is de griep te bestrijden. De beste behandeling bestaat in de preventie en daar kunnen een goede weerstand die eventueel versterkt wordt door Echinacea, het extract uit de rode zonnehoed, voldoende slaap, voldoende antioxidanten zoals vitamine C en het vermijden van besmettingshaarden wel iets tegen doen. Maar voor de rest kan je best in bed blijven zolang de aanval duurt en vooral het lichaam niet nog meer belasten. Datzelfde geldt ook voor corona.

Het griepvirus volgt dezelfde tactiek als het coronavirus. Het probeert zich via een gastcel te ontwikkelen en te verspreiden. Dezelfde preventieve maatregelen als voor corona gelden ook voor griep.

Maar terecht zijn veel mensen bang van griep. Voor een gezond persoon, die geen onderliggende problemen heeft, die voldoende vitaal is, bij wie de natuurlijke afweer optimaal functioneert, is er niet veel gevaar. Het lichaam ruimt het probleem meestal zelf op en het is zeldzaam dat er complicaties optreden. Maar wie al een verzwakt organisme heeft, een labiele bloedsomloop, een kwetsbaar hart, gevoelige luchtwegen en een flauwe weerstand, moet voorzichtig zijn, want griep is een ernstige aandoening die surinfecties kan veroorzaken met soms gevaarlijke complicaties voor de longen, de nieren en het hart. Maar voor wie zich goed verzorgt en geen domme dingen doet, is die kans klein.

Heel besmettelijk

Griep is net als Corona een bijzonder besmettelijke aandoening waardoor sommige jaren in heel Europa de ziekenhuizen overvol lagen, soms tot in de gangen toe.

Griep wordt overgebracht door een influenzavirus, een RNA myxovirus, waarvan er drie antigene types bestaan. Naargelang van het eiwit dat in de kern van het virusdeeltje aanwezig is, worden ze met A, B of C aangeduid. In deze drie groepen bestaan dan weer ondergroepen die worden onderscheiden door het antigene eiwit aan de oppervlakte van de deeltjes. Dat oppervlakte-antigeen bestaande uit hemagglutinine en neuraminadase, verandert onophoudelijk en dat proces wordt mutatie genoemd. Daardoor veranderen precies die antigene eigenschappen en de twee wisselen elkaar voortdurend af. Het schrandere virus is de makers van vaccins telkens weer te slim af, door de mutatie ongecontroleerd en onverwachts toe te passen.

Een vaccin tegen alle soorten influenza maken is daardoor onmogelijk. Als er dan een pandemie, een griepaanval over de hele wereld optreedt, dan is die altijd veroorzaakt door nieuwe antigene vormen van het influenzatype A, want het virustype B heeft een minder veranderlijk karakter en dit virus is ook minder agressief zodat besmettingen van dit type meestal erg lokaal zijn. Het type C is dan nog zachtaardiger, want een besmetting met influenza C openbaart zich gewoonlijk als een flinke verkoudheid met in het ergste geval een goedaardige bronchitis. We moeten dus vooral op onze hoede zijn voor het type A met zijn geniepige wisselende camouflages. Hetzelfde principe geldt trouwens voor Corona. Er zijn al talrijke mutaties aan het circuleren en het is dan ook de vraag of de ontwikkelde vaccins er vat op zullen hebben.

Hoe worden we besmet?

Kinderen wordt geleerd te hoesten en te niezen met de hand of de zakdoek voor de mond en dat is maar goed ook, want virusbesmettingen met influenza gebeuren meestal door druppelinfectie of aerosolen, net als bij Corona. Het virus wordt dan rechtstreeks vanuit de slijmvliezen in de neus- en keelholte in de omgeving verspreid. De besmetting is haast ogenblikkelijk en het virus nestelt zich meteen in de keel van de nieuwe gast op voorwaarde dat die te weinig of helemaal geen antistoffen bezit. Als gelijktijdig meerdere personen die met elkaar in contact zijn geweest ziek worden, spreekt men van een epidemie. Zo’n uitbreiding kan foudroyant en niet te voorspellen zijn. Het hoogtepunt van zo’n epidemie wordt na drie weken bereikt, omdat het virus een snelle verbreiding verkiest: niezen, hoesten, maar ook handjes schudden en kussen zijn gemakkelijke verspreidingsvormen. Heeft het virus ongeveer drie weken nodig om een heel land maximaal te besmetten, dan mag je nog een drie tot vier weken rekenen eer het grootste leed geleden is. Dankzij moderne medische observaties, preventie, opname in ziekenhuizen en monitoring van patiënten zijn catastrofale pandemieën zoals in 1919 waarbij meer dan 25 miljoen mensen in Europa stierven door de griep, nu vrijwel uitgesloten. Maar toch valt na elke ernstige griepepidemie altijd een verhoogde sterfte waar te nemen als gevolg van verwikkelingen op de longen en het hart, begrijpelijk als men weet dat bij een serieuze aanval van het type A, tussen de 30 en de 50 percent van de bevolking in mindere of meerdere mate ziek wordt. De ernst hangt natuurlijk ook altijd af van het tijdstip van de aanval en het virus kiest gewoonlijk de winter, omdat de weerstand van de bevolking dan het laagste is, hangt ook af van de virulentie of de pittigheid van het virus en van de immuniteit van de mensen of ze al eerder in contact kwamen met een soortgelijk virus. Als het een nieuwe sterke mutant is, dan vallen er gewoonlijk geweldig veel slachtoffers. De bekendste is dus wel de Spaanse griep geweest, maar ook in 1957 (de Aziatische griep) en 1968 kwamen serieuze epidemieën voor.

Preventie

Griep is geen onschuldige ziekte, zoals corona dat ook niet is. De beste garantie tegen griep ligt in de preventie. Daarin speelt het immuunsysteem een grote rol. Verzorg daarom goed je darmen door volwaardige voeding, want de immuniteit wordt in belangrijke mate in de darmen opgebouwd. Probiotica zijn daarom erg nuttig. Echinacea, oftewel de rode zonnehoed, maakt de macrofagen actiever en verhoogt dus de weerstand. In tijden van groot besmettingsrisico kan het dus helpen om dagelijks verschillende keren Echinabell te nemen. Ook vitamine C speelt een grote rol in de bescherming van de cel. Omdat ons menselijk lichaam niet in staat is zelf vitamine C aan te maken, wat dieren en planten wel kunnen, moeten we ze van buitenaf innemen, bij voorkeur via de voeding. Maar in tijden van besmettingsgevaar is het nuttig de inname van vitamine C met voedingssupplementen te verhogen. Nobelprijswinnaar Linus Pauling, raadde zelfs tien gram aan, ook om op die wijze ernstige kwalen zoals hart- en vaatziekten en kanker te helpen voorkomen. Maar ook het griepvirus krijgt geen toegang tot de cel als de membranen voldoende beschermd zijn zoals met vitamine C.

Vitamine C is een vrije-radicalenvanger die beschermt tegen allerlei agressors. Die schadelijke factoren variëren per individu, maar kunnen gaan van luchtvervuiling, tot bacteriën en virussen tot stress. Vruchten zijn daarom zo weinig aan te vallen door virussen, omdat ze boordevol vitamine C zitten. Deze vitamine is dan ook het antivirusmiddel bij uitstek, omdat het lichaam aan de hand van deze vitamine zelf interferon aanmaakt dat de strijd tegen de virussen aanbindt. Interferon is nodig om ons immuunsysteem op te bouwen aan de hand van het model van de virussen waardoor we aangevallen worden. Vitamine C verhoogt de beweeglijkheid van de witte bloedlichaampjes en stimuleert de aanmaak van antilichamen zodat het zelfs werkzaam is tegen allergieën, vooral in symbiose met zink.

Als we weten dat de mens per dag ongeveer 17.000 maal ademhaalt en er bij elke ademteug honderdduizenden tot miljoenen bacteriën, schimmels en virussen naar binnen komen, is het van belang het immuunsysteem gezond te houden, zodat een gezond lichaam weerstand genoeg heeft de ziekteverwekkers buiten strijd te zetten en dat is nodig. Maar je kan de immuniteit nog meer versterken door samen met vitamine C, ook Echinacea, zink, vitamine D, en bèta-glucaan te gebruiken.

Een tip: Immunibell van Fytobell, om het griepvirus te slim af te zijn.

Je vindt Immunibell van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 4197-968.

Of je kan Immunibell ook online bestellen via www.boverte.com of via www.almed.be

Griep: dat is daardoor voor een andere keer hoor.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer