mei 1, 2023 | Gezondheid, Wetenschap | 0 Reacties

Vrouwen bedreigd door gevaarlijke hormoontherapie

Van heel veel stoffen weten we dat ze veilig en noodzakelijk zijn. Van een aantal andere stoffen denken we dat we het weten. Dertig jaar geleden werd in academische kringen verkondigd dat oestrogene hormonen veilig waren en dus konden jonge vrouwen zonder enig bezwaar de pil gebruiken.

Van heel wat vitamines en natuurlijke preparaten is bekend dat ze een belangrijke inbreng betekenen in de preventie van gevaarlijke ziekten. Dat is ook zo voor preparaten die het risico van hormonale middelen niet hebben.

Een paar decennia later komt aan het licht dat dit wel onbesuisde conclusies waren want dat hormonen die voorgeschreven worden als volkomen veilig toch ook in een behoorlijk aantal gevallen verantwoordelijk waren voor zowel hersentrombose als tromboflebitis en vooral bij jonge vrouwen die ook rookten.

Kanker door hormonen

Het grootste aantal sterfgevallen bij jonge vrouwen was te wijten aan het gebruik van hormonen zoals de pil. Intussen is men gelukkig wat voorzichtiger geworden, maar de wetenschap wordt nog altijd als heilig beschouwd en als een vaststaand feit, terwijl wetenschap eigenlijk een evolutieve kennis is. De waarheid van gisteren is de twijfel van morgen en de zekerheid over de schadelijkheid van overmorgen.

En nu nog worden veel hormonen voorgeschreven ook aan vrouwen in de menopauze omdat men ervan uitgaat dat die vrouwen hun problemen zien verdwijnen. De opvliegers, het risico op probleem-zwangerschappen, de nachtelijke zweetvlagen, de wispelturigheid en de depressieve gevoelens worden door hormonen aan de kant gezet, maar wat krijgt men ervoor in de plaats?

De overheid suggereert dat je dat allemaal best met je arts bespreekt en dat is inderdaad veilig, maar vaak wordt de arts geïnformeerd door medische vertegenwoordigers van de farmalobby en die heeft minder belangstelling voor de gezondheid van de vrouw dan voor de omzetcijfers gegenereerd door de hormonale middelen.

Onverantwoorde fouten

Daarom is het goed dat iedereen zich terdege informeert over de invloed van hormonale middelen op de gezondheid en of je die niet veiliger en beter kunt vervangen door natuurlijke preparaten die hetzelfde doel voor ogen hebben.

Zo zijn fyto-oestrogenen in staat de meeste ongemakken van vrouwen in de menopauze te verminderen of te verhinderen, terwijl er geen negatieve werking aan verbonden is. Ook de voeding kan daar een rol in spelen. Zo is het bekend dat soja stoffen bevat die gunstig zijn voor de hormonale functies van de vrouw. Ook voor hopderivaten is dat zo. Een goed natuurlijk middel dat je voor dat doel kunt aanwenden is Menobell van Fytobell.

Hormonen zijn belangrijk, want het zijn boodschappers in het lichaam die bepaalde functies in het lichaam kunnen afremmen of opstarten en stimuleren. Daarom is het zo verleidelijk om een hormoonsubstitutie toe te passen om op die manier als onmiddellijk resultaat de ongemakken te verdrijven.

Maar artsen die hoge dosissen synthetische hormonen voorschrijven begaan vaak onverantwoorde fouten. Deze procedure is hypergevaarlijk omdat men niet uitgaat van de begintoestand van de vrouw. Dat kan funest worden voor alles, omdat hormonen alles kunnen sturen. Maar welke arts screent eerst het niveau van de geslachtshormonen vooraleer een substitutietherapie wordt gebruikt?

Wat is veilig?

Zelfs met de zogenaamd veilige pleisters moet erg voorzichtig worden omgesprongen. Men heeft bijvoorbeeld vastgesteld dat als salicylzuur (aspirine) op de huid wordt aangebracht, er reeds sporen van terug te vinden zijn in de urine na amper 10 minuten. Er zijn tests gedaan met look. Als men de binnenkant van schoenen inwrijft met look, dan riekt na 10 minuten de adem al naar look, zo snel neemt de huid een stof op en wordt ze via de bloedsomloop naar alle delen van het organisme gebracht.

Er zijn stoffen die al na 3 minuten werkzaam zijn, zelfs via de huid. Met gassen gebeurt dat het snelst van al en… er zijn zoveel producten in de lucht aanwezig die we niet kennen en waarvan we het niet weten.”

Allerlei vormen van kanker

De dioxinecrisis was amper achter de rug of de meeste mensen waren ze al vergeten. Integendeel, de goede berichten primeren weer, kwestie van de economie van ons land wat op te krikken. Toch weten we niet goed wat er allemaal in ons voedsel circuleert en welke nieuwe gifstoffen er worden aan toegevoegd. Het winstbejag van velen in de voedselsector is groter dan de bekommernis voor het effect op de volksgezondheid.

De mensen weten niet waar ze mee bezig zijn. Maar intussen worden we wel geconfronteerd met nieuwe slachtoffers van degeneratieziekten: Multiple sclerose, M.E., prostaatkanker, borst- en baarmoederhalskanker, colonkanker, Alzheimer… ziekten die in veel gevallen beïnvloed zijn door omgevingsfactoren: lucht, water en voedsel en hormonen.

Vooral kinderen zijn bedreigd

Men mag niet vergeten dat alle koolwaterstoffen, een receptorplaats hebben op de cel. Het is de kunst die stoffen te vermijden en die receptorplaats op de cel te bezetten. Er is een massa schadelijke stoffen die op ons afkomt, maar de MFOS is hier van groot belang, de mixed, function oxidase system. We vragen ons soms af, hoe het komt dat kinderen ziek worden of hyper kinetisch zijn, of autistisch worden. Maar als uit onderzoek blijkt dat er in de hersenen van 14-jarigen al lood en kwik aanwezig is, dan is dat niet zo verwonderlijk.

En toch zou voor de gezondheid van kinderen heel wat kunnen worden gedaan. Bij autisten is bijvoorbeeld de vitamine B6 van belang, plus magnesium. B6 vind je vooral in granen en biergist, hoewel met biergist voorzichtig moet worden omgesprongen vanwege de mogelijkheid dat Candida Albicans, een schimmelziekte vergemakkelijkt wordt.

Antioxidanten

Maar onderzoek heeft aangetoond dat vitamines in een juiste dosering, aangevuld met mineralen en ondersteund door een gezonde voeding, tot merkwaardig gunstige resultaten kan leiden bij de preventie en de behandeling van zogenaamde beschavingsziekten.

Er is geen ziekte die niet behandelbaar is en die niet in meerdere of mindere mate reageert op goede voeding en suppletie. De kracht van het effect zal afhangen van de energie die het lichaam nog heeft om van goede elementen, bruikbare bouwstenen te maken en om te zetten in energie om een lang en gelukkig leven mee voort te kunnen.

We moeten wel voorzichtig zijn dat we door farmaceutische middelen die aangeschaft worden om ons beter te maken, ziekten te genezen en ongemakken te verdrijven, niet nog meer ziek worden gemaakt en op termijn eraan ten ondergaan. Vaak wordt na zoveel jaar de relatie niet meer gelegd tussen het medicijn en de gevolgen ervan.

Daarom is een natuurlijk middel zo interessant.

Dat is bijvoorbeeld het geval met de ongemakken van de menopauze. In de plaats van het risico met hormonen te lopen, kun je eerst met je natuurlijk werkend arts overleggen over een gezond, veilig en goed werkend natuurlijk prepraat.

En tip: Menobell van Fytobell.

Je vindt Menobell van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 2223-188.

Of je kunt Menobell van Fytobell ook online bestellen via www.fytobell.be of www.boverte.com.

Op die manier ga je zachter door de overgang zonder risico.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer