nov 30, 2021 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

MAGNESIUM: om hartziekten en depressie te voorkomen

Vitaminen en mineralen zijn heel belangrijk voor onze gezondheid. Van zodra een of ander element ontbreekt loopt onze gezondheid gevaar. Er is ook al veel te doen geweest rond de waarde van vitaminen en het belang ervan om zowel besmettelijke ziekten, als kanker te voorkomen. Vitamine C speelt daarin de belangrijkste rol. Mineralen en oligo-elementen spelen eveneens een niet te onderschatten rol in de gezondmaking van ons lichaam en kunnen heel wat problemen en ongemakken, zelfs ernstige ziekten helpen voorkomen.

Een van de belangrijkste mineralen is magnesium, dat heel wat functies in het lichaam regelt.

Hoewel ons lichaam niet meer dan een vijftig- tot zestigtal milligram van deze stof bevat, is haar betekenis bijzonder belangrijk. Wie een tekort heeft van dit mineraal kan met enorme moeilijkheden te maken krijgen.

Mineralen hebben een heel belangrijke functie voor onze gezondheid. Zo kan een tekort aan Magnesium tot depressie leiden. Gedroogde producten bevatten een hoog gehalte aan mineralen, ook aan magnesium. En vrouwen die veel last van migraine hebben kunnen soms beterschap krijgen met magnesium.

Omdat magnesium aangetroffen wordt in de spieren, de lymfe, het hart, het bloed, het ruggenmerg, de hersenen, de zenuwen en de tanden, ligt het voor de hand dat magnesium voor al deze organen van groot belang is. Een van de belangrijkste functies, is het stimuleren van de zelfgenezende eigenschappen van ons lichaam. Dankzij magnesium kunnen verkoudheden, griep en allerhande ontstekingsprocessen vanzelf weer in orde komen. Magnesium heeft een belangrijke rol bij het herstellen van verwondingen en het helen van kwetsuren.

De moderne wetenschap heeft momenteel al meer dan 300 soorten enzymen kunnen ontdekken. Er komen er wellicht nog bij, maar men heeft toch al achterhaald, dat hun functie in belangrijke mate afhankelijk is van de aanwezigheid van magnesium. Bij moeilijkheden met de spijsvertering en problemen met de assimilatie van het voedsel wordt duidelijk hoe belangrijk de rol van enzymen wel is en derhalve ook die van magnesium.

Oplossing voor heel wat problemen

Men heeft ontdekt dat heel wat patiënten die zich op een „moderne wijze” voeden vaak een tekort aan magnesium vertonen. Dat brengt uiteraard problemen mee waarvoor niet altijd meteen een duidelijke oorzaak kan worden gevonden. De arts moet al bij de pinken zijn om er eventueel een tekort aan magnesium te gaan achter zoeken.

Wie gaat bij het optreden van plotse vlijmscherpe spierscheuten denken in de richting van magnesiumtekort? Wie ’s nachts soms wakker wordt van trekkende benen, of van spierkrampen kan proberen de zaak te verhelpen met wat extra magnesium. In veel gevallen zal het snel beteren. Nachtelijke kuitkrampen eveneens.

Vrouwen hebben veel last van migraine, waarvoor ze maar geen verklaring vinden. Niet voor alle migraine is de oorzaak zo onduidelijk, want er kunnen emotionele, hormonale en erfelijke factoren een rol spelen, naast de veel voorkomende stress- en weekend- migraine. Maar in ieder geval kan een groot aantal dames van migraine verlost worden door wat extra magnesium te slikken.

Sommige patiënten hebben snel te lijden van zwellingen aan de lymfeklieren: de hals, de oksels, de lies. Bij de minste keelpijn of verkoudheid zwellen de lymfeklieren in de hals. Soms is er zelfs helemaal geen verklaring voor. Ook hier kan magnesium uitkomst brengen. Hetzelfde voor bepaalde goedaardige gezwellen: myomen, knobbels in de borst en de baarmoeder, in de elleboog- en de knieholte.

Men heeft ook vastgesteld dat alle stressgevoelige organen die bij overlast pijn tot gevolg hebben, gunstig reageren op een behandeling met magnesium.

Natuurlijke voeding van vitaal belang

Tegenwoordig wordt magnesium onder allerlei vormen zowel in apotheken als in reformhuizen te koop aangeboden. Het nut daarvan is bewezen en het is goed dat wie zich niet lekker voelt en op aanraden van zijn arts baat zou hebben met magnesium daar gebruik van maakt.

Men kan zich ook van verdunde (homeopathische) preparaten bedienen om het absorptievermogen van het lichaam voor magnesium te verbeteren. Je kan best met je arts overleg plegen, en dat is altijd best.

Toch blijft goed en gezond voedsel van primordiaal belang. Een volwaardige en natuurlijke voeding is eigenlijk door niets te vervangen. De tekorten aan magnesium zijn namelijk groter wanneer we een verarmde voeding bestaande uit geraffineerde producten tot ons nemen. Witte meelspijzen bevatten lang niet voldoende magnesium zoals dat met volkorenproducten en vooral volle zilvervliesrijst en gierst het geval is. Volle rijst bevat driemaal zoveel magnesium als de gepolijste witte rijst en tienmaal zoveel als witte rijstebloem. Koolrabi, rammenas en komkommer zijn eveneens goede magnesiumleveranciers. Soja en peulvruchten komen ook in aanmerking voor magnesium, terwijl gedroogde vruchten en vooral dadels, vijgen en rozijnen een zeer hoog gehalte aan magnesium bezitten. Ook noten mogen daarom niet op het menu ontbreken, zowel paranoten, walnoten als amandelen en pijnboompitten.

Al dit voedsel is trouwens ook goed voor een gezond hart en gezonde bloedsomloop. Wanneer we voedsel tot ons nemen dat rijk is aan magnesium bewijzen we tevens de grootste dienst aan ons hart en dat is toch van vitaal belang.

Magnesium: essentieel voor het hart

Magnesium vervult een belangrijke rol in de stofwisseling die daardoor gestimuleerd wordt. Daardoor kunnen alle organen zich beter voeden met verse stoffen terwijl afval gemakkelijker kan worden afgevoerd. De cellen functioneren beter. Daardoor kunnen heel wat ziekten worden voorkomen.

Men heeft vastgesteld dat bij patiënten die voldoende magnesium tot zich nemen, veel minder hartinfarcten optreden. De hartspier wordt er sterker door en is ook beter beschermd. De doorbloeding van de cellen wordt beter, ook van spiercellen, dus ook van de hartspier, terwijl de bloedvaten beter worden geïsoleerd en minder gevoelig zijn voor sclerosering of verkalking.

Daarnaast heeft magnesium ook een beschermende rol voor het zenuwstelsel. Depressieve patiënten en zieken die gemakkelijk het slachtoffer worden van zenuwtoevallen, die moeilijk kunnen slapen en snel met stress te maken hebben, die onder grote druk staan en daarvan gemakkelijk de weerslag op het organisme ondervinden, doen er goed aan extra magnesium tot zich te nemen.

Ook wie last heeft van slapeloosheid is met dit middel flink gebaat. Het spreekt vanzelf dat dit niet meteen tot mirakelmiddel moet worden verklaard, want er zijn talrijke andere stoffen die een belangrijke rol te vervullen hebben in deze processen, denken we maar aan de rol van de vitamine B in de gezondheid van ons zenuwstelsel.

Gezondheid is een complexe zaak. Ondanks het feit dat sommige wetenschappers zich als God-de-vader gedragen is het passend nederig te blijven. Want… we weten eigenlijk veel te weinig.

Gezond leven, de wetten van de natuur respecteren is een goed begin en dat loont!

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer