apr 27, 2021 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Ons voedsel is een giftige cocktail: KANKER

De dioxinecrisis heeft destijds de regering doen vallen. Dioxine: een sterk kankerverwekkend vergif dat in de totale voedselketen werd gestopt. Maar dioxine was maar het topje van de ijsberg, een uitschieter, want er gebeurt meer met ons voedsel dan we denken en we voor lief zouden nemen.

We willen wel gezond voedsel, maar we geven er liefst zo weinig mogelijk geld aan uit. Het gevolg is dat we een industrieel product krijgen waarin de natuur vaak ver te zoeken is. En de dioxinecrisis is al lang vergeten, waardoor we geen aandacht meer hebben voor de rest van het knutselwerk met ons voedsel dat voornamelijk op smaak en op goedkope productie is afgestemd.

Giftige cocktail aan tafel

Het betert er niet op. En toch zullen we iets moeten doen, want onze omgeving wordt steeds zwaarder belast. Chloor, dioxines en halogenen bedreigen ons via voedsel, water en lucht. Aan alle fruitsappen te koop aangeboden in de gewone handel, wordt broom toegevoegd. Tomaten die in serres worden gekweekt op hydrocultuur, worden met broom “vergast”. Je kan je al vragen stellen bij de kwaliteit van de hydrocultuur van groenten, maar als er broomgas in de serres wordt gejaagd…

Onze kennis is beperkt. We schermen met wetenschap, maar eigenlijk zijn we leerling-tovenaars, want we spelen en laten spelen met onze gezondheid. We luisteren liefst naar onze smaak en naar diegenen die hem strelen, zelden naar rede.

Eet zoveel mogelijk biologisch. Het is gezonder, smaakvoller, bevat minder gif en meer vitamines. Echt waar. Onderzoeken die het anders zeggen zijn gewoon vervalst en dat is nu in Nederland aan het licht gekomen!

Neem nu nog maar de magnetron. Natuurlijk wordt er verteld dat het compleet veilig is, want wie gaat het opnemen tegen die enorme lobby. Maar ondanks het feit of er al dan niet straling vrijkomt, moeten we toch vaststellen dat de moleculaire structuur van het voedsel verandert. Het cysteïne verandert van plaats of krijgt een andere structuur. Bepaalde aminozuren ondergaan een structurele wijziging in de magnetron of microgolfoven. Mineralen zijn moeilijker te wijzigen, maar de vitamines verminderen duidelijk in waarde. Bij de verwarming met microgolfoven verloopt het kookproces van binnen naar buiten, net het omgekeerde van het klassieke kookproces. Het risico op bacteriële besmetting aan de buitenkant bij onvoldoende verhitting tot de rand toe, is niet denkbeeldig.

Op die manier bedreigen we onze gezondheid met te weinig bekende procedures en stoffen. Denk aan de jaren 70 toen men op grote schaal het drinkwater wou fluorideren. Dat gebeurde in verschillende gemeenten in Nederland en de USA. Bij ons kwam het gelukkig zo ver niet, want het kwam vast te staan dat fluor zeer kankerverwekkend was. Men kreeg weliswaar een vermindering van tandcariës, maar hoeveel levers werden er niet door vergiftigd? Fluor blokkeert namelijk een tiental enzymen in de biochemie. Dan weten we nog niet alles over toevoegingen aan het voedsel, over suikers en kunstsuikers, over bewaarmiddelen. We krijgen dagelijks een giftige cocktail voorgeschoteld.

Hoe moet het verder?

De toxiciteit of giftigheid van een aantal stoffen is erg groot en dat heeft al tot catastrofes geleid. In de baai van Minamata in Japan werden in de jaren 70 trouwens meer dan 2000 slachtoffers gemaakt doordat ze oesters hadden gegeten die gevist waren in een gebied waar een zinkfabriek “per ongeluk” afvalwater had geloosd. De oesters – van nature opruimers van de zee – hadden het vergif 300 maal sterker in zich geconcentreerd dan in het omgevende water. Ze deden dienst als een soort filter, vergifzuigers, zonder er zelf het slachtoffer van te worden. Maar de mens die ze opat werd blind, kreupel, of ging ten onder aan de vergiftiging.

Hetzelfde gebeurt op minder spectaculaire wijze met aromatische koolwaterstoffen, met dioxine en PCB’s, maar het resultaat hiervan zal pas over een aantal jaren bekend zijn… als het bekend wordt, want vaak worden catastrofes op termijn niet meer gelinkt met de echte oorzaken. Best mogelijk dat over tien à twintig jaar het aantal kankergevallen sterk toeneemt, zonder dat meteen nog een beschuldigende vinger wordt uitgestoken naar vetsmelters en veevoederbedrijven. Want hier liggen de echte schuldigen. Ze willen geld verdienen zonder zich vragen te stellen over het effect op de volksgezondheid. Een twintigtal jaar geleden was er in de varkenssector een mini-schandaaltje omdat het varkensvlees naar vis smaakte en in de pan naar gebakken vis rook. Veevoederboeren hadden gemalen viskoppen in hun voeder gemengd, met alle gevolgen van dien. Een schandaaltje dat meer economische dan gezondheidsrisico’s inhield… Maar wie ligt er vandaag nog wakker van de effecten op de gezondheid? Had de nationale economie er niet mee te maken gehad, waren er dan even strenge veiligheidsnormen afgekondigd?

Levensgevaarlijke dioxines

Dioxines hebben geen kleur, smaak of geur en ze zijn net als god-de-vader alomtegenwoordig. Het is dus onvermijdelijk dat iedereen er een bepaald aantal van in het lichaam heeft. Dioxines komen namelijk vrij bij verbrandingsprocessen van organisch of anorganisch materiaal waarin chloor zit. Dioxines, furanen en PCB’s (polychloor-bifenylen) worden soms door elkaar verwarrend gebruikt. De chemische vormen met 4 of meer chlooratomen zijn goed bestand tegen afbraak, ze zijn dus het meest giftig: de 2,3,7,8-tetra-chloro-dibenzo-paradioxine’s of TCDD. Deze meest giftige dioxine wordt als referentie voor toxiciteit genomen. Eigenlijk zijn dioxines een verzamelnaam voor gehalogeneerde tricyclische aromatische koolwaterstoffen. Ze komen allemaal door verbranding in het milieu en dus uiteindelijk ook in ons lichaam terecht. Zowel natuurlijke oorzaken zoals bosbranden en vulkaanuitbarstingen als industriële verontreinigingen zorgen daarvoor. Ze worden gevormd bij temperaturen tussen de 300 en 325 graden. In aanwezigheid van koolstof, zuurstof, chloorverbindingen en bepaalde katalysatoren.

Per jaar dalen door industriële verontreinigingen ongeveer 12500 kg dioxines en furanen uit de lucht op ons neer. Dat betekent tussen de 18 en de 60 nanogram per vierkante meter. Hier zijn vooral verbrandingsmotoren, huisvuilverbranding, PVC-verbranding, afvalverbrandingsovens, verstoken van afvalolie in serres en op schepen, automotoren die lopen op loodhoudende benzine, produceren en zuiveren van metalen: aluminium, nikkel, magnesium, schoonbranden van kabels, barbecue, gebleekte luiers, gebleekt papier, chemische synthese van PCB’s witte koffiefilters, chloorfenolpreparaten, herbiciden, fungiciden uit de hout- en papierindustrie zoals chloorfenoxyazijnzuur, ontbladeringsmiddelen (Orange Agent in Vietnam) enz.. verantwoordelijk voor.

Monsters uit vis uit Zuid-Vietnam tonen sporen van dioxine in 1970 en het blijkt ook dat er grote concentraties dioxines waargenomen zijn na de oorlog in Kosovo.

Deze stoffen worden opgestapeld in dierlijk vet: kippen, eieren, melk, rundvlees. Dioxines hebben bovendien de onplezierige eigenschap dat ze goed oplossen in vet, maar slechts traag en zeer moeilijk worden afgebroken, ze stapelen zich dus op in alle vethoudende weefsels of vloeistoffen van het lichaam: onderhuids vet, melkklieren, vetdepots, hersenen, placenta, eicellen. Bovendien is het een zeer ernstig verschijnsel dat hoe hoger een dier of mens zich in de voedselpiramide bevindt, hoe hoger de waarde van de dioxines in de vetreserves: dus mensen hebben meer dioxines geconcentreerd in hun vetweefsel dan runderen, bijvoorbeeld.

Alle afvalstoffen die deze wezens produceren zijn eveneens hoog vervuild door dioxines. Bedrijfsafval, ziekenhuisslib en zuiveringsslib bevatten grote concentraties PCB’s. Het is dus misdadig deze terug in de voedselketen in te schakelen.

Ter vergelijking: moedermelk bevat ongeveer 2 ng/kg TCDD, terwijl dat voor zuiveringsslib tot 400 ng/kg kan gaan.

Wat doe je eraan?

Je kan de politiek niet veranderen en evenmin het bedrijfsleven. Er zijn te grote belangen mee gemoeid. Wat kan je wel: zoveel mogelijk kiezen voor biologisch gekweekt en geproduceerd of verwerkt voedsel. Laat je niets wijs maken: biologisch is zuiverder. Een “wetenschappelijk” onderzoek in Nederland werd opzettelijk vervalst om de klassieke levensmiddelenindustrie te bevoordeligen. OPZETTELIJK VERVALST! Dat is nu aan het licht gekomen, dankzij een reportage op de Nederlandse televisie. En dan schermen ze met termen als “wetenschappelijk onderzoek” terwijl de uitkomst bij voorbaat moest vast staan. Zelfs de minister van landbouw was op de hoogte van het bedrog.

Wat was het echte rapport vooraleer het werd vervalst: biologisch voedsel is gezonder, heeft meer smaak, meer vitamines en bevat minder gifstoffen.

Laat je dus niet in de hoek blazen door valse wetenschappers, ze hebben niet de waarheid op het oog, niet het onafhankelijk onderzoek, niet het belang van de volksgezondheid, maar het belang van hun eigen portemonnee. SCHANDE!

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

De natuur: het beste antidepressivum

Voel je je een beetje depri? Kies dan bij voorkeur een ander moment om dat te worden. Dat klinkt ongeloofwaardig en eigenlijk een beetje belachelijk, want feit is dat je niet gedeprimeerd kan worden op commando en dat je het tijdstip uiteraard zelf niet kunt kiezen....

Lees meer

Ook je huid neemt giftige stoffen op

Als je een huis koopt, moet het eerst onderzocht worden op schadelijke stoffen. De grond moet gecontroleerd worden op verontreiniging en desnoods worden afgevoerd, vervangen en uiteindelijk worden gezuiverd. Als er asbest wordt in aangetroffen, ben je verplicht de...

Lees meer