mei 14, 2021 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Gezonde kracht uit de natuur

Iedereen wil graag zeer oud worden en zich tegelijk jong voelen en perfect gezond blijven. Naar het geheim van het lang leven, naar dit verborgen levenselixir wordt al sedert de grondlegging van de wereld gezocht, zonder succes evenwel. Dat is misschien maar best zo, want als het wonderpoeder zou worden ontdekt, zou het toch maar dienen om er misbruik van te maken, om er veel geld aan te verdienen. In de plaats van dat de mensheid er door gediend zou worden, zou het tot een bron van ergernis en machtsmisbruik kunnen verworden, want wie gaat iemand anders het recht gunnen dit mirakelmiddel belangloos voor de mensen ter beschikking te stellen?

De wondere natuur

En toch bestaat er een soort wondersysteem dat ons met de schepping meegegeven is, dat voor iedereen die ogen en hart openhoudt voldoende ter beschikking staat en dat voor zover we de natuurlijke wetten niet te veel hebben uitgedaagd in ons leven of in vorige generaties, ons het maximum belooft: Lang gezond blijven en gezond oud worden. En hier zijn we bij de sleutel van deze schat beland, gebruik die sleutel en u kent het geheim: „De natuur heeft altijd gelijk”. Wie zich naar deze wetten schikt zal het maximum halen uit wat de natuur voor hem of haar ter beschikking heeft gesteld. Grote denkers hebben dit in het verleden geformuleerd, De vader van de geneeskunde Hippocrates wist het eeuwen geleden al: de levenswijze maakt hoe het leven er zal uitzien en vooral hoe gezond en hoe lang je leven er kan uitzien. Hij formuleerde het als volgt: laat je voeding je medicijn zijn en je medicijn je voeding. Of met andere woorden: leef volgens de wetten van de natuur, want de natuur heeft altijd gelijk. Hippocrates was trouwens de eerste arts die een verband legde tussen oorzaak en gevolg, tussen natuurlijke invloeden en de gezondheid.

De natuur verschaft alle elementen die nodig zijn om lang en gelukkig te leven. Die natuur is de beste apotheek die je nooit in de steek laat.

Fouten stapelen zich op

Alles wat de mens nodig heeft, is aanwezig in de natuur. Van zodra de natuurlijke levenswijze afwijkt, kunnen er problemen ontstaan. Je merkt dat niet meteen, maar op de duur stapelen alle fouten zich op en krijg je problemen. Hartinfarct krijg je niet in één week en kanker niet in één jaar. De genen worden generaties verder doorgegeven en de fouten van het verleden komen aan de oppervlakte in de toekomst. Dat is altijd zo geweest, maar we zijn het een beetje vergeten.

Bovendien wordt ons een levenswijze opgedrongen waardoor natuurlijk leven echt moeilijk wordt. Alle kunstmatige middelen die aan het voedsel worden toegevoegd, van productie tot eindproduct kunnen ons ziek maken. De lucht, de bodem, de voeding, het draagt de sporen van geldgewin wat niet altijd strookt – zelfs meestal niet – met de principes van gezondheid.

Als je zoekt om mensen gezonder te maken, te behoeden voor problemen en ze te genezen, dan kom je bij de natuur uit. Als je middelen zoekt om de mensen te behandelen en er veel geld aan te verdienen, dan ga je eerder weg van de natuur. Want de natuur kan je niet patenteren, die formule is van iedereen, die is ons als cadeau gegeven bij de grondlegging van de wereld. Wij mensen leven in de natuur en door de natuur en met en dankzij de natuur. Als we daar van afwijken, keert zich dat tegen ons. Denk aan de pandemie met corona. Door het feit dat we zo opeengepakt zijn gaan leven in megasteden is besmetting vanzelfsprekend geworden, je kan ze niet tegenhouden.

De natuur is krachtig

Als je nadenkt over het leven, de oorsprong en je wil de zin ervan doorgronden, dan kan dat enkel door je kennis van de natuur te vergroten. Dan kom je uit bij logische en rechtvaardige wetten die je uit die natuur kan distilleren tot een geschikt middel, een bruikbaar natuurlijk medicijn, dat mensvriendelijk, maar toch efficiënt is zonder schade aan te richten, en dus zelfs de moderne geneeskunde vooruit is. Gelukkig zijn er mensen die zich daarmee bezighouden, die de waarde van natuurlijke middelen onderzoeken, kennen en toepassen en de gezonde kracht van de natuur aanwenden om mensen gelukkiger en gezonder te maken.

Er bestaat inderdaad een grote relatie tussen onze wijze van leven, denken en doen en vooral onze eetgewoonten en onze gezondheid. Het is merkwaardig dat mensen die door klinieken waren opgegeven om thuis te sterven, met eenvoudige natuurlijke middelen en behandelingen hun levenskracht weer op gang kregen zodat ze nog twintig jaar en meer gezond konden leven. Dit zijn geen mirakels, dit zijn geschenken van de natuur, voor wie haar respecteert.

Onder de indruk

Dat de natuur een werkzame kracht heeft, is duidelijk voor wie ze observeert en toepast. We weten niet altijd waarom en er wordt door de industrie ook niet fel naar gezocht. Hun zoektocht wordt vooral bepaald door de interesse voor gewin die voortkomt uit formules en patenten en niet zozeer uit belangstelling voor gezondheid, hoewel het belangrijk is dat het ene zou voortvloeien uit het andere. Kennis van de natuur is vooral gebaseerd op eeuwenlange ERVARING en niet op wat tegenwoordig wetenschap wordt genoemd.

De grote denkfout die tegenwoordig gemaakt wordt, is dat geneeskunde als wetenschap wordt beschouwd. Dat is het niet! Het is integendeel een KUNST. Terecht moet men spreken over geneeskunst. Er zitten trouwens zoveel talenten in de verschillende facetten verborgen: de psychologie, de anatomie, de fysiologie, enz… Op de duur ontdek je iets louter empirisch. Dat is geen toeval. Empirisme is de accumulatie van ervaringen. Veel dokters denken dat ze het weten, want wat ze weten, is zogenaamd gebaseerd op “wetenschap”. Altijd denken ze het beste voor te hebben met de zieke… maar telkens weer blijkt dat de wetenschappelijke theorieën door andere moeten worden vervangen en worden herzien.

Denk aan antibiotica, een van de grootste flaters van de moderne geneeskunde. Iemand die wekenlang, zelfs maanden behandeld werd met antibiotica voor problemen aan de luchtwegen ziet zijn symptomen vaak verslechteren, omdat het microbioom wordt beschadigd. Een eenvoudig middel uit de natuur zoals Echinacea kan daar redding brengen, plus een middel om de darmflora weer te saneren. De natuur is veel intelligenter dan veel “wetenschappers” denken. Het is goed om dit te overleggen met een arts die ervaring heeft met natuurlijke middelen.

Zo kon een patiënte die al 20 jaar aan migraine leed en daar uiteraard een vreselijk probleem mee had na drie maanden van de hoofdpijn verlost geraken door eenvoudig Solidago te nemen.

Of een geval van hepatitis dat opgelost wordt door Plantago en Sylibum Marianum.

Dat mag natuurlijk geen aanleiding zijn tot zelfmedicatie, want een behandeling doe je altijd best in overleg met een ervaren natuurlijk denkend arts.

Maar het is wel een aanduiding dat de natuur over uitzonderlijke geneeskracht beschikt!

En een uitstekend natuurlijk middel om de weerstand te verhogen is Echinacea purpurea.

Een tip: Echinabell van Fytobell.

Je vindt Echinabell van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 2898-963.

Of je kan Echinabell ook online bestellen via www.almed.be of via www.boverte.com.

Je eigen natuur zal je heel dankbaar zijn.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hoe kun je spataders voorkomen?

Voor alles is een oplossing, of liever wordt een oplossing voorgesteld. Maar of dat dit de goede oplossing is, laten we in het midden. Zo kun je tegen spataders een operatie verkiezen, terwijl dat eigenlijk een symptomatische behandeling is. De benen worden wel weer...

Lees meer

Waarom klagen vrouwen zo vaak over hoofdpijn?

Iedereen kan al eens last krijgen van hoofdpijn, maar vooral vrouwen zijn er gevoelig voor en gebruiken het dan ook als excuus. Neen, we hebben het hier niet over de gekende kolder “vanavond niet schat, ik heb hoofdpijn”, maar wel over het feit dat meer vrouwen dan...

Lees meer