mei 10, 2024 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons bij het begin van de lancering van de GSM: “niet langer dan tien minuten bellen, want je hersenen worden een beetje opgewarmd”. Dat was niet figuurlijk, maar letterlijk bedoeld.

Kinderen moeten niet te vlug, te jong en te lang voor het scherm worden gezet, hetzij televisie, hetzij smartphone. Het is nadelig voor de ogen, de ontwikkeling en de kans op ernstige ziekten wordt daardoor met de jaren groter.

Nu waarschuwt men niet meer voor de elektromagnetische straling, een soort mini-magnetron dus, maar wel voor de schadelijke invloed van het scherm.

Weg van het scherm

Het kan jaren later zijn negatieve invloed laten gelden. Daarom krijgen ouders de raad kinderen onder de drie jaar niet naar het scherm te laten kijken, ook niet naar televisie of iPad, want het maakt hen niet enkel lui, houdt hun aandacht en ogen gefixeerd op het scherm, leidt tot problemen met de ogen waaruit later bijziendheid kan volgen en verhindert hen dat ze lopen en springen, naar buiten trekken, aan sport doen, waardoor ze kunnen opgroeien tot gezonde volwassenen.

Het is natuurlijk wel een oplossing voor de ouders, die hun jonge kinderen al te gemakkelijk voor tekenfilms en kinderenfilms laten kijken op tv, dan hebben ze het zelf gemakkelijker.

Niet doen dus. De geneesheren roepen op jonge kinderen te leren lopen, hen verhaaltjes voor te lezen, niet uit gemakzucht naar filmpjes te laten kijken. Het is volgens hen beslist schadelijk voor de ogen en voor de ontwikkeling van het kind. Nooit onder de drie jaar en slechts in beperkte mate tot de leeftijd van twaalf jaar. Het zal op die manier ook gemakkelijker kunnen voorkomen dat de kinderen later obesitas ontwikkelen, suikerziekte en hart- en vaatziekten.

Straling?

De discussie zal hiermee wel niet afgerond zijn, want elk voordeel heeft een nadeel. En zolang de exacte wetenschap het tegendeel niet heeft bewezen gaan velen er graag van uit dat bellen via de GSM gevaarlijk is. Anderen verklaren dan weer dat het nemen van een zonnebad veel meer straling oplevert en dus gevaarlijker is. Wie heeft gelijk? Je kunt natuurlijk voor alles een verklaring hebben, maar is ze juist? Zo zei onlangs een radioloog dat een trans-Atlantische vlucht met een vliegtuig meer radioactieve straling oplevert dan een thorax-scan.

De Gezondheidsraad in Nederland heeft er zich over gebogen en komt tot volgende conclusie: „de straling van een mobiele telefoon is niet gevaarlijk voor de gezondheid.” Dat advies werd gegeven aan de Nederlandse ministeries die daarover beslissingen moesten nemen. Driekwart van de bevolking heeft een mobieltje. Met de sterke toename van het GSM-gebruik groeide de bezorgdheid over mogelijk schadelijke gevolgen van blootstelling aan elektromagnetische velden. Maar uit onderzoek is niets gebleken van een verband tussen veelvuldig gebruik van een mobieltje en het optreden van hoofdpijn, duizeligheid, of verhoging van de kans op een hersentumor, aldus de raad.

In sommige experimentele onderzoeken zijn wel enige effecten op het lichaam gevonden, zoals een geringe beïnvloeding van natuurlijke hersengolfpatronen. Maar die waren zo klein, dat zij alleen met gevoelige apparatuur te meten zijn. Het lichaam kan die invloeden gemakkelijk de baas, aldus de raad.

Wel is nader onderzoek nodig om beter inzicht te krijgen in de eventuele gevolgen op de lange termijn. De raad beveelt wel aan dat in het verkeer bestuurders van voertuigen geen lange of moeilijke gesprekken voeren.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde