jan 23, 2024 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Waarom zijn zoveel kinderen hypernerveus en de draad kwijt?

De meeste mensen verlangen terug naar de omstandigheden en de gezondheid van hun jeugdjaren. Dat is begrijpelijk, want de wereld draait helemaal door. Overal angst en conflicten, klimaatproblemen waarvan wij de schuld krijgen. Terecht of onterecht? We weten het eigenlijk allemaal niet zo goed meer. We kunnen enkel vaststellen. En de overheid die eigenlijk vooruitziend zou moeten zijn, is soms meer bezig met zichzelf dan met leiding geven en de juiste beslissingen nemen in het belang van de bevolking. Dat kwam deze week nog maar eens grondig in het nieuws met het openbaar vervoer, met de wisseling van personen in belangrijke functies, met manipulaties van prijzen van voeding in warenhuizen, met het wegvallen van duizenden kleinhandelaars in het belang van banken en grote concerns. En wat brengt de toekomst? Je zou door minder onzekerheid als jongere door het dak gaan.

Kinderen zijn inderdaad vaak overactief, impulsief en gelukkig ook creatief. Dat is eigen aan de jeugd, en is doorgaans geen probleem en hoeft dus niet met een pilletje bestreden te worden.

En kun je dat oplossen met medicatie?

Uit rapporten van de ziekteverzekering blijkt dat het aantal jongelui die middelen tegen ADHD nemen in tien jaar tijd met 20 percent is gestegen. Uiteraard bij jongens, maar het dramatische is dat de stijging het grootst is bij meisjes: meer dan 42 percent. Hoe komt dat toch? Zijn de meisjes anders dan vroeger?

Voorlichting loopt mank

Het is niet altijd een beslissing van de ouders die doorgaans het beste voorhebben met hun kinderen. Ook niet altijd van artsen, want die zouden zich bewust moeten zijn van de oorzaken, maar ook van de risico’s. Maar wel van de media. Zo werd een tijd geleden op de Nederlandse televisie door een arts promotie gemaakt voor het bekende ADHD-middel, waarbij hij stelde dat het eigenlijk zou moeten dat jonge kinderen automatisch het medicijn zouden moeten gebruiken. Dat zou volgens hem veel onheil zowel voor het kind als voor ouders en leerkrachten kunnen voorkomen.

Een dergelijke onbesuisde uitspraak heeft een stormloop naar artsen en apothekers ingeleid met als gevolg dat het gebruik van ADHD-medicijnen exponentieel toenam. Kinderen werden inderdaad rustiger, makker, maar wat de gevolgen zijn op langere termijn is niet onderzocht en wordt door specialisten als dramatisch voorgesteld.

Sommige nerveuze impulsen die tragisch kunnen aflopen, worden op rekening van ADHD-middelen geschreven. Eigenlijk is het een drug, die als ermee opgehouden wordt, de inleiding vormt voor sterke en gevaarlijker drugs. Niet zelden eindigt dit gebruik in het nemen van cocaïne zelfs heroïne. Met alle gevolgen vandien.

Ga buiten spelen

Elke generatie heeft zijn probleemkinderen. Bovendien wat nu als een probleem beschouwd wordt, was dat decennia geleden zeker niet. Als een kind, jongen of meisje overactief was, werd het naar buiten gestuurd om te schommelen, in de bomen te klauteren, naar de jeugdbeweging te gaan, zijn actief gedrag te kalmeren in de natuur. We wonen steeds minder in de natuur, we worden haast gedwongen om in betonnen blokkendozen te gaan leven, waarbij lawaai, onnatuurlijke omstandigheden, ongezond voedsel dat ons wordt opgedrongen, openbaar vervoer dat hapert, en gebrek aan menselijk contact, waardenverlies en gebrek aan normenbesef zowel jongeren als volwassenen hinderen. 

Dat kun je niet oplossen met medicijnen. In Zweden waar de jeugdcriminaliteit gigantische vormen aanneemt en jongeren van 8 jaar al gewapend rondlopen, terwijl ze zelf een kogelvrije vest dragen om cocaïne te kunnen verkopen is een analyse gemaakt door de jongeren zelf. Opvoeding, waarden, eeuwige principes en respect zijn als belangrijke voorwaarden aangestipt om de problemen op te lossen.

Als scholen gaan eisen dat kinderen pas toegelaten worden als ze ADHD-medicatie gebruiken, dan zorgen ze vooral voor zichzelf en niet voor het kind. Vechtpartijen en problemen in de klas voorkomen met een pilletje was vroeger ondenkbaar. Maar de ondoordachte wetgeving, geïnspireerd door drukkingsgroepen maken dat leerkrachten en zelfs ouders niet of amper nog kunnen ingrijpen, want een kind, moet zichzelf kunnen opvoeden. Hoe je dat op die manier kunt verklaren is een raadsel. Lees de uitspraken van probleemjongeren in Zweden zelf: Een jongen die al van zijn acht jaar met een wapen rondliep om cocaïne te verkopen heeft zich “herpakt” en hijzelf weet het probleemgedrag van zijn leeftijdgenoten aan de opvoeding, ouders, scholen enzovoort. Tot hijzelf tot besef kwam dat het zijn einde kon betekenen en in contact kwam met de waarde van het evangelie, zijn gedrag veranderde en vrienden aanzette dat ook te doen.

Is er dan geen oplossing?

Jazeker!

Ouders moeten weer gezag kunnen en mogen uitoefenen zonder dat ze de schuld van de problemen krijgen en scholen en leerkrachten zoeten zich wijden aan hun belangrijke taak: informatie geven en kinderen tot volwassenen brengen die op grond van kennis later verstandige beslissingen kunnen nemen.

Als wat goed is voor de toekomst wordt voorgeschreven en bepaald door de farmaindustrie, dan moeten we alert en zeker voorzichtig blijven.

Wat kun je dan doen als ouder?

  • Laat kinderen weer zichzelf zijn, niet alle karakters zijn dezelfde.
  • Laat kinderen weer buiten spelen, ravotten, fietsen aan sport doen in veilige omstandigheden.
  • Kinderen moeten de natuur ontdekken en daar mee leren omgaan.
  • Een vast eet- studie- en slaappatroon is belangrijk.
  • Gezond voedsel is van het grootste belang.
  • Neem geen medicatie als het niet nodig is en vraag de arts om uitleg en advies.
  • Gebruik eventueel een natuurlijk middeltje: vitamines, mineralen, een kruidenthee, maar vooral gezond voedsel.
  • Onthoud dat kinderen zichzelf niet kunnen opvoeden, dan richten ze zich tot verkeerde vrienden. Niemand heeft uit zichzelf ook leren lezen.

Onthoud: Passiflora kalmeert en brengt rust zonder risico

Een tip: Passibell van Fytobell te verkrijgen in de apotheek met CNK-bestelnummer: 2899-953.

Je kunt Passibell van Fytobell ook online bestellen via www.fytobell.be of www.boverte.com.

Rustige kinderen in alle veiligheid, zullen je gelukkig maken.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer