okt 16, 2021 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Natuurlijke en eenvoudige tips om langer te leven en gezond te blijven

Denk je dat je langer, jonger en gezonder gaat leven als je een goede gezichtscrème gebruikt? De eeuwige jeugd zit niet in een lotion of een tube crème, maar in een consequente levenswijze die stuk voor stuk gezonde elementen bevat. De wetenschap houdt zich trouwens intensief bezig met het zoeken naar middelen om het leven te verlengen en de kwaliteit van dat leven te verbeteren. Alhoewel het wonderpoeder nog niet is uitgevonden, tracht iedereen op zijn manier zijn leven zo lang mogelijk te bewaren en gezond te blijven.

Wie consequent de wetten van de natuur respecteert en ernaar leeft, kan op die wijze jaren aan het leven en leven aan de jaren toevoegen. Je kent ongetwijfeld kranige oudere mensen die ondanks hun hoge leeftijd nog altijd vitaal zijn en goed functioneren. Dat is niet alleen aan hun sterke erfelijke eigenschappen te danken, ook aan het feit dat ze de wetten van de natuur respecteerden. Zo kan iemand die niet zo sterk is, maar toch voorzichtig leeft, langer gezond blijven dan iemand met sterke erfelijke eigenschappen, maar die roekeloos omspringt met zijn gezondheid. Wat moet je dan doen om lang gezond te blijven?

Iedereen wil graag oud worden en gezond blijven. Maar daar moet je wel wat voor doen. Onmogelijk is dat niet, integendeel, het is een kwestie van informeren, de wetten van de natuur volgen en kiezen!

Denk positief

Gedachten zijn krachten. En de oude Romeinen wisten dat al: ”Mens sana in corpore sano”, een gezonde geest in een gezond lichaam. Dat wijst erop dat lichaam en geest nauw met elkaar verbonden zijn.

Er is inderdaad een bijzonder sterke relatie tussen je denkwijze en je gezondheid. Positief denken over jezelf en de anderen, over het leven en je omgeving, je werk en je toekomst zijn onontbeerlijke motieven om gezond te blijven. Mensen die niet graag werken, hun job vervelend vinden, problemen hebben met collega’s, buren of in hun gezin, zijn er slechter aan toe dan diegenen die in tevreden omstandigheden leven. Je kan altijd wat onenigheid hebben, maar je moet de dingen uitpraten en weten waar de bakens staan. Laat je ook nooit overrompelen door de situaties, maar neem initiatieven en bied ze het hoofd. Dat geldt ook voor je gezin, je buren, je familie. Wie in vrede leeft met zijn omgeving, kan pas in vrede leven met zichzelf. De kracht van het positief denken en het goede in de mens en zijn mogelijkheden zien, is het begin van een lang en succesvol leven. Dat behelst ook tevredenheid met wat je hebt en kunt bereiken. Je kunt niet naar de sterren grijpen en het geluk hangt niet af van bezit of rijkdom. Goed nadenken over je eigen mogelijkheden zonder je te vergelijken met de kansen van anderen, en daar positief mee omgaan, is het begin van een gelukkig leven. En wie gelukkig is, leeft ook langer en blijft gezond.

Werkzekerheid

Werklozen zijn ook niet te benijden, want stress verhoogt de bloeddruk, het hartritme, de cholesterolwaarden in het bloed, zodat hartproblemen het gevolg kunnen zijn. Zo gauw mogelijk een interessante job vinden, is dus de boodschap. De werkzekerheid is trouwens dezer dagen een hot item voor de politiek. Die wil geld halen, waar het misschien niet te vinden is: mensen die geen werk hebben, zitten ook zonder mogelijkheden. Heel wat van hen hebben pech gehad, ofwel met de gezondheid, ofwel met de firma waarin ze tewerkgesteld waren, ofwel met verkeerde keuzes. Als je dan zonder werk valt en op de koop toe nog versleten wordt voor werkweigeraar, komt dat dubbelhard aan. Sommigen moeten gaan bedelen bij familie, bij vrienden. Hopelijk is dit voor hen van tijdelijke aard en krijgen ze toch kansen. Aan het werk gaan en aan het werk blijven is belangrijk, zelfs al is het werk beneden je mogelijkheden en je diploma of opleiding.

Werk je niet dood

Je dood werken is het laatste wat je mag doen. Toch gebeurt het: Japan is daar een voorbeeld van. Er zijn mensen die zo opgaan in hun werk en verbonden zijn met het bedrijf dat ze ter plekke blijven logeren en niet zelden meer dan vierentwintig uur ononderbroken aan het werk blijven. Je kan dat één keer doen, maar als dat regelmatig gebeurt, ondermijnt dat je gezondheid. Onderzoek heeft ook aangetoond dat wie elk uur minstens twee tot drie minuten opstaat van zijn bureau of even in een andere plaats gaat en de benen strekt, minder kans heeft om ziek te worden en dus langer leeft.

Werken is belangrijk voor je mentale gezondheid, voor je boterham, maar ook voor je fysieke gezondheid.

Niet roken

Roken schaadt je gezondheid. Gemiddeld leef je tien jaar minder lang als je rookt. Vrouwen zijn bovendien nog gevoeliger voor de nadelen van tabak, dan mannen. Zelfs borstkanker kan het gevolg zijn van roken. Wie jarenlang rookt, vernauwt de bloedvaten vooral naar de hersenen en ook in het hartgebied. Het zijn patiënten die enorme risico’s lopen voor hersentrombose en hartinfarct, om van kanker nog te zwijgen.

Kanker van de longen kan je ook helpen voorkomen door niet te roken en berookte lokalen te vermijden. Vraag bezoekers dat ze niet roken in je huis en vermijd zelf ook te roken in de nabijheid van kinderen, mocht je ondanks alle informatie en nadelen er toch voor kiezen om deze slechte gewoonte voort te zetten. Maar wie langer wil leven mijdt beslist tabak.

Drink geen alcohol

Lange tijd heeft men gepropageerd dat een beetje alcohol goed was voor hart en bloedvaten. Dat is intussen propaganda van de lobby gebleken, want zelfs kleine hoeveelheden alcohol zijn al schadelijk. Ook het fameuze glaasje wijn per dag dat goed zou zijn voor de gezondheid is op niets gebaseerd, wel integendeel. Studies in Leiden en de universiteit van Leuven hebben aangetoond dat ook kleine hoeveelheden alcohol schadelijk zijn, neuronen vernietigen en de hersenen kunnen aantasten. Doe het niet, begin er niet aan, of bouw het af. Heb je nu echt alcohol nodig om je goed en gelukkig te voelen? Dan is er iets aan de hand!

Trouwens de gunstige resveratrol en het tannine komen niet uit de alcohol, wel uit de vruchten. Alcohol belast het zenuwstelsel en je loopt zelfs meer kans op aderverkalking en leverproblemen.

Gezonde darmen

Een hoofdopdracht moet zijn de darmen gezond te houden, omdat een groot deel van het menselijke immuunsysteem opgebouwd wordt door de darmflora. Daarover hebben we het al meermaals gehad. De darmen zijn meer dan enkel maar een uitloper van het verteringssysteem van het lichaam, de plaats waar voedende stoffen worden opgenomen en reststoffen worden afgegeven. We hebben meer bacteriën in de darmflora dan er cellen zijn in het lichaam. Het komt erop aan de goede bacteriën te laten primeren tegenover de schadelijke en ziekmakende. Probiotica in de voeding of als supplement kunnen daar bij helpen. Denk eraan voldoende gefermenteerde producten te eten en voldoende vezels. Eet dus vruchten met schil en al en denk er ook aan dagelijks rauwkost te gebruiken en groenten te eten. De vijf porties waarover vaak gesproken wordt is slechts een minimum.

Beweeg

Geregeld bewegen is van vitaal belang. We zitten te veel, we eten te veel, we ontspannen en sporten te weinig. Ook in de winter moet je hieraan denken. Met corona is er veel veranderd en hebben de meeste mensen toch het wandelen of fietsen als ontspanning herontdekt. Dat is een goeie zaak voor de gezondheid. Om goed te zijn moet je dagelijks minstens 5.000 stappen zetten. Ideaal is 7.500 en sommige bronnen hebben het over 10.000 en zelfs 15.000. Elke duizend stappen meer verhoogt je levenskansen met 7 à 10 percent. Niet bewegen is schadelijk. Als je al die dingen goed in gedachte houdt en ook toepast, word je zo oud als Methusalem, of toch bijna!

Eet op z’n Frans

Wees ook matig met schadelijke vetten zoals transvet, geharde vetten, maar vermijd vooral geraffineerde koolhydraten. Schrap suiker! Kijk naar en lees de etiketten op verpakt voedsel. Je zal schrikken als je merkt waar men overal suiker in stopt, zelfs in een bokaal pekelharing. Uiteraard alle snoep, gebak, snuisterijen enz… kan je beter vervangen door iets gezond zoals fruit en donkere chocolade, want dat is prima. Suiker is een ontstekingstrigger, het veroorzaakt hart- en vaatziekten en kanker. De Zuid-Fransen hebben er wel verstand van: ze leven langer en gezonder, dankzij hun kleinere porties: meer schoteltjes, maar klein en fijn. Ze eten meer groenten, meer fruit, meer vis en vooral ook gezonde olie, zoals olijfolie.

Slaap lekker

Langer dan negen uur per etmaal slapen is schadelijk. Minder dan zes uur slapen is dat ook. Een goed gemiddelde is acht uur. Een gestoorde slaap, geeft een gestoorde gezondheid. Tijdens de slaap doet het lichaam aan “resetting” en vooral het zenuwstelsel en de hersenen hebben dat nodig. Wie te weinig slaapt loopt risico op ongevallen, hart- en vaatziekten, Alzheimer, dementie, depressie en kanker. Wie voldoende lang slaapt, verhoogt zijn levenskansen met niet minder dan 32 percent, dat werd in het slaaplabo van Harvard onderzocht en bevestigd. Bouw goede slaaprituelen in zoals regelmaat, blauw licht mijden voor het slapengaan van computer, tablet en tv, eet niet te laat ’s avonds en drink een rust verschaffend theetje zoals lindebloesem.

Onderhoud je vriendschappen

De mens is een sociaal wezen. Hij kan onmogelijk gelukkig en gezond leven als kluizenaar die niemand heeft om mee te communiceren, van gedachten te wisselen, op terug te vallen in tijden van onzekerheid en nood. Die onzekerheid is nu in de wereld echt aan het toenemen en dus hebben we vrienden nodig om daarop te kunnen steunen en raad te vragen. Denk aan het spreekwoord “gedeelte smart is halve smart”. Wie echte vrienden heeft, en geen toogvrienden, leeft gelukkiger, is minder snel uit het lood te slaan en leeft langer!

Drink koffie, water en groene thee

Het menselijke lichaam bestaat bijna voor driekwart uit water. Onze cellen hebben dat nodig om te kunnen functioneren en om energie op te bouwen en af te geven. Denk aan een batterij in een auto. Vroeger moest je het elektrolyt regelmatig bijvullen en dat was met zuiver water. Nu is dat ingebed in een gel, maar energie kan niet zonder water in de cellen. Dus: drink voldoende water. En om te genieten, is er gelukkig ook koffie. Wie dagelijks een paar kopjes goede koffie drinkt leeft langer, want krijgt minder gauw kanker, hart- en vaatziekten en diabetes en dat is al heel wat. Ook groene thee is gezond, maar overdrijf niet.

Als je daar allemaal rekening mee houdt word je een eeuw oud, of toch bijna!

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

De natuur: het beste antidepressivum

Voel je je een beetje depri? Kies dan bij voorkeur een ander moment om dat te worden. Dat klinkt ongeloofwaardig en eigenlijk een beetje belachelijk, want feit is dat je niet gedeprimeerd kan worden op commando en dat je het tijdstip uiteraard zelf niet kunt kiezen....

Lees meer

Ook je huid neemt giftige stoffen op

Als je een huis koopt, moet het eerst onderzocht worden op schadelijke stoffen. De grond moet gecontroleerd worden op verontreiniging en desnoods worden afgevoerd, vervangen en uiteindelijk worden gezuiverd. Als er asbest wordt in aangetroffen, ben je verplicht de...

Lees meer