jan 22, 2022 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Waarom is alcohol een harddrug?

De feestweken zijn voorbij en hopelijk zijn ze gezond verlopen, maar belangrijk is om gezond te blijven? Wat volgens de enen het leven verlengt, verkort het volgens de anderen. Vroeger gold wijn als een product van de duivel, volgens sommigen moeten we twee glazen per dag drinken om hart en bloedvaten gezond te houden, terwijl nu blijkt dat zelfs een geringe hoeveelheid alcohol al schadelijk is voor zenuwen en hersenen.

Van bier drinken krijg je borsten en een dikke buik, zeggen sommigen. Anderen beweren dan weer dat het dezelfde eigenschappen heeft als wijn, vooral als je een gezond product neemt. En fruitsap: zonder twijfel gezond en boordevol vitamines, maar soms compleet vervalst of… slecht voor het tandglazuur. Wat moeten we geloven?

Er is een hemelsbreed verschil tussen gezond eten en… gezond weten. Meer dan 15.000 Europese consumenten werden bevraagd over hun eetgewoonten en manier van drinken en hieruit valt af te leiden dat de overgrote meerderheid wel min of meer weet wat gezond is, maar of ze het ook naleven is een andere vraag. Iedereen weet dat gezond eten gelijk staat aan minder vetrijk eten, meer groenten en fruit eten, volkorenproducten gebruiken, minder suiker eten, dat er zo weinig mogelijk additieven en kleurstoffen in voedsel en drank mogen zitten en dat je moet zorgen voor een zo gevarieerd mogelijk menu. Iedereen weet ook dat je moet uitkijken met alcohol en dat tabak schadelijk is, maar de overgrote meerderheid houdt met deze principes geen rekening als ze aan tafel zitten en nog minder in en na de feestperiode.

Alcohol is eigenlijk een roesmiddel, een harddrug die de gezondheid ernstig kan beschadigen.

Hoeveel alcohol in dranken?

Alcohol is schadelijk, niet enkel omdat het de afhankelijkheid vergroot naarmate de hoeveelheid stijgt en dus lever, bloedvaten en nieren extra worden belast, maar ook omdat de hoeveelheid calorieën niet te onderschatten is. Ter vergelijking: een tabelletje met de hoeveelheid calorieën per drankje. Je moet uiteraard de glazen tellen en vermenigvuldigen met de calorieën per soort. Er moet wel rekening mee worden gehouden dat er verschillende maten flesjes en blikjes zijn die daardoor uiteenlopende hoeveelheden alcohol bevatten.

Soort                         Maat                            % alcohol                    hoeveelheid alcohol

Pils                             glas 250 cc                  5 %                              12,5 cc

Wijn                            glas 100 cc                  12 %                            12 cc

Sterke drank             glas 35 cc                    35 %                            12,2 cc

Mixdrankjes              blik 250 cc                   7 %                              17,5 cc

Alcoholpops              glas 330 cc                  5 %                              16,5 cc

In principe kan je dus zeggen dat een normaal glas wijn qua alcoholgehalte gelijkwaardig is aan een normaal glas bier en een normaal glas whisky: elk 80 à 100 kcal. Je kan dus berekenen hoeveel calorieën je per dag door alcohol naar binnen krijgt. Maar dat betekent ook dat een glas wijn, whisky of bier een caloriebommetje is dat – indien in grote mate geconsumeerd – tot een regelrechte caloriebòm kan evolueren. Vitamines en mineralen zijn belangrijke stoffen voor het organisme en hebben geen calorische waarde. Wie dus ’s morgens een paar citroenen en sinaasappels perst en op de nuchtere maag naar binnen werkt, heeft geen aanslag gepleegd op zijn calorie-evenwicht. Integendeel: men voegt geen energiewaarde toe aan het voedselpakket, wel vitamines en antioxidanten. Gezond, met andere woorden.

Verdovend middel

Alcohol is een “natuurproduct” afkomstig van de gisting van suikers bevattende voedingsbestanddelen: vruchten, granen, zetmeel (aardappelen etc.), suiker zelf. Het kan ook gesynthetiseerd worden als je zwavelzuur laat doorborrelen met acetyleen. Deze scheikundige alcohol is bestemd voor de industrie van verven en verdunners en niet voor consumptie, hoewel sommigen beweren dat daarmee gesjoemeld wordt. Alcohol ontstaat ook door gisting in het lichaam: die wordt geneutraliseerd in lever en ingewanden en de reststoffen worden uitgescheiden via de nieren. Van de hoeveelheid die je gebruikt, hangt uiteraard de mate van schadelijkheid af.

In 1952 werd door de Wereld Gezondheid Organisatie gedefinieerd wanneer iemand als een alcoholist beschouwd wordt: als hij een pathologische afhankelijkheid van alcohol vertoont. Niet kunnen weigeren, is daar een kenmerk van. Slechts 6 procent van de gebruikers is te bestempelen als alcoholist. Door langdurig misbruik kunnen lichamelijke complicaties optreden.

Leeftijd, geslacht en erfelijke factoren, samen met voedingsgewoonten en de lichamelijke en psychische gezondheidstoestand, bepalen in hoge mate het effect van alcohol op het organisme. Door geregeld alcoholgebruik treedt gewenning op en steeds hogere dosissen zijn nodig om hetzelfde effect te bereiken. Op de duur heeft de gebruiker die alcohol nodig om te kunnen functioneren en zich behoorlijk te voelen. Socio-culturele factoren spelen een rol bij de verslaving, net als stress en werkomstandigheden. Bij vrouwen is er ook een invloed van depressies, neurotische problemen of relatiesituaties.

Als je alcohol drinkt, krijg je een stof binnen die schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Alcohol is een genotmiddel waarmee men moet leren omgaan. In feite is het een verdovend middel, categorie harddrugs. Als je een glaasje bier drinkt, merk je daar weinig van. Je voelt je lekker, je komt een beetje los. Veel mensen praten niet zo gemakkelijk: ze voelen zich geremd. Alcohol verdooft die geremdheid, alcohol ontremt. Bovendien geeft alcohol een gevoel van warmte. Dat alcohol echt verdooft, merk je pas goed als je veel drinkt. Maar dat merken, gebeurt vooral door anderen die niet drinken, want de drinker krijgt een vals gevoel van zekerheid en veiligheid. Men hoort en ziet minder scherp, er wordt gepraat met een dubbele tong en men wankelt op de benen. Men wordt er ook slaperig van. Indien de toxische grens niet zou overschreden worden, dan zou alcohol het ideale verdovingsmiddel bij operaties kunnen geweest zijn.

Alcohol en het lichaam

Wat gebeurt er precies in het lichaam na het drinken van alcohol? Een greep uit de vals goede en vaak ronduit kwalijke invloeden op het menselijk organisme.

* Mond: Pure alcohol heeft weinig smaak, maar prikkelt de slijmvliezen wel.

* Maag: Alcohol prikkelt het maagslijmvlies, waardoor er meer maagsap wordt geproduceerd. Een enkel glaasje kan dus stimulerend werken op de eetlust en de spijsvertering.

* Darmen: Aan alcohol hoeft niets verteerd te worden. De stof kan zo in het bloed worden opgenomen. Wie veel alcohol drinkt kan zijn darmslijmvlies irriteren door de toegevoegde smaakstoffen. Daardoor wordt extra veel darmsap aangemaakt en dat geeft kans op diarree.

* Lever: De lever kan per uur tot anderhalf uur ongeveer een glas alcoholhoudende drank verwerken. Als iemand regelmatig veel drinkt, kan zijn lever dat niet verwerken op een normale manier, waardoor de lever langzaam gaat vervetten. Levercellen kunnen op de duur vernietigd worden en vervangen worden door overwoekerend bindweefsel. Men krijgt te maken met de zogenaamde levercirrose. Omdat de lever één van de belangrijkste organen in ons lichaam is kan niemand zonder. In feite is de lever een grote chemische fabriek die giftige stoffen uit het bloed haalt. Alcohol is slechts een van deze giftige stoffen. Zware drinkers belasten dan ook de lever met veel giftige stoffen.

* Nieren: Alcohol is diuretisch. Wie alcohol drinkt moet meestal vaker urineren. Alcohol ontregelt het normale elimineren van de urine.

* Huid: Alcohol verwijdt de bloedvaten onder de huid waardoor ze extra warmte afgeven. Als je alcohol gedronken hebt, krijg je het warmer, doordat de warmte naar de oppervlakte komt, maar dat is een vals gevoel. Want uiteindelijk geeft het organisme zijn warmte af, koelt dus sneller af. Dat is de reden waarom alcoholisten gemakkelijker ontstekingen aan de luchtwegen krijgen, en zelfs een longontsteking oplopen nadat ze een nachtje geboemeld hebben en hun roes hebben uitgeslapen zonder voldoende warme bedekking. Daarom ook mag een drenkeling pas een slok alcohol krijgen als hij in een warme ruimte gebracht is.

* Hersenen: Alcohol heeft een verdovende werking op de hersenen. Dat is wel te merken: wie drinkt wordt vaak overmoedig en onbescheiden, hij denkt minder snel en minder scherp. Vandaar dat men overmoedig wordt in het verkeer en dat er zoveel ongevallen gebeuren na drankmisbruik. Vanuit de hersenen worden ook de bewegingen en het reactievermogen geregeld. Als iemand alcohol op heeft, reageert hij minder snel dan normaal. Zijn bewegingen worden onzeker.

Wie jarenlang alcohol drinkt, kan zijn hersenen beschadigen. Telkens sterven er hersencellen af, en er komen geen nieuwe voor in de plaats. Alcohol kan ook de remmen losgooien: Sommige mensen worden agressief, anderen gaan stilletjes in een hoekje zitten kniezen. Eén en ander hangt af van de structuur van de persoonlijkheid. Een cholericus kan gewelddadig worden, een melancholicus vervalt in zelfbeklag, een sanguinicus wordt praatziek en uitgelaten, een flegmaticus wordt zwijgzaam en verzinkt in apathie.

Maar één zaak is zeker… het wordt een genotmiddel genoemd, maar eigenlijk is het een roesmiddel, een drug die de lever aantast en op den duur ook het zenuwstelsel, hart en bloedvaten.

Wie al last heeft van de lever kan best zijn voordeel doen met een goed natuurlijk preparaat: Cardubell van Fytobell.

Je vindt Cardubell van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 2899-870.

Of je kan Cardubell van Fytobell ook online bestellen via www.almed.be of via www.boverte.com.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde