mrt 7, 2022 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Hoe gevaarlijk is te hoge bloeddruk?

Tijdens de coronacrisis werd hoge bloeddruk samen met obesitas, diabetes, en hart en vaatproblemen als een onderliggende kwaal beschouwd die de covid-aandoening kon uitlokken of verergeren. Terecht trouwens want in verband met onze gezondheid wordt de bloeddruk als een van de waardemeters beschouwd. Is de bloeddruk normaal, dan lijkt dat al een geruststelling in verband met een aantal kwalen. Langdurige hoge bloeddruk houdt gevaren in. De gezondheid van de bloedvaten kan daardoor in het gedrang komen.

Vitaal belangrijk

De bloeddruk wordt trouwens ook beïnvloed door een aantal factoren, zoals de elasticiteit van de bloedvaten, de vitaliteit van het hart en de viscositeit van het bloed, naast het bloedvolume. Omdat de kwaliteit van het bloed de waarde van ons leven en onze gezondheid compleet bepaalt en de wijze waarop dit bloed naar de lichaamscellen wordt gebracht en weer wordt afgevoerd, is de conditie van de bloedsomloop ook van vitaal belang. De bloeddruk op een normaal peil houden is dus een noodzaak. Dat was ook de mening van prof. Dr. De Wolf, cardioloog aan het universitaire ziekenhuis te Leuven. Maar hij voegt er meteen aan toe, dat een normale bloeddrukwaarde niet de enige parameter is, maar het rookgedrag, overgewichtcholesterol en triglyceriden even belangrijke elementen zijn. We hebben dus heel wat zelf in handen wat bepalend is voor onze gezondheid.

Een te hoge bloeddruk kan de bloedvaten schade toebrengen. Daaruit kunnen hartinfarct en beroerte ontstaan. Ook ogen en nieren lopen gevaar. Bloeddruk beheersen is dus belangrijk.

Niet enkel de bloeddruk

Voor de gezondheid is eigenlijk alles even belangrijk. Elk van deze elementen dat de gezondheid beïnvloedt, verdubbelt of verdrievoudigt het cardiovasculaire risico. Met andere woorden, de kans op een ernstig probleem met het hart of de bloedsomloop wordt veel groter. Wie last heeft van hoge bloeddruk maar tegelijk ook rookt, vergroot zijn risico niet viermaal, maar soms zes- tot negenmaal.

Om het risico op een cardiovasculair accident te verminderen is het dus niet voldoende om gewoon de bloeddruk naar beneden te halen en dan te veronderstellen dat je goed bezig bent en buiten de gevarenzone bent beland. Niets is minder waar.

De levensstijl blijft primordiaal om een lang en gezond leven te kunnen garanderen of tenminste erop te kunnen hopen, want de erfelijke factor is even belangrijk. Wie bang is van een te hoge bloedruk waardoor de levenskansen verminderen heeft één punt, maar er zijn nog heel wat andere punten die even belangrijk, zoniet nog belangrijker zijn. De bloeddruk controleren en op punt stellen is goed, maar gezond eten, bewegen en vooral ook niet roken zijn minstens even belangrijk.

Wat is normale bloeddrukwaarde?

De bloeddrukwaarde is nooit dezelfde verspreid over de hele dag of nacht. Dat de waarden schommelen is een doodnormale zaak. Vandaar dat een eenmalige meting bij een arts weinig relevant is om gerust of ongerust te zijn. Men spreekt van hoge of verhoogde bloeddrukwaarden als die belangrijk hoger is dan de gemiddelde bloeddrukwaarde die van toepassing is op een bepaalde leeftijd. In principe wordt 140 mm in de bovendruk als grenswaarde beschouwd, terwijl de onderdruk gelimiteerd moet zijn tot 85 mm, maar deze laatste twee waarden gelden wel voor mensen op leeftijd.

Voor iemand van gemiddelde leeftijd geldt 120 à 130 tegenover 75 à 80 mm als een gezonde waarde. Gaat men boven de 130 mm kwik, dan wordt van verhoogde bloeddruk gesproken.

Wat veroorzaakt hoge bloeddruk?

De echte oorzaak van essentiële hypertensie is meestal onbekend. Hormonale problemen, nierziekte of een afwijking aan het hart kan er aan de basis van liggen. Toch moet in gevallen van essentiële hypertensie de zaak worden bekeken, omdat blijvende letsels kunnen worden toegebracht aan hersenen, hart, bloedvaten en nieren. De bloeddruk is dus wel een belangrijk gegeven dat permanent moet worden gevolgd van zodra een vermoeden van afwijking bestaat. Samen met de arts kan naar een oplossing worden gezocht.

Uiteraard speelt de erfelijke aanleg een belangrijk rol. De familiale belasting is in sommige families duidelijk aanwezig. Als je ouders en/of grootouders ook met deze problemen hadden af te rekenen, heb je zelf alle reden om alert te zijn.

Bloedsomloop is 100.000 km lang

De bloedsomloop is trouwens een heel ingewikkeld en immens netwerk met een totale lengte van 100.000 km. Dat is een kwart van de afstand van de aarde tot de maan. Hart, nieren, lever en hersenen zijn de belangrijkste organen die met de bloedsomloop rechtstreeks te maken hebben en waar de bloeddruk ook rechtstreekse impact heeft op een gezond functioneren.

Het aantal mensen dat last heeft van verhoogde bloedruk is trouwens heel hoog. Men schat de incidentie op 20 percent van de 25 tot 34-jarigen. Vanaf de leeftijd van 60 jaar heeft praktisch 65 percent van de mensen last van hoge bloeddruk. Vandaar ook dat het gemakkelijk te begrijpen is dat zoveel cardiovasculaire accidenten mogelijk zijn.

Hoe moet je bloeddruk meten

De bloeddruk varieert eigenlijk doorheen de dag. ’s Nachts is die het laagst. Tussen 7 en 10 stijgt die, terwijl rond 17 à 18 uur een piek wordt waargenomen, als gevolg van hormonaal en stress-gebonden factoren. Het is ook normaal dat de bovendruk of systolische druk stijgt bij inspanning. Daarover hoeft men dus niet ongerust te zijn. Vandaar ook dat een momentopname zoals het eenmalig bloeddruk meten bij de huisarts weinig relevante gegevens oplevert.

Doe-het-zelf-meting is best

In de methode om de bloeddruk te meten, blijken trouwens 48 fouten mogelijk te zijn. De dikte van de arm, de plaats van meting, de hoogte van de arm, zijn maar een paar elementen waarin een foutprocedure kan verscholen zitten. Het komt er daarom op aan een systeem te ontwikkelen dat eenvoudig is en waar zo weinig mogelijk fouten kunnen mee gemaakt worden. In feite geeft een meting over een tijdsverloop van 24 uur met intervallen om de twintig minuten, de beste gegevens voor interpretatie.

Zelfmeting met een eigen goede bloeddrukmeter lijkt nog het beste systeem te zijn. Bij de toestellen voor zelfmeting zijn er twee soorten meters. Een auscultatoir type, waarbij men luistert naar de pols en daarnaast een oscillometrisch type waarbij de uitzetting van een bloedvat als parameter wordt genomen. Hierbij zijn correctoren ingebouwd waardoor foutinterpretatie zoveel mogelijk wordt weggewerkt.

Risico

Te hoge bloeddruk houdt een risico in: hartinfarct en beroerte, maar ook nierziekten, en schade aan de ogen, kunnen het gevolg zijn van te hoge bloeddruk. Het is geen ziekte op zich, maar een symptoom dat best in toom wordt gehouden. Niet roken, voldoende bewegen, gezond eten, suiker mijden en te veel zout schrappen naast stress afbouwen zijn eenvoudige maatregelen die iedereen kan toepassen en die beslist invloed zullen hebben op de bloeddrukwaarde.

De bloeddruk op eigen houtje naar beneden willen halen, is niet altijd een goed idee, omdat het op termijn ook aanleiding kan geven tot vervroegde dementie en Alzheimer. Gebruik dus niet zomaar de middelen die voor een ander gezinslid werden voorgeschreven.

Wat je wel kan doen, naast de reeds vermelde maatregelen: de cholesterol op een natuurlijke wijze beheersen.

Denk daarbij aan gegiste rode rijst. Die mag je wel niet met de klassieke middelen tegelijk nemen!

Een tip: Cholefort van Fytobell.

Cholefort van Fytobell vind je in de apotheek met CNK-bestelnummer: 2963-684.

Of je kan Cholefort van Fytobell ook online bestellen via www.almed.be of via www.boverte.com.

Je bloedvaten zullen zich jonger voelen!

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer