mrt 1, 2021 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Hoe herken je een beroerte en wat moet je doen?

Naast hartinfarct behoort beroerte tot de meest gevreesde, maar ook meest voorkomende aandoening in de geïndustrialiseerde wereld. Dat betekent dat onze levensstijl ermee te maken heeft.

Beroerte kan zich op vele manieren manifesteren, maar de meest voor de hand liggende verschijnselen zijn:

 • een voos of doof gevoel in een van de ledematen of lichaamsdelen, met verlamming van een arm, een been, het gezicht, verlies van geluid aan één oor. Meestal manifesteren de problemen zich aan één kant van het lichaam. Men spreekt dan ook van hemiplegiekers (eenzijdig verlamde patiënten) omdat de hersenhelften afzonderlijk functioneren en andere delen van het lichaam bedienen.
 • Moeite met het spreken of slechts laattijdig vatten wat er wordt gezegd.
 • Moeilijk zien, een wazig of dubbelbeeld, blindheid aan één oog.
 • Ernstige hoofdpijn zonder dat er een duidelijke oorzaak of aanleiding toe is.
 • Problemen met slikbewegingen.

Al enkele seconden nadat de bloedtoevoer op een hersengedeelte is afgesloten, kunnen verschillende aandoeningen optreden. Snel reageren is een must om zoveel mogelijk restschade te voorkomen. Hoe langer het duurt vooraleer de doorbloeding kan hersteld worden, des te groter kan de schade worden en ook het herstel kan daardoor verlengd worden.

Je levenswijze heeft heel veel te maken met het risico op beroerte. Je kan er dus iets aan doen.

Soms kan je het wel zien of voelen aankomen. Soms is dit slechts enkele minuten, soms een etmaal van tevoren. Als er blijvende hoofdpijn is, als men moeite krijgt met spreken of gevoelsverlies merkt op een of ander lichaamsdeel is het de hoogste tijd om te reageren, want hoe langer of vollediger een zenuwgedeelte van de hersenen zonder bloed blijft, des te groter is de kans op blijvende schade.

Bloedkwaliteit van belang

De gezondheid verbetert er normaal gesproken niet op met het voortschrijden van de leeftijd. Hoe ouder men wordt, des te brozer wordt de gezondheid en des te kwetsbaarder de bloedsomloop. Aderverkalking of atherosclerose is een directe aanleiding voor een beroerte. Wie goed zorg draagt voor de kwaliteit van zijn bloed en bloedvaten, heeft het meeste kansen om een herseninfarct of beroerte te voorkomen.

De afzettingen aan de binnenkant van de aderen, plaque genoemd, maken dat de aders en slagaders geleidelijk dicht slibben. Als er zich plots een bloedstolsel ontwikkelt op een plaats waar de slagader al vernauwd is, stopt de bloedstroom. Het achterliggende weefsel krijgt geen zuurstof meer en sterft spoedig af. Zo’n bloedprop wordt embolus of bloedprop genoemd. Men spreekt ook wel van een embool of embolie in de volkstaal. Ook het klappen van een bloedvat waardoor bloed in de hersengebieden lekt, is een ernstige aandoening. De schade is vaak groter dan die veroorzaakt door een bloedprop. Soms is epilepsie het gevolg. Maar er zijn meerdere vormen van hersenbloedingen die allemaal beroerte tot gevolg hebben.

In de geïndustrialiseerde wereld staat beroerte op nummer drie van de doodsoorzaken. Een kwart van hen overlijdt er aan. De helft van de slachtoffers zit levenslang opgescheept met blijvende letsels. De meeste letsels zijn blijvende eenzijdige verlamming, coördinatieproblemen bij het stappen, moeilijkheden bij het spreken, slikken (en dus ook eten) en het ordenen van zijn gedachten.

Bij het ouder worden stijgen de kansen op een beroerte. Na het vijfendertigste levensjaar worden die kansen elke tien jaar zelfs verdubbeld. Van de 65-jarigen heeft vijf percent al een beroerte meegemaakt.

De levenswijze is wel van groot belang bij de preventie en of bij het ontstaan van de ziekte.

Roken, hoog cholesterolgehalte, gebrek aan beweging en verkeerde voeding zijn belangrijke factoren, die iedereen als hij wil in de hand (of in de mond) heeft. Ook suikerziekte vergroot de kansen op een beroerte, evenals de anticonceptiepil bij jonge vrouwen. Roken plus de anticonceptiepil maakt het risico nog groter, zodat beroerte door de combinatie van deze twee factoren bij jonge vrouwen de grootste doodsoorzaak vormt.

Stress is natuurlijk een andere risicobron. Stress heeft een grote invloed op de kwaliteit van de bloedvaten en daardoor vergroot ook de kans op beroerte enorm. Alles wat er toe leidt dat de bloedvaten soepel blijven en plaque wordt verhinderd, draagt er toe bij het risico te verkleinen.

De harde cijfers

Per jaar worden in België ongeveer 21.000 personen en in Nederland ongeveer 30.000 personen voor de eerste keer getroffen door een beroerte. Bij driekwart van deze patiënten gaat het hierbij om een herseninfarct en bij één vierde om een hersenbloeding. De restgroep wordt onder andere gevormd door subarachnoïdale bloedingen.

Van alle patiënten met een eerste beroerte is 17% jonger dan 65 jaar en de helft is ouder dan 75 jaar.

Naar schatting leven er op dit moment in België ongeveer 80.000 en in Nederland ruim 120.000 patiënten en die één of meer beroertes hebben doorgemaakt.

Een kwart van alle patiënten met een beroerte had reeds eerder een beroerte of voortekenen van een beroerte gehad, wat in medische kringen aangeduid wordt met de wetenschappelijke naam TIA, of Transient Ischaemic Attack. Dat duit erop dat de meeste patiënten die het slachtoffer worden van beroerte, wel van tevoren een waarschuwing krijgen.

Ook jonge mensen

Natuurlijk is het duidelijk dat beroerte vooral een probleem van de veroudering van de bevolking is. Jonge mensen kunnen er evenwel ook het slachtoffer van worden, zelfs uit alle klassen van de bevolking. Armoede heeft er niets mee te maken, misschien juist andersom, want het zijn de „goede dingen des levens”, zoals te rijk en te geraffineerd voedsel dat vaak oorzaak is. Ook te weinig beweging, wat duidt op het gemak en comfort in het leven, of ook juist andersom: te sportief en te wild oefenen, kunnen als oorzaak worden aangeduid.

Beroerte kan op elke leeftijd totaal onverwachts toeslaan.

Hoe langer het duurt vooraleer iemand naar het ziekenhuis wordt overgebracht, des te groter is het risico op blijvende schade en des te forser is de kans op vergroting van de omvang van de schade.

De oorzaak is meestal aangeboren als het op jongere leeftijd gebeurt. Bij ouderen is het een logisch gevolg van een achteruitgang van de kwaliteit van de bloedvaten: arteriosclerose of aderverkalking brengt mee dat de bloedvaten vernauwen. Als zich een stukje van dit verhard weefsel losmaakt van de vaatwanden en begint te zwerven kan het onverwacht een bloedvat naar of in de hersenen afsluiten. Van de grootte van deze bloedprop of stolsel, als van de duur dat de afsluiting plaats vindt, zal het gevolg van de beroerte afhangen.

Voortekenen moeten dus altijd ernstig worden genomen, want soms gebeurt het wel dat men signalen krijgt: men spreekt dan van een „progressive stroke”.

Als de doorbloedingsstoornis langer dan een paar minuten duurt, kunnen hersencellen in het aangetaste gebied worden vernield. Al naargelang het gebied kan dit tot blijvende letsels of zelfs tot de dood leiden. De patiënt verliest heel snel de mogelijkheid tot normaal functioneren vanwege het cerebrovasculair accident zoals dit in medische kringen wordt genoemd. Populair spreekt men van herseninfarct.

Hersenbloedingen treden minder vaak op dan herseninfarcten. Maar de gevolgen kunnen wel dezelfde zijn. Op 65 jaar heeft vijf percent van de bevolking een beroerte doorgemaakt.

Maar je kan zelf heel veel doen om beroerte te voorkomen:

 • Gezond eten, veel fruit en groenten, antioxidanten, vitamines.
 • Geen geraffineerde koolhydraten, geen suikers, frisdranken.
 • Gezonde vetten, vooral Omega-3 vetzuren. (vette vis).
 • Opgepast met transvetten (frieten, chips, gebak, snoep).
 • Hou de cholesterol in balans.
 • Beweeg voldoende, liefst dagelijks.
 • Vermijd stress.
 • Slaap voldoende.

Een tip: Omega-3 vetzuren van Nutribell voor de gezonde Omega-3 visolie en Cholefort van Fytobell voor een gezonde cholesterolbalans.

Je vindt Nutribell Omega-3 visolie in de apotheek met CNK-bestelnummer: 2751-485.

En Cholefort van Fytobell vind je met CNK-bestelnummer: 2963-684.

Je kan Nutribell visolie Omega-3 evenals Cholefort ook online bestellen via www.almed.be en via www.boverte.com.

Op die manier heb je alle kansen om gespaard te blijven van beroerte.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Waarom krijgen zoveel mensen een depressie?

Het woord “depressie” alleen al zou je depressief kunnen maken. Het is geen leuke term, niet voor het weerbeeld, niet voor het gemoed en de levenskwaliteit van wie er mee te maken heeft. Bovendien heeft het niet enkel invloed op het presteren, het werk en het geluk,...

Lees meer