jun 28, 2021 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Postnatale depressie: Als je hormonen opspelen

Depressie is een fenomeen waar de moderne geneeskunde voortdurend mee geconfronteerd wordt. Natuurlijk is het normaal dat je triestig bent als je het slachtoffer van minder prettige gebeurtenissen bent geworden. Een ziekte, een sterfgeval in het gezin, ontslag op je werk, tegenslag met de examens. Sommige mensen zien het niet meer zitten, twijfelen aan alles, missen de energie om er tegenaan te gaan en voelen zich in een diepe put waaruit ze denken nooit meer te kunnen ontsnappen.

Soms komt zo’n depressie op het meest ongelegen en ook op het meest onverklaarbare moment opduiken: hoe kan een vrouw die net moeder is geworden en bij wie alles normaal is verlopen zo plots erg triestig worden, depressief zijn en het niet meer zien zitten, terwijl ze alle redenen heeft om blij en gelukkig te zijn? En toch gebeurt het. Depressie, het is een gesel. Maar wat doe je er aan?

Geen lust, geen leven

Een storing in het gevoelsleven kan altijd optreden als er iets ernstigs in je leven opdoemt waar je niet meteen raad mee weet, geen oplossing voor hebt, niet kan aanvaarden, niet kan verwerken. Maar als men helemaal geen uitweg ziet en in het kleine kringetje met zijn negatieve gevoelens blijft draaien en sukkelen, zit men in een depressie. Tegelijk verliest men de lust om iets te ondernemen. Men verliest alle werklust, zijn creatieve vermogens zitten onder nul. Men blijft apathisch bij elke onderneming. Op de duur wordt het opnemen van de telefoon zelfs een karwei en uiteindelijk wordt men bang van mensen, terwijl een goed gesprek met anderen een begin van het ontsnappen uit het labyrint van de depressie zou kunnen betekenen.

Vooral na bevallingen zijn vrouwen gevoeliger voor depressies. Wie in een depressie zit, mag niet bij de pakken blijven zitten. Dagelijks bewegen, wandelen en lopen, zijn ideaal om sneller van een depressie af te komen.

Als er geen reden is

Ook de communicatiebereidheid is veelal gestoord. In een enkel geval is het onmogelijk een echte oorzaak aan te tonen, behalve dat ze verweven zit in de persoonlijkheid van de patiënt, men spreekt dan van een endogene depressie: het komt van binnenuit, is erfelijk bepaald en erg moeilijk te behandelen. Hiervoor is specialistische hulp nodig. In andere gevallen is er een fysieke oorzaak. Wie langdurig ziek is, of gewoon geregeld geplaagd wordt door levercrisissen, een leverinsufficiëntie heeft, kan ook te maken krijgen met depressieve buien. Zelfs na een besmettelijke ziekte, een griep bijvoorbeeld, is het niet ongewoon dat sommige patiënten depressief reageren. Uiteraard is dit in duur beperkt, vooral als men er actief wil tegenaan gaan. Bij emotioneel geladen gebeurtenissen is een goed gesprek met een vriend of vriendin van belang. Begripvolle opvang is altijd zinvol.

Hormonale oorzaken

Vaak ziet men ook hormonale oorzaken bij depressies. Het komt meer voor dan men denkt bij jonge moeders die net bevallen zijn. De oorzaak ligt in de zeer grote hormonale schommelingen na de geboorte. Gewoonlijk duurt deze situatie een dag of drie. Maar het kan ook gebeuren bij sommige vrouwen dat het niet meteen over gaat en weken of zelfs maanden blijft aanslepen.

Baby-blues

Een baby-blues zoals dat genoemd wordt, gaat snel weer over. Het is gevolg van hormonale schommelingen die na de geboorte wel erg bruusk verlopen. Tijdens de zwangerschap zelf had het lichaam negen maanden de tijd om zich rustig aan te passen, maar na een bevalling moet dat gebeuren als bij toverslag. Dat is veelal een probleem en dus hebben vrouwen die net bevallen zijn vaak last van huilbuien, of triestige en sombere gedachten, ze zien het niet zitten, of het krijgen van een baby is niet wat ze ervan verwacht hadden, of het geluk was groter tevoren.

Deze stemmingswisseling gaat ook vaak gepaard met slapeloosheid, prikkelbaarheid en overgevoeligheid. Soms denken ze dat ze de nieuwe situaties niet gaan aankunnen, dat de verantwoordelijkheid op hun leeftijd te groot is, vooral als het om zeer jonge moeders gaat.

Meestal gaat dat snel voorbij en zijn deze donkere wolken na een paar dagen of een goede week afgedreven.

Toch kan het gebeuren dat de baby-blues ook overgaat in een postnatale depressie en dat is wat ingewikkelder en kan langer aanslepen.

Zo’n postnatale depressie kan soms weken later beginnen: op het moment dat de jonge moeder weer aan het werk moet, of haar eigen moeder stopt met helpen en weer naar huis trekt, of als de echtgenoot het weer drukker krijgt op zijn werk. Dat is allemaal niet ongewoon want zeker meer dan de helft van de jonge moeders wordt ermee geconfronteerd.

Soms zijn er huilbuien, heftige emotionele schommelingen, concentratieproblemen, erge vermoeidheid, soms agressie en woede of omgekeerd angsten.

Als dit echt langer dan een paar weken aansleept is het verstandig een arts te raadplegen.

Neem het ernstig

Depressies moeten altijd ernstig worden genomen. Er moet vooral voorkomen worden dat de slachtoffers in de alcohol, sterke medicijnen die afhankelijk maken of drugs gaan vluchten. Soms wisselen treurige stemmingen af met geweldige manieën van werklust en vrolijkheid. In dat geval spreekt men, van een psychose: een manisch-depressieve psychose. Een goede zelfanalyse en een positieve kijk op de dingen zullen al heel wat doen. Durf beslissingen te nemen die op het eerste gezicht onmogelijk of zeer moeilijk zijn, maar achteraf kunnen ze een zegen worden.

Praat over je problemen. Leer de taken in het huisgezin verdelen, zeker naar aanleiding van de nieuwe toestand met een gezinslid erbij.

Heel belangrijk is ook volwaardige voeding. Er moet vooral aandacht gegeven worden aan de vitamine B6, B12, zink en ijzer. Maar even, zoniet nog belangrijker, is beweging in de frisse lucht. Vrouwen die maandenlang in een depressie zaten, konden op een paar weken tijd hun probleem oplossen door te stappen, te fietsen, te lopen, te fitnessen.

Beweging is van het allergrootste belang. Het meest nadelig is gewoon stil zitten, niets doen en piekeren, maar vooral fysiek niet actief worden. Neem jezelf in de hand; trek naar buiten en begin er tegenaan te stappen. Je zal zien dat op korte tijd iets aan het veranderen gaat.

En een beetje hulp van de natuur kan nooit kwaad. Daarom kan Hypericum (Sint-Janskruid) interessant zijn.

Een tip: Hyperibell van Fytobell, verdrijft sombere gedachten en gevoelens.

Je vindt Hyperibell van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 2899-938.

Of je kan Hyperibell ook online bestellen via www.almed.be of via www.boverte.com.

Opgepast: niet combineren met andere antidepressiva.

Het leven wordt weer veel mooier!

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Opgepast: ook na de week van de teek!

Stel dat na een telling vastgesteld wordt dat er op één vierkante kilometer honderdduizend mensen wonen. Dat lijkt gigantisch veel en onmogelijk en het zou trouwens leiden tot gevaarlijke toestanden. Want waar veel mensen op een beperkte oppervlakte wonen stijgt het...

Lees meer

Geen paniek: De truc tegen de hik

Je hebt het vast al meegemaakt: iemand krijgt tijden het eten een onbedaarlijke hik, waarbij telkens grote happen lucht worden ingeslikt. De goede raad van grootmoeder is nog altijd van kracht: drink een flinke slok koud water, of hou de adem in. Maar de hik wat is...

Lees meer

We worden langzaam vergiftigd

We weten allemaal dat de kwaliteit van de voeding ook de kwaliteit van onze gezondheid beïnvloedt en zelfs in belangrijke mate meebepaalt. Denk maar aan roken, de kwaliteit van de lucht, het fabrieksvoedsel, de bewerking van de basiselementen van de voeding. We eten...

Lees meer