feb 16, 2022 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Daar zijn de pollen al: om moe van te worden

De lente is nog niet begonnen of Sciensano waarschuwt al voor de pollen. De niesbuien komen eraan. Allergieën zullen weer de pan uit swingen en het is niet enkel in Oekraïne dat salvo’s moeten gevreesd worden, hier zijn ze wel van een vreedzame aard: de niessalvo’s. Niet zo beangstigend, maar wel vervelend en het getreiter van elk jaar dat terugkeert. De tekenen zijn niet altijd gemakkelijk te onderscheiden van winterblues, verkoudheid, griep en zelfs nu ook Covid. Hoe geraak je er nog wijs uit. Het lijken wel de plagen van Egypte.

Eigenlijk lijkt het een beetje tegenstrijdig. Op het ogenblik dat de natuur herpakt, de nieuwe lente en het nieuwe geluid eraan komt, wordt 50 tot 60 percent van de volwassen bevolking het slachtoffer van een onverklaarbare inzinking: doodmoe, opstaan met lood in de benen en rook in het hoofd, compleet geen zin om aan de dag te beginnen, depressief, pijn in de ledematen bij de minste inspanning, zelfs een trap oplopen wordt een karwei.

Zowel allergie als voorjaarsmoeheid slaan weer toe. Je kan nochtans heel wat doen om jezelf te beschermen.

Geraak er maar wijs uit

Je zou haast zeggen dat een soort griep het organisme is binnengeslopen, maar eigenlijk voelt men zich niet ziek, wel landerig, moe, afgepeigerd en geen zin om eraan te beginnen. De natuur ontwaakt, maar deze patiënten hebben meer zin om aan een winterslaap te beginnen, net nu de winter op zijn eind loopt. Sommigen hebben het over de winterblues, of springfever, anderen over voorjaarsmoeheid, nog anderen over emotionele breakdown en ook over allergie.

Depressies zijn goedkoop maar dat is ook het gevolg van twee jaar politiek gehakketak in verband met de coronapandemie en de tegenstrijdigheden van de gezondheidsinstanties. Kan ook moeilijk anders omdat niet minder dan negen ministers van volksgezondheid het over gezamenlijke verklaringen eens moeten worden. Negen, ja negen!

Vergelijk de uitspraken van het begin met wat nu verteld wordt. Toen mocht je niets aanraken, want opgelet voor winkelkarren. Nu mag je niet niezen en geen handen geven. Voorwerpen kunnen je niet besmetten, wel groepen van mensen en kinderen. Waar eerst kinderen buiten schot waren, moeten ze nu dringend om een booster en zelf samen met de ouders een verklaring ondertekenen, terwijl de EMA niet overtuigd is van het wetenschappelijke en geneeskundige nut. Geraak er als leek maar wijs uit.

En als klap op de vuurpijl komt de verklaring van Sciensano deze week: opgelet voor de pollen.

Daar passen we inderdaad voor op, want in elk geval treitert dit verschijnsel elk jaar opnieuw bijna de helft van de volwassenen.

Doodmoe, maar waarvan?

Allergieën zijn niet enkel vervelend en hinderlijk, zowel voor wie er mee geplaagd zit als voor de buitenwereld die het allemaal moet aanschouwen en aanhoren. Merkwaardig is dat een gedeelte er helemaal geen last van heeft en dat heeft de geneeskunde aan het denken gezet: waarom sommigen wel en anderen niet. Vermoeidheid.

Bepaalde organismen hebben geleerd om te gaan met de winter, met verandering van eetgewoonten, van licht, van temperatuur, van lichamelijk en geestelijk functioneren. En de immuniteit speelt natuurlijk de grootste rol. Vooral de jeugdjaren zijn bepalend voor wie later kans maakt op een min of meer ernstige allergie. Te veel hygiëne heeft ons zodanig “fijn afgesteld” dat we bij de minste aanval van pollen reageren alsof het leven in gevaar is.

Uit statistieken blijkt dat 71 percent van de volwassen bevolking te maken krijgt met voorjaarsmoeheid. Van deze „slachtoffers” is 63 percent vermoeid, futloos en depressief terwijl 37 percent zich echt uitgeput voelt.

Zelfs al in de winter

Het begint eigenlijk al midden in de winter. Er waren de feesten, er was corona, er waren de quarantaines en de beperkende maatregelen en de vooruitzichten waren een beetje uitzichtloos. De immuniteit dook naar beneden. Dat is de ideale conditie om een aantal weken later het terrein te effenen voor de pollen die zich daar heerlijk thuis in voelen.

Een mengeling van emotionele en lichamelijke problemen pookt de pollenconditie op. Hoewel de piek van de klachten vooral bij het begin van de lente komt opzetten en dat is eind februari of begin maart, kan het ook al vroeger alarm zijn: Sciensano heeft daar nu voor gewaarschuwd.

„We komen in een fase waarin de concentratie van elzen- en hazelaarstuifmeel snel kan oplopen, tot wel duizend keer hoger. Als het enkele dagen droog blijft, kunnen de stuifmeelkorrels die voorheen in de katjes opgesloten zaten, zich massaal in de lucht verspreiden” verklaart Ann Packeu, diensthoofd Mycologie en aerobiologie van Sciensano. Daar komen allergische reacties van.

Hoe komt dat eigenlijk?

Vermoeidheid door allergische overgevoeligheid is eigenlijk geen ziekte in de zuivere betekenis van het woord. Zoals gewone vermoeidheid op het einde van een inspannende dag ook geen ziekte is. Maar de definitie van ziekte en gezondheid werd door de Wereld Gezondheid Organisatie herzien, zodat gezondheid thans veel meer is dan enkel de afwezigheid van een echte ziekte.

De WHO omschrijft gezondheid als „een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet enkel het afwezig zijn van ziekten en gebreken.” Dat sluit ook in dat iemand zich echt helemaal in zijn schik moet voelen, geen emotionele problemen mag hebben, zich helemaal in tiptop conditie moet voelen, vooraleer over complete gezondheid mag gesproken worden. Tevreden en gelukkig zijn, is dus even goed een voorwaarde om over een gezond persoon te kunnen spreken.

Defecte immuniteit?

Ziekte is dus niet langer een defect van het immuunsysteem, het gevolg van een ongeval, of het tekort schieten van de scheikunde in ons lichaam waarbij voeding en leefomstandigheden katalysatoren zijn. In dat opzicht zijn negatieve gevoelens eveneens ziekmakers, want ze beïnvloeden het immuunsysteem op een heel nadelige wijze. Het lichaam wordt daardoor als het ware voorbereid om de ziekteverwekkers te verwelkomen. Negatieve elementen ontwikkelen zich vooral in de donkere maanden van het jaar: weinig licht, weinig frisse lucht, plus sombere gedachten als gevolg van het soms weinig aantrekkelijke weer. Niet te verwonderen dat op die manier veel energie kwijt gespeeld wordt. Dat is ook het moment waarop griep, verkoudheid, sinusitis, keel- en oorontstekingen en allergieën opdoemen. We verzorgen ons dan wat beter maar als we de indruk hebben dat het kwaad geleden is, herbegint het weer.

Comfort weg…

Levensgevaar is er wel niet mee gemoeid, maar het comfort van het leven is toch grotendeels verloren. Inentingscampagnes tegen griep verbeteren de situatie niet. Sommige werkgevers bevelen dit zelfs aan bij hun personeel, zelfs jonge werknemers, maar het effect is vaak andersom: ten eerste kan de virusstam muteren en heb je nooit zekerheid en ten tweede wordt toch heel wat gevergd van het immuunsysteem dat compleet in de war kan raken. Ook aan dergelijke middelen zitten bijwerkingen, want geen enkele entstof is helemaal zuiver van nevenmiddelen. Over Covid wensen we geen uitspraak te doen, dat ligt te gevoelig.

Je kan beter nagaan waar de echte oorzaak ligt en die niet symptomatisch maar wel oorzakelijk bestrijden.

Zowel voorjaarsmoeheid, winterblues, allergische reacties zijn vooral terug te brengen tot een gebrek aan vitale stoffen en die kan je in groepen onderverdelen. Die kan je zelf meestal oplossen: gezond eten, voldoende slapen en ontspannen, dagelijks licht tanken, meer bewegen en hygiënisch leven, maar niet ziekelijk hygiënisch, anders raakt de immuniteit toch in de war. Kinderen die op de boerderij opgroeien, zijn zelden of nooit allergisch, niet moe en hebben geen winterblues. We kunnen veel van hen leren.

En heb je last van een overreactie van het organisme, probeer het dan met natuurlijke middelen te bekampen: Smilabell van Fytobell op basis van Salsaparilla.

Je vindt Smilabell van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 2991-487.

Of je kan Smilabell van Fytobell ook online bestellen via www.almed.be of via www.boverte.com. De niesbuien zullen beslist minder ver te horen zijn… en wellicht wegblijven.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer