apr 29, 2021 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Als je het niet meer ziet zitten

Covid, financiële crisis, sociale onrusten, grote legerverplaatsingen, onzekerheid… Wat gebeurt er toch in onze maatschappij? Veel mensen stellen zich tegenwoordig die vraag. De gebeurtenissen worden trouwens alsmaar sneller. Situaties die je vandaag meemaakt, waren twee jaar geleden ondenkbaar. Onze maatschappij maakt dat steeds meer mensen in psychische nood geraken. De vervreemding, het toenemend egoïsme, de spiraal van geweld en hebzucht, de agressiviteit en de onveiligheid, de werkloosheid, de economische crisis, de bemoeizucht van de staat, het gebrek aan mogelijkheden van het individu… het zijn zoveel oorzaken waardoor mensen met emotionele problemen gaan sukkelen. Het is erg verbazend, maar de waarheid: een op tien patiënten komt ooit in een psychiatrische instelling terecht of heeft althans intensieve psychiatrische hulp nodig gehad. Dat is niet verwonderlijk als je weet dat ieder jaar één op tien personen last heeft van een emotionele of psychische breakdown, een soort depressie dus. Iemand die dit niet heeft meegemaakt, kan moeilijk de diepe put beschrijven of aanvoelen waarin dergelijke patiënten zich bevinden.

Angsten

Niet elke depressie is dezelfde. Dat woord dekt trouwens een reeks psychische problemen waaronder zowel stress, angsten, fobieën, schizofrenie, drankzucht en een aantal obsessies verscholen zijn. Sommige problemen geven elkaar de hand en vormen een soort ketting van psychische storingen. Het ene kan ook uit het andere volgen: angst kan bijvoorbeeld leiden tot depressie, die dan op haar beurt aanleiding geven kan tot het ontstaan van drankzucht. Het is zelfs voor een ervaren therapeut niet altijd gemakkelijk oorzaak en gevolg van elkaar te onderscheiden en de echte oorzaak te ontsluieren. Vaak moet men de persoon eerst heel goed kennen en dat gaat niet zonder langdurige gesprekken, terwijl de patiënt zelf ook in zijn binnenste moet laten kijken. Geen eenvoudige zaak dus.

Veel mensen voelen zich eenzaam en zien het niet meer zitten. Een luisterend oor en een begripvol hart kan veel doen om hen weer gelukkig te maken.

Hulpmiddel

Van zo’n therapie mag je trouwens ook niet alle heil verwachten. Het is vaak een noodzakelijk hulpmiddel, maar de patiënt zal ongetwijfeld ook een en ander in zijn leven moeten veranderen. Een psychische of emotionele stoornis is niet louter een kwestie van scheikunde die met pillen kan worden bestuurd. Je kan wel de extremen bewaken, iets fataals beletten en voorkomen, de patiënt over de ergste moeilijkheden heen helpen en beschermen, maar pillen kunnen een levenswijze niet veranderen, dat inzicht moet van de zieke zelf komen en zal uiteindelijk tot zijn definitieve genezing moeten leiden.

Probleem begrijpen en onderscheiden

De genezing begint met het onderkennen van het probleem, het doorzien van de oorzaak en het aanvaarden van zijn eigen menselijke en emotionele beperkingen. Men heeft zijn emotionele grenzen overschreden en daardoor heeft de spanning schade veroorzaakt. Je kan het zenuwstelsel vergelijken met elektriciteitskabels. Van hun kwaliteit en doorsnede zal het afhangen hoeveel elektrische spanning ze kunnen verdragen. Als die spanning langdurig te hoog is, treedt schade op. Ons zenuwstelsel is ook maar berekend op een bepaalde hoeveelheid spanning. Wie die overschrijdt riskeert kortsluiting, schade aan het zenuwstelsel en dat herstel je niet in één, twee, drie.

Niet iedereen heeft dezelfde emotionele draagkracht. Er zijn patiënten die in de grootste stresssituaties het hoofd koel houden en gelaten reageren, kalm blijven. Je moet zelf uitmaken waar je grenzen liggen en de verborgen signalen leren ontdekken. Die signalen kan je op tijd bemerken. Als je gemakkelijk geïrriteerd geraakt, je voor de minste onnozelheid opwindt, snel kwaad wordt in het verkeer, ruwe taal hanteert voor onnozelheden, moeilijk inslaapt, ofwel gemakkelijk inslaapt, maar te vroeg ontwaakt, pijn hebt in de borstkas of de armen, ademnood hebt en concentratiestoornissen, nooit een werk afmaakt en voortdurend dringende zaken uitstelt, met moeite iets aanpakt en zelfs relatief eenvoudige zaken als een groot probleem ervaart, dan is er iets aan de hand en heb je hulp nodig, of tenminste een grondige vakantie en geregeld ontspanning.

Hoog tijd om je leven te veranderen.

Ga niet aan deze signalen achteloos voorbij. Deze ervaringen kunnen zich ook op twee manieren manifesteren: plots of geleidelijk. Wanneer ze geleidelijk optreden zijn ze gevaarlijkst omdat zowel de patiënt zelf als de omgeving niet altijd de veranderingen in gedragingen en persoonlijkheid tijdig onderscheiden.

Als de depressie plots optreedt, neemt ze doorgaans het karakter aan van een psychose. De patiënt doet heel vreemd en het valt meteen op. Reacties in de zin van „wat hapert er nu plots met die” zeggen genoeg. Het valt ook meteen op dat de persoon in kwestie dringend hulp nodig heeft.

Heeft de depressie zich daarentegen geleidelijk geïnstalleerd, dan doen ze zich gewoonlijk voor als neurotische verschijnselen. Ze vallen niet meteen op en ze zijn ook niet altijd „enorm”. Een patiënt die licht geïrriteerd is, is geen zeldzaamheid en het is eigenlijk ook geen ziekte. Maar als het voor jezelf en voor je omgeving te veel aan het worden is en je gedragingen uit de hand lopen, dan heb je echt hulp nodig en dan moet je die ook zoeken. Deze soort depressie komt zeer veel voor. Je mag aannemen bij één op zes vrouwen en bij één op tien mannen.

Sommige reacties kunnen fataal zijn. Zo heeft een aantal mensen er vanwege de pandemie een fatale beslissing genomen. Ze zagen het niet meer zitten vanwege de financiële risico’s, de problemen in het gezin en de moeilijkheden die op hen afkwamen waren te groot. Op tijd signalen geven en die ook kunnen onderscheiden is erg belangrijk. Er zijn dingen die je niet meer alleen kan. Het feit dat mensen tegenwoordig op eilanden leven en hun sociale verbindingen moeten opgeven heeft ertoe geleid dat veel mensen ernstig in de problemen geraakten, verward waren, hopeloos en eenzaam. Dat is niet leuk.

Een virus, het kleinste deeltje dat de mens kon bedreigen, heeft het voor mekaar gekregen. Door onze trots werden we duidelijk met de neus op de feiten gedrukt: we dachten dat we alles aankonden, dat we een soort god-in-’t diepst-van-onze-gedachten waren geworden, dat we voor alles een oplossing hadden, maar de ziel van de mens, de gevoelens laten zich niet dwingen. Daardoor zijn zoveel mensen ook ongelukkig geworden, zien geen uitkomst meer, zijn in de war en hopeloos.

Als dat in je mogelijkheden ligt, geef aandacht aan hen, een luisterend oor, een helpende hand, figuurlijk welteverstaan. Als iemand in nood weet dat hij of zij op iemand kan rekenen, geeft dat weer moed en dat is de sleutel voor de oplossing.

En een beetje hulp van de natuur kan nooit kwaad, integendeel, het kan veel mensen helpen. Hypericum oftewel Sint-Janskruid brengt zo het zonnetje weer in je geest.

Een tip: Hyperibell van Fytobell.

Je vindt Hyperibell van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 2899-938.

Of je kan Hyperibell ook online bestellen via www.almed.be of via www.boverte.com.

Op die manier schijnt de zon weer in je gedachten.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Waarom krijgen zoveel mensen een depressie?

Het woord “depressie” alleen al zou je depressief kunnen maken. Het is geen leuke term, niet voor het weerbeeld, niet voor het gemoed en de levenskwaliteit van wie er mee te maken heeft. Bovendien heeft het niet enkel invloed op het presteren, het werk en het geluk,...

Lees meer