feb 23, 2022 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Overgevoelig door verborgen antibiotica in voedsel

Steeds meer mensen hebben last van overgevoeligheid en dat heeft niet enkel te maken met de pollen, of de huisstofmijt. Er zijn meerdere oorzaken en ze hebben bijna allemaal te maken met onze moderne levenswijze. Het aantal stoffen dat in onze omgeving en in ons voedsel terecht komt, neemt dagelijks toe en worden amper gecontroleerd. We kennen lang niet alles over hun toxiciteit en de industrie minimaliseert het altijd! Ook stoffen die door de geneeskunde het lichaam worden ingebracht kunnen ernstige gevolgen hebben, soms met dramatische afloop.

Altijd immuniteit

We kennen nog niet alles, maar we spelen wel leerling-tovenaar. Overgevoeligheid of allergische reacties hebben altijd te maken met immunologie. Het antigeen, de stof die de immuniteit veroorzaakt is in dit geval een allergeen. Het merkwaardige is dat de antistof die door het antigeen wordt opgewekt geen immuniteit of ongevoeligheid veroorzaakt, maar precies het omgekeerde, namelijk een overgevoeligheid. In de plaats van het lichaam te beschermen, treedt beschadiging op.

Hoe minder lichaamsvreemde stoffen in het voedsel en ons organisme terecht komen, des te minder kansen op allergische reacties.

Er kunnen talloze vormen van gevoeligheid bestaan. Als ze vrijwel onmiddellijk na het contact met het allergeen optreden kan men besluiten dat er antigene humorale stoffen in het lichaam aanwezig zijn. Men heeft het dan over vroege allergische reacties. Allergische reacties die later of vertraagd optreden, berusten op antistoffen die aan lichaamscellen zijn gebonden. Merkwaardig is dat een allergeen een vroege of late reactie kan veroorzaken, maar er zijn jammer genoeg ook allergenen die zowel vroeg als laat reageren.

Bloed ook riskant

Er kunnen zelfs heel acute overgevoeligheidsverschijnselen optreden. Dat is enkel mogelijk als het organisme al eerder met het kwestieuze allergeen in contact is geweest. Binnen het kwartier na het binnendringen van het allergeen in het lichaam kan er al een reactie zijn. Er zijn twee mogelijke verschijnselen: ofwel komt er een anafylactische shock, ofwel komt er een atopische allergie.

De anafylactische shock treedt vooral op als gevolg van het binnenbrengen van bloed of bloedbestanddelen in het lichaam. Er worden tegenwoordig wel kruisproeven gedaan op bloedgroepen, maar desondanks is bloed een gevaarlijke materie. Prof. Van Cauwenberge bevestigde ons destijds zelfs dat hij bang zou zijn bloed te moeten krijgen. Er bestaan tegenwoordig trouwens voldoende middelen en systemen om de meeste operaties ook bloedloos te laten verlopen zodat de patiënt geen beroep moet doen op donorbloed en dat is veel veiliger. Er zijn trouwens veel meer parameters die het bloed van iemand zeer individueel maken, dan de vergelijkingen van bloedgroepen waar nu grosso modo rekening mee wordt gehouden.

Gevaarlijke injecties

Maar ook bij injecties voor vaccinatie met paardenserum zoals voor tetanus, inspuiten van jodiumhoudende contrastmiddelen in aders vooraleer röntgenfoto’s worden genomen, bepaalde medicijnen en talloze dierlijke vergiften van slangengif tot addergif en bijengif, kunnen een anafylactische shock veroorzaken.

Ook de inspuiting van een concentraat van rode bloedcellen of andere bloedbestanddelen kan al voor problemen zorgen. Niet zelden ziet men dat de lever soms jaren na een transfusie het probleem niet de baas kon, waardoor zeer ernstige verwikkelingen ontstaan. Ook serums die courant gebruikt worden in oorlogsomstandigheden zoals bijvoorbeeld een behandeling met antitetanusserum, kan bij de tweede inspuiting een geweldige shock opleveren. In dit geval bevat het allergeen een vreemd eiwit dat zich in paardenserum bevindt. Tegenwoordig heeft men dat evenwel beter in de hand.

Penicilline: Van redder tot gevaar

Om allergisch te kunnen reageren moet er veelvuldig contact bestaan tussen de patiënt en het allergeen. Omdat penicilline heel vaak wordt toegepast is dit „levensreddende geneesmiddel” ook vaak oorzaak van heel wat allergische shocks geworden. Het is onmogelijk deze allergische reacties bij patiënten te voorzien, omdat de allergie geleidelijk wordt opgebouwd. Zelfs maar een geringe hoeveelheid penicilline kan voldoende zijn om een allergie uit te lokken. Het kan heel vreemd gebeuren: een paar druppels oogzalf waar penicilline in aanwezig is, of huidzalf, of zelfs het eten van bepaalde jonge kazen met schimmels, kunnen voldoende zijn.

Soms weet de patiënt niet dat hij in contact komt met penicilline, omdat de uier van de koe bijvoorbeeld behandeld werd voor een verzwering of kwetsuur, waardoor het geneesmiddel via de melk ongemerkt wordt aangeboden. Het kan een jarenlange sluimerende overgevoeligheid zijn die plots de kop opsteekt en een nietsvermoedende patiënt treft als hij een geneesmiddel op basis van penicilline krijgt toegediend als gevolg van een banale ontsteking. De overgevoeligheidsreactie kan zelfs zo heftig zijn, dat het niet uitgesloten is dat de dood van de patiënt op korte tijd volgt.

Men weet het niet altijd

Gelukkig maakt men tegenwoordig niet meer zo gauw gebruik van antibiotica op basis van penicilline. Toch komen deze producten nog altijd ongemerkt de voedselketen binnen en worden ondanks waarschuwingen nog steeds antibiotica gebruikt bij de vleesproductie: het geld van enkelen is nog altijd belangrijker dan de gezondheid van velen.

Bepaalde handelaars maken dat eieren ondergedompeld worden in penicilline. Een gemene truc die al veel mensen ziek heeft gemaakt en misschien zelfs het leven heeft gekost.

Maar ook eenvoudige ontsmettings- en reinigingsmiddelen kunnen bij gevoelige personen tot problemen leiden. Sommigen zijn gevoelig voor jodiumtinctuur. Dat kan bij ontvankelijke personen tot een huidallergie leiden. Van zodra het allergeen weer afgewassen wordt en nadien contact wordt vermeden, is er geen probleem. Die problemen zijn evenwel niet altijd te voorzien, want sommige contrastmiddelen die ter diagnose bij röntgenopnamen worden gebruikt, bevatten jodium en kunnen een anafylactische shock veroorzaken. Radiologen kennen dat verschijnsel en hebben daarom in de RX-kamer altijd middelen ter bestrijding van zo’n anafylactische shock bij de hand.

Maar je merkt het niet altijd meteen. Soms zijn er vertraagde vormen van allergische reacties en het is niet altijd eenvoudig dat terug te koppelen naar een bepaalde stof of handeling. Zo kan het eten van schimmelkaas al een reacties veroorzaken omdat men ooit een aantal keren in contact geweest is met penicilline. Het kan zelfs leiden tot klontervorming in de fijne bloedvaten, een risico dat aanleiding kan geven tot beroerte en dood. We weten lang niet alles en beslist niet van de immuniteit.

Zoals je ziet is immuniteit een heel complexe materie waarvan we absoluut lang niet alles weten. Een prof vertelde ons: over het hart weten we 95 percent, maar over de immuniteit amper 5 percent.

Niet te verwonderen dat veel mensen bang worden. Ook in deze pandemietijd.

Hoe lossen we dat op: zo natuurlijk mogelijk gaan leven, zo weinig mogelijk vreemde stoffen in het voedsel en het lichaam toelaten en … hopen voor het beste.

Er is een natuurlijk antihistaminicum dat ons in geval van nood goede diensten kan bewijzen op basis van Salsaparilla.

Een tip: Smilabell mondspray van Fytobell, voor als je in de problemen komt.

Je vindt Smilabell mondspray van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 3270-030.

Of je kan Smilabell mondspray van Fytobell ook online bestellen via www.almed.be of via www.boverte.com.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer