apr 18, 2024 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

We worden langzaam vergiftigd

We weten allemaal dat de kwaliteit van de voeding ook de kwaliteit van onze gezondheid beïnvloedt en zelfs in belangrijke mate meebepaalt. Denk maar aan roken, de kwaliteit van de lucht, het fabrieksvoedsel, de bewerking van de basiselementen van de voeding. We eten geen brood meer, maar geraffineerde op smaak gebrachte zachte sponzen waar koolhydraten inzitten en wat zetmeel. Hetzelfde met groenten en vruchten die zogenaamd “veredeld” en gekruist worden voor het gemak van telen en oogsten, voor het uitzicht en voor de prijs. Intussen wordt onze smaak compleet “misleid en bedorven”. Hoe kan de consument zich dan beschermen? Denk ook aan de afgedraaide motorolie in kippenvoer, waardoor je ook giftige kippen eet. Er zijn regeringen over gevallen, maar is er iets veranderd?

We geven de schuld aan de boeren, die zelf het slachtoffer zijn. De schuldigen zijn de mannen met het geld, de verkopers van bestrijdingsmiddelen, de sjoemelaars met vetten en de voedsellobby die zowel boeren als kleine producenten uitmelken en onder druk zetten.

Kunnen we er iets aan doen?

De bekende Gentse toxicoloog, loog er niet om: „Bijna niet! Hij is overgeleverd aan de goodwill van gangsters en sjoemelaars. De boeren kunnen er niets aan doen, want zij zijn het slachtoffer! Zij worden ook uitgebuit door het groot kapitaal. De boer kan amper het hoofd boven water houden. Het is geen leven meer voor hem. Maar de consument kan alleen rekenen op de hulp van verbruikersorganisaties. Als die het geld hebben, zouden ze meer steekproeven kunnen laten uitvoeren en schandaal schoppen. Misschien moet dat op Europees niveau worden georganiseerd. Zo’n organisatie zou ook permanent moeten aandringen bij de bevoegde ministers om een controlecentrum uit te bouwen, een labo dat de klok rond en het jaar rond werkt… geen ambtenarengedoe, maar serieuze mensen. Pas dan kunnen we op een instantie rekenen om ons te beschermen.”

Is vis dan gezonder?

In theorie zou dat beter kunnen zijn, maar ook hier zijn grote gevaren. In veel gevallen wordt vis gekweekt en als vissen vetten krijgen met dioxines, zit men daar met hetzelfde probleem. Bovendien heb je met vis het gevaar van zware metalen. Destijds was er het onderzoek van de slachtoffers van de Herald of Free Enterprise, de veerboot die kapseisde voor de kust van Zeebrugge. Het is ongelooflijk wat gevonden werd aan smurrie. Onbegrijpelijk dat vis in zo’n vieze stinkende brij kan overleven.

De vuiligheid van de zee hebben we te danken aan het land: de rivieren en de riolen en zolang daar allerlei vergif meekomt, is de zaak hopeloos. Misschien als je dieper in zee gaat vissen, heb je minder kans op zware vervuiling. Maar hoe dan ook, de pinguïns aan de Zuidpool, waar nooit PCB’s gebruikt werden, hebben gechloreerde koolwaterstoffen en DDT al opgeslagen in hun vetlaag, zodat hun genetische kwaliteiten aangetast worden en hun vruchtbaarheid bedreigd wordt. Ook bij de mens is dat het geval. Het mensenras in geïndustrialiseerde landen wordt minder vruchtbaar.

Maar normaal moet je wel concluderen dat vis gezonder is dan vlees, vanwege de essentiële vetzuren die minder bedreigend zijn voor hart- en bloedvaten. En trouwens: we krijgen ook insecticiden en herbiciden op groenten en vruchten. Dat zijn vaak gevaarlijke xeno-oestrogenen die eveneens verantwoordelijk zijn voor de toename van kanker.

We moeten ons om meer dan één reden grote zorgen maken. Niet alleen vanwege de insecticiden en de PCB’s, maar ook vanwege het bio terrorisme, de kennis die toeneemt en in handen komt van schurken. We zijn nu in staat om met één liter van een bepaalde stof, een hele provincie uit te roeien of althans lam te leggen.

Het wordt de hoogste tijd dat we voor al die dingen de verantwoordelijkheden gaan vastleggen, duidelijke definities ontwerpen en procedures ontwikkelen die waterdicht zijn. Gaat er iets mis, dan weten we meteen waar er moet ingegrepen worden. We betalen er belastingen voor en we kiezen er een regering voor. Een Gentse toxicoloog: “Het wordt tijd dat ze minder blabla verkopen en meer maatregelen nemen en zich minder gelegen laten aan het geld en drukkingsgroepen en de eeuwige stok achter de deur… de werkverschaffing.

Misschien moeten we binnenkort om de werkverschaffing te vrijwaren al die kankerpatiënten een job geven. Dat is goed voor de statistieken van de overheid nietwaar…”

Wat kunnen we zelf doen?

Zoveel mogelijk biologische voeding gebruiken en liefst ongeraffineerd. Geen fabriekskost.

En … de lever als ontgiftingsorgaan een steuntje geven. Dat kan met natuurlijke stoffen zoals Sylibum marianum.

Een tip: Cardubell van Fytobell met CNK-bestelnummer: 2899-870 voor de apotheek.

Je kunt Cardubell van Fytobell ook online bestellen via www.boverte.com of www.fytobell.be.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer