jun 3, 2022 | Alle tips | 0 Reacties

TABAK: Hoe kun je deze massamoordenaar verschalken?

Traditioneel de laatste dag van mei wordt de Wereld-anti-Tabak-dag gehouden. De WHO roept daarbij de rokers op om op die dag niet te roken. Men is er mee begonnen in 1989 en sedertdien roept de WHO op om het gebruik van tabak te verminderen of aan banden te leggen. Of dit veel uithaalt, is nog maar de vraag, maar het is in elk geval een teken dat de overheid zich zorgen maakt.

Of er door de nationale regeringen veel aan gedaan wordt, is wat anders. In sommige landen wel, in bepaalde landen waar de tabaksregie een stuk in handen is van de overheid zal dat heel wat minder zijn, omdat anders de inkomsten uit tabak dreigen verloren te gaan. In elk geval het is het proberen waard, want het aantal doden door tabaksrook is haast niet te tellen.

De overheid begint zich daarom ook steeds meer te bemoeien met het rookgedrag. Begrijpelijk is dat, want wereldwijd is tabak nog altijd de oorzaak van miljoenen sterfgevallen per jaar. Hun aantal wordt geschat op 8 miljoen wereldwijd per jaar en dat is dan nog een voorzichtige schatting, want de neveneffecten zijn moeilijk in kaart te brengen. Hoe zouden we reageren als covid telkens hetzelfde aantal slachtoffers zou maken, elk jaar opnieuw. Je mag ervan uitgaan dat doden en zwaar zieke patiënten per jaar op wereldniveau minstens de hele bevolking van België aantast. Gelukkig zijn in ons land al verregaande maatregelen van kracht om de schade te beperken, maar gaan ze wel ver genoeg?

Tabak is levensgevaarlijk, ook tweedehands- en derdehandsrook is gevaarlijk. Miljoenen mensen sterven per jaar aan de gevolgen van tabak. Je kunt er inderdaad iets aan doen en dan nog wel met een natuurlijk preparaat.

Bijzonder verslavend

Zes miljoen dodelijke slachtoffers per jaar is niet niks. Iedereen weet dat. Je kan het met flauwe grappen weglachen, maar de feiten liegen er niet om. Waarom stoppen ze niet?

Tabak bevat nicotine en dat is een bijzonder verslavende stof. Het is een surrogaat voor de endorfines die de hersenen niet meer krijgen en daardoor een beroep doen op de nicotine. Het feel-good-element komt dus van de nicotine. Maar tegelijk halen we met de beloning de hel binnen: van longaandoeningen, kanker, tot hart- en vaatziekten. Rokers spreken van een saai leven zonder tabak, en voeg daar maar de alcohol ook bij, maar dat ”geweldig” leven met tabak en alcohol zou wel eens extra kort kunnen worden.

Volgens de WHO is tabak verantwoordelijk voor meer dan twintig soorten of vormen van kanker. De meeste rokers denken dat het beperkt is tot de luchtwegen en de longen en dat zolang ze geen rokershoest hebben er niets aan de hand is. Dat is vermetel en onjuist. Het jammerlijke van de zaak is dat vooral de arbeidersklasse, of de gezinnen met minder inkomsten of in de ontwikkelingslanden de sterfte door tabaksmisbruik toeneemt. Meer opgeleide klassen of personen worden zich bewust van het gevaar en nemen maatregelen, stoppen met roken of schakelen over op vervangproducten wat ook niet altijd zonder gevaar is. In sommige landen is de e-sigaret namelijk verboden vanwege het gevaar.

De lagere bevolkingsklasse is bovendien het meest ontvankelijk voor agressieve campagnes. Deze misleidende informatie wordt verpakt in een romantisch kader.

Waarschuwingen

Bij ons is reclame voor sigaretten verboden en op de pakjes zelf moet een waarschuwing worden gedrukt dat tabak leidt tot levensbedreigende ziekten. Vaak worden er angstaanjagende beelden van stervende kinderen, van zwart berookte longen er mee op afgebeeld, maar bij jongeren haalt het dikwijls niet veel uit en heeft het vaak een omgekeerd effect.

Het staat als het ware stoer om “de dood” te trotseren. Het voelt aan als een soort koorddansen: kijk eens wat ik kan en durf. De groepsdruk is er ook en maakt het extra moeilijk.

Ook niet-rokers

“Neen dank je, ik rook niet” is niet voldoende om geen schade te ondervinden van tabak. Als je in de buurt blijft van rokers, krijg je tweedehandsrook. Je bent een passieve roker en die deelt in de brokken. Artsen schatten het risico van passief roken even groot in als dat van rokers zelf. Het ligt natuurlijk aan de duur van het verblijf in een berookte omgeving, en van de densiteit van de tabaksrook. Gelukkig is het ook in ons land verboden om in openbare gelegenheden te roken. Maar vroeger op kantoor, in bureaus, kon je de rook haast snijden. Hetzelfde in bepaalde clubs en restaurants: het was vaak niet te harden. Hoe kon je dan nog van je maaltijd genieten?

Meegemaakt dat in restaurants mensen een paar sigaretten opstaken tijdens het aperitief, na het voorgerecht alweer een aantal sigaretten om tijdens de koffie dan weer te herbeginnen. De rook kringelde om de lampen, zo erg was het. Je kleding stonk ernaar, zelfs je haren. Als je naar het behangpapier en de geverfde plafonds keek, kon je de “aanslag” van de nicotine waarnemen. Hoe moet het dan in ons lichaam gesteld zijn? Rokers stelden zich die vraag niet, want de niet-rokers waren niet tolerant, dwingeland of agressief ten opzichte van de rokers.

Eigenlijk was het omgekeerd, want het waren de rokers die geen respect hadden voor de gezondheid van hun omgeving.

Op restaurant is het nu gelukkig verboden, maar op de terrasjes wel nog toegestaan. Wat wil je? Wie waardeert het als niet-roker dat aan een tafeltje op amper een halve meter verwijderd wel volop gerookt wordt. Daar komt hopelijk binnenkort verandering in, want er is in ons land alvast één partij die het roken ook op terrassen of zelfs maar in de aanwezigheid van anderen wil verbieden.

Door de WHO wordt het aantal niet-rokers die sterven aan de gevolgen van tabaksrook van anderen geschat op ongeveer anderhalf miljoen, zonder van de nadelen op gezondheidsvlak te gewagen.

Het aantal kinderen dat sterft aan de gevolgen van tabak van rokende ouders of opvoeders wordt door de WHO begroot op ongeveer 70.000 per jaar.

Derdehandsrook

Ook derdehandsrook is gevaarlijk. Dat betekent als je in contact of in de buurt komt van personen die net buiten gerookt hebben en weer naar binnen komen. Of als je woont in een flatgebouw waar beneden of onder uw appartement gerookt wordt. De rook dringt zelfs door beton, hoe onwaarschijnlijk dit ook klinkt. Dit effect heb je ook als je binnenkomt in een lokaal of woning waarin op dat moment niet gerookt wordt, maar gewoonlijk wel rokers aanwezig zijn. Ook de gordijnen, meubelen, zetels geven de nadelige effecten na verloop van tijd toch weer.

Ook de e-sigaret

Als er geld mee te verdienen valt moet je alert blijven. Dat is niet enkel zo voor tabak, maar ook voor producten die het roken van tabak vervangen en toch nicotine aan het lichaam “schenken” zodat er een voldoeningseffect voor het brein gecreëerd wordt. De e-sigaret is er een voorbeeld van. Ook werden in een aantal gevallen naast nicotine ook smaak en geurstoffen toegevoegd om ook hieraan de gewenning te creëren. Nu waarschuwt de WHO ook voor het gebruik van de e-sigaret omdat de stoffen daarin ook kankerverwekkend kunnen zijn. Ze worden als onveilig beschouwd, niet enkel omdat de batterijen kunnen ontploffen, wat al tot ongevallen heeft geleid, maar ook omdat de producten onveilig zijn voor de gezondheid. Bovendien zijn de effecten op de lange termijn te weinig bekend. Tenslotte is er geen ontwenning, want het is de nicotine die verslavend werkt. Het is enkel een andere manier om nicotine in het lichaam te brengen. Weliswaar een ietsje beter voor de luchtwegen, maar het blijven toxische stoffen die het lichaam binnenkomen en vooral: je blijft er afhankelijk van.

Meer rokende kinderen

Volgens een onderzoek dat verscheen in de Tabacco-Atlas zijn er bijna anderhalf miljard rokers op de wereld. De trend is licht dalend en dat is goed nieuws. Dat wordt evenwel getemperd door nieuwe gegevens over rokende kinderen: hun aantal stijgt angstwekkend. Je hoeft maar te kijken wat er gebeurt als leerlingen de school verlaten.

Volgens prof. Dr. Jeffrey Drope, hoogleraar aan de universiteit van Illinois zal dat de komende generatie alsook de economie beschadigen. Bij tieners tussen de 13 en 15 jaar wordt het aantal rokende pubers geschat op ongeveer 50 miljoen. Een manier om dat tij te doen keren is het product duurder maken, stelt de prof. Daar zijn sommige landen al mee bezig.

Nederland plant een wetsvoorstel om de prijs van sigaretten naar omhoog te halen tot 47 euro per pakje. De huidige prijs is 8 euro, maar volgens staatssecretaris Maarten van Ooijen is dat veel te laag en dus niet ontmoedigend voor de roker of potentiële roker. Hij baseert zich op de resultaten van Australië, waar een pakje nu al 25 euro kost. Rook je daar elke dag een pakje, dan ben je op jaarbasis 9000 euro kwijt. Als je dat levenslang wil doen, dan rook je meer dan een chique villa op. De tabaksindustrie zal er wel bij varen, maar je gezondheid niet en je portemonnee evenmin.

Wat kan je doen? Breek ermee!

Gemakkelijker gezegd dan gedaan ongetwijfeld, maar er zijn goede hulpmiddelen uit de natuur!

Een tip: Xantipex van Fytobell, om de rookhonger te stillen. Verpakt als handige spray, want telkens je zin krijg in een sigaret: even sprayen en de rookhonger ebt weg.

Je vindt Xantipex van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 3271-459.

Of je kan Xantipex ook online bestellen via www.fytobell.be of via www.boverte.com. Adem vrij en leef langer zonder tabak.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Waarom krijgen zoveel mensen een depressie?

Het woord “depressie” alleen al zou je depressief kunnen maken. Het is geen leuke term, niet voor het weerbeeld, niet voor het gemoed en de levenskwaliteit van wie er mee te maken heeft. Bovendien heeft niet enkel invloed om het presteren, het werk en het geluk, maar...

Lees meer