mrt 22, 2023 | Gezondheid | 0 Reacties

Omega-3 vetzuren kunnen ook beschermen tegen Alzheimer en dementie

Alles wat „te” is lijkt niet goed, ook niet met betrekking tot de gezondheid. Vette vis eten is heel gezond en kan je beschermen tegen vaatziekten en trombose. Eet je daarentegen weer te veel vis, dan kan het omgekeerde gebeuren: het bloed stolt niet meer en het komt tot spontane bloedingen, soms in de hersenen. Ook niet gezond natuurlijk! Wat moeten we dan geloven?

Vis beschermt tegen dementie, maar… „Trop” kan te veel zijn!

Meer hersenbloedingen

De gunstige resultaten over het gebruik van vis en visolie in verband met de incidentie van hart- en vaatziekten bij Eskimo’s werd wat overschaduwd door het feit dat bij Eskimo’s meer hersenbloedingen optraden dan bij Denen, meldt NutriNews. Lijkt dit in tegenspraak met de andere studies die zowat overal ter wereld het halleluja van vis zingen? Uit de studie die in Zutphen werd uitgevoerd, bleek dat er onder de visverbruikers beduidend minder beroerte voorkwam dan onder de vleeseters.

Overdreven

Dergelijke studies zijn natuurlijk relatief, zoals de meeste trouwens. Er is een aantal parameters dat ofwel te veel of te weinig of helemaal niet in rekening wordt gebracht. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat verwoede viseters ook roken zodat de beroerte niet aan de hoeveelheid vis, maar aan tabak moet worden toegeschreven.

Het is dus allemaal niet zo gemakkelijk, maar studies als deze geven wel tendensen en de grote lijnen weer, waardoor we in staat zijn dat alles met gezond verstand en ervaring te interpreteren.

Zo is het zonder meer duidelijk dat vis gezonder is dan vlees. Het is pas sedert de tweede wereldoorlog dat het industrieel kweken van vee geleid heeft tot overconsumptie, terwijl geruchten over kwikvervuiling het verbruik van vis ten onrechte heeft teruggedrongen.

De wereld op z’n kop

Je moet altijd denken in termen van “wie heeft er belang bij”. Uiteindelijk komt dan toch de waarheid aan het licht, zoals dat trouwens ook het geval was met de suikerconsumptie. Een heel gevaarlijk spelletje, waarbij de aandacht naar de vetten werd geleid als schuldige van moderne ziekten zoals hart- en vaatproblemen en kanker, terwijl niet de vetten, maar de geraffineerde koolhydraten verantwoordelijk waren.

Hetzelfde met tabak: “hij is geen man die niet roken kan”. Die man is intussen al lang dood.

En alweer hetzelfde liedje met alcohol: dat nu op nummer één van de lijst met de gevaarlijkste drugs wordt geplaatst door toxicologen overal ter wereld. Vroeger gold alcohol als een bescherming tegen hart- en vaatziekten, terwijl dan nu als een belangrijke oorzaak wordt beschouwd. De wereld een beetje op zijn kop dus.

Hoge visconsumptie

Bij het controleren van de hoeveelheden bleek dat de Eskimo’s een ontzettend hoge visconsumptie hebben. In de plaats van tweemaal per week vis te eten, wat als ideaal wordt beschouwd, eten deze poolbewoners meerdere keren per dag vis. Men weet dat een van de eigenschappen van visvetzuren is dat de stollingstijd bij bloedingen aanzienlijk wordt verlengd. Dat is de reden waarom bij viseters het niet zo gemakkelijk tot plaques-vorming komt en dat beroerte wordt voorkomen: het bloed stolt minder gauw. Maar bij te hoge concentraties van visvetzuren kan het op die manier ook tot spontane bloedingen komen, zodat het positieve effect wordt tenietgedaan. 

Het mechanisme dat tot hersenbloedingen leidt, is dan wel verschillend: zonder visvetten komt het tot een verstopping van de hersenvaten, met een te hoge concentratie visvetzuren komt het tot spontane bloedingen. De kunst is dus de gulden middenweg te vinden. Uit verschillende studies blijkt dat tweemaal in de week vette vis eten al een behoorlijke bescherming biedt.

Minder dementie

Een goede doorbloeding van de haarvaten in de hersenen bevordert het geheugen en de cognitieve eigenschappen. Men zal dus minder snel last van dementie vertonen naarmate de hersenen in uitstekende conditie verkeren. Het is bekend dat Ginkgo Biloba de doorbloeding in de fijne haarvaten van de hersenen verbetert, het geheugen ondersteunt en de vitale mogelijkheden van de geest vergroot tot op hoge leeftijd. Uit de studie onder de ouderen van Zutphen is ook gebleken dat het eten van vis de geestelijke achteruitgang die met de jaren op gang komt aanzienlijk kan vertragen en dementie kan helpen voorkomen. 

Minder Alzheimer

Bij een studie die in Rotterdam werd gehouden onder 6000 personen, kwam aan het licht dat bij viseters een beschermend effect werd aangetroffen met betrekking tot dementie. Wie minstens éénmaal in de week vis at, had 60 percent minder kans om in de volgende jaren dementie te ontwikkelen. Men ontdekte veel minder incidentie van Alzheimer en men relateert dat aan de afwezigheid van atherosclerose en aan het feit dat het immuunsysteem beter gestimuleerd wordt door de Omega 3-vetzuren.

Ook cofactoren zijn belangrijk

Of men niet beter af is met het slikken van pillen met Omega-3 vetzuren wordt in het midden gelaten. Misschien zitten er in vis wel meer beschermende stoffen die van belang zijn in de preventie van hart- en vaatziekten en dementie, dan tot nogtoe was aangenomen. Dat bleek trouwens ook met andere vitamines het geval te zijn.

Zelfs bij vitamine C blijken de zogenaamde carriers of dragers, een even grote rol te spelen als de molecule van de vitamine zelf. Met andere woorden: een appel is beter voor het organisme dan de vitamine C-molecule alleen. Neem je de beide, dan ben je ook weer beter af. Van de gezonde eigenschappen van vis zijn uiteraard ook nog niet alle elementen bekend. Uitgebreide studie is dus nog nodig.

Praktisch

Hoe pak je dat alles aan met gezond verstand om er het maximum uit te halen voor de gezondheid en tegelijk zo weinig mogelijk risico te lopen?

  • Eet minstens tweemaal per week vette vis.
  • Die vette vis mag haring, makreel, sardienen, zalm zijn, ook uit blik.
  • Vis uit blik blijkt dezelfde gunstige eigenschappen te hebben op cardiovasculair gebied.
  • Ga elke dag een wandeling maken.
  • Drink nooit alcohol, zelfs niet in kleine hoeveelheden.
  • Slaap voldoende.
  • Neem een goed supplement met Omega-3 vetzuren.

En een tip: visolie van Nutribell, met de belangrijke Omega-3 vetzuren.

Je vindt Omega-3 visolie van Nutribell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 2751-485.

Of je kunt Omega-3 visolie van Nutribell ook online bestellen via www.fytobell.be of www.boverte.com.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Veranderende moraal wakkert gonorroe weer aan

Terwijl de aandacht op het levensgevaarlijke aids wordt toegespitst, ontgaat het velen dat er nog andere geslachtsziekten zijn die eveneens toenemen. Gonorroe is één van de „klassieke” geslachtsziekten die alleen via geslachtsverkeer kunnen worden overgedragen. De...

Lees meer

Opgepast met vermageringsdiëten

Vermageringsdiëten zijn het populairst op internet, tenminste wat de zoekmachines als aantal vragen te verwerken krijgen. Ook veel dokters worden tegenwoordig overstelpt met de vraag naar inspuitingen die normaal voor diabetespatiënten bedoeld zijn, maar waarvan...

Lees meer

Verkeerd eten door negatief zelfbeeld

Eten doet men niet enkel omdat het moet om je te voeden, maar ook omdat het lekker is. Daardoor gaan veel mensen ook te veel eten en ze doen dat voor een deel om hun ongemakken, hun frustraties weg te werken, of liever weg te eten. Maar daardoor duiken dan weer nieuwe...

Lees meer

Steeds meer kankerziekten

Kanker neemt wereldwijd nog steeds toe. In het jaar 2000 zijn 5,3 miljoen mannen en 4,7 miljoen vrouwen het slachtoffer geworden van een kwaadaardige tumor, terwijl 6,2 miljoen mensen aan de kanker stierven. Tegenwoordig is dat aantal met nog eens vijftien percent...

Lees meer

Steeds meer depressieve mensen

We hebben inderdaad geen reden om uitbundig en vrolijk te zijn dezer dagen. Het is overal wat, zowel bij ons als over de grenzen. Hier zijn het de regeringen die problemen hebben en opleveren, of het is de stikstof die ons zorgen moet baren, of het is de dure...

Lees meer