okt 29, 2022 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

De wintertijd komt eraan. Onze zomertijd is gelijk aan junkfood: ongezond en veroorzaakt zelfs kanker!

Het is weer zover. Op zaterdag van dit weekend schakelen we’s nachts weer over naar het winteruur. Voor velen is dat geen prettige gedachte en nog minder een prettige ervaring. De gedachte alleen al dat we een uur vroeger in de duisternis belanden, doet ons meteen denken aan de winter. De naam zelf is bovendien ook wintertijd en dat terwijl we deze week in het binnenland nog temperaturen hadden van om en nabij de twintig graden. Je zou voor minder een vervelend gevoel krijgen.
Dat gevoel is er inderdaad bij: een vermoeid gevoel, naast een emotionele breakdown. Hoe komt dat?

De invloed van het zonlicht op onze gezondheid wordt fel onderschat. Daarom is het beter onze bioklok af te stemmen op het natuurlijke licht van de zon: vroeg op en vroeg naar bed. Daarom is de eeuwige omschakeling van zomertijd naar wintertijd en omgekeerd geen gezonde maatregel.


De dagen worden korter, de nachten langer, we vertoeven dus ook langer in de duisternis, brengen tijd door met kunstlicht en dat alles maakt dat de bioklok overschakelt naar een soort “winterslaap-modus”, terwijl de sociale klok en de maatschappij ons dwingen een andere modus te aanvaarden. We leven niet meer met het licht van de zon, Er zijn dieren in de natuur die daar wel volop mee bezig zijn: voedsel verzamelen voor de winter hun nest inrichten zodat ze maanden zonder actief leven kunnen doorbrengen om in de lente weer te ontwaken.

Winterslaap

De mens blijft gelukkig de hele tijd wakker en actief, hoewel… Die activiteiten zijn ook een stuk minder dan in de zomer, niettegenstaande we op vele manieren op een kunstmatige zomer kunnen overschakelen: allerlei activiteiten binnen, kunstmatige verlichting, computer, netwerken, verplaatsingen per auto of zelfs naar de zon reizen in een halve dag tijd.
Dat alles laat niet enkel een afdruk na op de planeet, maar ook een afdruk en een indruk op onszelf. Vandaar dat de meeste mensen liever in zomertijd-modus zitten dan in wintertijd. De naam alleen al…

Gezonder

Maar toch is de wintertijd gezonder voor ons dan de zomertijd waarin we nu leven. Meer nog: de Engelsen leven nog gezonder omdat ze nog dichter bij de natuurlijke tijd zitten: nog een uur vroeger dan wij en op een bepaald moment bij de overlapping zelfs twee uur vroeger. Om dus zoals zij gezonder te leven zouden we eigenlijk de wintertijd van de Engelsen moeten aannemen: in de zomer vroeger opstaan, maar ook vroeger gaan slapen en dat ritme ook aanhouden in de winter.
Daarover kwam prof neurologie Dr. Declercq van het UZ Antwerpen op televisie getuigen. “De zonnetijd is ideaal voor ons organisme. Je kunt niet genoeg accentueren hoe belangrijk het ochtendlicht voor ons is. Door ons een sociaal ritme in de plaats van een natuurlijk ritme op te leggen missen we een belangrijk stuk van het ochtendlicht en dat is zo belangrijk voor de gezondheid van de mens,” aldus Dr. Declercq.

Gelijk aan junkfood

“Wat we nu doen met de zomertijd is eigenlijk hetzelfde voor de gezondheid als per dag vijf porties junkfood eten. Daar schrik je misschien van, maar onderzoek en talloze meta-analyses hebben dat aangetoond. De zomertijd werd niet omwille van de gezondheid ingevoerd, maar louter om economische redenen. Dat heeft duizenden doden en tienduizenden mensen ziek gemaakt, want afwijken van het natuurlijke ritme die de zonnetijd is, is verantwoordelijk voor allerlei neurologische aandoeningen: van depressies, tot nervous breakdown, slapeloosheid, maar ook obesitas, hart- en vaatziekten en zelfs kanker. We aanvaarden dat junkfood kanker kan veroorzaken, maar hetzelfde met een onnatuurlijk ritme en daar staan we eigenlijk niet bij stil.

Onze bioklok wordt geforceerd

“Er zijn weliswaar avondmensen en ochtendmensen, maar de eigen biologische klok wordt bovendien ook nog geforceerd door het afwijkend ritme met de zomertijd. Die willen vasthouden in putteke winter is een aanslag plegen onze gezondheid,” aldus Dr. Declercq. “Ik heb het bij mijzelf ook ervaren als ik naar het zuiden reisde met het vliegtuig: ondanks het feit dat ik een avondmens ben, werd ik vroeger wakker vanwege het licht en ik stond ook om zeven uur ’s morgens op. Onze hersenen zijn een meesterwerk van regel-precisie. Het is fenomenaal hoe we functioneren, zelfs enzymen hebben ermee te maken en dus ook de spijsvertering, de alvleesklier, de bijnieren enz. Het is daarom niet moeilijk te begrijpen dat ook obesitas en stress onderworpen zijn aan de invloed van het licht en dus ook dat er zoveel patiënten zijn die er last van hebben.”
We kunnen dan wel emotioneel voor de zomertijd opteren omdat we dan langer op een terrasje kunnen blijven zitten, in de tuin kunnen luieren, genieten van het avondlicht, maar in feite ontberen we op die manier het ochtendlicht dat zo belangrijk is voor onze gezondheid. We worden op die wijze uren te laat wakker zodat onze verschalkte en verstoorde bioklok een hele reeks gevolgen meesleept die onze gezondheid beïnvloeden.

We missen belangrijke slaap

Het begint langzaam door te dringen dat we ’s avonds voor bedtijd te lang in kunstmatig licht blijven werken, de computer, de smartphone, de laptop, televisie, waardoor onze hersenen gestimuleerd worden om actief en wakker te blijven. Daardoor wordt de slaap gestoord en het indommelmoment verschoven. Zodoende missen veel mensen en zeker jongelui uren belangrijke slaap, rust en herstel van het lichaam. We mogen niet vergeten dat zowel het brein, het geheugen, het zenuwstelsel, maar ook de enzymatische en hormonale werking beïnvloed worden door het licht. Wie gaat het in zijn hoofd halen om vijf porties junkfood per dag te verorberen, maar dat gebeurt wel als we te laat opstaan, het vroege ochtendlicht missen en ’s avonds te laat gaan slapen.
Natuurvolkeren en zij die nog dichter bij de natuur staan zoals in Afrika en Zuid-Amerika gaan slapen met de zon en staan er ook mee op. Heel wat beschavingsziekten die bij ons de bevolking teisteren kennen zij niet. We kunnen er dus zeker iets van leren.

Hectisch

We leven in een hectische tijd, niemand zal dat tegenspreken. Er is van alles gaande in de wereld en we helpen er duchtig aan mee door te proberen het licht van de zon te ontkennen. Uit statistieken blijkt dat de week waarin we overschakelen naar een ander uurschema er meer verkeersongevallen gebeuren, er meer afwezigheden zijn op het werk, er meer arbeidsongevallen voorkomen en de mensen korter van stof zijn: niet letterlijk uiteraard, maar figuurlijk, want ze winden zich voor de minste tegenslag en onnozelheid danig op dat het gemakkelijker tot conflicten komt.
Apothekers melden dat er in de weken volgend op de omschakeling van de zomer- naar wintertijd en omgekeerd ook veel meer slaapmiddelen verkocht worden. Het lichaam is een gewoontemachine en laat zich niet gemakkelijk dwingen om van ritme te veranderen.

Neurologen, biologen, artsen die in een slaaplabo aan slaaponderzoek doen, cardiologen, psychiaters hebben onlangs op een congres in Barcelona gepleit voor het omschakelen naar de natuurlijke tijd ook wel UTC genoemd, (Universal Time Coordinated). Die UTC-aanduiding wordt zowel in de luchtvaart als de scheepvaart gebruikt, omdat bij zeer hoge of lage snelheid de tijdszones op een andere manier voorbijschuiven dan in een natuurlijk ritme. Vroeger werd dat ook GMT oftewel Greenwich Mean Time genoemd omdat Greenwich in het Verenigd Koninkrijk op de nulmeridiaan lag en het tijdstip waarop de zon culmineerde het hoogst aan het firmament stond, werd als middag aangeduid. De verschillende tijdszones zijn sedert 1972 afgestemd op de atoomklok en die geeft de GMT oftewel de UTC-tijd weer. Dat is in feite voor ons de normale bioklok-tijd.
Landen waar de zon vroeger culmineert zoals Duitsland zouden dus een uur voorop staan tegenover ons.

Gevolgen van de oorlog

Daar willen wetenschappers in Europa naartoe. Wij zouden dan bij Engeland, Frankrijk, Spanje en Nederland gerekend worden, landen waarin de klok op hetzelfde tijdstip zou komen te staan. We zitten nu nog altijd met de gevolgen van de beslissingen van Hitler en generaal Franco in de wereldoorlog en onze huidige zomertijd dateert van de oliecrisis in de jaren zeventig. Maar onze bioklok is daarvan niet gediend evenmin als de zonnetijd. De sociale en economische klok wel, maar het zou voor de gezondheid van onze bevolking een weldaad zijn, mochten deze drie klokken of tijden, n.l. de zonnetijd, de bioklok en de sociale klok met elkaar harmoniëren of samenvallen.

Artsen zijn ervan overtuigd dat we beter de natuur moeten volgen, ook sociologen zijn dat, maar de politiek en de economie volgen slechts langzaam. En hoewel er al jaren geleden een akkoord over bestond om die steeds wisselende zomer- en wintertijd af te schaffen is er nog altijd niets gebeurd.
Waarop wachten we? Misschien moeten we beginnen met onszelf en meer volgens een natuurlijk ritme, dat van het zonlicht gaan leven.

Dat zal aanvankelijk niet gemakkelijk zijn, maar we mogen van diezelfde natuur hulp verwachten, want er is een plantje dat ons helpt de natuurlijke slaap terug te winnen: Escholtzia.

Een tip: Een natuurlijk preparaat, n.l. Escholcin van Fytobell.
Je vindt Escholcin van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 2899-912.
Of je kunt Escholcin van Fytobell ook online bestellen via www.fytobell.be of via www.boverte.com.

Je gezondheid zal er wel bij varen.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer