aug 31, 2021 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

De letter “r” komt in de maand: IMMUNITEIT versterken!

September komt eraan. De eerste maand met een letter “r” in de naam. Dat betekent niet dat de winter meteen voor de deur staat, hoewel we eigenlijk nog geen zomer hebben gehad… maar wel dat je je best al kan voorbereiden. Dus komen de vitamineflesjes weer uit de kast, want… je moet toch iets doen om ontstekingen te voorkomen. Bij het horen van dat woord denken de meeste mensen spontaan aan aandoeningen van de luchtwegen, of Covid, als voor de hand liggende invulling van wat ontstekingen eigenlijk voor hen betekenen, maar deze omschrijving is veel te beperkend, want eigenlijk kan je het hele lichaam rond aan alle organen ontstekingen krijgen. Sommige patiënten zijn er veel gevoeliger voor dan anderen. Er zijn er die elk najaar weer wekenlang geplaagd worden door verkoudheden, door bronchitis, door sinusitis en dat is dan alles wat met ontsteking bedoeld wordt, terwijl ontstekingsziekten heel wat meer risico inhouden aangezien de oorzaak eigenlijk een besmetting is door een levende ziekteverwekker of virussen, of een combinatie ervan, terwijl dat aantal ziekteverwekkers toeneemt en het lichaam zijn afweer begint op te bouwen. Bij sommigen is die afweer goed geregeld en merk je meteen hoe het lichaam zich verdedigt. Anderen slenteren door de ziekte heen, blijven langdurig zwak en kwakkelen het hele seizoen, terwijl ze zich vol moeten stoppen met medicijnen. Maar toch kan iedereen zijn weerstand verbeteren met eenvoudige middelen en kleine trucjes. Je zal veel gezonder het najaar en zelfs de winter doorkomen.

Je weerstand kan je verhogen door gezond te leven. Groenten en vruchten zijn van essentieel belang. Je kan gelukkig ook zelf veel doen om je immuniteit te versterken.

Antibiotica?

Wie een ontsteking heeft, verwacht daar meteen antibiotica voor als afdoende remedie. Sommigen slikken het op eigen houtje, omdat ze nog pillen over hebben van de vorige keer. Die handelwijze is niet zonder gevaar, omdat op die wijze de natuurlijke weerstand gevaar loopt en bovendien antibiotica niets uithalen tegen virussen. Enkel wanneer bacteriën in het spel zijn kunnen antibiotica nuttig zijn, maar ook enkel en alleen als de arts dat noodzakelijk vindt. Bovendien zijn er zoveel andere ongevaarlijke en doeltreffende methodes en bovendien is het beter de eigen lichaamsafweer te stimuleren waardoor sterke medicijnen overbodig worden. Als het dan echt noodzakelijk wordt, kan nog altijd een beroep worden gedaan op deze middelen en ze zullen dan ook werken, terwijl die werking steeds meer gevaar loopt doordat de microben zelf een weerstand hebben opgebouwd die steeds maar sterker wordt. Dat wordt trouwens het grootste probleem van de ziekenhuizen, dat bacteriën steeds resistenter worden tegen sterke antibiotica. De behandeling van patiënten met zware acute problemen wordt er problematischer door.

Wanneer zijn bacteriën in het spel?

Om te weten of er nu virussen dan wel bacteriën verantwoordelijk zijn voor een ontsteking, moet je jezelf leren observeren. Bij een ontsteking van de luchtwegen bijvoorbeeld kan je dat heel gemakkelijk vaststellen. Een virale ontsteking is gekenmerkt door een heldere, waterachtige afscheiding. Bij een bacteriële infectie daarentegen is de slijmvliesafscheiding, bijvoorbeeld bij hoesten of snuiten, eerder geelgroen en etterig van uitzicht.

Zo’n ontsteking is altijd een reactie van het lichaam op beschadiging nadat indringers het lichaam hebben veroverd. Die schade kan verschillende oorzaken hebben. Er kan een fysieke oorzaak zijn, bijvoorbeeld als gevolg van een verkeersongeval: snijwonden, brandwonden, bevriezing van lichaamsdelen (oren, vingers, voeten), er kunnen chemische invloeden zijn, door bijtend zuur (brandwonden), of door inademing van dampen of hete lucht, door etsend maagzuur dat op den duur de maagwand en de slokdarm kan aantasten, door irritatie met lichaamsvreemde voorwerpen: splinters van hout of metaal, glas enz…, en tenslotte schadelijke ziekteverwekkers met bacteriën en virussen of beide samen. Men maakt wel onderscheid tussen een ontsteking en infectie. Bij fysieke en chemische invloeden spreekt men van een ontsteking en in de andere gevallen o.m. wanneer een levende ziekteverwekker aanwezig is, spreekt men van een infectie.

Reactie van het lichaam

Als ergens een ontsteking of infectie optreedt, heeft in het lichaam een aantal reacties plaats. Om te beginnen zullen de bloedvaten in de omgeving van het probleem zich gaan verwijden, zodat daar een hyperemie of sterke doorbloeding kan plaats vinden. De kwestieuze plaats voelt warmer aan en begint rood te kleuren, meestal ontstaat een zwelling, daardoor vergroot de druk op de weefsels in de buurt, wat als een pijnreactie wordt ervaren, vanwege de verhoogde druk op de zenuwen in de omgeving. Daarnaast voltrekken zich een aantal fenomenen in het lichaam. De patiënt voelt zich moe worden, krijgt het lastig om te werken en zich te concentreren, het lichaam verplicht hem als het ware om op een rustprogramma over te schakelen. Al naargelang de ernst van de ontsteking treedt een gevoel van algemene malaise op, de patiënt voelt zich ziek. De eetlust valt weg en het is onverstandig om daartegen in te gaan.

Als het reactievermogen van het lichaam nog vitaal is, zal door temperatuursverhoging of koorts, het lichaam proberen op eigen kracht de indringer te liquideren. Virussen zijn bijvoorbeeld temperatuurgevoelig, zodat koorts op deze wijze afrekent met de schadelijke indringers. Het is derhalve niet wijs om door kunstmatige middelen te proberen de koorts te onderdrukken, omdat op die manier het lichaam zijn wapens wordt afgenomen. Pas als de arts oordeelt dat de koorts zelf bedreigend kan zijn voor de patiënt (ingeval van zeer kleine kinderen of bijvoorbeeld bij een ernstige hartaandoening), mag ingegrepen worden in dit proces en de koorts worden onderdrukt. Tegelijk zullen ook de witte bloedlichaampjes, of het aantal leukocyten in het bloed toenemen. Dat zijn eigenlijk de soldaten van het organisme die schadelijke indringers proberen te neutraliseren.

Een lokale ontsteking moet zo snel mogelijk doeltreffend worden aangepakt. Daartoe moeten zowel in- als uitwendige middelen worden aangewend die het lichaam zo weinig mogelijk schade toebrengen. Lukt het niet, of wordt die zorg verwaarloosd, dan kan een lokale ontsteking tot een algemene infectieziekte uitgroeien. Goed ontsmetten (eventueel met alcohol of Echinabell), behandelen met Calendula oftewel goudsbloemtinctuur, kamille enz… kunnen het genezingsproces ondersteunen.

Hoe infecties voorkomen?

Infecties zullen minder gemakkelijk optreden in een organisme dat in goede conditie verkeert. Het moet derhalve regel zijn bij elke patiënt zorg te dragen voor het lichaam, zijn geest zodanig te oriënteren dat die het lichaam niet ziek kan piekeren of kan maken en er vooral voor te zorgen dat de afweerkrachten vitaal genoeg zijn om in geval van nood de ziekteverwekkers op eigen houtje te liquideren. Het lichaam kan je best in goede conditie houden door algemene hygiënische maatregelen te nemen. In een goed gezondheidsprogramma past bijvoorbeeld geregelde beweging in de gezonde lucht. Stappen in de natuur is ontspannend en maakt gezond. De negatief geïoniseerde lucht in bos of aan zee is veel gezonder dan de stadslucht. Als we de kans hebben, moeten we (bijvoorbeeld in het weekend) in het bos gaan stappen, aan zee gaan wandelen, naar de Ardennen trekken en iets anders doen dan een terrasje opzoeken.

Ontspanning is zeer belangrijk voor wie gezond wil blijven. Er moet een evenwicht zijn tussen geestelijke en lichamelijke inspanningen. Wie dag in dag uit aan een bureau zit en op kantoor slechte lucht inademt, tussen vier muren zit en geen daglicht meer ziet, amper beweegt, slecht eet en veel gesuikerde frisdrank drinkt en bovendien bedorven lucht moet inademen, hoeft er zich niet over te verwonderen dat het lichaam je verplicht van deze gewoontes af te stappen door je ziek te verklaren en je met huisarrest te zetten: weg uit het ziekmakende milieu.

Voldoende rust is in dat geval een eerste vereiste: weg uit de drukte, weg uit het lawaai, weg uit de dagelijkse stress. Het lichaam kan het best en het snelst herstellen als het in rusttoestand is.

Wil men zijn gezondheid bevorderen en zijn weerstand sterker maken, dan is het ook van belang het lichaam die bouwstenen ter beschikking te stellen die het nodig heeft om alle afweerkrachten op te bouwen om ze te kunnen mobiliseren als het nodig mocht blijken. Daarvoor is gezond en onbedorven voedsel van groot belang. Daarom zijn groenten (bij voorkeur ook wat rauwkost) met voldoende vitamines (vooral C en provitamine A), mineralen en oligo-elementen van groot belang. Daarom is waterkers, mierikswortel, wortel, kool, ui, sla, citroen en kiwi, Oost-Indische kers van groot belang om een soort natuurlijk antibioticum aan te maken. Het lichaam moet ook over voldoende calcium en dus ook vitamine D beschikken om zijn weerstand te kunnen opbouwen.

Echinabell is een uitstekend preparaat dat bewezen heeft op een natuurlijke manier de lichaamseigen afweer te mobiliseren. Hetzelfde met Immunibell van Fytobell. Zelfs als de ontsteking al is geïnstalleerd is het gebruik ervan nog nuttig. En heeft de ziekte je toch te pakken dan is rust de boodschap, met warme kruidenthee en extra vitamines. Eet niet als je geen trek hebt, zodat het lichaam zich kan concentreren om de genezing te bevorderen. Versgeperste vruchtensappen zijn uitstekende vitamine-leveranciers. Zorg bij voorkeur voor onbespoten en niet behandelde vruchten. Guldenroededrank (Solidago) kan in kleine slokjes worden gedronken, omdat de nieren worden geactiveerd. Wie Immunibell en Echinabell gebruikt loopt ook veel minder kans op een surinfectie. Maar wie een goed getraind lichaam heeft, over reserves beschikt en wiens antistoffen klaar zijn om een vijandige indringer te laten botvangen, zal zelden of nooit ziek worden…

Een tip: Immunibell en Echinabell van Fytobell van zodra de letter “r” in de maand verschijnt.

Je vindt beide natuurlijke preparaten in de apotheek.

Immunibell met CNK-bestelnummer: 4197-968.

Echinabell met CNK-bestelnummer: 2898-963.

Je kan zowel Immunibell als Echinabell ook online bestellen via www.almed.be of via www.boverte.com.

Je immuniteit zal er beslist door verbeteren.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Opgepast: ook na de week van de teek!

Stel dat na een telling vastgesteld wordt dat er op één vierkante kilometer honderdduizend mensen wonen. Dat lijkt gigantisch veel en onmogelijk en het zou trouwens leiden tot gevaarlijke toestanden. Want waar veel mensen op een beperkte oppervlakte wonen stijgt het...

Lees meer

Geen paniek: De truc tegen de hik

Je hebt het vast al meegemaakt: iemand krijgt tijden het eten een onbedaarlijke hik, waarbij telkens grote happen lucht worden ingeslikt. De goede raad van grootmoeder is nog altijd van kracht: drink een flinke slok koud water, of hou de adem in. Maar de hik wat is...

Lees meer

We worden langzaam vergiftigd

We weten allemaal dat de kwaliteit van de voeding ook de kwaliteit van onze gezondheid beïnvloedt en zelfs in belangrijke mate meebepaalt. Denk maar aan roken, de kwaliteit van de lucht, het fabrieksvoedsel, de bewerking van de basiselementen van de voeding. We eten...

Lees meer