apr 5, 2022 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Junkfood maakt jeugd agressief

Soms vraag je je af waar we naartoe gaan met de wereld. De barbaarse gedragingen van soldaten in bezet gebied, de reacties van mensen op kantoor, van buren, van gezinsleden onderling, maar vooral ook van de jeugd tegenover elkaar lokt bij veel mensen niet enkel verwondering en verontwaardiging, maar vooral ook vragen op. Hoe komt het dat de wereld zo verandert en dat de inspiratie om wat meer menselijkheid verloren gaat?

De geest van de tijd is verward en slecht geïnspireerd, mensen zijn vaak niet meer geneigd tot het goede, het kwade trekt hen ogenschijnlijk meer aan, het doet denken aan Danteske, anti-deluviaanse en zelfs apocalyptische beschrijvingen.

Maar ondanks het feit dat de geest van de mens afglijdt naar verdorvenheid, agressie en geweld, lijkt de jeugd ook in de greep van zinloosheid, en vooral ook van geweld op alle fronten. Er gaat geen week voorbij of er wordt bericht over brutale aanvallen van jongeren tegenover elkaar, waarbij lukraak een weerloos slachtoffer wordt uitgekozen en brutaal wordt behandeld, waarbij vaak letsels overblijven die de jongeren voor de rest van hun leven moeten meedragen en dat betreft niet enkel het psychische trauma. Als je met geweld schoppen op je hoofd krijgt, laat dat ook fysieke sporen na, de hersenen zijn daar niet voor gemaakt en kunnen niet alle slechtheid van de jongeren incasseren.

Voeding heeft een absoluut bewezen invloed op onze gedragingen en zeker ook van de jeugd. Junkfood stimuleert beslist agressief gedag.

Kijk naar de voeding

Hoe is dat allemaal te verklaren? Het is bijna des duivels zoals sommigen tekeergaan, maar de levenswijze kan ook al heel wat uitleggen. Wie gezond eet, zich gezond gedraagt en geniet van de weldaden van de natuur en de schepping is minder of helemaal niet geneigd zich agressief te gedragen.

Stress is één mogelijke verklaring, maar er zijn er meerdere, waaronder de voeding die allergische reflexen veroorzaakt en ook brutale reacties kan ontketenen.

Ook in de geneeskunde houdt men er rekening mee dat als het ontbreekt aan essentiële vitale stoffen en er een overdaad is aan elementen die de cel beïnvloeden, dit ook zijn weerslag heeft op de psychè, de gedachten en de gedragingen. Zo wordt een overdaad aan suiker zelfs genoemd als een trigger van geweld, omdat de immunoglobuline deze stof verkeerd interpreteert.

Er zijn proeven gedaan in gevangenissen. Gedetineerden die voedingssupplementen kregen waaronder Omega-3 vetzuren DHA en EPA, vertoonden minder agressief gedrag, terwijl hun belangstelling voor activiteiten en hun competentie vergrootte. Dat ondervond men ook in Nederlandse gevangenissen.

Rond de eeuwwisseling werd er al onderzoek naar gedaan en beschreven in het boek van Dr. Schuitemaker  “Honger naar geweld”. De conclusie was dat de juiste voeding beslist een gedragsverandering kon realiseren, ook bij de jeugd. Daar werd ook naar verwezen in the British Journal of Psychiatry. In elk geval leidt volwaardige voeding zowel tot een rustiger en minder agressief gedrag als tot een betere concentratie, motivatie en dus ook tot betere schoolresultaten. Vervang het junkfood door volwaardige voeding en de resultaten zijn behoorlijk snel merkbaar.

Maar zoals met alles reageren niet alle patiënten op dezelfde wijze. Soms is er onmiddellijke reactie, soms kan het dagen duren. Soms ligt er een half leven tussen. De ergste reactie is wel die van een anafylactische shock. Hierbij gaat de keel zwellen en de longen worden oedemateus gevuld met vloeistof, de opname van lucht komt in het gedrang en er is levensgevaar. Soms krijgt de patiënt slechts „zicht” op de allergische reflex na herhaaldelijk contact met het allergeen in de voeding.

Elkaar versterkend

Zo kan het gebeuren dat eerst een weerstandsdrempel moest overtroffen worden: iemand kan tot op een zekere leeftijd zonder problemen tomaten hebben gegeten, maar herhaald contact en mogelijke crossreacties kunnen maken dat de weerstandsdrempel overschreden wordt. Dezelfde crossreactie merkt men ook bij mensen die allergisch zijn voor berkenpollen, terwijl er plots ook een allergie voor appelen kan ontstaan.

De herkenningsplaats van beide antigenen wordt door de immunoglobuline E op dezelfde wijze gelezen en geïnterpreteerd. Zo kan er ook sprake zijn van een co-allergie, waarbij de ene allergie de andere versterkt. Een pollenallergie kan tijdens de pollentijd de melkallergie versterken. Is de pollentijd voorbij dan verbetert ook de melkallergie.

Verborgen allergie

Een allergie kan zich ook in heel wat ziektebeelden uiten.

Zo kan bijvoorbeeld alcoholisme een overgevoeligheidsreactie of allergie veroorzaken voor het fruit waarvan de alcoholische drank gemaakt is. Wie te veel Kwets drinkt, kan plots allergisch worden aan pruimen. Soms kan artritis gewoon een allergische reactie zijn op een combinatie van stoffen zoals rundvlees en graan. Een kind dat steeds maar opnieuw bedwatert op latere leeftijd zonder dat een behandeling succes heeft, kan een allergische reactie van de blaas hebben op melkproducten en fruit, vooral citrusvruchten.

Crimineel gedrag

Zoals hierboven beschreven, kan allergie zelfs crimineel gedrag veroorzaken en kunnen kinderen zeer agressief reageren als ze te veel suikerhoudend voedsel gebruiken. Een heel ontnuchterende vaststelling als men weet dat de jeugd tegenwoordig heel veel junkfood gebruikt dat barst van de suiker en de koolhydraten, want typische voedingsproducten voor hen zijn friet, hamburgers en cola, naast snoep, chips, repen. Als je daarnaast dan ook vaststelt dat de jeugd zich zeer agressief gedraagt dan lijkt het haast een logisch gevolg te zijn van hun voedingswijze.

Ook hartproblemen

Hoofdpijn en vooral sommige migraines zijn rechtstreeks gerelateerd aan bepaalde voedingsstoffen (kaas, rode wijn, chocolade) en ook aan bepaalde scheikundige huishoudproducten zoals detergenten en luchtverversers.

Dezelfde scheikundige producten evenals luchtverontreiniging kunnen rechtstreeks te maken hebben met hartproblemen en onregelmatige hartritmes. Autisme en leermoeilijkheden bij kinderen kunnen ook te maken hebben met het dieet en verontreiniging van de leefwereld. Sommige hyper kinetische kinderen verbeteren of genezen als de voeding op correcte wijze wordt aangepast.

Nog meer last van de menopauze

Menopauzale klachten zoals warmteopwellingen, zweten en slapeloosheid kunnen worden versterkt door allergische reflexen op voeding en scheikundige stoffen.

Zelfs vaginitis kan in een aantal gevallen terug te brengen zijn tot een allergie voor nylonkousen, panty’s, en slipjes, overgevoeligheid voor kleurstoffen in de moderne materialen van lingerie die bovendien veel te nauw gedragen worden, maar ook voedingsallergieën waarbij melk- en pollenallergie de voornaamste zijn.

Het is een complex geheel, waarbij de eindconclusie moet zijn: eet zo natuurlijk en zo gezond mogelijk, dan heb je de meeste kansen om normaal te denken, normaal te presteren en gezond te zijn of het te worden. Dat je je daarbij laat helpen door een ervaren arts is verstandig, want als je allergisch bent aan bepaald voedsel is het niet altijd gemakkelijk om de resultaten daarvan af te lezen in het gedrag van jongeren, de gezondheid van jezelf en je denkwijze.

Een tip: Omega-3 verzuren in visolie van Nutribell.

Je vindt Nutribell visolie met CNK-bestelnummer: 2751-485.

Je kan Nutribell visolie ook online bestellen via www.almed.be of via www.boverte.com.

Denk ook aan je kinderen en hun schoolprestaties, die worden beslist beter en hun gedrag rustiger.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer