apr 29, 2022 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Hoe word je jonger dan je leeftijd?

We zijn wat we eten wordt gezegd. Zelfs Hippocrates wist dat al. De kwaliteit van onze gezondheid hangt in ruime mate af van de kwaliteit van ons voedsel. Die kwaliteit moet het grote streven zijn van iedereen en dat wordt niet enkel bepaald door wat we eten, maar ook door de wijze waarop we eten en vooral hoe we verteren.

Omdat de absorptiekwaliteit bij de meesten gestoord is, zijn er weinig echt gezonde mensen. Ze voeden zich niet meer, ze eten alleen maar. Bovendien weten ze niet dat als ze niet gezond zijn en blijven eten, ze enkel maar hun ziekte voeden. Dat onderstreept meteen weer de vanouds bekende kwaliteiten van een gecontroleerde vastenkuur. Alle grote wereldgodsdiensten kennen zo’n systeem, omdat vooral na de winter het lichaam behoefte heeft aan een totale ontslakking en een celregeneratie. Een vastenkuur heeft het grote voordeel oude slakken en stofwisselingsvergiften op te ruimen en toxines uit te scheiden. Maar ook zieke mensen en patiënten met functionele of organische klachten hebben baat bij een dergelijke zuiveringskuur.

Onze gezondheid hangt in belangrijke mate af van hoe we eten, maar ook van hoe we het verteren en hoe de lichaamscellen er kunnen van profiteren. We eten te veel en ook veel te moeilijk verteerbare spijzen, te geraffineerd, te junk en te haastig.

Belangrijk is dat de darm wordt gezuiverd, zodat “een nieuwe mens” ontstaat, waarbij de oude problemen kunnen worden opgelost. Typische klachten die ontstaan door verkeerde voeding of malabsorptie zijn: reuma, vaatproblemen, huidklachten, rugpijn, darmstoringen, maagirritatie en spijsverteringsproblemen, plus kans op kanker, naast obesitas en diabetes.

Cellen vernieuwen zich

De dood huist in de darm, zegt het oude spreekwoord. Daarmee wordt een gezegde uit de volksgeneeskunde gebruikt dat uitgaat van de eeuwenoude vaststelling dat heel wat ziekten – misschien wel de meeste – veroorzaakt worden door een ziek darmmilieu. Ons lichaam telt ongeveer 50 biljoen cellen. De meeste daarvan vernieuwen zich in 100 dagen, maar er zijn er ook die slechts een leeftijd van vijftig dagen kennen. Dat is ver af van de zeven jaar die de meesten per abuis als cel vernieuwend beschouwen. Dat betekent dus ook dat af en toe een dagje vasten of enkel groenten of fruit eten, wel betekenis heeft en effect kan ressorteren, omdat de celvernieuwing snel kan gebeuren zonder belasting noch toxines. Voldoende water drinken hoort er bij omdat op die manier de toxines kunnen worden geëlimineerd.

De cellen vernieuwen zich op die wijze puur en gezond, waardoor niet zonder reden mag gezegd worden dat één of een paar maaltijden overslaan als de heelkunde zonder mes mag worden beschouwd. Dat betekent dat na enkele dagen afbraakmateriaal is opgeruimd, nieuw materiaal is aangevoerd en de giftige stoffen zijn uitgescheiden. Op die wijze heeft een voortdurend proces van afsterven en vernieuwing in ons lichaam plaats gevonden.

Rode bloedlichaampjes hebben bijvoorbeeld een leeftijd van 100 dagen. Witte bloedlichaampjes houden het slechts 1,5 dag uit. De cellen van het maagslijmvlies 3 tot 6 dagen; de levercellen worden slechts 10 tot 20 dagen oud vooraleer ze compleet vernieuwd zijn, de niercellen 3 tot 8 dagen en de cellen van het baarmoederslijm 5 tot 6 dagen.

Evenwicht tussen vernieuwing en opruiming

Bij ziekte en veroudering is dit proces van voortdurende vernieuwing uit evenwicht. De zieke en de afstervende cellen krijgen dan de overhand, terwijl de cellen die zich vernieuwen achterop geraken. De wisseling tussen jong blijven of oud worden, tussen gezond worden of ziek zijn, is een permanent gebeuren, waarbij het dus beslist zin heeft om voortdurend aan zijn gezondheid te werken.

Het omzetten van de wissel tussen relatief gezond en jong blijven of ziek en oud worden, vindt dus dag in dag uit, ja zelfs ononderbroken in ons lichaam plaats.

Eigenlijk speelt de geboortedatum niet de belangrijkste rol in verband met onze biologische leeftijd. Er kan zelfs een enorm verschil tussen bestaan. Zo kan je bejaarden van twintig jaar aantreffen en kwieke jongelingen van zeventig.

Wat moet je in de gaten houden?

Als je prestaties achteruit beginnen te lopen, de hersenfuncties te wensen overlaten, er concentratieproblemen zijn, je vergeetachtig bent, er verouderingsprocessen op de huid waargenomen worden, zoals vlekken en schimmels, het haar niet gezond is, nagels breken, het bindweefsel zwak is, de ogen achteruitgaan, dan is er meestal sprake van “verslakking” van de aangetaste weefsels.

Als je die stofwisselingsslakken elimineert heeft dat een duidelijke verjonging van het weefsel tot gevolg. Op die wijze kan je absolute greep krijgen op het verouderingsproces van de mens, dat zodoende jaren kan vertraagd worden. Degeneratieprocessen kunnen zelfs worden voorkomen. Daarom is het erg belangrijk dat de patiënt matigheid in eten en drinken nastreeft en zijn ontspanning en plezier zoekt in lichaamsbeweging en een levendige geestelijke belangstelling.

Bernat Baruch, de adviseur van verscheidene Amerikaanse presidenten die tot op zeer hoge leeftijd heel actief bleef, zei trouwens: „Hoe oud ik ook ben, voor mij begint de ouderdom altijd pas over 15 jaar.”

Wie uitslagen van laboratoriumonderzoeken kan lezen en enkele duizenden diagnoses onder ogen heeft gehad, staat telkens weer versteld, wat er door juiste voeding kan worden verbeterd.

De meerderheid van de bevolking bevindt zich in een soort schijngezondheid. Een beginnende verslakking vertraagt en verstoort het cel metabolisme. Bij elke celvernieuwing verloopt het wat trager en wat minder degelijk… na jaren wordt men ziek, waarbij velen niet eens begrijpen waarom.

Pillen kunnen dan niet goed maken wat de mens in jaren door zijn leefwijze heeft verstoord. Een complete ontslakking en de „chirurgie zonder mes” zoals een gezonde voeding na een detoxkuur met vasten of calorierestrictie.

Junkfood

Overvloedige en haastig naar binnen geschrokte maaltijden, samen met junk- en fastfood maken dat de algemene gezondheid van de bevolking spectaculair snel achteruitboert. Vaak is de helft van het voedsel dat we gebruiken al ruim voldoende om gezond te leven. Men mag nooit eten tot men vol zit, maar tot het verzadigingspunt is bereikt. Bovendien eten we te schrokkerig, kauwen we slecht, belasten we de spijsverteringsorganen te veel. Het voedsel wordt er onverteerd doorgejaagd, of vormt slakken en spijsverteringsgiften, de cellen moeten zich telkens weer vernieuwen met giftige afvalstoffen tussen het opbouwend materiaal. Hippocrates wist al dat „wie sterk en gezond wil blijven, sober moet leven, zijn lichaam moet harden, zuivere lucht moet inademen en zijn kwalen moet genezen en ziekten voorkomen door te vasten, eerder dan door geneesmiddelen te gebruiken.”

Dat betekent wel een duidelijke omschakeling van de moderne leef- en eetgewoonten. Bij een onderzoek onder 236 scholieren bleek trouwens dat bij bijna 80 percent, het vetgehalte in het bloed hoger was dan de aanbevolen grenswaarde van 160 mg/dl bloed.

Oorzaak: zieke darm!

Bij de meeste mensen zijn de darmflora ziek. Dat betekent ook dat hun immuniteit is aangetast. Ze staan er niet bij stil dat minstens tachtig percent van de weerstand wordt opgebouwd in de darmen en dat er een directe relatie is tussen darm en longen en darm en brein. Waarom zoveel mensen kampen met zichzelf, hun omgeving en hun emoties is doordat de darm ziek is.

Burn-out, depressies, en onherroepelijke beslissingen zijn daarvan het gevolg. Zo zie je maar dat een verkeerde voeding en ophoping van toxines in het lichaam kunnen leiden tot slechte schoolresultaten, maar ook tot agressie, vermoeidheid, ziekte en zelfs dood. Dat is door de coronapandemie duidelijk gebleken.

Daar is natuurlijk iets aan te doen. Allereerst door gezonde voeding, een detoxkuur en een revalidatie van de darmflora. Daar zijn gelukkig nuttige bacteriën om ons te helpen.

Een tip: Digesbiose van Fytobell, met miljarden nuttige bacteriën.

Je vindt Digesbiose van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 1752-278.

Of je kan Digesbiose van Fytobell ook online bestellen via www.fytobell.be of via www.boverte.com.

Je zal de lente gezonder kunnen beleven.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer