dec 21, 2021 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Depressief door de donkerste dagen

Het zijn de donkerste dagen van het jaar. Rond kerstdag kennen we de zonnewende. De aarde komt langs de Steenbokskeerkring en begint dan weer de opwaartse tocht naar de zomer en het licht. Vandaar dat de heidense culturen rond deze tijd het feest van het licht vierden, om toch uit te kijken naar de meer heldere dagen. Want de donkere tijd was en is niet zo prettig. Veel dieren houden een winterslaap, de natuur dommelt in en bereidt zich voor op de lente. Dat zien we niet, maar toch is het er. De mens die heeft daar dikwijls problemen mee. In de plaats van te rusten en te wachten op meer heldere dagen, wordt door velen van de nacht een dag gemaakt: feesten en fuiven, smullen en schransen, eten en drinken. En dan ziek worden. Niet enkel de maag en de lever moeten het ontgelden, ook de geest wordt mat en moe, landerig, depressief. Men spreekt van een winterdip en dat is niet zozeer gerelateerd aan het klimaat, de koude winterse dagen, maar wel het ontbreken van licht, naast een tekort aan perspectief.

Iedereen heeft begrip, en emotionele nestwarmte nodig. Anders kwijn je weg. Want heel veel mensen hebben last van depressie. Door praten en begrip kunnen ze dit makkelijker overwinnen. En gelukkig is er ook hulp van de natuur: Sint-Janskruid.

Dat laatste wordt nu ook wel in de hand gewerkt door de recente gebeurtenissen rond corona. Hoeveel keer hebben de virologen ons het rijk der vrijheid beloofd? Van de ene quarantaine naar de volgende lockdown, van de eerste prik naar de tweede, dan naar de boosterprik, nu wordt al gesproken over de vierde en zelfs over de vijfde, want er is “omikron”. Opgelet ze hebben maar tien letters meer over in het Griekse alfabet. Het wordt dus tijd dat het stopt.

Ook kinderen

Aanvankelijk liepen de kinderen geen gevaar, want ze herstelden snel, nu gaan kinderen al vanaf vijf jaar de prik moeten krijgen. Wie geraakt er nog wijs uit. Eerst geen mondmasker, maar wel de winkelkarren ontsmetten en nu zijn winkelkarren niet meer besmettelijk, maar moeten wel mondmaskers. De overheid spreekt al naargelang het hen uitkomt, wat beschikbaar is en wat de maatschappij moet meemaken om rustig te blijven.

Wat er niet rustig bij blijft is de menselijke geest. Er zijn grenzen aan de draagkracht zowel van het individu als de maatschappij. Nooit tevoren zijn er zoveel depressieve mensen geweest. Vorig jaar werd nog gewaarschuwd voor een stijgend aantal zelfdodingen, nu worden cijfers gepubliceerd waaruit het omgekeerde moet blijken.

Die onzekerheid vreet aan de ziel. Mensen worden moedeloos, slapen slecht, zien er geen gat meer in. Ook jongeren hebben het heel lastig, want hun normale leven en perspectief is in de war: ze missen mekaar, maar de veiligheid en de richtlijnen staan in de weg. Nooit tevoren zijn zoveel mensen depressief geworden, maar hoe kan je dat toch aanpakken en zonder kleerscheuren uit deze vervelende periode geraken?

Wat hapert er toch?

Hoeveel mensen voelen zich niet ziek, terwijl de dokter eigenlijk niets kan vinden? Hoeveel lopen in vertwijfeling naar het ziekenhuis voor een compleet onderzoek, terwijl de specialisten alleen maar kunnen besluiten: „het zal wel van de zenuwen zijn”. Psychosomatische kwalen komen meer voor dan ziekten zelf. Het lichaam voelt zich ziek, zonder het in feite te zijn. Wat kan je daaraan doen?

Het gezond functioneren van het lichaam is meer dan enkel maar de som van de strijd tegen bacteriën en virussen en het aanbrengen van voedende bestanddelen zoals eiwitten, mineralen en vitamines. Als een motor voldoende brandstof en smeerolie heeft, en op het gepaste tijdstip de elektrische stroom die nodig is om hem te laten draaien, dan zal die onberispelijk functioneren zonder dat die motor daar zelf invloed kan op uitoefenen. De mens is een meesterstuk van de schepping en in staat zichzelf te beïnvloeden: met andere woorden ons gevoelsleven, onze ziel kan ons ziek maken, of integendeel onverwacht een ongeneeslijk verklaarbare ziekte weer laten verdwijnen. De beste zelfs natuurlijke geneesmiddelen zijn niets, als er niet ook die emotionele conditie is geschapen waarbij de levenskracht en wil aanwezig moeten zijn om gezond te blijven of te worden. Niet voor niets wordt trouwens kanker door sommige artsen als een ziekte van de ziel beschouwd. En nu met corona is die depressie heel goed te begrijpen. Wat is de uitkomst? Hoelang nog?

Gedachten zijn krachten

We hebben enorm veel macht over elkaar. Je moet al uit speciaal hout zijn gesneden om niet gevoelig te zijn voor de opmerkingen en bedoelingen van anderen. Ervaringen, mislukkingen, ontgoochelingen kunnen je wel harden en je leren je voor een deel af te sluiten van negatief ingestelde lieden, maar toch blijft het een feit dat onze emoties in belangrijke mate beïnvloed worden door reacties en bedoelingen van anderen tegenover jezelf. Als je dan niet de kracht hebt voldoende te relativeren en je te verweren tegenover boze bedoelingen, kan je gevoelsleven ziek worden, wat een groter nadeel is voor je algehele gezondheid dan fysiek negatieve invloeden.

Niet iedereen is psychisch even sterk, zoals niet alle planten even sterk zijn en opgewassen zijn om alle soorten natuuromstandigheden te trotseren. Andere planten zijn dan weer zo krachtig dat ze zonder problemen alle situaties het hoofd kunnen bieden. Sommige mensen hebben in hun jeugd ook onvoldoende nestwarmte gehad, hebben niet geleerd op een liefdevolle wijze met elkaar om te gaan. Sommige kinderen zijn voor hun leven geschonden, doordat er zo hard op de ziel is getrapt dat ze zich daar moeilijk of bijna niet meer kunnen van herstellen.

Kindermishandeling, maar ook pesterijen en getreiter op school slaan soms enorm diepe wonden in het psychische leven van de latere volwassene. Uitspraken die kleineren en op de ziel trappen zijn verfoeilijk en kunnen iemand voor heel zijn leven verwonden. Leraars die aan kinderen vertellen dat ze nergens goed voor zijn, het nergens zullen brengen in het leven en gelijken op hun ouders die ook al nietsnutten waren, verdienen niet in het onderwijs te staan. Ze moeten leren begrijpen dat zoiets de ziel van het kind voor eeuwig kan afsluiten voor alle later nochtans positief bedoelde informatie. Het kind kan op die wijze angstig worden, onzeker, en in de onmogelijkheid verkeren nog op een treffelijke wijze contacten te leggen met anderen.

Begrip en praten

Vaak worden patiënten ook zo door artsen behandeld. Artsen begrijpen soms niet dat de patiënt hulpeloos is, een helpende uitgestoken hand komt zoeken, en niet dient voor zijn persoonlijke verrijking. Het is dan ook onbegrijpelijk dat artsen in de eerste plaats aan geld denken in de plaats van aan de patiënt. Je kan de vervlakking van het leven en de gewoonte niet zover uitleggen dat er fundamenteel bij elke mens die om hulp roept niet die basiswarmte moet gegeven worden. Sommige artsen verlangen alles van de patiënt: zijn geld, soms veel geld, zijn begrip, zijn waardering, zijn aanbidding soms, terwijl de patiënt in de plaats daarvan enkel mag hopen dat het hem behaagd heeft hem een middel voor te schrijven dat hem gezond moet maken. Lukt het niet… dan is dat uiteraard de schuld van die patiënt.

Patiënten zonder hoop zetten is misdadig. Hen alle hoop op genezing ontnemen is gemeen. Zelfs bij de meest ernstige ziekte is het de plicht van de arts, de deur op een kier te laten. Welke autoriteit zou zelfs de beste arts kunnen inroepen dat hij kan beschikken over de termijn van leven en dood van de patiënt. Menig keer heeft trouwens een arts zich in die zin vergist. De natuur kan zich als het ware als bij mirakel herpakken en als de condities gunstig zijn kan een als ongeneeslijk beschouwde ziekte weer totaal omslaan en de patiënt kan weer helemaal gezond worden.

Psychische weerbaarheid en vechtlust om de drang tot leven te vergroten, zijn daarbij kapitale voorwaarden. Niet kniezen, niet bij de pakken blijven zitten, maar vechten en de levenswil benutten.

Er is gelukkig hulp van de natuur. Een plantje dat het licht in bewaring heeft genomen: Hypericum oftewel Sint-Janskruid.

Daarvan bestaat een prima preparaat: Hyperibell van Fytobell.

Je kunt Hyperibell bestellen in de apotheek met CNK-bestelnummer: 2899-938

.

Of je kan Hyperibell van Fytobell ook online bestellen via www.almed.be of via www.boverte.com. Je zal je snel weer opgelucht en beter voelen.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Geen paniek: De truc tegen de hik

Je hebt het vast al meegemaakt: iemand krijgt tijden het eten een onbedaarlijke hik, waarbij telkens grote happen lucht worden ingeslikt. De goede raad van grootmoeder is nog altijd van kracht: drink een flinke slok koud water, of hou de adem in. Maar de hik wat is...

Lees meer

We worden langzaam vergiftigd

We weten allemaal dat de kwaliteit van de voeding ook de kwaliteit van onze gezondheid beïnvloedt en zelfs in belangrijke mate meebepaalt. Denk maar aan roken, de kwaliteit van de lucht, het fabrieksvoedsel, de bewerking van de basiselementen van de voeding. We eten...

Lees meer