feb 5, 2022 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Gestoorde immuniteit oorzaak van chronische vermoeidheid

Is het griep? Is het Covid? Het is niet altijd meteen duidelijk, want bepaalde symptomen zijn gelijklopend. Ook in tijden voor de coronaperiode was het niet altijd even klaar, maar er zijn wel fenomenen die zich meestal eerst voordeden. Het is dus belangrijk zichzelf of zijn gezinslid goed te observeren en met die resultaten overleg te plegen met de arts, vooraleer een conclusie kan worden getrokken. Dat is altijd van belang, maar zeker wanneer er een vermoeden van ME of chronisch vermoeidheidssyndroom aanwezig is.

Hier moet je op letten

Vooraleer de patiënt het slachtoffer wordt van ME is er een aantal vroegtijdige symptomen die niet mogen veronachtzaamd worden.

 • 1) Er is om te beginnen bleekheid rond de neus. De patiënt staat nu op het punt in te storten.
 • 2) De patiënt heeft een beetje last van een rauwe keel, moet voortdurend de keel schrapen, waarbij het speeksel dikker is en romig smaakt. Dat merkt men al na het drinken van een glas koud water, wat aantoont dat het immuunsysteem van de patiënt verzwakt is.
 • 3) ’s Nachts of in de vroege morgen is er een gevoel van misselijkheid.
 • 4) De patiënt moet vaak naar het toilet gaan en heeft soms moeite de urine op te houden.
 • 5) De patiënt heeft voortdurend last van honger en zou de hele dag door met frequente maaltijden als een wolf schransen.
 • 6) Er is een overgevoeligheid voor zonlicht en geluid, wat wijst op een tekort aan vitamines van de B-groep.
 • 7) Er is een duidelijke spierzwakte, wat een aanduiding is van de hoeveelheid energie die de patiënt op dat moment amper nog heeft.
 • 8) De lymfeklieren zijn gezwollen in de oksels, de keel, de hals, de liezen. Ze voelen opgezet en pijnlijk aan, wat ook het geval is trouwens bij de ziekte van Pfeiffer. Dat is een duidelijke waarschuwing dat er iets aan de hand is.
 • 9) De depressies volgen elkaar op, maar zijn meestal slechts van korte duur. Ook de coördinatie en het evenwicht kunnen verstoord zijn, er zijn stemmingsschommelingen en asociaal gedrag, maar ook het geheugen en het bevattingsvermogen verminderen.

Daartegen kan men best een multivitamine te gebruiken, gammalinoleenzuur en visolie, vitamine E, Co-enzym Q10, en Sint-Janskruid.

Gestoorde leverfuncties kunnen veroorzaakt worden door dieetfactoren, vetzucht, diabetes, galstenen, alcohol, toxines in de darmen, hormonale invloeden, zelfs externe zoals de pil, toxische chemicaliën, zowel medicijnen als pesticiden en herbiciden, antibiotica, diuretica, schildklierhormoon enz…

Een gestoorde immuniteit veroorzaakt door virussen, bacteriën, schimmels en parasieten kan aan de oorsprong van chronisch vermoeidheidssyndroom liggen.

Candida een te duchten vijand

Mensen die lijden aan ME hebben praktisch allemaal een Candida-voorgeschiedenis. Gisten en parasieten worden praktisch bij al die mensen aangetroffen. De moeheid, depressie en de malaise die ermee samenhangt, is praktisch universeel. Een goede natuurlijke behandeling kan deze patiënten snel verlichting geven en zelfs in belangrijke mate de chronische vermoeidheid terugdringen.

Patiënten kunnen gemakkelijk bij zichzelf nagaan of er een mogelijke candida-infectie aanwezig is.

Volgende symptomen komen frequent bij hen voor:

 • Een steeds terugkerende vaginale schimmelinfectie.
 • Steeds terugkerende infecties in het urinesysteem.
 • Terugkerende schimmelinfecties aan de voet zoals nagelbedschimmel en atletic foot.
 • Zich permanent opgezwollen voelen en winderig voelen na het eten, vooral na het eten van zoetigheden.
 • Last van chronische constipatie of diarree.
 • Deze symptomen verergeren in vochtige lokalen en op natte dagen.
 • Men voelt zich fel moe en suf na de maaltijden.
 • De patiënt heeft vroeger veel antibiotica voorgeschreven gekregen.

Parasieten

Het is ontstellend vast te moeten stellen dat het overgrote deel van de bevolking last heeft van deze problemen en ook parasitaire belasting heeft. Meer dan 60 percent van de mensen, dat is dus 3 op vijf, heeft last van parasieten. De klassieke geneeskunde onderschat ze fel en toch zijn deze problemen quasi altijd betrokken bij C.V.S.

De meest voorkomende parasieten zijn Giardia lamblia en Entameba histolytica. Ze kunnen 3 tot 30 jaar overleven. Als de parasieten op een adequate wijze worden behandeld verdwijnen de CVS-symptomen soms vanzelf.

Veel patiënten zijn zich trouwens niet bewust van deze parasieten, maar ze komen steeds meer voor en worden in de hand gewerkt door de popularisering van verre reizen, de besmetting van water en voedsel en het vertoeven op verontreinigde bodem.

Ook de hang naar nieuwe exotische voedingsmiddelen brengt problemen mee, terwijl de seksuele revolutie het risico voor trichomoniasis een parasitaire geslachtsziekte bij de vrouw heeft doen toenemen. Bij de mannen veroorzaakt dit chronische urethritis en prostatitis.

Men eet in exotische vakantiegebieden ook voedsel dat niet voldoende gekookt werd of gewassen is in besmet water, of afkomstig van velden die geïrrigeerd werden met besmet water. De infecties uiten zich aanvankelijk als een lichte griep, worden niet voldoende herkend en behandeld en blijven jarenlang aanslepen maar vormen wel de ideale voedingsbodem voor C.V.S.

Het probleem is dat huisartsen vaak problemen die uit exotische vakantiegebieden zijn meegebracht niet goed herkennen. De parasieten zijn niet gedefinieerd, de diagnose niet helemaal exact. Vandaar dat deze parasieten het immuunsysteem belasten door hun endotoxines. Die komen in de bloedbaan terecht, er volgen allergische reacties, de leukocyten reageren fel en het immunoglobuline E stijgt enorm.

Schimmel en het immuunsysteem

Ook candida is een mogelijke trigger, een ziekte die op lange termijn bij sommigen aan de basis kan liggen van het chronisch vermoeidheidssyndroom. Candida of schimmel kan niet enkel de slijmvliezen van de geslachtsorganen infecteren, maar ook de spijsverteringsorganen kunnen er ernstig door ontsteken. Daardoor ontstaat malabsorptie van het voedsel, er komt nutriëntendeficiëntie, ondervoeding, het immuunsysteem werkt niet meer naar behoren tegen de ziekteverwekkers die CVS veroorzaken.

Bij CVS-patiënten kunnen we een merkwaardig patronen schetsen.

 • Het is tekenend dat bijna de helft van de CVS-patiënten echt aantoonbare parasieten hebben. Als die parasieten adequaat worden behandeld, dan geneest de helft van deze patiënten.
 • Wie last heeft van ondervoeding – en dat heeft niets te maken met honger zoals in de derde wereld, maar met malabsorptie en het eten van verkeerde producten – is eerder het slachtoffer van een veelvoud van infecties; we noemen dit het MIS of het Mixed Infectie Syndroom. De patiënt kan die overlast niet meer aan en krijgt een vermoeidheidscollaps. De belangrijkste virussen die voor de besmetting zorgen zijn herpesvirussen, Epstein-Barr en het cytomegalovirus. De retrovirussen worden verspreid door bloed, zaad en moedermelk. In meer dan driekwart van het aantal CVS-patiënten zijn deze virussen aanwezig, terwijl ze bij gezonde mensen niet voorkomen. Precies op momenten van verzwakt immuunsysteem steken de virussen de kop op en worden actief.

En het is altijd hetzelfde met alle virale aandoeningen, zowel met griep, Epstein-Barr als met corona: wees de hemel dankbaar als je een goed immuunsysteem hebt. Maar daar kan je ook aan werken door gezond te leven, gezond te denken en het lichaam de noodzakelijke stoffen te verschaffen.

Een tip: Immunibell van Fytobell.

Je vindt Immunibell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 4197-968.

Of je kan Immunibell ook online bestellen via www.almed.be of via www.boverte.com.

Want… immuniteit is in deze periode ook van het grootste belang!

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer