aug 26, 2022 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Onderzoek alle dingen en behoud het goede

Het heeft een goede kant en een minder fraaie kant: het hete zomerweer. De laatste hete dagen komen eraan als we de weersvoorspellers mogen geloven, tenminste. Maar de laatste weken, zelfs maanden is het voor velen een probleem geworden: veel mensen slapen slechter, ze hebben moeite om te werken en zich te concentreren, ze eten minder goed, hebben geen trek en sukkelen van de ene verkoudheid in de andere vermoeidheid.

Maar er is ook een goede kant aan verbonden, een zeer goede kant: we verbruiken minder energie. De gas- en stookolieketels zitten in een spaarmodus en dat is maar goed ook, want de energieprijzen swingen de pan uit. Enerzijds te verklaren door de oorlog in Oekraïne, anderzijds door de geldhonger van de energiebedrijven. Je moet maar eens nagaan wie er dankzij de crisissen beter van geworden zijn.

De pandemie heeft gouden eieren gelegd voor big farma en de energiecrisis en de oorlog heeft fortuinen opgebracht voor de energiebedrijven en de energie producerende landen. En we weten niet goed waar het naartoe gaat: niet met het weer en niet met de energie en dus ook niet met onze gezondheid en welbevinden. Feit is dat het niet de goede kant lijkt op te gaan en dat de wereld afstevent op een nooit geziene chaos, zowel economisch, financieel, maar ook qua gedachtengoed, filosofie en houding van de mensen, om het dan nog niet over gezondheid te hebben. Want alles hangt eigenlijk een beetje vast aan mekaar.

Gezondheid is het resultaat van natuurlijk denken, natuurlijk handelen en vrij en ongebonden onderzoek.

De hel is losgebroken

Er is om te beginnen het klimaat. In zuid Europa staan de bossen in brand. Dat lijkt elk jaar een wederkerend scenario te zijn, maar dit jaar is o.m. door de hitte deze omvang echt Dantesk.

De duivels zijn losgebroken, het is er op sommige plaatsen in Europa en Amerika echt de hel, zowel voor de lokale bewoners als voor de dieren.

In Zuid-Frankrijk in de streek van Bordeaux en de Landes zijn zoveel bossen in de vlammen opgegaan dat de hoeveelheid CO2 die daardoor is vrijgekomen in de atmosfeer, gelijk is aan de CO2 uitstoot van 800.000 auto’s op jaarbasis. Hoe worden we geïnformeerd en met welk doel? Wie zal er beter van worden? In elk geval niet de gewone mensen zoals U en ik. De wereld wordt geregeerd door Molochs die de mensen manipuleren en naar hun hand zetten zowel qua gedrag, gezondheid als om er grof gewin uit te halen. Mocht de politiek daarin iets kunnen en willen veranderen, het zou ironisch genoeg verboden worden.

Gezond blijven

Het belangrijkste van alles is: hoe kun je jezelf handhaven en vooral ook gezond blijven ondanks alle chaos, ondanks de tendentieuze berichtgeving, ondanks de zogenaamde fact-checkers die geld verdienen aan de misleiding en het als wetenschap verkopen.

De belangenvermenging is enorm, ook van de pers, de mediaconcentraties, de zenders, de publicaties. De mensen worden zodanig beïnvloed dat ze emotionele conclusies omzetten in een overtuiging waarbij elke discussie uitgesloten is. Op die manier worden oorlogen voorbereid en de mensen murw gemaakt om beslissingen te aanvaarden die anders compleet onlogisch zouden zijn geweest. Dat is ook zo voor de gezondheid.

Hoelang heeft de suikerlobby ons zogenaamde wetenschap doen slikken dat niet de geraffineerde suikers, maar wel de vetten nadelig waren voor de gezondheid, en zowel hart- en vaatziekten als diabetes, obesitas en kanker deden veroorzaken. De hele wereld werd misleid en iedereen begon vetten te mijden, slikte magere zuivel, verminderde de plantenvetten en ging over op koolhydraten. Daardoor zijn miljoenen mensenlevens verloren gegaan, maar de miljoenen werden wel binnengerijfd door de industrie. En hoe kon dat? Omdat twee professoren een valse publicatie hadden gemaakt van een zogenaamd onderzoek waaruit bleek dat vetten schadelijk waren en niet de suikers. Ze waren betaald en omgekocht door de suikerlobby.

Je moet nu maar nagaan waar overal suiker wordt aan toegevoegd, zelfs aan pekelharing.

Het is cynisch: maar de suikerlobby heeft dezelfde directies als de vermageringslobby. Het doel is duidelijk: tweemaal langs de kassa passeren: één keer om de mensen vet te mesten, en nadien om ze weer te laten betalen om af te slanken. En we trappen daar allemaal heel gemakkelijk in.

Denk onafhankelijk

Gezond blijven is je onafhankelijk opstellen van de politiek, van de industrie, van de beleidsmakers. Voor elke volksvertegenwoordiger in Europa zijn er vijf lobbyisten actief. De rest zegt genoeg. Tot de tabaksindustrie toe die miljoenen mensenlevens op haar geweten heeft: ”Hij is geen man, die niet roken kan”.

De evidentie haalt het dan toch, want nog altijd zijn meer dan driekwart van de kankers te voorkomen door niet te roken en gezonder te eten.

De tabaksindustrie wordt nu wel gedwongen om schrikbarende foto’s op het pakje af t e drukken met de slogan “roken kan je doden”. Maar de jongeren hebben geen boodschap aan die raadgevingen, vinden het zelfs stoer om ondanks de afschuwelijke gevolgen toch het noodlot uit te dagen. Vooral jonge meisjes worden aangepord om toch te roken: het staat stoer, het is genderneutraler, je wordt beter aanvaard in de groep en het is een beetje meer tegendraads. Waarom zou je dan niet roken?

Het zal niet stoppen vooraleer tabak onbetaalbaar wordt. Australië denkt eraan de prijs van het pakje via belastingen op te trekken tot 48 euro. Ook in Nederland is al een dergelijk debat gaande. Dat kan nog wel een tiental jaar duren eer dat debat een resultaat krijgt. En intussen bereidt de tabaksindustrie zich goed voor: ze verleggen het accent naar CBD een olie extract uit wiet, waarbij geschermd wordt met nieuwe onderzoeken en medicinale voordelen. Als de vos de passie preekt…

Winst, winst, winst

En nu gebeurt weer hetzelfde met de farmalobby, de vaccinindustrie, die straffeloosheid verkregen heeft van Europa, als mocht blijven dat er nadelen aan verbonden zouden zijn… geen ververvolging. Maar wie er vragen durft over te stellen worden afgedaan als een anti… Je moet denken zoals hun voordeel aangeeft, zowel politiek, in de voeding, in de geneeskunde.

Hoeveel nutteloze onderzoeken moeten niet dienen om de winsten van ziekenhuizen te verhogen? Hoeveel fusies zijn niet het gevolg van het feit dat op die manier meer winst kan gemaakt worden? Hoeveel mensen die vroeger in hun eigen stad of gemeente konden worden geholpen moeten nu geen grote afstand afleggen zogenaamd omdat een ander instituut meer gespecialiseerd is?

Denk zelfstandig

En intussen aanvaarden we alles wat overheden en instituten ons voorhouden met betrekking tot onze gezondheid. We noemen dat zelfs wetenschap. Maar het is diezelfde wetenschap die de natuur exploiteert, natuurlijke middelen wil verbieden en in een slecht daglicht wil stellen, de waarde ervan minimaliseert, de dosering tot een belachelijke inhoud wil reduceren.

We herinner ons nog goed toen een Leuvense prof de voordelen van Stevia op een persconferentie kwam onderbouwen als een gezond en veilig alternatief voor suiker. Een paar tuinbouwers gingen daardoor massaal over op het planten van Stevia, tot de suikerlobby er zich ging mee bemoeien en via politieke invloeden verkreeg dat Stevia niet mocht verkocht worden, omdat de veiligheid niet onderzocht en gegarandeerd was.

De tuinbouwers gingen failliet.

Een paar jaar later werd Stevia dan toch goedgekeurd door de “wetenschap” en politieke aanvaard, nadat dezelfde suikerlobby ook de hand had kunnen leggen op de productie en de exploitatie van Stevia.

En zo gebeurt het altijd maar verder: met medicijnen, met natuurlijke middelen en alternatieve geneeswijzen die ze proberen te verbieden, met gezonde producten.

Wie kun je nog vertrouwen? Zolang een belangengroep er belang bij heeft, moet je argwanend en kritisch zijn.

Daarom: vertrouw op jezelf, denk vrij en onafhankelijk, denk met je gezond verstand en niet met je emoties, laat je niet onder druk zetten, maar onderzoek alle dingen en behoudt het goede. Dat wist men 2.000 jaar geleden in een oud en waardevol boek al te vertellen.

Op die manier zul je gelukkig worden, vrij kunnen denken en handelen naar best vermogen! Je gezondheid zal daar ook de vruchten van plukken.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer