aug 23, 2023 | Gezondheid | 0 Reacties

Hoe je goed voelen dankzij de natuur?

Hoe moet je denken en kopen? Het eerste hoeft niet meer, daarvoor worden zogenaamde influencers ingezet, het tweede wel, want daarvoor dienen precies de influencers. Zij verdienen geld, veel geld door afspraakjes te maken met bedrijven, organisaties en belanghebbenden, omdat in hun geval de belangenvermenging niet in vraag wordt gesteld. Zo ook recent een Vlaamse krant die dankzij de influencer een aanval richt op bepaalde vormen van geneeskunde. De feiten worden gekleurd met persoonlijke opinies en belangen die als wetenschap verpakt en aangeboden wordt. Daarin meteen gevolgd door artsen met banden in politiek en verenigingen die met name aan alles moeten twijfelen, behalve aan zichzelf.

Je kunt beter de natuur helpen en respecteren, dan ze tegen te werken. Dat is goed voor de omgeving, maar ook voor jouw persoonlijke gezondheid.

Journalistiek is een verdienmodel geworden, een middel om geld te genereren op last van wie zich niet kan of wil verdedigen. Sensatie is de norm, als het maar verkoopt. De vraag is natuurlijk of ze de waarheid dienen, dan wel zichzelf. Die vraag stellen is het antwoord kennen.

Gelukkig zijn er nog mensen die zoeken, die het onderscheid kunnen maken tussen opgedrongen emoties en tussen feiten. De oude Romeinen wisten het al: tegen de feiten zijn argumenten niet opgewassen.

Dat geldt in het dagelijkse leven, in de maatschappij, maar ook voor eenieder persoonlijk: wat is gezondheid, en hoe kan ik die bereiken of bestendigen. Want gezondheid is het hoogste goed en daar kun je aan werken door goed af te wegen te bestuderen, te vergelijken en de juiste beslissingen te nemen. In elk geval is het duidelijk: laat je niet opjutten door bepaalde media, door influencers die vooral zichzelf belangrijk vinden en er geld aan verdienen, maar door de feiten te bekijken. Eén zaak is zeker: de natuur heeft altijd gelijk en dat werd al tientallen jaren geleden duidelijk toen Messegué zijn werk publiceerde: “C’est la nature qui a raison”, oftewel: de natuur heeft altijd gelijk.

Voel je goed

Hoe doe je dat?

Zich goed voelen in zijn vel is even belangrijk als een goed werkend immuunsysteem, hoewel het duidelijk is dat de immuniteit heel belangrijk is voor het leven. Virussen, bacteriën allerhande besmettingen krijgen minder vat op een organisme met een goed functionerend immuunsysteem. En daar kunnen we ook iets aan doen.

Daar weten we ook steeds meer over. Als je een halve eeuw geleden had gezegd dat bacteriën een goede immuniteit kunnen bevorderen, dan hadden veel artsen je met ongeloof bekeken. En toch is het zo, want het wordt met de dag duidelijker dat er een rechtstreeks verband is tussen een goede weerstand of immuniteit en gezonde darmflora. Daar zorgen de ongeveer 15 kg bacteriën voor. Die kunnen zich ook tegen ons keren: men noemt ze de slechte bacteriën, die ziekte veroorzaken. Maar als we gezonder leven en de nodige stoffen aanreiken, dan komen de goede in de meerderheid en bekampen ze met succes de ziekmakende bacteriën. Het is natuurlijk voor een deel een erfelijk cadeau en ook daarover neemt de kennis toe.

Vanaf de geboorte

Zo blijkt uit recente studies dat kinderen die via de natuurlijke weg geboren worden, -over een betere immuniteit beschikken dan kinderen die met de keizersnede ter wereld komen. De bacteriën van de moeder die ze meekrijgen via de natuurlijke geboorte hebben daardoor gezorgd.

Het gevolg daarvan is dat steeds meer gynaecologen tijdens de bevalling zelfs door middel van de keizersnede, ervoor zorgen dat de baby toch in contact komt met de bacteriën van de moeder, om op die manier de baby ook dit natuurlijke cadeau te verschaffen dat hem sterker zal maken en dus minder de neiging zal hebben op te groeien als kwakkelkind.

Nog meer wijsheid van de natuur

En dat de natuur perfect is geschapen zolang we er zelf geen stokje voor steken, is elke dag duidelijker geworden of aan het worden. Zo is recent gepubliceerd dat het aantal kankergevallen de jongste twintig jaar verdubbeld is. Hoe kan dat? We weten toch steeds meer?

Maar het is verstandig een onderscheid te maken tussen kennis en wijsheid en bij veel mensen is de kennis naar het hoofd gestegen en heeft van hen wijsneuzen gemaakt. Als we de natuur willen verbeteren is dat niet enkel ijdel en vermetel, maar ook gevaarlijk. Kijk maar met welke problemen mensen in en rond Antwerpen geconfronteerd worden door scheikundige stoffen in de bodem. En ongetwijfeld weten we lang niet alles.

Nu blijkt plots ook de zeelucht meer PFAS te bevatten dan lucht in steden en op het platteland. Wat zit er nu weer achter die uitspraken?

Profs oncologie van de universiteit van Antwerpen hebben ervoor gewaarschuwd dat de jeugd door bodembesmetting met PFAS hun leven gehypothekeerd zien. “Het is te hopen en ze moeten ernaar streven dat ze zo weinig mogelijk met andere kankerverwekkende stoffen in contact komen, want anders ziet de toekomst voor veel jongelui er niet bepaald rooskleurig uit.”

Geld als drijfveer

Dat is wat er gebeurt als geld belangrijker wordt dan mensen en de natuurlijke wetmatigheden in de schepping genegeerd of belachelijk gemaakt worden.

Kijk wat Tsjernobyl heeft aangericht ook bij ons. De weerman op de Vlaamse televisie werd door de politiek verplicht te liegen om geen “paniek” te veroorzaken. Er was inderdaad geen paniek, maar hoeveel mensen hebben intussen schildklierkanker ontwikkeld, of zijn dankzij de afwezigheid van paniek al gestorven en begraven.

Wie kun je vertrouwen? De natuur en haar wetten gaan al ontelbare eeuwen mee en heeft wetten die constant en betrouwbaar zijn, want ze zijn gemaakt om de mens een gezond en aangenaam, leuk en mooi leven te schenken. Wie meent het beter te weten, bedot zichzelf en zijn medemens en daar betalen velen met hun gezondheid en vaak ook met hun leven voor.

En we leren er niet uit.

Denk aan glyfosaat, een andere boosdoener die nog altijd door sommigen verdedigd wordt. Gelukkig intussen verboden in Europa voor particulier gebruik, nu duidelijk is dat het een kankerverwekkend goedje is. Maar deze week raakte bekend dat het nog tien jaar gebruikt mag worden door professionelen. Wat zit daar achter?

Wat kunnen we doen? We kunnen de aarde niet verlaten, niet aan de Zuidpool gaan wonen, we moeten het dus stellen met onze omgeving en erop vertrouwen dat de schenkingen van de natuur die ons nog overblijven goed gebruikt worden: gezond leven, ontspannen, gebruik maken van de juiste kennis, vitamines, antioxidanten, enz…

Bijvoorbeeld vitamines

Had Christoffel Columbus het geweten, er zouden minder zeelieden aan gestorven zijn: tekort aan vitamines. Gelukkig is onze kennis daarover grondig verbeterd en het belang ervan kan niet genoeg onderstreept worden.

Vitamine C, vitamine A, vitamine E, bètacarotenoïden, mineralen als zink, ijzer, selenium, het zijn allemaal zoveel krachtig werkende antioxidanten die de schade van de stofwisseling en het gebruik van het organisme zelf herstellen en in de hand houden. Wist je dat vitamine C snel gehalveerd wordt in groenten en vruchten door verhitting, maar ook door licht? Dat veel mensen de beste elementen van het voedsel door de gootsteen gieten in de plaats van er zelf profijt van te trekken?

Het kookvocht van groenten wordt vaak weggegoten, maar toch is het een ideale basis voor soep, want er zitten nog heel wat mineralen en zeker ook vitamines in. Door het kookvocht te recupereren en te gebruiken als een groentebouillon bespaart men niet enkel op dure ingrediënten, men krijgt er ook een gratis gezondheidskuur bij. 

Bij alledaagse dingen staan we niet zo snel stil. Het is vanzelfsprekend dat je als één van je kinderen geconfronteerd wordt met appendicitis, een chirurgisch ingrijpen elk risico kan voorkomen. Maar waar dient een appendix nu voor? Wat voor functie heeft dat lichaamsdeel. Sommige ouders zouden geneigd zijn om de appendix preventief te laten verwijderen, op die manier bestaat geen risico meer op een „gesprongen appendix”, wat aanleiding kan geven tot buikvliesontsteking of peritonitis en levensbedreigend kan zijn. Als een orgaan zoveel risico kan vormen en tegelijk geen nut heeft, waarom zit het er dan?

Alles heeft zijn nut

Zo is het met alles in het lichaam: alles heeft zijn nut en ook de appendix heeft wel degelijk een groot nut en fungeert zo’n beetje als de amandelen in de keel. Als het risico groter is dan het nut, kan je maar beter ingrijpen, maar zolang het orgaan goed functioneert kan je beter alles op alles zetten om het gezond te houden. Want de appendix heeft een belangrijke opdracht in het immuunsysteem.

De amandelen in de keel beletten dat bacteriën en virussen andere organen gaan aantasten, zodat je maar beter ook niet kan beslissen de amandelen te laten verwijderen behalve als de toxines die door voortdurende ontstekingen worden geproduceerd, een gevaar voor de hartkleppen betekenen en dus meer schade kunnen aanrichten dan ze nog nuttig werk kunnen verrichten. Hetzelfde met de appendix. Het darmstelsel is veel beter beschermd met een goed werkende „buikamandel”, maar als er gevaar dreigt voor buikvliesontsteking dan kies je tussen twee kwalen de minste. Meer weten over de functies in het eigen lichaam kunnen bijdragen tot snellere en betere beslissingen. Het begint met gezond leven, gezond eten en tekorten aanvullen.

En een tip bij vitaminetekort, want vitamine C hebben de meeste mensen te weinig: Vitamine C van Fytobell in de best opneembare vorm en vriendelijk voor de maag: Ester-C met CNK-bestelnummer: 4415-501 voor de apotheek.

Je kunt vitamine Ester-C van Fytobell ook online bestellen via www.fytobell.be of via www.boverte.com.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Veranderende moraal wakkert gonorroe weer aan

Terwijl de aandacht op het levensgevaarlijke aids wordt toegespitst, ontgaat het velen dat er nog andere geslachtsziekten zijn die eveneens toenemen. Gonorroe is één van de „klassieke” geslachtsziekten die alleen via geslachtsverkeer kunnen worden overgedragen. De...

Lees meer

Opgepast met vermageringsdiëten

Vermageringsdiëten zijn het populairst op internet, tenminste wat de zoekmachines als aantal vragen te verwerken krijgen. Ook veel dokters worden tegenwoordig overstelpt met de vraag naar inspuitingen die normaal voor diabetespatiënten bedoeld zijn, maar waarvan...

Lees meer

Verkeerd eten door negatief zelfbeeld

Eten doet men niet enkel omdat het moet om je te voeden, maar ook omdat het lekker is. Daardoor gaan veel mensen ook te veel eten en ze doen dat voor een deel om hun ongemakken, hun frustraties weg te werken, of liever weg te eten. Maar daardoor duiken dan weer nieuwe...

Lees meer

Steeds meer kankerziekten

Kanker neemt wereldwijd nog steeds toe. In het jaar 2000 zijn 5,3 miljoen mannen en 4,7 miljoen vrouwen het slachtoffer geworden van een kwaadaardige tumor, terwijl 6,2 miljoen mensen aan de kanker stierven. Tegenwoordig is dat aantal met nog eens vijftien percent...

Lees meer

Steeds meer depressieve mensen

We hebben inderdaad geen reden om uitbundig en vrolijk te zijn dezer dagen. Het is overal wat, zowel bij ons als over de grenzen. Hier zijn het de regeringen die problemen hebben en opleveren, of het is de stikstof die ons zorgen moet baren, of het is de dure...

Lees meer