nov 8, 2022 | Alle tips | 0 Reacties

CHAMPIGNONS: Gezonde en lekkere schimmels, boosten je immuniteit

We kennen ze allemaal en eten ze ook graag: Shiitakes, oesterzwammen, portobello, beukenzwam, cantharellen, eekhoorntjesbrood. Het zijn allemaal lekkere paddenstoelen. Ze worden tegenwoordig ook vaak als vleesvervanger gebruikt, hoewel het toch wel even uitkijken is vanwege het gebrek aan vitamine B12. Ze zijn wel heel gezond en natuurlijk ook bijzonder lekker, vooral als je ze met een goed recept kan bereiden. Maar je moet wel alert zijn als je ze in het wild wil gaan plukken.

Champignons zijn lekker en gezond: ze bevatten veel mineralen en vitaminen van de B-groep (behalve B12) en ook nogal wat aan eiwit. Vandaar de vlees vervangende reputatie. Het koolhydraatgehalte is laag en daardoor vriendelijk voor de lijn.


Ze kunnen ook gemakkelijk giftige stoffen uit de bodem opnemen, bijvoorbeeld als de grond vergiftigd is met arsenicum, dan kunnen de champignons ook het giftige arsenicum bevatten, terwijl sommige exemplaren ook zelf giftig zijn.

Fijn en lekker

In feite zijn paddenstoelen schimmels oftewel fungi. Daar zullen velen hun neus voor ophalen, maar ze zijn onmisbaar in de natuur, want ze dienen om organisch materiaal te verteren en om te zetten in compost bijvoorbeeld. Maar aan tafel zijn ze heerlijk in een feestmaaltijd, of in soep, of in sausen bijvoorbeeld.

Je kan je geen feestmaal of lekkere bereiding meer voorstellen zonder de typische champignons. Een heel fijn voedsel dat zowel op zichzelf kan worden bereid, als gebruikt kan worden als smaakmaker voor andere ingrediënten. Sommige champignonsoorten kunnen worden gekweekt, terwijl andere alleen in de natuur voorkomen. Daar is het nu volop de tijd voor. Lekker… gezond, maar soms ook gevaarlijk, want er zijn ook zeer giftige soorten.

Leuke geschiedenis

In de oudheid heeft men lang gedacht dat champignons een uitvinding van de duivel waren. Legenden, geschriften en schilderijen stelden de champignons gelijk met vervaarlijke wezens. Ze gaven hen een bovennatuurlijke macht, de macht te doden wie er durfde van te eten.
De champignons werden door bepaalde culturen ook beschouwd als zogenaamd „vlees van God” omdat sommigen na het eten ervan het tijdelijke met het eeuwige verwisselden, oftewel doodgingen. Giftige paddenstoelen natuurlijk, maar daar is men pas later achter gekomen.

Door hun noodlottige uitwerking werden bepaalde champignons het voorwerp van een eredienst. In Mexico, bijvoorbeeld, gebruikten de Maya Indianen, gedurende openbare plechtigheden, het „vlees van God”, zo konden ze zogenaamd de toekomst ontsluieren. Het waren natuurlijk zinsbegoochelingen. Dergelijke erediensten vonden ook plaats in Siberië en Australië.
De oude Grieken noemden de champignon „MYKES” (vandaar het woord „mycologie” of wetenschap van de champignons). De Romeinen gaven aan de champignons de naam „FUNGUS”. Ze waardeerden de champignons. De keizers noemden ze „boletus”. Dankzij de gastronoom Apicius kennen we nog recepten uit die tijd.
De kennis en de studie van de champignons vorderde weinig in de Middeleeuwen. We moeten wachten tot de achttiende eeuw om de biologie van de champignons beter te kennen. Het enorme werk van Elias FRIES (1794-1878) gaf ons de beschrijving van 2.770 soorten. De weg was gebaand voor een verdere, diepgaande studie. Vandaag is de mycologie nog in volle evolutie.

Geweldige natuurlijke medicijnen

Wijlen de Gentse professor Poppe had er grote belangstelling voor en zegde ons destijds dat elementen uit de champignons beslist de bron waren van uitstekende medicijnen en dat er nog een groot onderzoekswerk moest gebeuren, maar dat de resultaten verbluffend zouden zijn.
Hij heeft gelijk gekregen want de bekende stof bètaglucaan komt uit paddenstoelen en heeft een bijzondere immuun-stimulerende werking.

Wat is een champignon?

Champignons zijn in feite de vruchtlichamen van bepaalde schimmels die zich voortplanten door middel van sporen die zich in deze vruchtlichamen bevinden. De spore kiemt en daaruit groeit een netwerk van dunne draden: het mycelium.
Paddenstoelen groeien niet onder invloed van zonlicht omdat het mycelium geen chlorofyl (bladgroen) bevat zoals planten. Eigenlijk zijn het schimmels of parasieten want ze trekken levensbehoeftige stoffen uit andere levende organismen of saprofieten want ze trekken levensbehoeftige stoffen uit dood organisch materiaal. Wat dat laatste betreft, vormt de schimmel dus een nuttige schakel in de kringloop van de natuur. Wat overblijft van afgestorven planten en ander organisch materiaal, dient als voedingsbodem voor een volgende generatie.

De champignon ontstaat uit het versmelten van twee celkernen. Het mycelium verdikt zich op die plaats en door opname van water zwelt dit onbeduidend lijkende „speldenknopje” uit tot een knop die uiteindelijk de hoed of de kap van de paddenstoel vormt. De champignon bestaat uit een hoed en een steel. Zowel de hoed als de steel zijn eetbaar.

Het begin van de cultuur

De teelt van champignons is min of meer toevallig ontstaan in Frankrijk. Meloenkwekers in de omgeving van Parijs legden zich rond 1650 voor het eerst toe op de teelt van champignons. De mogelijkheid hiertoe ontdekten zij bij toeval. Zij zagen de begeerde paddenstoelen namelijk groeien op afgewerkt broeimest dat van de meloenteelt afkomstig was. Zij ontdekten daarbij ook dat er méér champignons op dit mest groeiden als het begoten werd met waswater van champignons. Het hoe en waarom van dit alles was hun niet bekend. Zij stelden dit alleen maar vast en werkten met deze ervaringen verder.

Het waren enkel maar die champignons, afkomstig van de meloenbedden, die men in de tuin kon laten groeien door een hoop ezel- of muilezelmest aan te leggen en dit te begieten met het spoelwater van uitgerijpte champignons.

En nog een belangrijke tip:
Immunibell van Fytobell bevat o.m. bètaglucaan, een belangrijke immuun stimulerende stof uit paddenstoelen.
Je vindt Immunibell van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 4197-968.
Of je kunt Immunibell van Fytobell ook online bestellen via www.fytobell.be of via www.boverte.com.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde