jul 7, 2022 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

De natuurlijke bevalling: de wonderbaarlijkste ervaring ter wereld

Zwangerschap is geen ziekte. Gelukkig maar. Hoewel sommigen dit als een probleem beschouwen. Toch is een bevalling het mooiste wat er op aarde kan gebeuren: het leven doorgeven aan een wezentje, moeder worden. Tegenwoordig gebeurt dat in veilige en hygiënische omstandigheden. Er zijn wel andere tijden geweest, waarbij meer dan tien percent van de vrouwen in het kraambed stierf evenals de baby. Zwanger worden was een risico en een kind op de wereld zetten, had meer weg van een loterij: erop of eronder. Tot… een Hongaarse gynaecoloog rond 1850 in Wenen op het briljante idee kwam dat alle artsen en verplegers die bij een bevalling hielpen eerst de handen moesten wassen. Het aantal overlijdens daalde drastisch.

Maar het zou nog een hele tijd duren vooraleer de goede raad opgevolgd werd en nadien een verplichting. Nu lijkt dat vanzelfsprekend, maar de medische elite van dat moment wist ook alles beter en ook nu vinden we dat niet ongewoon. Want een farmacoloog berichtte deze week dat medicijnen de belangrijkste oorzaak zijn van sterfgevallen. De medische elite zal hem wel tijdig verketteren. Hij is niet de enige die waarschuwt voor bepaalde medische praktijken en dat was toen ook zo. Want de Hongaarse arts Ignaz Simmelweiss noemde de kraambedkoorts de horror van de kraamafdelingen.

Merkwaardig genoeg stierven meer vrouwen uit de rijke begoede klasse, dan bij de gewone bevolking. De oorzaak was duidelijk: op het platteland hadden de vrouwen een betere immuniteit en wie hielp kwam van het land en waste sowieso de handen, want je zag dat ze vuil waren. In de kraamafdeling was dat niet vanzelfsprekend, want je zag geen vuil op de handen, maar de artsen waren net tevoren met zieken bezig geweest en hadden geassisteerd bij stervenden of dissectie van lijken. Het wemelde van de miljarden bacteriën op hun handen.

De geboorte van nieuw leven is een wonder. En een natuurlijke bevalling heeft niets dan voordelen. Dat is het beste voor moeder en kind.

Simmelweiss merkte de relatie tussen ongewassen handen en de sterfte. Sedertdien is het gangbaar dat wie in een ziekenhuis werkt de grootst mogelijke hygiëne moet nastreven en beslist de handen moet wassen vooraleer te assisteren bij een operatie of een bevalling.

En ook nu nog krijgen we de raad zoveel mogelijk de handen te wassen als we met een besmet of verdacht persoon contact hebben gehad.

Veilig bevallen

Het ligt voor de hand dat vrouwen van veilig bevallen de hoogste prioriteit hebben gemaakt. Ze kiezen tegenwoordig voor allerlei methoden: zittend bevallen, liggend, onder water bevallen… het kan allemaal. Maar zijn die “exotische” methodes ook veilig?

Is onder water bevallen, een exotische aangelegenheid, iets voor dromers misschien? Een voorbijgaande trend die niets meer te maken heeft met realiteit en medische vooruitgang? Een procedure die geen enkele wetenschappelijke waarde heeft en zelfs gevaarlijk kan zijn? Duizenden jonge ouders hebben evenwel doelbewust en wel geïnformeerd de keuze gemaakt voor een vriendelijker en natuurlijker methode als kader voor het grootste mirakel ter wereld: de geboorte van hun kind.

In heel wat kraamklinieken kun je tegenwoordig de methode van bevalling kiezen, zo ook onder water bevallen. Het voordeel is dat je de nabijheid hebt van een instituut waar men meteen kan ingrijpen, mocht er iets verkeerd gaan.

Alle levende wezens ter wereld zijn door de schepping zo geprogrammeerd dat ze hun kroost elk naar hun eigen soort en in hun eigen milieu en volgens hun specifieke methode ter wereld brengen. Geen enkel specimen wijkt daarvan af. Alleen de mens heeft de vrijheid zijn eigen omgeving, middelen en methode te kiezen en te ontwerpen. En omdat het leven steeds meer voorgeprogrammeerd wordt waarbij de vrijheid van het individu ondergeschikt moet zijn aan het systeem, ligt het ook voor de hand dat geboorten steeds meer volgens plan moeten verlopen: liefst niet ’s nachts, nooit op vrijdagavond, niet meer in het weekend en zeker niet tijdens de vakantie van de gynaecoloog. Bovendien wordt de geboorte compleet gemedicaliseerd en geprogrammeerd: de bevalling wordt ingeleid met medicijnen, de geboorte zelf gebeurt in een schelle, agressieve, brutale omgeving waar moeder en kind voorwerp van de procedure worden… tenzij men doelbewust omgeving en mensen kiest om alles in een vriendelijke, niet agressieve en ontspannen atmosfeer te laten verlopen.

Tot een van die vrije keuzen behoort onder waterbevalling. Voor iedereen die het heeft meegemaakt, is het een adembenemende immens mooie, onvergetelijke ervaring. Het zijn grootse momenten in een oase van rust en menselijke vriendelijkheid die een intense en onvergetelijke indruk nalaten.

Niets is mooier dan de geboorte van een kind

De geboorte van een kind, dat door de moeder zelf uit haar lichaam de vrijheid en het leven krijgt, op een volkomen rustige manier met gedempt licht en stille stemmen, deskundig geleid door de ervaren gynaecoloog, is voor de jonge ouders een onvergetelijk geschenk van de natuur waarbij alle respect voor het leven tot uiting komt, waarbij elke vorm van agressie bewust afwezig blijft. Niets ter wereld is mooier dan een kind dat het leven krijgt in een omgeving die zo vriendelijk mogelijk werd gemaakt om het te ontvangen: de rustige handen en de warmte van het water, de blijheid en de bewuste handelingen van de moeder, de veiligheid, de nabijheid en de stille zekerheid van de vader, de onthaasting en de afwezigheid van klinische agressie, zo typisch voor sommige verloskamers.

Voor een natuurlijke bevalling

Steeds meer jonge ouders gaan zich vragen stellen bij de evolutie van de geneeskunde. In heel veel klinieken wordt één week voor de natuurlijke geboorte, de bevalling al ingeleid met medicijnen en wordt het kind naar de wereld getrokken met de zuignap.

Dat moet toch belastend zijn voor moeder en kind?

Dat is een ongemeen brutale en traumatiserende ervaring voor de baby en de moeder. Een kind dat ter wereld MOET komen omdat de gynaecoloog golf wil gaan spelen, op vakantie wil vertrekken, niet in het weekend of ’s nachts wil komen, legt een ontzettende last op de jonge moeder die daardoor als een product van een geneeskundige handeling wordt beschouwd, in de plaats van een gelukkig mens dat het mooiste moment uit haar leven gaat meemaken, de schepping van een nieuw leven, dat uit haar vlees zal geboren worden.

Agressief

Gelukkig zijn niet alle gynaecologen van deze methode gediend. Heel wat verloskundigen realiseren zich dat heel het gebeuren rond de geboorte te veel gemedicaliseerd en geprogrammeerd wordt. Tegenwoordig is het er niet veel op verbeterd. De atmosfeer in veel verloskamers is hard en agressief: de geboorte moet plaats grijpen in een niet ontspannen atmosfeer, waarbij de techniek het hele proces domineert, terwijl dat meestal niet nodig is.

Het resultaat van die medicalisering is dat er vaak fysieke en psychische complicaties optreden zowel bij moeder als kind. Daarom hebben toekomstige moeders er alle belang bij te kiezen voor een vriendelijke arts en een meer natuurlijke bevalling, in een nochtans medisch veilig kader. Daarom hebben sommigen ervoor gekozen de bevalling gemakkelijker en natuurlijker te laten verlopen in een groot bad met warm water. Dat kan uitstekend helpen om dat doel te bereiken. En… liever een spontane natuurlijke geboorte dan een operatie, de keizersnede, tenzij het echt noodzakelijk is.

Waarom zo sterk het accent leggen op natuurlijk bevallen?

Het begint al met de keuze door de vrouw… hoe wil zij bevallen? Is ze zich bewust van het wonder dat zich in haar lichaam voltrekt. Weet ze welke processen afhankelijk zijn van elkaar en wat er gebeurt als daar kunstmatig in wordt ingegrepen.

Tegenwoordig zijn er vrouwen van schatrijke mannen die enkel nog willen bevallen via een keizersnede. Het kind wordt bovendien drie weken voor de natuurlijke tijd op de wereld gezet, gewoon omdat op die manier de vagina niet wordt opgerekt en het hoofd van het kindje dan nog kleiner is en dus de incisie of insnede in de onderbuik van de moeder niet te groot moet zijn. Je kan je afvragen hoe het krijgen van een kind door deze mensen wordt ervaren. De vrouw is enkel nog een mooie broedmachine en moet dat vooral blijven en het kind een rijke erfgenaam.

Bovendien heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat een natuurlijke bevalling best is voor de immuniteit van de baby. Het kind heeft op die manier meer antistoffen, dan als er een keizersnede moet plaats vinden.

Ook bij ons zijn er vrouwen die naar een gynaecoloog komen met de opdracht: Ik wil binnen de week bevallen, want over veertien dagen vertrek ik op vakantie… of ik heb een zelfstandige zaak, ik wil vrijdag bevallen zodat ik de zaak niet te lang moet sluiten… Elke relatie met de natuur is hier zoek. Bevallen is niet iets wat je doet op commando, niet tussen twee afspraken in, niet omdat de gynaecoloog op vakantie moet of gaat golven. Het is de meest wondere gebeurtenis ter wereld. En laat het kind en de moeder samen genieten van rust, comfort en een aangename omgeving in de best mogelijke omstandigheden en de meest hygiënische conditie. Dat is voor beiden het beste en daar kan de vader ook van genieten. Want een geboortetrauma is niet niks en daar komen we morgen op terug.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer