jul 12, 2022 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Stijve nek bij je kind kan zeer ernstig zijn

Er zijn ongemakken die op het eerste gezicht onschuldig bleken, maar achteraf meer aandacht hadden verdiend en toch ernstige gevolgen bleken te hebben. Het omgekeerde kan ook: problemen die groter leken dan ze in feite waren en uiteindelijk toch een bagatel waren.

Maar een voorval dat als een niemendal wordt beschouwd maar toch zeer ernstige gevolgen kan hebben is bijvoorbeeld een stijve nek bij kinderen.

Je denkt: de kleine heeft een kou gevat, de spieren zijn wat stram, maar uiteindelijk was een hersenvliesontsteking het gevolg. Dat is niet niks, zelfs levensbedreigend. Want meningitis is levensgevaarlijk voor kinderen.

En je merkt het niet altijd omdat een ander probleem de ernst van de situatie kan camoufleren.

Omgekeerd kan ook natuurlijk, want een stijve nek is niet het symptoom dat weliswaar aandacht vereist, maar niet enkel verwijst naar hersenvliesontsteking. Ook een ontsteking van de keelamandelen, een stramheid van de spieren ten gevolge van kouvatten, een torticollis, met bewegingsbeperking en zelfs koorts kunnen de nek doen verstijven en de bewegingen beperken met pijn tot gevolg. Toch verdient het voldoende aandacht en in twijfelgevallen zal een bloedonderzoek met aanvullend onderzoek van het vocht door lumbaalpunctie duidelijkheid verschaffen. Ook tests met de ischiaszenuw en de beweeglijkheid van benen en knieën kunnen een eerste aanduiding opleveren. Vooraleer een lumbaalpunctie wordt overwogen zullen eerst allerlei meningeale prikkelingen door middel van degelijk lichamelijk onderzoek kunnen worden vastgesteld en als betrouwbare indicaties kunnen gelden. Denk dus niet te rap dat het om de gevaarlijke bacteriële meningitis gaat. De dokter zelf zal die vraag niet aan een toevallig en vrijblijvend antwoord overlaten, het is te ernstig. Er bestaan trouwens verschillende types meningitis en het is dus niet iets om aan de leek over te laten, want er kan zowel een ontsteking van het hersenvlies als een ernstige infectie van de bloedsomloop uit voortkomen.

Maar in de overgrote meerderheid van de gevallen, gaat het om iets onschuldig.

Hygiëne is van groot belang in verband met de preventie van meningitis. Het is van belang dat je de eerste symptomen goed opmerkt. Paniek is niet de beste raadgever, want een stijve nek treedt ook bij andere problemen gemakkelijk op.

Andere infectie als springplank

Hoe word je eigenlijk besmet? Eigenlijk kunnen infecties op vele manieren het centrale zenuwstelsel aantasten. Een virus of bacterie kan altijd het lichaam binnendringen. Het is trouwens gebleken dat meer dan 5 percent van de volwassenen permanent drager is van deze virussen of bacteriën zonder dat zijzelf het slachtoffer worden. Hun immuunsysteem is reeds zo goed ontwikkeld, of de virussen zijn zo weinig in aantal of zo zwak, dat ze geen virulente uitwerking hebben, dat ze de gastheer niet ziek maken. Ze kunnen op die manier wel anderen besmetten en hopelijk heeft die dan een even sterk immuunsysteem…

Springplank

Maar de besmetting kan ook indirect ontstaan en een onschuldige aandoening gebruiken om zich tot het centrale zenuwstelsel uit te breiden. Zo kan een hersenvliesontsteking eerst mazelen of een oorontsteking als springplank gebruiken. Een infectie kan evengoed worden veroorzaakt door gifstoffen van bacteriën, zelfs door beten van insecten worden veroorzaakt zoals de ziekte van Lyme, de fameuze tekenbeet die je in de zomer in de bossen kan oplopen. Niet alle infecties zijn even ernstig. Sommige vallen misschien niet eens op, een paar dagen bedrust en het is voorbij, maar er kunnen ook zeer ernstige aandoeningen bij zijn die maanden bedrust vereisen en zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben. Ja, je kan er ook aan doodgaan. Maar dit mag geen reden zijn tot paniek, wel tot voorzichtigheid en snel handen, want je kunt nooit weten dat je een ernstige bacteriële aandoening onder de leden hebt en dan wil je als dokter toch niet hebben dat de patiënt je zou kunnen “ontsnappen”. Maar al bij al is het toch zeldzaam, want de meeste artsen hebben er in hun praktijk niet één gehad. Je ziet die dingen wel in hospitalen en universitaire ziekenhuizen, tijdens je opleiding als arts. Uiteraard moet je zowel als patiënt en als dokter wel alert blijven, want als een kind plots klaagt over hoofdpijn en daarbij een stijve nek heeft, dan moet je heel goed uitkijken en meteen ingrijpen.

Waar moeten ouders op letten?

Kinderen worden gauw ziek, maar ze worden ook snel weer gezond en het is zeldzaam dat er blijvende letsels zijn. Maar een hersenvliesontsteking blijft toch een serieuze bedreiging. Wel, hoe kunnen ouders dan op tijd merken dat hun kind hersenvliesontsteking of meningitis zou kunnen hebben?

Wat ouders het eerst merken is dat hun kind zich gedraagt alsof het een griep krijgt. Het begint meestal met koorts. Nadien treedt zware hoofdpijn op en begint het kind te braken. Het voelt zich echt ziek, is suf en begint verward te praten.

Dan treedt de fameuze nekstijfheid op, de nekspieren verzetten er zich tegen dat het hoofd naar voren wordt gebogen. In veel gevallen kunnen ook de benen niet meer gestrekt en geheven worden. Als deze kenmerken samen optreden moeten de ouders meteen een arts waarschuwen. Het kind moet ook dadelijk worden geïsoleerd in het gezin en mag geen contact meer hebben met de andere kinderen en geen bezoek ontvangen. De dokter zal gewoonlijk beslissen het kind dringend naar het ziekenhuis te brengen.

Een bloedonderzoek zal duidelijkheid geven over de aard van de aandoening: een bacteriële of virale besmetting. Als er al sprake is van een verminderd bewustzijn en als er epileptische aanvallen optreden dan moeten die verschijnselen echt reeds als alarmerend worden beschouwd. De dokter is ook verplicht de besmetting aan te geven, m.a.w. er bestaat meldingsplicht.

In het geval van een bacteriële infectie zal onmiddellijk antibiotica worden gegeven, want deze vorm van besmetting kan op 24 uur dodelijk zijn. De artsen zullen het resultaat van het bloedonderzoek zelfs niet afwachten en meteen een breedspectrumantibioticum geven van de laatste generatie, om geen risico te lopen. Blijkt achteraf uit het bloedonderzoek dat het toch om een virale besmetting ging, dan heeft het antibioticum wel geen zin gehad, maar de patiënt heeft toch ook geen risico gelopen.

Hoe kun je risico’s uit de weg gaan?

De meningokokken oftewel de bacteriën Neisseria meningitidis die meningitis veroorzaken, leven in de mond- en keelholte en de neus en kan door nauw contact met een besmet persoon worden overgebracht. Niezen, hoesten, neuspeuteren zijn klassieke “vervoermiddelen”. Ze zijn dus moeilijk te voorkomen, want kinderen in de kleuterklas, crèche of als ze in de tuin met vriendjes spelen, hebben altijd nauw contact. Baby’s en jonge kinderen zijn vaak het meest kwetsbaar, gevolgd door jongvolwassenen. Het kan zowel om een bacteriële infectie dan wel om een virale gaan. De bacteriële is de gevaarlijkste. Bij kinderen en jongvolwassenen merk je dat eerst door de verschijnselen die lijken op griep en zware verkoudheid, met alle kenmerken vandien: koorts, hoesten, kortademigheid, vermoeidheid, diarree, braken, koude handen en voeten, verwardheid paarse vlekken op de huid en uiteindelijk ook nekstijfheid en overgevoeligheid voor licht. Je moet niet wachten tot alle symptomen er zijn: handel meteen en voorkom grote problemen. Elk jaar zijn er een honderdtal gevallen in België en er zijn nog altijd kinderen die eraan overlijden.

En hoe kun je het vermijden? Door nauw contact met anderen te vermijden. Laat je kinderen niet spelen met andere kinderen die “verkouden” zijn. Was regelmatig de handjes en volwassenen moeten dat bij zichzelf ook doen.

Maar de beste preventie is als je iets merkt, meteen naar de dokter te gaan, want ongeveer tien percent van de kinderen die het doormaken zitten levenslang met restverschijnselen: slechthorendheid, gedeeltelijke verlamming, slechter studeren, gedragsproblemen en achterstand in de ontwikkeling.

Van groot belang is een goede hygiëne na te streven en kinderen goed in de gaten te houden en ze niet laten spelen met speelgoed van anderen en ook de kleding niet uitwisselen zonder alles goed te hebben gewassen.

Op die manier kun je je het beste veilig voelen met betrekking tot de gezondheid van je kinderen.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer