jul 26, 2021 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Hoesten kan je longen kapot maken, maar bedreigt ook je hart

Hoesten: we hebben er allemaal al wel eens last van, maar het mag niet blijven duren. Je moet vooral alert zijn als het voorkomt in de zomer en het niet weggaat. Dan is er wat aan de hand. Misschien een kleinigheid, misschien een irritatie van de luchtwegen, afhankelijk van de plaats waar je woont, misschien een ontsteking van de bronchiën. Mensen die aan een druk kruispunt in de stad wonen, zijn er gevoeliger voor vanwege het fijnstof dat ze dagelijks verplicht moeten inademen. Ze hebben geen andere keuze, tenzij verhuizen, om aan het stilstaand en optrekkend verkeer te ontsnappen. Hetzelfde met mensen die in industriegebieden wonen en dan hebben we het niet enkel over PFOS zoals in Zwijndrecht en in Maasmechelen.

Ook chronisch obstructief longlijden is een gevaar dat deze mensen bedreigt. Roken speelt er ook een grote rol in.

Men onderscheidt drie types. Bij het gewone of ongecompliceerde type is het van belang de eerste symptomen dadelijk te herkennen en van zodra een hoest langer dan een week aanhoudt en vooral als die na veertien dagen nog niet helemaal voorbij is naar een dokter te gaan en met een doeltreffende behandeling te beginnen. In dit stadium is alles nog te doen. Hoe langer je wacht des te slechter.

Meestal mannen

De eerste symptomen zijn hevig hoesten, en opgeven van grote hoeveelheden sputum. Wanneer grote inspanningen worden gedaan, komt ook kortademigheid voor. Gewoonlijk gaat de patiënt slechts naar de arts als de klachten al lange tijd bestaan zodat hij evenmin kan vertellen wanneer de klachten precies zijn begonnen.

Er is een duidelijk verband tussen roken en chronische bronchitis. Stoppen met roken is een absolute noodzaak. Sommige beroepen zijn gevaarlijker in verband met chronische bronchitis. Mensen die werken als bouwvakker of in een stofferige omgeving moeten werken, lopen groter gevaar. Aangepaste sporten zoals wandelen en zwemmen zijn gunstig voor deze patiënten. Warmte is gunstig.

Gewoonlijk begint het probleem met een neus- keelholteontsteking waarop een hoest aansluit. Dat is meestal zo in de wintermaanden, maar ook in het voor- en najaar komen dergelijke problemen gemakkelijk voor, zelfs in de zomermaanden.

Bij onderzoek van de longen ziet men geen etter op de röntgenfoto’s, maar hoort men wel piepende en fluitende tonen bij het ausculteren. In de bonchiaalboom worden wel ontstekingshaarden aangetroffen. Met andere woorden, de grote luchtpijp is ontstoken.

Men treft ook vermeerderde klierwerking in het betroffen gebied aan. De functie van de longen is in dit stadium ook niet bij het ziekteproces betrokken.

De patiënten zijn meestal mannen van boven de veertig. Ze roken meestal zwaar en brengen een belangrijk deel van hun tijd door in de industrie, in vervuilde lucht. Als deze problemen niet worden verzorgd, kunnen emfyseem en dus verminderde longcapaciteit ontstaan. Bij chronische etterige bronchitis is er regelmatig opgeven van etterig sputum en is tevens koorts aanwezig. Gewoonlijk is hier sprake van progressieve verergering van de symptomen, waarbij de klachtenvrije periodes steeds kleiner worden.

Kortademig

Kortademigheid is een van de grote problemen bij dit type. Bij chronische obstructieve bronchitis is het beloop meestal ongunstig. Bij het hoesten komt trouwens steeds ernstiger wordende kortademigheid voor, vooral bij inspanning. Uiteindelijk komt de kortademigheid ook in rusttoestand voor. De gelaatskleur is blauwachtig. De borstkasverwijding bij inademing neemt af. De algemene ademcapaciteit vermindert. De ziekte kan zo erg worden dat de longcapaciteit tot minder dan de helft afneemt. Het zuurstofgehalte van het bloed volgt dit proces uiteraard ook, wat leidt tot een algemene achteruitgang van de gezondheid. Op de duur kan de ademhaling zo fel achteruitgaan dat ook het hart er gaat onder lijden en een vergroting van het rechterhart optreedt. Dit is dan het gevolg van een verhoogde druk in de longslagader. Er kan acute benauwdheid optreden, ook bewustzijnsverlies, infecties en zelfs pneumothorax.

Snel behandelen

Omdat chronische bronchitis zo vaak voorkomt, wijst dit erop dat er door de meesten veel te laat iets wordt aan gedaan. De patiënten zoeken pas medische hulp als de ziekte zich volop heeft geïnstalleerd en het in veel gevallen te laat is. De ziekte zou eigenlijk al moeten behandeld worden op een moment dat er eigenlijk nog geen specifieke klachten voor de ademhaling aanwezig zijn.

 • Het roken moet in ieder geval worden stopgezet, radicaal!
 • Daarnaast moet de infectie met alle middelen worden bestreden en moet de leefhygiëne worden verbeterd. Desnoods moet de patiënt verhuizen of veranderen van job, zijn gezondheid moet hem dat waard zijn.
 • Daarnaast zijn er fytotherapeutische behandelingen, ozontherapie en gezond voedsel.
 • Er moet vooral aandacht worden besteed aan conditieverbetering door aangepaste sporten zoals wandelen, zwemmen, ademhalingsoefeningen.
 • Een combinatie van dat alles kan voor genezing zorgen.

Opgepast voor emfyseem

Als de problemen niet snel worden aangepakt, kan dat aanleiding geven tot het ontstaan van longemfyseem, wat de ademhaling absoluut bemoeilijkt en op de duur de patiënt tot een wrak zal maken. Men kan het evenwel niet vaak genoeg zeggen, dat als roken al voor iedereen slecht is voor de gezondheid, dit voor een patiënt met chronische bronchitis, gewoon vergif is, levensgevaarlijk is.

 • Tabak doet de ziekte in hoge mate verslechteren en zelfs ontstaan. Deskundigen zijn er van overtuigd dat tabak in de meeste gevallen de grote oorzaak is. Zelfs het verblijf in rokerige ruimten moet worden afgeraden. Ook alcohol is voor deze patiënten totaal uit den boze. Als zowel met roken als alcohol wordt gestopt kan in zeer veel gevallen de conditie van de patiënt worden verbeterd, de ziekte tot staan worden gebracht en in een groot aantal gevallen zelfs worden genezen.
 • De woonomgeving is erg belangrijk. Bedorven stadslucht die vervuild is met roet en allerlei giftige en schadelijke gassen en fijnstof moet zo veel mogelijk worden vermeden. Eventueel moet men op het platteland gaan wonen en alvast zo vaak mogelijk naar zee of in de bossen gaan wandelen.
 • Een koude en vochtige omgeving moet eveneens worden vermeden. Beroepen die veel met stof te maken hebben, moeten eveneens worden uit de weg gegaan en als men al eens een dergelijk karwei moet opknappen, dan is het dragen van een masker gewoon een noodzaak.
 • Sport is aangewezen om de longcapaciteit op peil te houden, maar dan moet de sporttak wel gekozen worden in overleg met de arts en in functie van de ernst van de kwaal.
 • Lopen is voor deze patiënten gezond, maar niet bij mist en regen en in een koude atmosfeer. Men moet rekening houden met de lichamelijke conditie van dat ogenblik.
 • Reizen, zich ontspannen, seksueel contact, intellectuele arbeid zijn allemaal toegestaan in zoverre ze de longfunctie niet hinderen of beperken. De patiënt moet in deze situaties zelf voelen hoever hij kan gaan. Het spreekt tenslotte vanzelf dat warmte in alle omstandigheden en vormen nuttig is. Zo weet je waar je best op vakantie kan gaan.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hoe kun je spataders voorkomen?

Voor alles is een oplossing, of liever wordt een oplossing voorgesteld. Maar of dat dit de goede oplossing is, laten we in het midden. Zo kun je tegen spataders een operatie verkiezen, terwijl dat eigenlijk een symptomatische behandeling is. De benen worden wel weer...

Lees meer

Waarom klagen vrouwen zo vaak over hoofdpijn?

Iedereen kan al eens last krijgen van hoofdpijn, maar vooral vrouwen zijn er gevoelig voor en gebruiken het dan ook als excuus. Neen, we hebben het hier niet over de gekende kolder “vanavond niet schat, ik heb hoofdpijn”, maar wel over het feit dat meer vrouwen dan...

Lees meer